Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Czwartek 17 Października 2019     Imieniny: Lucyny, Wiktorii, Ignacego

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówObsługa MieszkańcaPoradyPorady konsumenckieJak reklamować towar konsumpcyjny?

Przejdź do treści strony

Reklamacja towarów konsumpcyjnych – gwarancja czy niezgodność towaru z umową.

Udzielenie gwarancji kupującemu przez gwaranta, czyli producenta (nie przez sprzedawcę) następuje poprzez zamieszczenie w dokumencie gwarancyjnym lub w reklamie, sporządzonym na piśmie lub zamieszczonym na stronach internetowych producenta, oświadczenia o obowiązkach gwaranta i uprawnień kupującego. Gwarancji producent udziela dobrowolnie.

Niektórzy producenci w ramach oszczędności nie załączają dokumentu gwarancyjnego w postaci papierowej do swojego produktu, gdyż jest on zamieszczony na stronach internetowych producenta, a o tym powinien poinformować nas sprzedawca, choć rzadko który to czyni.

Przyczyny z jakich konsument może złożyć reklamacje, w tym przypadku określone są w dokumencie gwarancyjnym. Nie wszystkie usterki, jakie mogą powstać w trakcie użytkowania są objęte gwarancją, dlatego warto skorzystać z uprawnień przysługujących z tytułu niezgodności towaru z umową.

Uprawnienia przysługujące konsumentowi z tytułu niezgodności z towaru z umową przysługują konsumentowi od sprzedawcy z mocy prawa, nałożone są ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.02.141.1176).

W tym wypadku podstawą reklamacji u sprzedawcy jest tylko paragon, rachunek lub faktura. Sprzedawca nie ma obowiązku wystawiać żadnego innego dokumentu potwierdzającego te uprawnienia. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową przez okres dwóch lat ( uprawnień tych nie należy mylić z uprawnieniami wynikającymi z udzielonej przez producenta gwarancji).

Każdy konsument ma prawo wyboru trybu reklamacyjnego, może wybrać gwarancję lub reklamację u sprzedawcy. Należy zastanowić się, jak będzie wygodniej - może do sklepu jest nam bliżej niż do serwisu?

Sprzedawcy często odsyłają konsumentów do serwisu, uchylając się od odpowiedzialności za sprzedany towar, świadomie wprowadzają ich w błąd, dlatego składając reklamację należy być stanowyczym, a jeżeli sprzedawca nie będzie chciał jej przyjąć, zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres sklepu.

Ważną sprawą jest przemyślane określenie swojego żądania, które zostanie zapisane w zgłoszeniu reklamacyjnym. Klient może żądać wymiany towaru na nowy lub też nieodpłatnej naprawy. Wybór określonego żądania ma dla sprzedawcy charakter prawnokształtujący i oznacza, że żądanie wysunięte przez kupującego stanowi źródło zobowiązania sprzedawcy. Sprzedawca nie może dyktować warunków załatwienia reklamacji, jeżeli kupujący żąda wymiany, a reklamacja jest zasadna, sprzedawca musi zadośćuczynić takiemu żądaniu.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7861339 wejść.