Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Czwartek 14 Listopada 2019     Imieniny: Agaty, Judyty, Damiana

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Przejdź do treści strony

Zaliczka czy zadatek

Każdy konsument spotkał się zapewne z sytuacją, gdy sprzedawca czy wykonawca usługi zażądał zaliczki bądź zadatku. To, czy wpłacimy zaliczkę czy zadatek ma bardzo duże znaczenie, gdyż późniejsze konsekwencje różnią się w świetle prawa.

Zadatek – wpłacamy go wówczas, gdy umowa wyraźnie o tym mówi. W razie niewykonania umowy przez konsumenta, druga strona (czyli przedsiębiorca) może bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy i zachować zadatek. Natomiast jeśli to konsument dał zadatek, a przedsiębiorca nie wykonał umowy, może żądać jego dwukrotności. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet ceny, a jeśli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty dwukrotności nie obowiązuje.

Zaliczka – wszystkie przedpłaty jakich dokonujemy są zaliczką, chyba że umowa wyraźnie mówi o zadatku. Zaliczka dana przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron podlega zwrotowi, zaś w przypadku wykonania jest zaliczana na poczet wynagrodzenia.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7983186 wejść.