Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Poniedziałek 24 Lipca 2017     Imieniny: Kingi, Krystyny, Olgi

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

AktualnościAktualności 2017

Przejdź do treści strony

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Powiatu Słupskiego

Uprzejmie zapraszam na XXVII sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą  zwołuję  zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) na dzień 21 lutego 2017 roku, godz. 13.00 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3 Zmiany w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów XXV i XXVI sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.

7. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku  o stanie bezpieczeństwa publicznego  na  terenie powiatu  słupskiego za 2016 rok.

8. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku  o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu słupskiego za 2016 rok.

9. Informacja z realizacji zadań wynikających z powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w 2016 roku.

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.

11. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego,
  2. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  3. w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Miasto Ustka pomocy finansowej na realizację zadań związanych z organizacją XIV Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2017 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej,
  4. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu słupskiego,
  5. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok,

12. Sprawozdania z prac  komisji Rady Powiatu Słupskiego za 2016 rok.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zakończenie sesji.

                                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                                              Jan Olech

wsteczwstecz

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 5859247 wejść.