Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Sobota 16 Listopada 2019     Imieniny: Edmunda, Marii, Gertrudy

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówZdrowieDziałania prozdrowotne

Przejdź do treści strony

Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS i konkursu na film (spot) związany z profilaktyką HIV/AIDS!

9 grudnia br. w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku odbył się Finał Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV”. Ogłoszono wyniki i nagrodzono zwycięzców.

Olimpiadę zorganizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku wspólnie z Zespołem Szkół Agrotechnicznych i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku. Adresatami byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu słupskiego. Celem było sprawdzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS. Udział w olimpiadzie wzięło 24 uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Młodzież rozwiązywała test składający się z 35 pytań.

Największą wiedzą wśród uczniów szkół gimnazjalnych wykazała się Kinga Nowak z Zespołu Szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie. Drugie miejsce zajął Jakub Wygocki z Zespołu Szkół w Pobłociu, a trzecie Wiktoria Augustyn z Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach. Spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych laureatkami zostały: Daria Kupisińska, Magdalena Kardaś – obie z Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Trzecie miejsce zajęła Marcelina Stiewe, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

Olimpiadzie towarzyszył konkurs na film (spot) o zakażeniach HIV/AIDS. Zadaniem uczestników było wykonanie pięciominutowego filmu (spotu) zgodnego z treścią konkursu. Zgłoszono 8 prac, dwie nie spełniały warunków regulaminu. Nie przyznano pierwszych nagród. Wśród uczniów gimnazjów drugą nagrodę przyznano Darii Kędziorze i Wiktorii Augustyn z Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach – za spot pt. „HIV? Nie odbieraj”, trzecią - Adamowi Lambarskiemu i Mikołajowi Gałązce z Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce – za spot pt. „Życie albo HIV – wybór należy do Ciebie”. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznano tylko drugą nagrodę - Tomaszowi Jonatowskiemu i Marcinowi Januszko z Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku – za spotu pt. „HIV i AIDS”.

 

Zapraszamy do udziału w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV”

Starostwo Powiatowe w Słupsku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku zapraszają młodzież do udziału w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV”.

W olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu słupskiego.  Założeniem olimpiady jest sprawdzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS, uświadomienie zagrożeń oraz promowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób. 

Organizatorom zależy na aktywnym włączeniu się młodych ludzi w działania profilaktyczne i propagowanie właściwych postaw oraz zachowań.

Poniżej zamieszczamy regulamin z kartą zgłoszenia uczestnictwa w olimpiadzie – można go pobrać także ze stron internetowych: www.psse.slupsk.pl i www.zsa.slupsk.pl.

Konferencja z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży”

16 marca br. w Starostwie Powiatowym w Słupsku, przy ul Szarych Szeregów 14 odbyła się   XI Konferencja z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży” nt. Dopalacze – zagrożenie zdrowia i życia, której organizatorami było Starostwo Powiatowe i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Dopalacze to wyjątkowo niebezpieczne substancje. Najczęściej sięgają po nie młode osoby, nieświadome zagrożenia, jakie niosą one dla ich zdrowia i psychiki. Najczęściej nie wiedzą nic o składzie chemicznym czy efektach ubocznych powodowanych przez te substancje. Tymczasem są to środki tak samo niebezpieczne, jak narkotyki. Doprowadzają do wycieńczenia organizmu, powodują psychozy, a nawet śmierć!

Zamknięcie w naszym kraju, w listopadzie 2010 roku decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego ponad 1300, a w Słupsku i powiecie słupskim – 6 sklepów z dopalaczami oraz wytwórni i hurtowni, na jakiś czas uspokoiło sytuację. Wydawało się, że młodzież będzie już bezpieczna. Jednak – jak się okazuje - dopalacze nadal stanowią problem. Dziś te niebezpieczne substancje psychoaktywne, pod niewinnie brzmiącymi nazwami - kadzidełka czy artykuły kolekcjonerskie znowu zalewają rynek. Jest ich coraz więcej i mają coraz silniejsze działanie.

