Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Środa 23 Października 2019     Imieniny: Marleny, Seweryna, Jana

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

AktualnościAktualności 2015

Multimedia

 • Konwent Wójtów i Burmistrzów 28.01.2015
 • Konwent Wójtów i Burmistrzów 28.01.2015
 • Konwent Wójtów i Burmistrzów 28.01.2015
 • Konwent Wójtów i Burmistrzów 28.01.2015
 • Konwent Wójtów i Burmistrzów 28.01.2015

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

XIV Sesja Rady Powiatu Słupskiego

Podczas XIV sesji Rady Powiatu Słupskiego przyjęty został budżet na 2016 rok.

Za budżetem zagłosowało 19 radnych przy jednym głosie wstrzymującym się – nikt z radnych nie głosował przeciwko.

Wynik głosowania świadczy o dobrze przygotowanym projekcie budżetu uwzględniającym nasze potrzeby, ale i możliwości – podsumował Zdzisław Kołodziejski Starosta Słupski.

Zaplanowano w budżecie dochody na kwotę 82 956 046 zł i wydatki na 82 735 017 zł. dzięki czemu zamiast deficytu planowana jest nadwyżka w kwocie 221 029 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Inwestycje planuje się na kwotę ok. 10 mln zł.

Najważniejsze z nich to:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Potęgowo - Stowięcino (Gmina Potęgowo, Gmina Główczyce)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino – Dobieszewo (Gmina Słupsk i Gmina Dębnica Kaszubska)
 • Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)
 • Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy – dotacja celowa
 • Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach – dotacja celowa
 • Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową
 • Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1 - Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Cieszy również fakt zaplanowania dużej nadwyżki operacyjnej tj. różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w  kwocie 5 729 967 zł. Nadwyżka ta ma duże znaczenie dla sytuacji finansowej Powiatu – dodaje Starosta.

 • XIV Sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XIV Sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XIV Sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XIV Sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XIV Sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XIV Sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XIV Sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XIV Sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XIV Sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XIV Sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XIV Sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XIV Sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • autor: fot. Jan Maziejuk, data: 2015-12-29

Konkurs kulinarny "Stół Bożonarodzeniowy" w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

W dniu 21 grudnia br. w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku odbył się konkurs kulinarny „Stół Bożonarodzeniowy”  w którym uczestniczyli uczniowie klas żywienia i usług gastronomicznych. Patronat nad konkursem objął Starosta Słupski Pan Zdzisław Kołodziejski, który przewodniczył komisji konkursowej. W skład jury wchodzili również zaproszeni goście – słupscy restauratorzy.

W ocenie komisji konkursowej młodzież szkolna znakomicie wywiązała się z zadania polegającego na przygotowaniu stołu świątecznego w odpowiedniej kolorystyce oraz zaprezentowania potrawy wigilijnej.

 • autor: Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, data: 2015-12-24
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół...

Starosta w Domu dla Dzieci

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Zdzisław Kołodziejski - starosta słupski spotkał się z wychowankami Domu Dla Dzieci przy ul. Jagiełły 1/3 w Słupsku. Przekazał dzieciom świąteczne upominki. Do pozostałych czterech domów (jednego w Słupsku, jednego w Ustce, dwóch w Przewłoce) trafiły one już w piątek (18 bm.). Starosta złożył dzieciom życzenia i usiadł z nimi do przygotowanego stołu. Razem śpiewano kolędy.

 • autor: TJ, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-12-22

Zaproszenie na XIV sesję Rady Powiatu Słupskiego

Uprzejmie zapraszam na XIV sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą  zwołuję  zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) na dzień 29 grudnia 2015 roku, godz. 13.00 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14. 

Porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu XIII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.

7. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/190/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg przebiegających przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej,
 2. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
  prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych
  i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego,
 3. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok,
 4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego,
 5. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego,
 6. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2016,
 7. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,
 8. w sprawie planów pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2016 rok,
 9. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2016 rok.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.

                                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                                            Jan Olech

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

 • data: 2015-12-21

Zaproszenie na XVI Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

 • Regulamin
 • autor: CKiBP Gminy Słupsk, data: 2015-12-21

Wigilia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce

Spotkanie wigilijne to tradycja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce.
Ta szczególna uroczystość odbyła się 18 grudnia o godz. 17. W tym ważnym dniu, wychowanków, dyrekcję i pracowników zaszczycili swoją obecnością Sekretarz Powiatu Pani Marta Bursztynowicz,  Skarbnik Powiatu Pani Jadwiga Janicka, z Rady Powiatu Pan Wojciech Krasucki, z Wydziału Polityki Społecznej Naczelnik Pan Zbigniew Babiarz – Zych oraz Pani Aleksandra Krukowska – Szczur.

