Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Piątek 22 Listopada 2019     Imieniny: Cecylii, Marka, Stefana

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Przejdź do treści strony

Kalendarz przedsiębiorcy

Terminy rozliczeń

Do 7 dnia miesiąca:
•    Termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.

Do 10 dnia miesiąca:
•    Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz  Fundusz Pracy - jeżeli składki są opłacane wyłącznie za siebie, (tj. nie zatrudnia się innych osób).

Do 15 dnia miesiąca:
•    Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz  Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - jeżeli opłaca się składki nie tylko za siebie, (tj. jeżeli zatrudnia się inne osoby).

Do 20 dnia miesiąca:
Istnieje obowiązek zapłaty następujących pozycji:
•    Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie   złożenia zeznania rocznego PIT-28),
•    Termin złożenia deklaracji (PIT-5) i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji),
•    Termin złożenia deklaracji (PIT-5L) przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (wpłata zaliczki za grudzień w wysokości zaliczki należnej za listopad).

Do 25 dnia miesiąca  
Istnieje obowiązek dokonania rozliczenia:
•    Termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7),
•    Termin rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego.

Do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale w którym powstał obowiązek podatkowy:
•    Termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników.

Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym:
•    Termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych

odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).


Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym:
•    Termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz według 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek

Uwaga
Jeżeli dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa w pierwszym dniu pracy następującym po dniach wolnych. Kalendarz przedsiębiorcy opracowany został na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 8026197 wejść.