Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Sobota 21 Września 2019     Imieniny: Mateusza, Jonasza, Hipolita

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówZdrowie

Multimedia

 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki

Kalendarium

2019-09-01 80. rocznica Wybuchu II Wojny ŚwiatowejIX01 80. rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
2019-09-07 Gminne Święto Plonów w SwołowieIX07Gminne Święto Plonów w Swołowie
2019-09-21 Powiatowe Święto Plonów IX21Powiatowe Święto Plonów
2019-09-28 54. Targi Ogrodniczo - PszczelarskieIX2854. Targi Ogrodniczo - Pszczelarskie
Przeglądaj wydarzenia

Sonda

Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
pierwszy raz
raz w roku
kilka razy w roku
oddane głosy: 33

Przejdź do treści strony

OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015” z organizacjami pozarządowymi

 

Na podstawie art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), § 2 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 załącznika do uchwały Nr XLIX/367/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwały Nr 83/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 05 lipca 2012 r., Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza, że w dniach od 6 do 23 lipca 2012 roku przeprowadzone zostaną konsultacje w sprawie Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez udział w badaniu ankietowym na formularzu ankiety (ankieta stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia), który jest dostępny:

1) na stronie internetowej Powiatu Słupskiego www.powiat.slupsk.plw zakładce „Dla mieszkańców- zdrowie”

2) w pokoju nr 130 Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14.

 

Projekt „Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015” został udostępniony do wglądu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupsku zamieszczonym pod adresem http://bip.powiat.slupsk.pl w zakładce „Ogłoszenia”;

2) w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, pokój nr 130.

 

Udział w konsultacjach polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie: czy jesteś za przyjęciem Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015? oraz na zgłoszeniu ewentualnych propozycji zmian.

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie powiatu słupskiego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które w swojej statutowej działalności mają wpisane zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w trybie zapytania ankietowego prowadzone będą poprzez:

1) stronę internetową Powiatu Słupskiego;

2) tablicę ogłoszeń  w Starostwie Powiatowym w Słupsku;

3) zaproszenie do składania opinii listownie na adres Starostwa.

 

Wypełnioną ankietę należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: ps@powiat.slupsk.pl lub na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk z dopiskiem„Wydział Polityki Społecznej – konsultacje Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Słupska

i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015 z organizacjami pozarządowymi” w terminie do dnia 23 lipca 2012 roku. W przypadku przesłania formularza pocztą decyduje data jego wpływu do Urzędu.

wsteczwstecz

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7785433 wejść.