Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Wtorek 16 Stycznia 2018     Imieniny: Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Powiat SłupskiInwestycje Powiatu

Multimedia

 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki

Kalendarium

I01Nowy Rok
I06Święto Trzech Króli
I1426. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
I21Dzień Babci
I22Dzień Dziadka
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

Wykaz projektów na realizację których Powiat Słupski otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych ( z UE, rządowych i innych) w latach 2011 - 2014

Lp

Beneficjent

Tytuł projektu

Długość odcinka przebudowanej drogi

Źródło dofinansowania

Wartość projektu/Kwota dofinansowania

Czas realizacji

Uwagi

1

Powiat Słupski Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji

„Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wodnego zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego”

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WP 2007-2013

Priorytet VII, działanie .7.2 Zintegrowany system ratownictwa

Całkowita wartość projektu:
1 065 835,45 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR:532 917,71  PLN.

( umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 23.12.2010r.)

20.01.2011- 30.06.2011

realizacja zakończona

2

Powiat Słupski
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji

 

( Liderem  w ramach projektu jest Gmina Kobylnica)

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program Priorytetowy  - system zielonych inwestycji (GIS)

Całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi: 7 711 968,46 PLN .Całkowita wartość projektu po stronie  powiatu: 2 236 360,85 PLN, w tym dofinansowanie ze środków NFOŚiGW : 624 696,00 PLN

01.08.2011 – 17.06.2013

realizacja zakończona 

3

Powiat Słupski Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej Darżyno-Łupawa – I etap”

 2600 m

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Urząd Gminy Potęgowo – dotacja celowa w 2011 r.

Całkowita wartość projektu: 2032 044,68 PLN, w tym:

dofinansowanie ze środków NPPDL: 737 855,00 PLN

dotacja celowa: 500 000,00 PLN

 

2010-2011

realizacja zakończona

4

Powiat Słupski Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji 

„Zorganizowanie Powiatowych Dożynek- Powiatowego Święta Plonów”

małe projekty – w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 44 631,29 PLN, w tym dofinansowanie: 24 131,20 PLN                                                           (umowa z dnia 28.02.2011 r.)

2010 r.

realizacja zakończona

5

Powiat Słupski Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Osowo-etap I”

3000 m

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Gmina Kępice – dotacja celowa w 2011 r.

Całkowita wartość projektu: 1199 999,22 PLN, w tym:

1. dofinansowanie ze środków NPPDL: 575 413,00 PLN

( umowa z dnia 18.02.2011 r.)

2. dotacja celowa : 300 000,00

2011 r.

realizacja zakończona

6

Akademia Pomorska/ Powiat Słupski ( partner)

„Przebudowa i doposażenie laboratorium – „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku” podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe” 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007 -2013
( Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo wiedzy, Działanie 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna)

Całkowita wartość realizacji projektu : 3 232 475,83 PLN ( w tym część powiatu słupskiego: 230 583,98 PLN ) w tym dofinansowanie ze środków EFRR : 2 424 356,87 PLN ( w tym część dla powiatu słupskiego: 172 937,98 PLN)

2012 r.

realizacja zakończona

7

Gmina Miasto Ustka/Powiat Słupski ( partner)

„Budowa Centrum Informacji Turystycznej
w Ustce”

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007 -2013
( Oś priorytetowa 8, Poddziałanie8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy)

Całkowita wartość projektu: 1 319 978,68 PLN w tym część powiatu słupskiego  65 000,00 PLN) w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 857 986,14 PLN ( w tym część dla powiatu słupskiego: 42 240,00 PLN)

2012 .- 2014

projekt w trakcie realizacji

8

Powiat Słupski- Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji

„Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego”

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007 -2013
( Oś priorytetowa 4 Regionalny system transportowy, działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej)

Całkowita wartość projektu: 1 247 750,06 PLN, w tym:

 1. dofinansowanie z EFRR:  935 812,54 PLN
 2. wkład własny powiatu: 311 937,52 PLN
 3. ( umowa o dofinansowanie z dnia 25.09.2012 roku)

 

2012- 2014

projekt w trakcie realizacji

9

Powiat Słupski/ Gmina Potęgowo (partner)

 

 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 11088G na odcinku Darżyno-Grąbkowo”

5039 m

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Bezpieczeństwo – Dostępność –Rozwój