Jakie zagrożenia niosą za sobą dopalacze? Dlaczego młodzi ludzie decydują się na tak duże ryzyko? O tym mówili prelegenci konferencji.

Podczas konferencji swoimi tragicznymi doświadczeniami podzielili się też Państwo Hanna
i Paweł Jurakowie – rodzice 19-letniego syna, który w połowie ubiegłego roku zmarł po zażyciu dopalaczy.

Roman Abramowicz – ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku poinformował, iż od maja do grudnia ub. roku na oddział trafiło 96 młodych osób po zatruciu dopalaczami, na szczęście, pomimo poważnych zaburzeń wszystkie te osoby przeżyły.

Podczas konferencji wystąpiła z przestawieniem pt. „Seropozytywni” grupa teatralna „Świta Królowej” z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, która wygrała Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych „Pomyślmy o HIV” i reprezentowała Słupsk oraz powiat słupski na wojewódzkim przeglądzie w Gdańsku.

Zapraszamy zainteresowanych do lektury materiałów pokonferencyjnych. 

Wręczono nagrody laureatom konkursu fotograficznego „Dbam o zdrowie - Nie palę papierosów”

W siedzibie starostwa podsumowano czwarty konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „Dbam o zdrowie - Nie palę papierosów”.

Konkurs organizuje co dwa lata Starostwo Powiatowe z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Działając zapobiegawczo, poprzez organizowanie takich i podobnych przedsięwzięć można powstrzymać rozpowszechnianie się wielu chorób – uważają organizatorzy konkursu. Palenie papierosów prowadzi do chorób układu oddechowego, niedokrwiennej choroby serca, raka płuc, oskrzeli, krtani, które kończą się często przedwczesnym wycofaniem z aktywnego życia. Na konkurs wpłynęło 55 prac od trzydziestu autorów z dwunastu szkół. Jedenaście prac komisja nie zakwalifikowała do oceny, gdyż nie spełniały warunków konkursu.

Pierwszych nagród nie przyznano. W kategorii młodzieży szkół gimnazjalnych prawie wszystkie nagrody zgarnęli uczniowie Gimnazjum w Główczycach: II przyznano Paulinie Kaszkur z kl. I za pracę „Zdrowie czy choroba? – Ty wybierasz”, III - Filipowi Masłowskiemu z kl. II za pracę „Od początku do końca”, a wyróżnienie - Darii Świętoreckiej z kl. I za pracę „To nie przypadek”. Wyróżnienie otrzymała też Julia Jakimowicz z kl. III Gimnazjum Nr 3 w Słupsku za pracę „Wybieram zdrowie”.

W kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych laureatami zostali: Patrycja Stępień z kl. II IV Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Słupsku (II i III nagroda) za prace „Moja wolność, moja poezja” i „Mój nowy cel”, Anna Karnicka z kl. II z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce (wyróżnienie) za pracę pt. „Zapach wolności”.

Przy ocenie komisja brała pod uwagę twórcze podejście do tematu, emocjonalne zaangażowanie, pomysłowość oraz oryginalność wykonania fotografii. Warto podkreślić, że  spośród szkół gimnazjalnych najwięcej prac na konkurs nadesłała młodzież z Gimnazjum w Główczycach, a spośród szkół ponadgimnazjalnych - młodzież z Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. W główczyckim gimnazjum młodzież do konkursu przygotowała Grażyna Lemek, a w ZSA - Maria Perz.

Dyplomy oraz nagrody wręczył laureatom starosta słupski Zdzisław Kołodziejski. Starosta  pogratulował też im ciekawych prac i zachęcał do udziału w następnych konkursach organizowanych przez powiat. Laureaci i wszyscy obecni na uroczystości wręczenia nagród  otrzymali też kalendarze na 2016 rok ze zdjęciem Patrycji Stępień. Kalendarze te otrzymają również wszystkie szkoły w powiecie słupskim.

