Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Środa 14 Listopada 2018     Imieniny: Agaty, Judyty, Damiana

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówNieruchomości

Multimedia

 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kalendarium

2018-11-01 Wszystkich ŚwiętychXI01Wszystkich Świętych
2018-11-09 Festiwal Twórczości Ludowej EtnoBalticaXI09Festiwal Twórczości Ludowej EtnoBaltica
2018-11-10 Festiwal Twórczości Ludowej EtnoBalticaXI10Festiwal Twórczości Ludowej EtnoBaltica
2018-11-11 Narodowe Święto NiepodległościXI11Narodowe Święto Niepodległości
2018-11-13 Powiatowe Obchody 100 lat NiepodległościXI13Powiatowe Obchody 100 lat Niepodległości
Przeglądaj wydarzenia

Sonda

Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
pierwszy raz
raz w roku
kilka razy w roku
oddane głosy: 33

Przejdź do treści strony

Ogłoszenia - nieruchomości

Informacja

Starosta Słupski zaprasza do składania wniosków o wpis na listę biegłych z zakresu wyceny nieruchomości powoływanych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Powiat Słupski oferuje do wynajęcia lokale użytkowo/biurowe, położone w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku

 • Powiat Słupski oferuje do wynajęcia lokale...
  Z warunkami najmu lokali można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, pokój nr 223 oraz pod numerem tel. 59/84 18 527. Zapraszamy do składania ofert.

Starosta Słupski w imieniu Skarbu Państwa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 (II piętro) wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

Informacja o możliwości wynajęcia lokali przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku

Powiat Słupski oferuje do oddania w najem lokale użytkowo/biurowe, położone w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku   


Załącznik do Uchwały Nr 46/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania

do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU SŁUPSKIEGO

 PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza, co następuje:

Przeznacza się do sprzedaży w drodze  ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowane działki, położone w obrębie Dębina gmina Ustka.

Położenie

Numer działki

Powierzchnia

Cena nieruchomości

Opis nieruchomości/przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Informacje

o przeznaczeniu do sprzedaży

 

Obręb

Dębina, gmina Ustka

103/31

0,2000 ha

56 100,00 zł +VAT

Działka niezabudowana,  nieuzbrojona, położona na wzniesieniu - różnica poziomów mniejsza niż 2 metry. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej. Usytuowana  jest na terenie z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej. KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o charakterze rezydencjonalnym Przeznaczenie towarzyszące: tereny zieleni urządzonej. Działka położona w strefie WII częściowej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej. Symbol w planie 24.MN/ZP.

 

Zbycie prawa własności działek nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż  3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność

103/32

0,2542 ha

58 000,00 zł

+ VAT

Działka niezabudowana, nieuzbrojona, położona na terenie o dużym nachyleniu – różnica poziomów dochodząca do 5 metrów. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji                 rolniczej. Usytuowana  jest na terenie z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej.                                     KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o charakterze rezydencjonalnym Przeznaczenie towarzyszące: tereny zieleni urządzonej. Działka położona w strefie WII częściowej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej. Symbol w planie 24.MN/ZP.

 

103/37

0,0902 ha

25 300,00 zł

+ VAT

Działka niezabudowana,  nieuzbrojona, położona na terenie z różnicą poziomów sięgającą 2-3 metrów. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej.  Usytuowana  jest na  terenie z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej. KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka położona w strefie WII częściowej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej. Symbol w planie 22.MN.

 

103/38

0,0900 ha

21 400,00 zł

+ VAT

Działka  niezabudowana, nieuzbrojona, położona na terenie z różnicą poziomów sięgającą 2-3 metrów. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej.  Usytuowana  jest na terenie   z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej. KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość zgodnie                  z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka położona w strefie WII częściowej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej. Symbol w planie 22.MN.

103/39

0,0900 ha

21 400,00 zł

+ VAT

Działka niezabudowana, nieuzbrojona, położona na terenie z różnicą poziomów sięgającą 2-3 metrów. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej.  Usytuowana  jest na terenie z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej. KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Część działki, położona w strefie WII częściowej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej. Symbol w planie 22.MN.

103/40

0,0642 ha

12 000,00 zł

+ VAT

Działka niezabudowana, nieuzbrojona, położona  na terenie z różnicą poziomów sięgającą 2-3 metrów. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej.  Usytuowana  jest na terenie     z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej. KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość leży w obszarze krajobrazu chronionego ,,Pas pobrzeża na wschód od Ustki”, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę usługową, w granicach terenu dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, związanej z funkcjonowaniem usług. Symbol w planie 6.U.

103/42

0,1036 ha

25 600,00 zł

 + VAT

Działka  niezabudowana, nieuzbrojona,  położona na terenie o niewielkim nachyleniu. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej.  Usytuowana  jest na terenie z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej.  KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Symbol w planie 19.MN.

