Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Czwartek 14 Listopada 2019     Imieniny: Agaty, Judyty, Damiana

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Multimedia

  • Podpisanie umowy dotyczącej drogi 21
  • Podpisanie umowy dotyczącej drogi 21
  • Podpisanie umowy dotyczącej drogi 21

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

2013

Wyniki konkursu w zakresie polityki społecznej, polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Słupskiego uchwałą Nr 105/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 1 sierpnia br.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Słupskiego uchwałą Nr 66/2013 z dnia 01 sierpnia 2013 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Wyniki konkursów ofert ogłoszonych dnia 6 czerwca br.

Zarząd Powiatu Słupskiego zatwierdził wyniki pracy Komisji konkursowych konkursów z zakresów: rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2013 roku na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie otwatego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Częściowe wyniki ogłoszonego 17 stycznia 2013 r. otwartego konkursu ofert

W dniu 14 marca br. Zarząd Powiatu Słupskiego zatwierdził wyniki prac komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; upowszechniania kultury i sportu; ochrony i promocji zdrowia.

I Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok

Dnia 17 stycznia br. Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7983116 wejść.