 

 

 • autor: DR, fot. Jan Maziejuk, data: 2016-01-22

Konkurs Fotograficzny "Dbam o zdrowie"

 • Konkurs Fotograficzny "Dbam o zdrowie"
 • Konkurs Fotograficzny "Dbam o zdrowie"
 • Konkurs Fotograficzny "Dbam o zdrowie"
 • Konkurs Fotograficzny "Dbam o zdrowie"
 • Konkurs Fotograficzny "Dbam o zdrowie"
 • Konkurs Fotograficzny "Dbam o zdrowie"
 • Konkurs Fotograficzny "Dbam o zdrowie"
 • Konkurs Fotograficzny "Dbam o zdrowie"
 • Konkurs Fotograficzny "Dbam o zdrowie"
 • Konkurs Fotograficzny "Dbam o zdrowie"
 • Konkurs Fotograficzny "Dbam o zdrowie"
 • Konkurs Fotograficzny "Dbam o zdrowie"
 • Konkurs Fotograficzny "Dbam o zdrowie"
 • Konkurs Fotograficzny "Dbam o zdrowie"
 • Konkurs Fotograficzny "Dbam o zdrowie"
 • Konkurs Fotograficzny "Dbam o zdrowie"
 • Konkurs Fotograficzny "Dbam o zdrowie"

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA SPOT REKLAMOWY I PRACĘ PLASTYCZNĄ

 Starostwo Powiatowe w Słupsku i Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku zapraszają młodzież placówek oświatowych miasta Słupska i powiatu słupskiego do udziału w konkursie na spot filmowy oraz pracę plastyczną pod hasłem „Nie daj się oszukać”.

 Chodzi o prace, które swoją tematyką nawiązywać będą do zagadnienia profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży, w ciekawy sposób przedstawią propagowanie życia bez nałogów, pomogą w kształtowaniu postaw promujących zdrowy styl życia oraz zachowań asertywnych.

 Konkurs skierowany jest zarówno do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych. Organizatorom zależy na aktywnym włączeniu się młodych ludzi w działania profilaktyczne promujące właściwe zachowania dzieci i młodzieży.

 Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody. Regulamin z kartą zgłoszenia udziału w konkursie, do pobrania. Można go także pobrać ze strony internetowej: www.zsa.slupsk.pl.

Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

 15 grudnia br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego przy ul. Szarych Szeregów w Słupsku odbył się Finał VI Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV”. Ogłoszono również wyniki i nagrodzono laureatów.

 Olimpiadę zorganizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, I Liceum Ogólnokształcącym i Zespołem Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Miała na celu sprawdzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS.

 Wzięło w niej udział 18 uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Młodzież rozwiązywała test składający się z 34 pytań. Największą wiedzą wykazał się Adrian Maizner z IV Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Słupsku. Drugie miejsce zajęła Wiktoria Dybiec, a trzecie Daria Kupisińska – obie z Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku.

 Wyróżniono: Kamilę Kuraszewicz z IV Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Słupsku, Patryka Bochniaka z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku i Malwinę Szeibelis z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku.

 Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody w postaci kart podarunkowych  ufundowane przez powiat słupski o wartości od 100 do 250 złotych. 

 W oczekiwaniu na wyniki testu młodzież mogła w Punkcie Mobilnym zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku poszerzyć swoją wiedzę nt. dopalaczy i skutków zdrowotnych wynikających z ich stosowania. Młodzieży udostępniono materiały z informacjami, gdzie należy szukać pomocy i wsparcia w walce z tymi niezwykle groźnymi środkami. 

 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • Wyłoniono laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
 • autor: (D.R.)

