Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Środa 23 Października 2019     Imieniny: Marleny, Seweryna, Jana

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Multimedia

 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2015 roku zdecydował o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadgimnazjalych.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 9 stycznia 2015 r. do godz. 15.30.

Wyniki pracy komisji konkursowej na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

 

 1. Konkurs obejmuje realizację programów edukacyjno – profilaktycznych kształtujących zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

 

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na to zadanie – 10 644,00 zł.

 

W ogłaszanych konkursach – 16 stycznia, 22 kwietnia, 21 sierpnia br. rozdysponowano 6.356,00 zł

W 2013 roku na zadanie to przeznaczono 17.000,00 zł.

 

Warunki uzyskania dofinansowania zadania:

            Oferent przedstawi propozycje realizacji różnorodnych form działań ponadgminnych (konferencje, szkolenia, warsztaty, prelekcje, kampanie, zajęcia rekreacyjne itp.) propagujące zdrowy styl życia wśród mieszkańców, ukierunkowanych w szczególności na:

- zwiększenie aktywności fizycznej,

- racjonalne odżywianie,

- regularne wizyty profilaktyczne,

- profilaktykę „zespołów ucieczki” (narkomania, lekomania, alkoholizm, ostre zaburzenia psychiczne),

- umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych,

z wyszczególnieniem populacji, zasięgu działania, miejsca, liczby osób objętych realizacją zadania. Oferent w realizacji zadnia uwzględni doświadczenia i kwalifikacje realizatorów.

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Danuta Rolbiecka – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 52.

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

 • autor: D.R., data: 2014-08-22

 


 


 

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 22 maja 2014 roku.

 • autor: (G.D.), data: 2014-06-30

 

Informacja dotycząca konkursu w zakresie realizacji zadania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie, tj. do 16 czerwca br.

 • autor: MW, data: 2014-06-30

 

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich

W dniu 29 maja br. Zarząd Powiatu Słupskiego ogłosił konkurs w zakresie realizacji zadań z zakresu dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich.

 • autor: G.D., data: 2014-05-30

 


 

W dniu 22 maja br. Zarząd Powiatu Słupskiego ogłosił konkurs w zakresie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 


 

Ogłoszenie o konkursie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

W dniu 13 maja br. Zarząd Powiatu Słupskiego ogłosił konkurs w zakresie realizacji zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 


 

Ogłoszenie o konkursie z zakresu promocji i ochrony zdrowia

Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzniu w dniu 17 kwietnia br. zdecydował o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych kształtujących zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

 


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia zdecydował o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

 


 

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 16 stycznia 2014 roku.

 


 

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego w roku 2014

Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2014 roku zdecydował o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realziację zadań publicznych powiatu słupskiego w 2014 roku. Oferty nalezy skladać osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 7 lutego br do godz. 15.30. Oferty dotyczace zadan z zakresu kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego należy złożyć do dnia 17 lutego br.

 • autor: T.J.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7880589 wejść.