Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Niedziela 19 Listopada 2017     Imieniny: Seweryna, Elżbiety, Maksyma

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Multimedia

  • Podpisanie umowy dotyczącej drogi 21
  • Podpisanie umowy dotyczącej drogi 21
  • Podpisanie umowy dotyczącej drogi 21

Kalendarium

XI01Wszystkich Świętych
XI02Zaduszki
XI11Narodowe Święto Niepodległości
XI15Pomorski Dzień Przedsiębiorczości
XI16V Biesiada Literacka
XI20Ogólnopolski Dzień Seniora
XI21Dzień Pracownika Socjalnego
XI30Andrzejki
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

2013

Wyniki konkursu w zakresie polityki społecznej, polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Słupskiego uchwałą Nr 105/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 1 sierpnia br.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Słupskiego uchwałą Nr 66/2013 z dnia 01 sierpnia 2013 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Wyniki konkursów ofert ogłoszonych dnia 6 czerwca br.

Zarząd Powiatu Słupskiego zatwierdził wyniki pracy Komisji konkursowych konkursów z zakresów: rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2013 roku na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie otwatego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Częściowe wyniki ogłoszonego 17 stycznia 2013 r. otwartego konkursu ofert

W dniu 14 marca br. Zarząd Powiatu Słupskiego zatwierdził wyniki prac komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; upowszechniania kultury i sportu; ochrony i promocji zdrowia.

I Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok

Dnia 17 stycznia br. Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 6101210 wejść.