ROZSTRZYGNIĘTO POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY POD HASŁEM „DBAM O ZDROWIE - NIE PALĘ PAPIEROSÓW” – edycja 2015

18 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Słupsku, komisja w składzie: Jan Maziejuk - fotoreporter, Tomasz Keler - przedstawiciel Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, Małgorzata Parol - kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku, Danuta Rolbiecka - inspektor ds. promocji w Wydziale Polityki Społecznej, Zbigniew Babiarz – Zych - naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Artur Wróblewski - grafik komputerowy w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonała przeglądu prac i nagrodziła najlepsze w poszczególnych kategoriach. Adresatami konkursu byli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Słupska i powiatu słupskiego. Przy ocenie komisja brała pod uwagę twórcze podejście do tematu, emocjonalne zaangażowanie, wkład pracy, pomysłowość, poprawność techniczną wykonania zdjęcia.

„Nie daj się oszukać”

  17 listopada w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku odbyła się konferencja w ramach realizowanego programu edukacyjno – profilaktycznego pod hasłem „Nie daj się oszukać”.Omawiano zagadnienia uzależnień wśród dzieci i młodzieży Uczestnikami byli dyrektorzy, pedagodzy oraz uczniowie szkół ze Słupska i powiatu słupskiego.

Zebrani mieli okazję wysłuchać interesujących wystąpień, między innymi Janisa Chrisidisa - zastępcy ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dr Krystyny Ziółkowskiej - kierownika Zakładu Ratownictwa Medycznego Akademii Pomorskiej, Małgorzaty Parol i Jacka Bartoszko z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Słupsku, Danuty Górskiej terapeuty uzależnień - kierownika Poradni Uzależnień od Środków Psychoaktywnych w Słupsku, nadkomisarza Pawła Molisa – zastępcy Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Jednym z elementów spotkania była debata społeczna, którą poprowadził rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji - Robert Czerwiński. Na zakończenie wystąpiła grupa teatralna z Zespołu Szkół Agrotechnicznych „Świta Królowej” z przedstawieniem „Seropozytywni”.

Rozstrzygnięto Konkurs Małych Form Teatralnych pod hasłem "Pomyślmy o HIV”

19 listopada br. w Teatrze Rondo przy ul. Niedziałkowskiego w Słupsku odbył się III Powiatowy Etap Konkursu Małych Form Teatralnych pod hasłem "Pomyślmy o HIV". Konkurs zorganizowali: Wojewódzka Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Słupsku, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski i Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku.

Do konkursu przystąpiły 3 zespoły teatralne ze szkół ponadgimnazjalnych z miasta i powiatu słupskiego. Celem konkursu było integrowanie i inspirowanie młodzieży szkolnej do podejmowania działań w zakresie profilaktyki HIV poprzez kontakt ze sztuką.

Zwycięskim zespołem okazała się grupa teatralna „Świta Królowej” ze spektaklem "Seropozytywni” z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, ona też weźmie udział  10 grudnia br. w Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Gdańsku. II miejsce przyznano grupie teatralnej Tomorrow ze spektaklem "HIV równa się samotność" V Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. III miejsce zajęła grupa teatralna „INSANUS” z II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, która przedstawiła spektakl pt. "Jesteśmy normalni”

Zapraszamy do udziału w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV”.

 Organizatorzy Starostwo Powiatowe w Słupsku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego i Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku zapraszają młodzież do udziału w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV”.
 Założeniem olimpiady jest sprawdzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS, uświadomienie zagrożeń oraz promowanie odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych. 
 Organizatorom zależy na aktywnym włączeniu się młodych ludzi w działania profilaktyczne i propagowanie właściwych postaw oraz zachowań.
Regulamin z kartą zgłoszenia uczestnictwa można pobrać także ze stron internetowych: www.psse.slupsk.plwww.zsa.slupsk.pl i www.lo1.slupsk.pl.
 • „Dbam o zdrowie – Nie palę papierosów – edycja 2015"

Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym pod hasłem „Dbam o zdrowie – Nie palę papierosów – edycja 2015"

Starostwo Powiatowe w Słupsku wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta Słupska i powiatu słupskiego do udziału w V edycji konkursu fotograficznego pod hasłem „DBAM O ZDROWIE – NIE PALĘ PAPIEROSÓW.”