Gmina Potęgowo - dotacja celowa

Całkowita wartość projektu: 1 533 352,00 PLN, w tym:

1.kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 460 005,00 PLN

2. środki własne Gminy Potęgowo: 536 673,50 PLN

3. środki własne Powiatu: 536 673,50 PLN

2013 r.

inwestycja zakończona

10

Powiat Słupski

„Zakup dwóch quadów na realizację zadań związanych z ochroną przyrody na terenie Powiatu Słupskiego we współpracy z Komendą Miejską Policji w Słupsku”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Całkowita wartość zadania:, w tym dofinansowanie
z WFOŚiGW ( dotacja) - 44 997,50 PLN

2013 r.

inwestycja zakończona

11

Powiat Słupski

„Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w Sali lustrzanej pałacu w Damnicy”

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku

Całkowita wartość zadania:, w tym dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości: 74 000,00 PLN

2012-2013 r.

inwestycja zakończona

12

Powiat Słupski

„Organizacja kąpielisk wodnych na terenie Powiatu Słupskiego”

PO RYBY 2007-2013

w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, objętego osią priorytetową4- Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Całkowita wartość projektu: w tym dofinansowanie w wysokości 461 376,75 PLN

( umowa o dofinansowanie z dnia 04.09.2013 r.)

2013-2014r.

projekt w trakcie realizacji

13

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A./ Powiat Słupski ( partner)

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

PO KL 2007-2013

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Całkowita wartość projektu: 5 947 379,36 PLN, w tym dofinansowanie dla Powiatu Słupskiego w kwocie: 122 450,00 PLN

2013-2015 r.

projekt w trakcie realizacji

Środki pozyskane  przez powiat od samorządów gminnych

1

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170G Kwakowo-Lubuń

2000 m

Gmina Kobylnica – dotacja celowa

Wartość zadania 1 018 171,22 PLN, w tym dotacja celowa w wysokości 500 000,00 PLN (umowa nr RPI/50/2010)

2010-2011 r.

inwestycja zakończona

2

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G w Karżcinie II etap

1300 m +760 m= 2060 m

Gmina Słupsk – dotacja celowa w 2011 r.

Wartość zadania 499 999,98 PLN i 289 681,05 PLN, w tym dotacja celowa w wysokości 250 000 PLN + 144 800,00 PLN

(umowa nr RPI/45/2010 i RPI/43/2011)

2011 r.

inwestycja zakończona

3

Powiat Słupski

Przebudowa dróg powiatowych nr 1143G, 1128G, 1126G w miejscowości Główczyce

4000 m  

Gmina Główczyce – dotacja celowa w 2012 r.

Wartość zadania: 899 000,77 PLN, w tym  dotacja celowa w wysokości 450 000,00 PLN

( umowa nr RPI/36/2011)

2011-2012

inwestycja zakończona

4

Powiat Słupski

1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1136Gw m. Łabiszewo

1000 m

2.Modernizacja dróg powiatowych nr 1172G, 1173G,1175G

 9000 m

1.Gmina Dębnica Kaszubska – dotacja celowa – 2011 r.

2. Gmina Dębnica Kaszubska- pomoc rzeczowa- 2011 r.

 Wartość zadania 348 921,26 PLN, w tym dotacja celowa 100 000,00 PLN oraz dodatkowo pomoc rzeczowa w wysokości 100 000 zł  

( umowa nr RPI/26/2011)

2011 r.

inwestycja zakończona

5

Powiat Słupski

Ułożenie płyt betonowych  na drodze powiatowej nr 1103G Ustka-Modlinek na odcinku Lędowo-Modła

500 m

Gmina Ustka – pomoc rzeczowa - wykonanie robót drogowych  - 2011 r.

