Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Środa 23 Października 2019     Imieniny: Marleny, Seweryna, Jana

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówZdrowieSprawozdawczość

Przejdź do treści strony

 Harmonogram planowanych zadań w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS do realizacji w 2020 roku przez Gminę/Jednostkę Oświatową Powiatu Słupskiego

Harmonogram zgodny z harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanym na lata 2017-2021  należy sporządzić wg załączonego formularza i przesłać do 27 września br. na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Polityki Społecznej, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk oraz w wersji elektronicznej na adres: jleonczuk@powiat.slupsk.pl

Sprawozdawczość za 2018 rok

Sprawozdanie za rok 2018 z wykonania zadań zrealizowanych w gminie/jednostce oświatowej objętych harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanym na lata 2017-2021 i zaakceptowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 44, poz. 227), należy sporządzić do 25 lutego br.

  • autor: D.R.

Harmonogram planowanych zadań w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS do realizacji w 2019 roku przez Gminę/Jednostkę Oświatową Powiatu Słupskiego

Harmonogram zgodny z harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanym na lata 2017-2021  należy sporządzić wg załączonego formularza i przesłać do 28 września br. na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Polityki Społecznej, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk oraz w wersji elektronicznej na adres: drolbiecka@powiat.slupsk.pl.

Sprawozdawczość

Sprawozdanie za rok 2017 z wykonania zadań zrealizowanych w gminie/jednostce oświatowej objętych harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanym na lata 2017-2021 i zaakceptowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 44, poz. 227), należy sporządzić do 23 lutego br.

 

Harmonogram planowanych przez Gminę/Jednostkę Oświatową Powiatu zadań do realizacji w 2018 roku w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Harmonogram zgodny z harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanym na lata 2017-2021 należy sporządzić wg załączonej tabeli i przesłać do 28 września br. na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Polityki Społecznej, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk oraz w wersji elektronicznej na adres: drolbiecka@powiat.slupsk.pl.

Sprawozdawczość

Sprawozdanie za rok 2016 z wykonania zadań zrealizowanych w gminie/jednostce oświatowej objętych harmonogramem z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanym na lata 2012-2016 i zaakceptowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 44, poz. 227), należy sporządzić do 10 marca br.

 


 

Harmonogram planowanych przez Gminę/Jednostkę Oświatową Powiatu działań w 2017 roku w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Harmonogram, zgodny z harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanym na lata 2017-2021  należy sporządzić wg załączonej tabeli i przesłać do 8 lutego br. na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Polityki Społecznej, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk oraz w wersji elektronicznej na adres: drolbiecka@powiat.slupsk.pl.

 


 

Sprawozdawczość

Sprawozdanie za rok 2015 z wykonania zadań na terenie gminy/jednostki oświatowej Powiatu z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2012-2016 i zaakceptowanego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 44, poz. 227), należy sporządzić do 10 marca br. 

 


 

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015

Podmioty realizujące Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015 zobowiązane są do składania sprawozdań po zakończeniu każdego roku budżetowego. Sprawozdania za 2015 rok z jego realizacji w gminie/jednostce należy sporządzić do 15 lutego br. w tabeli, zgodnie z poniższym i przesłać na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Polityki Społecznej, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, oraz w wersji elektronicznej na adres: drolbiecka@powiat.slupsk.pl.

Do pobrania:

  • autor: D.R., data: 2016-02-01

 


 

Harmonogram planowanych przez Gminę/Jednostkę Oświatową Powiatu działań w 2016 roku w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Harmonogram zgodny z harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanym na lata 2012-2016  należy sporządzić wg załączonej tabeli i przesłać do 5 października br. na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Polityki Społecznej, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk oraz w wersji elektronicznej na adres: drolbiecka@powiat.slupsk.pl

 


 

Sprawozdawczość

Wzór tabeli do sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania HIV za 2014 r.

 


 

Sprawozdawczość

Zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015 podmioty realizujące program zobowiązane są do składania sprawozdań po zakończeniu każdego roku budżetowego.  Sprawozdania za 2014 rok z realizacji programu w gminie/jednostce należy sporządzić do 15 lutego br.w tabeli, zgodnie z poniższym wzorem i przesłać przesłać na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Polityki Społecznej, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, oraz w wersji elektronicznej na adres: drolbiecka@powiat.slupsk.pl

 


 

Sprawozdawczość

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje gmina, powiat, samorząd województwa oraz wojewoda przekazują informacje o programach zdrowotnych w formie pisemnej i elektronicznej, w postaci arkusza kalkulacyjnego bazy danych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia (Dz. U. z 2008 Nr 163, poz.1024)

 


 

Harmonogram planowanych przez Gminę/Jednostkę Oświatową Powiatu działań w 2015 roku w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Harmonogram zgodny z harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanym na lata 2012-2016  należy sporządzić wg załączonej tabeli i przesłać do 25 września br. na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Polityki Społecznej, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk oraz w wersji elektronicznej na adres: drolbiecka@powiat.slupsk.pl

 


 

Sprawozdawczość

Wzór tabeli do sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania HIV za 2013 r.

 


 

Sprawozdawczość

Formularz do sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015.

Termin przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu za 2012 rok upływa z dniem 15 lutego 2013 r.

 


 

Informacja o przekazywaniu informacji o programach zdrowotnych

Gmina, powiat, samorząd województwa oraz wojewoda przekazują informacje o programach zdrowotnych w formie pisemnej i elektronicznej, w postaci arkusza kalkulacyjnego bazy danych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. (Dz.U. z 2008 Nr 163, poz.1024) w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje.


 
Pliki do pobrania:

 


 

Sprawozdawczość

Zgodnie z Harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanym na lata 2012-2016 (stosownie do § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z 2011 r., Nr 44, poz. 227), uprzejmie proszę o przygotowanie i przedłożenie rocznego harmonogramu realizacji zadań na terenie gminy na rok 2013, zgodnego z Harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanym na lata 2012-2016.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7880403 wejść.