Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Sobota 21 Września 2019     Imieniny: Mateusza, Jonasza, Hipolita

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówKonsultacje społeczne

Multimedia

 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki

Kalendarium

2019-09-01 80. rocznica Wybuchu II Wojny ŚwiatowejIX01 80. rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
2019-09-07 Gminne Święto Plonów w SwołowieIX07Gminne Święto Plonów w Swołowie
2019-09-21 Powiatowe Święto Plonów IX21Powiatowe Święto Plonów
2019-09-28 54. Targi Ogrodniczo - PszczelarskieIX2854. Targi Ogrodniczo - Pszczelarskie
Przeglądaj wydarzenia

Sonda

Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
pierwszy raz
raz w roku
kilka razy w roku
oddane głosy: 33

Przejdź do treści strony

Konsultacje projektu Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
z dnia 26 sierpnia 2016 roku
projektu Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi
na 2017 rok

 

Na podstawie art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) oraz uchwały Nr XVII/153/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Starosta Słupski przedkłada do konsultacji projekt „Programu współpracy powiatu słupskiego
z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”.

 1. Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy powiatu słupskiego
  z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren powiatu słupskiego. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 26 sierpnia do 9 września 2016 r.

Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Starostwa: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, drogą elektroniczną na adres e- mail: ps@powiat.slupsk.pllub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego, pokój nr 01.

 1. Forma konsultacji: przyjmowanie opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/153/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku.
 2. Właściwa komórka Starostwa Powiatowego w Słupsku lub właściwa jednostka organizacyjna Powiatu Słupskiego odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Polityki Społecznej.

Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.powiat.slupsk.pl oraz na stronie internetowej: www.powiat.slupsk.pl, nie później niż
w ciągu 21 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji będzie zawierć listę podmiotów biorących w nich udział, informacje o przedmiocie konsultacji, formach prowadzonych konsultacji, pełne zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji opinii i uwag wraz z podaniem uzasadnienia Zarządu Powiatu Słupskiego w przypadku ich nieuwzględnienia.

 

Załączniki:
1.    Projekt Programu współpracy  powiatu słupskiego organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
2.    Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego.Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego.

wsteczwstecz

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7785346 wejść.