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród młodzieży idei zdrowego stylu życia – wolnego od dymu tytoniowego i eliminowanie szkodliwych zdrowotnie zachowań wynikających z palenia papierosów.

Organizatorom konkursu zależy też na aktywnym włączeniu młodych ludzi w działania antynikotynowe prowadzące do zmiany postaw życiowych, które procentować będą również w ich dorosłym życiu.

Założeniem jest także powstrzymanie następstw palenia papierosów, tj. chorób będących najczęstszymi przyczynami zgonów - nowotworów, chorób serca, niewydolności płuc.

„Porzucamy złe nawyki na rzecz profilaktyki”

21 maja br. w Starostwie Powiatowym odbył się zorganizowany wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku Powiatowy Konkurs Profilaktyczny pod hasłem „Porzucamy złe nawyki na rzecz profilaktyki”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu słupskiego. Chodziło o zainspirowanie szkół do działań w zakresie profilaktyki, a także ukształtowanie u młodzieży postaw sprzyjających zdrowiu. Udział wzięły dwuosobowe zespoły z 19 gimnazjów. Uczniowie rozwiązywali test, którego zakres tematyczny obejmował: profilaktykę uzależnień, profilaktykę zakażeń wirusem HIV, główne problemy zdrowotne w Polsce, higienę psychiczną, aktywność fizyczną, żywność i żywienie, bezpieczeństwo, profilaktykę wypadków, urazów i zatruć. Można było zdobyć 30 punktów.

Konkurs „Zdrowe odżywianie oznacza zdrowy styl życia” - rozstrzygnięty

We wtorek, 24 lutego br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Szczecińskiej w Słupsku odbył się zorganizowany po raz trzeci Międzyszkolny Konkurs dla Gimnazjalistów pod hasłem „Zdrowie odżywianie oznacza zdrowy styl życia”. Jego celem jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród młodzieży. Tematem wiodącym w tym roku były „witaminy na co dzień”. Patronat na konkursem objął starosta słupski - Zdzisław Kołodziejski. W konkursie udział wzięły trzyosobowe zespoły uczniów II i III klas z ośmiu gimnazjów - ze Słupska, powiatu słupskiego i sławieńskiego.

 Konkurs składał się z trzech etapów. Pierwszy polegał na zaprezentowaniu filmu przedstawiającego scenkę kabaretową zgodną z tematyką wiodącą, drugi – przygotowanej potrawy: deseru, sałatki. koktajlu, napoju witaminowego, a trzeci – na udziale w quizie o zdrowym odżywianiu.

 Zmagania uczestników oceniało 5-osobowe jury składające się z przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz Starostwa Powiatowego w Słupsku.

„Zdrowe odżywianie oznacza zdrowy styl życia" - konkurs dla gimnazjalistów

24 lutego br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku odbędzie się III Międzyszkolny Konkurs dla Gimnazjalistów pod hasłem „Zdrowe odżywianie oznacza zdrowy styl życia”. Patronat na konkursem objął starosta słupski - Zdzisław Kołodziejski. Celem Konkursu jest kształtowanie wzorcowych nawyków żywieniowych wśród młodzieży. Tematem wiodącym w tym roku będą „witaminy na co dzień”. Uczestnicy konkursu przedstawią scenkę kabaretową związaną ze zdrowym odżywianiem, przygotują i zaprezentują potrawę lub napój witaminowy, wezmą też udział w quizie o zdrowym odżywianiu.

W konkursie wezmą udział 3-osobowe zespoły uczniów II i III klas gimnazjów ze Słupska, powiatu słupskiego i powiatu sławieńskiego.

 • autor: D.R., data: 2015-02-18

Poznaliśmy laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

 1 grudnia br. w Dniu Światowych Obchodów AIDS w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego przy ul. Szarych Szeregów w Słupsku odbył się Finał Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV”.

