Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Czwartek 14 Listopada 2019     Imieniny: Agaty, Judyty, Damiana

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Przejdź do treści strony

Usługi bankowe

Zaliczane są do grupy usług finansowych i w dzisiejszych czasach chyba nikt nie może się bez nich obejść. Jednak konsument jest tą słabszą stroną, gdyż często język, jakim posługują się banki przy zawieraniu umów jest dla klienta niezrozumiały.

Przepisy regulujące sposób świadczenia usług bankowych regulują przepisy Kodeksu cywilnego i Prawo bankowe.

 

Umowa rachunku bankowego musi być zawarta na piśmie i powinna zawierać w szczególności:

- kto z kim zawiera umowę (strony umowy)

- rodzaj otwieranego rachunku

- walutę

- czas trwania umowy

- wysokość prowizji i opłat za czynności związane z obsługą rachunku i dokonywaniem operacji

- formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku oraz terminy realizacji

- przesłanki i tryb dokonywania zmian lub rozwiązania umowy rachunku bankowego

- zakres odpowiedzialności banku za nieprawidłowe lub nieterminowe przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych

Bank ponosi odpowiedzialność w sytuacji gdy dokona przelewu środków bez dyspozycji posiadacza lub przeleje pieniądze na błędy rachunek.

Obowiązkiem banku jest przesyłanie posiadaczowi rachunku co najmniej raz w miesiącu bezpłatnie wyciągu z rachunku, chyba że posiadacz wyraził pisemną zgodę na inny sposób informowania o stanie i saldzie rachunku.

 

Istotne obowiązki posiadacza rachunku bankowego:

- zgłoszenie bankowi niezgodności zmian stanu rachunku lub salda w ciągu czternastu dni od      otrzymania wyciągu z rachunku

- zawiadomienie banku o zmianie danych osobowych.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7983194 wejść.