Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Poniedziałek 24 Lipca 2017     Imieniny: Kingi, Krystyny, Olgi

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

AktualnościAktualności 2017

Przejdź do treści strony

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Powiatu Słupskiego

Uprzejmie zapraszam na XXIX sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuję zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) na dzień 25 kwietnia 2017 roku, godz. 13.00 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,

Porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3 Zmiany w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania
uchwał Rady Powiatu Słupskiego.

7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupskiego za 2016 r.

8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie sanitarno-weterynaryjnym na terenie
powiatu słupskiego za 2016 r.

9. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupskiego w 2017 roku,
  3. w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Słupskim a Powiatem Kieleckim,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
  5. w sprawie udzielenia Miastu Słupsk pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  6. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok,
  7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Jan Olech

 

wsteczwstecz

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 5859147 wejść.