Cyklicznie organizowana olimpiada przez Starostwo Powiatowe w Słupsku i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku, w tym roku także przez I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego i Zespół Szkół Agrotechnicznych im Władysława Reymonta w Słupsku, adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze Słupska i powiatu słupskiego.

Olimpiadę otworzyła i powitała zebranych Barbara Grędecka - dyrektor I LO.
Chodziło o sprawdzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS, uświadomienie zagrożeń oraz promowanie odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie bliskich.

Rozstrzygnięto Konkurs Małych Form Teatralnych pod hasłem "Uzależnienia wokół nas"

24 listopada br. w Teatrze Rondo przy ul. Niedziałkowskiego w Słupsku odbył się II Powiatowy Etap Konkursu Małych Form Teatralnych pod hasłem "Uzależnienia wokół nas". Konkurs zorganizowali: Wojewódzka Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Słupsku, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski i Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku.

Do konkursu przystąpiło 6 zespołów teatralnych ze szkół ponadgimnazjalnych z miasta i powiatu słupskiego. Celem konkursu było integrowanie i inspirowanie młodzieży szkolnej do podejmowania działań w zakresie uzależnień poprzez kontakt ze sztuką.

Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV/AIDS

Starostwo Powiatowe w Słupsku wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku, I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Krzywoustego i Zespołem Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku zapraszają młodzież do udziału w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV”.

Celem olimpiady jest sprawdzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS, uświadomienie zagrożeń, promowanie odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych oraz ukształtowanie właściwych postaw i zachowań u uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Województwo pomorskie jest w czołówce krajowej pod względem ilości osób zakażonych wirusem HIV i liczba zakażeń ciągle rośnie. Podejmując działania zapobiegawcze możemy zmienić tę niekorzystną sytuację. Ponieważ zakażenia HIV dotyczą zwłaszcza grupy osób pomiędzy 18 a 29 rokiem życia, działania nasze w pierwszej kolejności kierujemy do uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Słupska i powiatu słupskiego.

Organizując konkurs zależy nam na aktywnym włączeniu się młodych ludzi w działania profilaktyczne i propagowanie pozytywnych wartości, w tym zdrowego stylu życia.

W załączeniu do pobrania regulamin olimpiady wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa.

Podsumowanie konkursu fotograficznego „Dbam o zdrowie - Nie palę papierosów” - edycja 2013

14 stycznia br. o godz. 11.00, w Sali Złotej – (II piętro) Starostwa Powiatowego w Słupsku odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników Powiatowego konkursu fotograficznego pod hasłem „Dbam o zdrowie - Nie palę papierosów”.

Na konkurs wpłynęło 76 prac nadesłanych przez 34 autorów - uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z miasta Słupska i powiatu słupskiego. Łącznie z 9 placówek oświatowych.

ROZSTRZYGNIĘTO POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY POD HASŁEM „DBAM O ZDROWIE - NIE PALĘ PAPIEROSÓW”

4 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Słupsku, komisja w składzie: Jan Maziejuk - fotoreporter, Tomasz Keler - fotografik, Jolanta Zawadzka-Anuszewska - kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku, Danuta Rolbiecka - inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku, Zbigniew Babiarz – Zych - naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku, Artur Wróblewski - grafik komputerowy w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonała przeglądu prac i nagrodziła najlepsze w poszczególnych kategoriach. Przy ocenie brała pod uwagę twórcze podejście do tematu, emocjonalne zaangażowanie, pomysłowość oraz oryginalność wykonania.

„DBAM O ZDROWIE – NIE PALĘ PAPIEROSÓW.” – edycja 2013

Starostwo Powiatowe w Słupsku wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w IV konkursie fotograficznym pod hasłem „DBAM O ZDROWIE – NIE PALĘ PAPIEROSÓW.” – edycja 2013

Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV

Starostwo Powiatowe w Słupsku wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku zapraszają młodzież do udziału w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV”.

Założeniem konkursu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS, uświadomienie zagrożeń w tym zakresie oraz promowanie odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7990431 wejść.