Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Poniedziałek 18 Listopada 2019     Imieniny: Karoliny, Romana, Ottona

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Przejdź do treści strony

Powiatowa konferencja szkoleniowa w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

W związku z realizacją Planu Szefa OC Powiatu Słupskiego w dziedzinie obrony cywilnej oraz Planu szkolenia obronnego w Powiecie Słupskim na 2017r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności zorganizował w dniach 9-10 listopada br. naradę szkoleniową dla pracowników urzędów gmin  z terenu powiatu słupskiego zajmujących się sprawami obronnymi, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Narada odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Słowiniec” w Poddąbiu.

Głównym celem szkolenia było osiągnięcie przez organy administracji publicznej zdolności podejmowania decyzji do działania w sytuacji kryzysowej, wypracowanie zasad współdziałania wszystkich elementów wspierających proces wypracowania decyzji oraz przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania obronne do właściwego wykonania wszystkich prac związanych z rozpoczętym nowym cyklem planowania operacyjnego.

W szkoleniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in: Pani Beata Bernas - Kierownik Oddziału Terenowego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Słupsku, która przedstawiła  organizację ochrony przeciwpowodziowej w powiecie słupskim, Pan Waldemar Parus - Naczelnik Biura Spraw Obronnych Żeglugi Urzędu Morskiego w Słupsku, który przedstawił zadania i funkcjonowanie Urzędu Morskiego w Słupsku w systemie obronnym państwa w czasie pokoju i wojny, Pan st. chor. sztab. Marek Ozimek - przedstawiciel I Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego, omówił procedury postępowania w przypadku ujawnienia ładunków pochodzenia wojskowego natomiast Pan Mariusz Ożarek - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, omówił przygotowanie infrastruktury drogowej powiatu słupskiego do okresu zimowego.

Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności omówili bieżące tematy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie powiatu słupskiego.

 

 • Narada szkoleniowa
 • Narada szkoleniowa
 • Narada szkoleniowa
 • Narada szkoleniowa
 • Narada szkoleniowa
 • Narada szkoleniowa

Radni Komisji Rolnictwa z wizyta w SPN w Smołdzinie

W dniu 25 października br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego w siedzibie Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie. Członkowie komisji spotkali się z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Dyrektorem Słowińskiego Parku Narodowego.

 

 • autor: M. Kordylas, data: 2017-10-26

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

 • autor: Fot. Jan Maziejuk, data: 2017-06-27

I Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy

28 kwietnia br. w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku odbył się finał Olimpiady Pierwszej Pomocy Przedmedycznej realizowany w ramach programu edukacyjnego z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla szkół powiatu słupskiego pt. „ABC pierwszej pomocy”. Program ten zatwierdzony został przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 221/2016 z dnia 22 listopada 2016r.

Program edukacyjny pod patronatem Starosty Słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego, realizowany jest w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu słupskiego. Realizacja zadań programowych związana jest przede wszystkim z poprawą świadomości i wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zasadniczym celem programu jest wzmocnienie w młodych ludziach potrzeby edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia drugiej osoby, w sposób prawidłowy, bez uczucia lęku przed niepowodzeniem, popełnieniem błędu w trakcie działań.

W trakcie finału olimpiady, której bezpośrednim organizatorem byli Powiat Słupski i Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku,  10 drużyn ze szkół powiatu słupskiego, składających się z 5 uczniów pod kierunkiem opiekuna, mogło skonfrontować swoje umiejętności w sytuacjach praktycznych zadań. Uczniowie oceniani byli przez profesjonalnych sędziów z pogotowia ratunkowego, szkoły policji, wykładowców Akademii Pedagogicznej, straży pożarnej i  straży granicznej, którzy na co dzień zajmują się udzielaniem pierwszej pomocy.

Partnerami uczestniczącymi w organizacji finału olimpiady byli: 7 Brygada Obrony Wybrzeża, Komenda Miejska Policji w Słupsku, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, Centralny Poligon Sił Powietrznych, Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, Szkoła Policji w Słupsku, Straż Graniczna w Ustce, Akademia Pomorska w Słupsku oraz wszystkie gminy Powiatu Słupskiego.

Szkoły biorące udział w Olimpiadzie Pierwszej Pomocy to:

 • Zespół Szkół Samorządowych w Sycewicach
 • Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach
 • Gimnazjum Szczypkowice
 • Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce
 • Zespół Szkół w Jezierzycach
 • Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce
 • Stowarzyszenie Speranda z Niepoględzia
 • Gimnazjum Zjednoczonej Europy w Kobylnicy
 • Zespół Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta w Słupsku
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

Drużyny miały do wykonania pięć zadań z zakresu pierwszej pomocy tj. resuscytację krążeniowo oddechową osoby dorosłej z wykorzystaniem AED, pomoc w zakrztuszeniu u niemowlaka, właściwe  zareagowanie w sytuacji ataku drgawek – epilepsji u ucznia szkoły, udzielenie pomocy potrąconemu rowerzyście i udzielenie pomocy przy oparzeniach.

