Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Piątek 19 Lipca 2019     Imieniny: Wincentego, Wodzisława, Alfreda

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Organizacje pozarządowe

Multimedia

 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przeglądaj wydarzenia

Sonda

Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
pierwszy raz
raz w roku
kilka razy w roku
oddane głosy: 33

Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o konsultacjach Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2017-2020

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
z dnia 29 września 2016 roku
projektu Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2017 – 2020

 

Na podstawie art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) oraz uchwały Nr XVII/153/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Starosta Słupski przedkłada do konsultacji projekt „Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2017 – 2020”.

 1. Przedmiot konsultacji: projekt „Program opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2017 – 2020”.

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren powiatu słupskiego. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 30 września do 12 października 2016 r.

Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Starostwa: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, drogą elektroniczną na adres e- mail: ps@powiat.slupsk.pl lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego, pokój nr 01.

 1. Forma konsultacji: przyjmowanie opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/153/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku.
 2. Właściwa komórka Starostwa Powiatowego w Słupsku lub właściwa jednostka organizacyjna Powiatu Słupskiego odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Polityki Społecznej.

Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.powiat.slupsk.pl oraz na stronie internetowej: www.powiat.slupsk.pl, nie później niż
w ciągu 21 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji będzie zawierć listę podmiotów biorących w nich udział, informacje o przedmiocie konsultacji, formach prowadzonych konsultacji, pełne zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji opinii i uwag wraz z podaniem uzasadnienia Zarządu Powiatu Słupskiego w przypadku ich nieuwzględnienia.

 

Załączniki:

 1. Projekt Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2017 – 2020.
 2. Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego.
 • autor: MW, data: 2016-09-29

wsteczwstecz

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7594917 wejść.