103/43

0,1103 ha

26 200,00 zł

 + VAT

Działka  niezabudowana,  nieuzbrojona,  położona na terenie o niewielkim nachyleniu. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej.  Usytuowana  jest na terenie z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej. KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Symbol w planie 19.MN.

103/44

0,0963ha

27 100,00 zł

 + VAT

Działka niezabudowana, nieuzbrojona, położona na terenie o niewielkim nachyleniu. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej.  Usytuowana  jest na terenie z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej.  KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Część działki, położona w strefie WIII ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej. Symbol w planie 19.MN.

103/45

0,0845 ha

30 100,00 zł

+ VAT

Działka niezabudowana,  nieuzbrojona,  położona na terenie o niewielkim nachyleniu. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej.  Usytuowana  jest na terenie z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej.  KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka, położona w strefie WIII ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej. Symbol w planie 19.MN

Obręb

Dębina, gmina Ustka

596

0,1295 ha

47 400,00 zł

 + VAT

Działka niezabudowana,  nieuzbrojona , usytuowana  jest na terenie z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej zlokalizowanej w drogach gminnych. Odległość od granicy działki do sieci  wodociągowej to około 70 m. KW  SL1S/00047406/6. Działka położona jest w obszarze krajobrazu chronionego ,,Pas Pobrzeża na wschód od Ustki” , zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka  Nr I/4/1998 z dnia 6.04.1998r. oraz uchwałą nr II/22/98 z dnia 8.06.1998r.przeznaczona pod zabudowę  letniskową jako obowiązującą. Symbol w planie 39.UTL.

 

 

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupsku przez okres 21 dni. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2015 r.,  poz. 1774 ze zm.) upływa 27 maja 2016 roku.

 

Nieruchomości do oddania w najem

Powiat Słupski oferuje do oddania w najem lokale użytkowo/biurowe,położone
w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku
(najem lokalu na czas nieoznaczony)

Nr lokalu

Powierz
chnia

Cena czynszu

Opis nieruchomości

Termin wnoszenia opłat  za czynsz

 

Termin zawarcia umowy

103

(wysoki parter)

32,6 m²

489,00 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy o powierzchni 32,6 m² , usytuowany jest na wysokim parterze w budynku, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce 
nr 588, KW Nr SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

104

(wysoki parter)

19,2 m²

288,00 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy o powierzchni 19,2 m² usytuowany jest na wysokim parterze w budynku, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce
nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

105

(wysoki parter)

17,4  m²

261,00 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy o powierzchni 17,4 m² usytuowany jest na wysokim parterze w budynku, położonym  przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.

 

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

107

(wysoki parter)

34,8 m²

522,00 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy o powierzchni 34,8 m² usytuowany jest na wysokim parterze w budynku położonym  przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce  nr 588, KW Nr SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

110

(wysoki parter)

20,7 m²

310,50 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy o powierzchni 20,7 m²  , usytuowany na wysokim parterze w budynku, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

114,
115

(wysoki parter)

15,3 m²

229,50 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy składa się z 2 pomieszczeń przejściowych o łącznej powierzchni 15,3 m² usytuowany na wysokim parterze w budynku, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

302

(II piętro)

37,3 m²

298,40 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy o powierzchni 37,3 m²  usytuowany na II piętrze w budynku,   położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.  

 

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

303

(II piętro)

16,5 m²

132,00 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy o powierzchni 16,5 m²  usytuowany na II piętrze w budynku,   położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

304

(II piętro)

19,7 m²

157,60 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy o powierzchni 19,7m²  usytuowany na II piętrze w budynku,   położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej. 

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

305

(II piętro)

16,8 m²

134,40 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy o powierzchni 16,8 m²  usytuowany na II piętrze w budynku,   położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.  

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

307, 308, 309, 310, 311,
312

(II piętro)

85,7 m²

685,60 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy składa się z  pomieszczeń przejściowych  o łącznej powierzchni 85,7m²  usytuowany na II piętrze w budynku,  położonym  przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.

 

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

401, 402, 403,

poddasze

45,9 m²

229,50zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy składa się z 3 pomieszczeń przejściowych o łącznej  powierzchni  45,9 m²  usytuowanych na poddaszu  w budynku, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

405,
406

poddasze

22,7 m²

113, 50 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy składa się z 2 niezależnych pomieszczeń nr 405 o pow. 10,8m²  i nr 406 o pow. 11,9 m² usytuowanych na poddaszu w budynku, położonym  przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności  biurowo/usługowej.  

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

 

 


Z warunkami najmu lokali można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego

w  Słupsku  przy  ul. Szarych Szeregów 14, pokój  nr  223  oraz pod numerem tel.  59 84 18 527.

Zapraszamy do składania ofert

Sporządziła: Beata Życka

podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Słupsku

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 6897502 wejść.