Wartość zadania 64 936,63 PLN, w tym:

Gmina Ustka- roboty drogowe o wartości: 14 870,71 PLN

Powiat Słupski – zakup płyt betonowych              o wartości: 50 065,92 PLN

( umowa nr RPI/19/2011)

2011 r.

zadanie zrealizowane

6

Powiat Słupski

 

 

Przebudowa dróg powiatowych nr 1122G,1118G,1121G,1124G oraz przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 73

900+1000+800+1850= 4550 m

Gmina Smołdzino – dotacja celowa w 2011, 2012 i w 2013 roku

 

Wartość zadania 1 619 881,76 PLN, w tym dotacje celowe:

- w 2011r. -  300 000,00 PLN

- w 2012r. – 400 000,00 PLN

- w 2013r. -  100 000,00 PLN

(umowa nr RPI/18/2011)

2011-2012

zadanie zrealizowane

7

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G Siemianice-Jezierzyce

4000 m

Gmina Słupsk – dotacja celowa w 2011 roku

Wartość zadania 1 045 467,63 PLN, w tym dotacja celowa:

 452 090,00 PLN

( umowa nr RPI/17/2011)

2011 r.

zadanie zrealizowane

8

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G w m. Głobino

500 m

Gmina Słupsk – dotacja celowa w 2011 roku

Wartość zadania 129 739,55 PLN, w tym dotacja celowa: 62 162,00 PLN

(umowa nr RPI/16/2011)

2011 r.

zadanie zrealizowane

9

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G Bobrowniki-Łebień

2390 m

Gmina Damnica – dotacja celowa w 2011 roku

Wartość zadania 499 636,47 PLN, w tym dotacja celowa: 249 818,24 PLN

( umowa nr RPI/15/2011)

2011 r.

zadanie zrealizowane

10

Powiat Słupski

1. Przebudowa chodnika w Rogawicy

200 m

2. Budowa chodnika w Gałęzinowie

220 m

Gmina Słupsk – dotacja celowa w 2011 r.

1.Wartość zadania: 13 270,84 PLN, w tym dotacja celowa 6 635,42 PLN

2. Wartość zadania 64 978,58 PLN, w tym dotacja z gminy: 32 489,29 PLN

( umowa nr RPI/44/2011)

2011 r.

zadanie zrealizowane

11

Powiat Słupski

Modernizacja chodników w miejscowościach Gardna Mała i Gardna Wielka

31 m + 50 m

Gmina Smołdzino – dotacja celowa w 2011 r.

Wartość zadania 34 533,70 PLN, w tym dotacja celowa 34 533,70 PLN

(umowa nr RPI/51/2011)

2011 r.

zadanie zrealizowane

12

Powiat Słupski, Gmina Słupsk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk-Krępa wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - etap I

 2540 m

Gmina Słupsk – realizator zadania w 2011 r.

Wartość zadania 2 814 503,94 PLN

Wartość dotacji celowej powiatu w wysokości 714 807,80 zł,

(umowa nr 98/2010)

2011 r.

zadanie zrealizowane

13

Powiat Słupski

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno

450 m

Gmina Potęgowo – pomoc rzeczowa w 2013 r.

Wartość zadania 89 197,18 PLN, w tym pomoc rzeczowa o wartości 79 219,42 PLN

(umowa nr RPI/50/2012)

2012-2013

zadanie zrealizowane

14

Powiat Słupski

Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1139G m. Karzniczka

90 m

Gmina Damnica – pomoc rzeczowa w 2012 r.

Wartość zadania: 13 856,40 PLN, w tym pomoc rzeczowa 7 380,00 PLN

(umowa nr  RPI/45/2012)

2012 r.

zadanie zrealizowane

15

Powiat Słupski

Wykonanie chodników:

1.przy drodze powiatowej nr 1139G we wsi Mianowice

205 m

2. przy drodze powiatowej nr 1140G od osiedla mieszkaniowego w Bobrownikach do siedziby Farm Frites

250 m

Gmina Damnica – pomoc rzeczowa w 2013 r.

1.Wartość zadania: 43 602,27 PLN, w tym pomoc rzeczowa o wartości 19 796,85 PLN

2.Wartość zadania: 31 459,96 PLN, w tym pomoc rzeczowa o wartości 17 314,96 PLN

(umowa nr RPI/44/2012)

2013 r.

zadanie zrealizowane

16

Powiat Słupski

Przebudowa chodnika w miejscowości Karżcino w ciągu drogi powiatowej nr 1120G Karżcino-Gąbino

550 m

Gmina Słupsk – dotacja celowa w 2012 r.

Wartość zadania 115 143,45 PLN, w tym dotacja celowa 57 571,72

(umowa nr RPI/43/2012)

2013 r.

zadanie zrealizowane

17

Powiat Słupski

1.Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej,

2.Przebudowa wiaduktu drogowego w Gałęzinowie

Gmina Słupsk – realizacja w 2013 r.