Pierwsze miejsce wśród drużyn zajęła grupa z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w  Słupsku pod kierunkiem Jerzego Gątarzewskiego, drugie miejsce zajęło Gimnazjum Zjednoczonej Europy w Kobylnicy pod kierunkiem Iwony Wołowicz, a trzecie miejsce zajęła reprezentacja Społecznych Szkół im. Jana Pawła II w Niepoględziu- Stowarzyszenie SPERANDA pod kierunkiem pana Karola Wałdocha.

Wszystkie drużyny uczestniczące w olimpiadzie otrzymały certyfikaty potwierdzające ich udział w realizacji programu „ABC pierwszej pomocy” oraz profesjonalnie wyposażone plecaki z niezbędnym sprzętem do udzielania pomocy  w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Ponadto Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski ufundował uczestnikom olimpiady nagrody w postaci powerbanków, a opiekunom upominki w formie kubków termicznych. Wszyscy otrzymali również broszury i gadżety promujące Powiat Słupski.

Ponadto sponsorzy– Park Wodny w Redzikowie oraz Multikino ufundowali karnety wejściowe na basen, kręgielnie i seans filmowy, firma Engie EC Słupsk przekazała upominki promocyjne natomiast Adkonis udostępnił wraki pojazdów, które zostały użyte do pokazów.

W trakcie zawodów wszyscy uczestnicy „święta pierwszej pomocy” mogli obserwować szereg pokazów profesjonalnie udzielanej pierwszej pomocy przez straż pożarną, szkołę policji, pogotowie ratunkowe czy wojsko. Bardzo ciekawe były również pokazy tresury psów policyjnych, sposobów pomocy osobie znajdującej się na wysokości czy uwięzionej na skutek wypadku drogowego we wraku samochodu.

Cała impreza okraszona była poczęstunkiem przygotowanym przez wojsko w postaci grochówki wojskowej.

 • autor: Iwona Wojtkiewicz, fot. Jan Maziejuk, data: 2017-05-02

Powiatowe ćwiczenie ,,Obronnik 2016"

PODSUMOWANIE POWIATOWEGO ĆWICZENIA ,,OBRONNIK 2016"

W dniu 23 maja 2016 roku w miejscowości Główczyce odbyło się powiatowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem ,,Obronnik 2016".

Celem ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie i weryfikacja przyjętych założeń dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej z terenu powiatu słupskiego podczas wykonywania zadań z zakresu obrony i zarządzania kryzysowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Kierownikiem ćwiczenia był Pan Zdzisław Kołodziejski - Starosta Słupski, który koordynował działania służb w poszczególnych etapach ćwiczenia.

W ćwiczeniu brał udział Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego w Słupsku, gminy Główczyce, Damnica i Potęgowo oraz Komenda Miejska Policji w Słupsku, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku I Lęborski Batalion Zmechanizowany oraz Akademia Pomorska w Słupsku. Na ćwiczenia zaproszeni zostali jakoobserwatorzy przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu, którzy w przyszłości również organizowali będą podobne ćwiczenia we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Słupsku.

Ćwiczenie składało się z dwóch epizodów praktycznych:

 • zatrucie ujęcia wody oraz całego wodociągu w miejscowości Główczyce
 • podłożenie niezidentyfikowanego ładunku w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Główczyce.

,,Obronnik - 2016" to pierwsze tego typu ćwieczenia organizowane na terenie powiatu. W ramach podejmowanych działań uczestnicy mogli w sposób praktyczny przećwiczyć działania wymagające współdziałania administracji samorządowej ze służbami i inspekcjami działającymi na terenie powiatu. Ćwiczenie pozwoliło na wypracowanie wielu cennych uwag i spostrzeżeń, które mogą wpłynąć na szybsze działanie służb w niesieniu pomocy mieszkańcom powiatu słupskiego.

Starosta Słupski dziękuje wszystkim służbom i instytucjom za zaangażowanie i współprace przy organizacji ćwiczenia z nadzieją na dalszą współprace w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu słupskiego.

 • autor: M. Kordylas, fot. Radio Koszalin; MATV Główczyce
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016
 • Ćwiczenia - Obronnik 2016

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7997309 wejść.