Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Wtorek 16 Stycznia 2018     Imieniny: Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Powiat SłupskiMiejski Obszar Funkcjonalny Słupska

Multimedia

 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki

Kalendarium

I01Nowy Rok
I06Święto Trzech Króli
I1426. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
I21Dzień Babci
I22Dzień Dziadka
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

KONSULTACJE STRATEGII ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2014-2020 WRAZ Z DIAGNOZĄ MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SŁUPSKA

Informujemy, że w terminie 07.10.2014 r. – 27.10.2014 r. prowadzone będą konsultacje Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020 wraz z Diagnozą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska opracowanych w ramach projektu pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Diagnoza Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska -  załącznik nr 1

Strategia rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska na lata 2014-2020 – załącznik nr 2

Dokumenty te służyć będą rozwojowi całego miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez ich wykorzystywanie przez partnerskie samorządy przy aplikowaniu o środki UE w latach 2014 – 2020.

Wypełniony formularz uwag należy w terminie do dnia 27 października 2014 r. przesłać w wersji elektronicznej na adres skrzynki pocztowej: slupsk@instytut-ipc.pl, bądź złożyć w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Słupsku. Formularze uwag dostępne są również w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Serdecznie zapraszamy również na spotkanie podsumowujące opracowanie „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020”, które odbędzie się w dniu 13.10.2014 r., o godz. 17.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Więcej informacji na stronie www.mofslupsk.pl

Miejski Obszar Funkcjonalny Słupska

 • Miejski Obszar Funkcjonalny Słupska

Więcej informacji na stronie www.mofslupsk.pl

Uwaga - konsultacje społeczne i badania ankietowe!

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w ramach projektu ,,Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14   w dniach 19 i 27 sierpnia 2014 r. o godzinie 11:00 w sali nr 202.

PROGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 1. KONSULTACJE SPOŁECZNE CZĘŚCI DOT. DIAGNOZY SŁUŻĄCEJ OKREŚLENIU POWIĄZAŃ I OBSZARÓW WSPÓŁPRACY  JST MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SŁUPSKA  Program konsultacji:

1. Prezentacja metodologii zastosowanej do wyznaczenia granic miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.

2. Prezentacja wyników badań ilościowych przeprowadzonych w związku z wyznaczeniem granic obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.

3. Prezentacja raportu z delimitacji miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.

4. Dyskusja nt. wyników delimitacji:

 • analiza głównych problemów i wyzwań rozwojowych obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.

Sposób prowadzenia: prezentacja power point, dyskusja publiczna.

Wyżej wymienione spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14  w dniu 19.08.2014 r. o godzinie 11.00 w Sali 202.

 1. KONSULTACJE SPOŁECZNE CZĘŚCI DOT. STRATEGII ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCONALNEGO MIASTA SŁUPSKA 2014-2020

1.Identyfikacja możliwych koncepcji  rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska – główne problemy i wyzwania rozwoju.

2. Dyskusja nt. wizji rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.

3. Konsultacje możliwych kierunków rozwoju – cele strategiczne i operacyjne.

4. Konsultacje nt. możliwych kierunków rozwoju – projekty kluczowe / priorytetowe.

 

Sposób prowadzenia: prezentacja power point, dyskusja publiczna, metody warsztatowe.

 

Wyżej wymienione spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14   w dniu 27.08.2014 r. o godzinie 11.00 w Sali 202.

Jednocześnie informujemy, że w ramach projektu pn. ,,Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” prowadzone są obecnie prace badawczo – analityczne dotyczące opracowania diagnozy służącej określeniu powiązań i obszarów współpracy pomiędzy jst miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. W tym celu Wrocławski Instytut Badawczy IPC na zlecenie Miasta Słupska przeprowadzi wśród mieszkańców Słupska i gmin sąsiednich badania ankietowe obejmujące następujące zagadnienia:

- planowanie przestrzenne jednostek administracyjnych,

- struktury przestrzenne,

- obszary zdegradowane i ich rewitalizacja,

- kształtowanie przestrzeni publicznych,

- analizę infrastruktury drogowej i komunalnej,

- system transportu publicznego,

- zasoby przyrodnicze i wodne oraz ich ochronę,

- polityka mieszkaniowa,

- zatrudnienie i rynek pracy,

- kultura i zabytki,

- edukacja,

- ochrona zdrowia,

- przedsiębiorczość lokalna i rozwój gospodarczy,

- turystyka,

- sport.

Końcowym etapem prac będzie opracowanie Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem: zintegrowanego systemu transportu publicznego, inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej, kształtowania przestrzeni publicznych oraz zatrudnienia i rynku pracy, zintegrowanego systemu zagospodarowania wód opadowych.

Starosta Słupski oraz Instytut Badawczy IPC zwracają się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób, które zostaną poproszone o udział w badaniu lub zaproszone zostaną na spotkanie o wyrozumiałość, wyrażenie chęci udziału, a przede wszystkim o szczere wypowiedzi. Wszystkie Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe i posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych. Prosimy o poświęcenie kilku minut na pytania zadane przez ankietera. Badania prowadzone będą od lipca do dnia 1 sierpnia br.

https://slupsk.ankietka.pl/

 

 • data: 2014-07-25
 • Konsultacje społeczne

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 6217776 wejść.