Wartość zadania 252 103,49 PLN, w tym udział Gminy – 126 051,75 PLN

(umowa nr RPI/42/2012)

2013 r.

zadanie zrealizowane

18

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń – etap II

2045,75 m

Gmina Kobylnica – dotacja celowa w 2013 r.

Wartość zadania 734 384,76 PLN + 9029,19 PLN, w tym dotacja celowa 367 192,00 PLN+ 4514,00 PLN

(umowa nr RPI/40/2012 i RPI/38/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

19

Powiat Słupski

 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska-Podwilczyn

2900 m

Gmina Dębnica Kaszubska – dotacja celowa w 2012 r.,

Nadleśnictwo Leśny Dwór – dotacja celowa w 2012 r.

Wartość zadania 519 999,07 PLN, w tym dotacja celowa z Gminy 80 000 PLN i dotacja celowa z nadleśnictwa 259 999,54 PLN

(umowa nr RPI/34/2012)

2012 r.

zadanie zrealizowane

20

Powiat Słupski

Budowa chodnika od miejscowości Przewłoka do miejscowości Zapadłe

1136 m

Gmina Ustka – dotacja celowa w 2012 r.,

Wartość zadania 286 041,16 PLN, w tym dotacja celowa 210 000,00 PLN,

(umowa nr RPI/33/2012)

2013 r.

zadanie zrealizowane

21

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo- Jabłoniec

5000 m

Gmina Kępice – pomoc rzeczowa,

Nadleśnictwo Warcino i Nadleśnictwo Trzebielino -  dotacja celowa w 2013 r.

Wartość zadania 1 000 000,02 PLN, w tym Nadleśnictwo Warcino dotacja celowa 499 750 PLN, Nadleśnictwo Trzebielino dotacja celowa 200 000 PLN, Gmina Kępice pomoc rzeczowa

(umowa nr RPI/32/2012)

2013 r.

zadanie zrealizowane

22

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino

1125 m

Gmina Damnica – dotacja celowa w 2012 i 2013 r.

Wartość zadania 1 243 000,79 PLN,             w tym dotacja celowa 621 500,39 PLN

(umowa nr RPI/21/2012)

2012-2013

zadanie zrealizowane

23

Powiat Słupski

1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G w miejscowości Gąbino,

500 m

2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G Lędowo-Modła

375 m

Gmina Ustka – dotacja celowa w 2012 r. i pomoc rzeczowa w 2013 r.

1.Wartość zadania 79 663,39 PLN,                 w tym dotacja celowa 39 831,69 PLN,

2.Wartość zadania 67 086,80 PLN, w tym pomoc rzeczowa 19 731,80 PLN

(umowa nr RPI/19/2012)

2012-2013

zadanie zrealizowane

 

24

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G Gać-Redęcin

1900 m

Gmina Słupsk – dotacja celowa w 2012 r.

Wartość zadania 465 540,50 PLN, w tym dotacja celowa 232 770 PLN

(umowa nr RPI/18/2012)

2012 r.

zadanie zrealizowane

25

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałęzów

540 m

Gmina Dębnica Kaszubska             – dotacja celowa w 2012 r.

Wartość zadania 319 999,99 PLN,                   w tym dotacja celowa 160 000 PLN

(umowa nr RPI/17/2012)

2012 r.

zadanie zrealizowane

26

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G Ciecholub-Pustowo

2400 m

Gmina Kępice – dotacja celowa w 2012 r.

Wartość zadania 440 633,23 PLN,                 w tym dotacja celowa 200 000 PLN

(umowa nr RPI/10/2012)

2012 r.

zadanie zrealizowane

27

Powiat Słupski

Przebudowa chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G Biesowice-Ciecholub

120 m

Gmina Kępice – pomoc rzeczowa w 2012 r.

Wartość zadania 29 941,42 PLN,  w tym pomoc rzeczowa 14 941,42

(umowa nr RPI/9/2012)

2012 r.

zadanie zrealizowane

28

Powiat Słupski, Gmina Słupsk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Krępa Słupska - Płaszewko wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Etap II

1860 m

Gmina Słupsk – realizator zadania w 2012 r.

Wartość zadania 1 633 724,39 PLN, w tym dotacja celowa powiatu 500 000 PLN

(umowa 97/11)

2012 r.

zadanie zrealizowane

29

Powiat Słupski

Modernizacja drogi powiatowej nr 1113G Gąbino-Wrzeście

1609 m

Gmina Słupsk – realizator zadania w 2013 r.

Wartość zadania 399 710,80 PLN, w tym realizator zadania 379 710,80 PLN

(umowa nr RPI/41/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

30

Powiat Słupski

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Lubuń

48 m

Gmina Kobylnica – pomoc rzeczowa w 2013 r.

Wartość zadania 9 617,67 PLN, w tym pomoc rzeczowa 4 625,12 PLN

(umowa nr RPI/40/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

31

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Możdżanowo do drogi wojewódzkiej nr 203

1400 m

Gmina Ustka – dotacja celowa w 2013 r.

Wartość zadania 397 951,24 PLN, w tym dotacja celowa 198 974,14 PLN

(umowa nr RPI/39/2013

umowa nr RPI/29/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

32

Powiat Słupski

Budowa drogi powiatowej nr 1103G Lędowo-Modła

375 m

Gmina Ustka – pomoc rzeczowa w 2013 r.

Wartość zadania 74 126 PLN, w tym pomoc rzeczowa 26 771 PLN

(umowa nr RPI/28/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

33

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G za miejscowością Karzcino w kierunku Gąbina

650 m

Gmina Słupsk – dotacja celowa w 2013 r.

Wartość zadania 171 722,30 PLN,  w tym dotacja celowa 85 861,30 PLN

(umowa nr RPI/27/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

34

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo

725 m

Gmina Dębnica Kaszubska – dotacja celowa w 2013 i w 2014 r. i pomoc rzeczowa

Wartość zadania 430 433 PLN, w tym dotacja celowa 90 000 PLN w 2013 r. i 115 216 PLN w 2014 r. + pomoc rzeczowa 20 000 PLN

(umowa nr RPI/26/2013)

2013-2014

zadanie zrealizowane

35

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Łebień

1750 m

Gmina Damnica – dotacja celowa w 2013 r.

Wartość zadania 564 768,35 PLN,  w tym dotacja celowa 282 384 PLN

(umowa nr RPI/22/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

36

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino

1400 m

Gmina Kobylnica – dotacja celowa w 2013 r.

Wartość zadania 240 970,81 PLN,                  w tym dotacja celowa 120 485,40 PLN

(umowa nr RPI/18/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

37

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo

1800 m

Gmina Kępice – dotacja celowa w 2013 r.

Wartość zadania 372 317,31 PLN,                    w tym dotacja celowa 186 159 PLN

(umowa nr RPI/16/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

38

Powiat Słupski

Przebudowa dróg powiatowych:

1.nr 1108G w miejscowości Pęplino      1650 m

2. nr 1118G Osieki Słupskie-Kolonia Osieki Słupskie  1000 m

3. nr 1109G Wodnica-Charnowo    1052,70 m

Gmina Ustka – dotacja celowa w 2013 i w 2014 r.

1. Wartość zadania 964 821,54 PLN, w tym dotacja celowa 325 000 PLN w 2013 r. i 157 410,77 PLN w 2014 r.,

2. Wartość zadania 254 028,83 PLN, w tym dotacja celowa 127 014,41 PLN,

2. Wartość zadania 245 971 PLN, w tym dotacja celowa 122 985,50 PLN

(umowa nr RPI/13/2013)

2013-2014

 

 

2013 r.

 

 

2013 r.

zadanie zrealizowane  

 

 

zadanie zrealizowane

zadanie zrealizowane

39

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe- Krzemienica

3880 m

Gmina Słupsk - dotacja celowa w 2013 r.

Wartość zadania 1 090 032,33 PLN, w tym dotacja celowa 545 016,17 PLN

(umowa nr RPI/12/2013

2013 r.

zadanie zrealizowane

40

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino-Stowięcino

2960 m

Gmina Główczyce – dotacja celowa w 2013 r

Wartość zadania 679 417 PLN, w tym dotacja celowa 339 708 PLN

(umowa nr RPI/11/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

41

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo-Przewłoka

2158,10 m

Nadleśnictwo Ustka – dotacja w 2013 r.

Wartość zadania 643 581,07 PLN, w tym dotacja  392 581,07 PLN

2013 r.

zadanie zrealizowane

 • autor: T.O.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 6217755 wejść.