Jasełka przygotowane przez wychowanków oraz wychowawców wprowadziły zebranych w magiczny bożonarodzeniowy nastrój. Po części artystycznej przyszedł czas na modlitwę, którą odmówił zaproszony Ks. Kan. Tadeusz Nawrot Proboszcz Parafii pw. NMP Gwiazdy Morza. Nie zabrakło oczywiście księdza Mateusza Baliny. Po modlitwie nastąpiło przełamanie się opłatkiem, złożenie sobie życzeń oraz wspólną wieczerzę. Po skończonej kolacji do placówki zawitał Święty Mikołaj, który obdarował wszystkich wychowanków  prezentami; uśmiech i radość gościła na twarzach wszystkich obecnych.

 

 • autor: Izabela Krawczyk, fot. MOS Ustka, data: 2015-12-21
 • Wigilia MOS w Ustce
 • Wigilia MOS w Ustce
 • Wigilia MOS w Ustce
 • Wigilia MOS w Ustce
 • Wigilia MOS w Ustce
 • Wigilia MOS w Ustce
 • Wigilia MOS w Ustce
 • Wigilia MOS w Ustce
 • Wigilia MOS w Ustce
 • Wigilia MOS w Ustce
 • Wigilia MOS w Ustce
 • Wigilia MOS w Ustce
 • Wigilia MOS w Ustce
 • Wigilia MOS w Ustce
 • Wigilia MOS w Ustce

Betlejemskie Światło Pokoju 2015 w Starostwie Powiatowym

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 28-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju,
w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło
z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju pojawiło się także w Słupskim Starostwie, które na ręcę Sekretarz Powiatu - Pani Marty Bursztynowicz - złożyli przedstawiciele Słupskiego ZHP.

 • autor: www.swiatlo.zhp.pl, fot. A.K., data: 2015-12-18
 • Światełko Betlejemskie
 • Światełko Betlejemskie
 • Światełko Betlejemskie

VII Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar Starosty Słupskiego

14 grudnia br. w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce przy ulicy Bursztynowej odbył się VII Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar Starosty Słupskiego. Zawody otworzyła Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce Pani Izabela Krawczyk. W turnieju wzięły udział cztery drużyny: Gimnazjum im gen Mariusza Zaruskiego z Ustki, Gimnazjum Usteckiego Towarzystwa Oświatowego, Gimnazjum nr 2 ze Słupska oraz gospodarz zawodów Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Oprócz wymienionych szkół do turnieju zaproszono jeszcze dwa zespoły ale z przyczyn technicznych i ekonomicznych nie stanęły one do rywalizacji. Zawody przebiegały w atmosferze fair-play i stały na bardzo wysokim poziomie sportowym, a zawodnicy pokazali swoje nieprzeciętne wyszkolenie techniczne. Po sześciu meczach obserwowanych przez licznie przybyłych kibiców zespoły uzyskały następujące lokaty:

 • IV miejsce zespół MOS Ustka
 • III miejsce zespół Gimnazjum nr 2 ze Słupska
 • II miejsce zespół UTO Ustka
 • I miejsce zespół Gimnazjum im. gen Mariusza Zaruskiego z Ustki.

Zespoły w nagrodę, za swój wysiłek wniesiony w grę otrzymały puchary i medale za miejsca na podium oraz słodkie upominki. Wszystkie startujące zespoły otrzymały dyplomy, a dodatkowo wybrany został zawodnik turnieju, który otrzymał wysokiej klasy piłkę. Organizatorem zawodów był nauczyciel wychowania fizycznego z MOS Ustka, Radosław Sobczak.  
 

 • autor: R. Sobczak, fot. MOS Ustka, data: 2015-12-18
 • VII Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar...
 • VII Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar...
 • VII Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar...
 • VII Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar...
 • VII Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar...
 • VII Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar...
 • VII Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar...
 • VII Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar...
 • autor: R. Sobczak, fot. MOS Ustka, data: 2015-12-18

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA SPOT REKLAMOWY I PRACĘ PLASTYCZNĄ

 Starostwo Powiatowe w Słupsku i Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku zapraszają młodzież placówek oświatowych miasta Słupska i powiatu słupskiego do udziału w konkursie na spot filmowy oraz pracę plastyczną pod hasłem „Nie daj się oszukać”.

 Chodzi o prace, które swoją tematyką nawiązywać będą do zagadnienia profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży, w ciekawy sposób przedstawią propagowanie życia bez nałogów, pomogą w kształtowaniu postaw promujących zdrowy styl życia oraz zachowań asertywnych.

 Konkurs skierowany jest zarówno do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych. Organizatorom zależy na aktywnym włączeniu się młodych ludzi w działania profilaktyczne promujące właściwe zachowania dzieci i młodzieży.

 Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody. Regulamin z kartą zgłoszenia udziału w konkursie, do pobrania. Można go także pobrać ze strony internetowej: www.zsa.slupsk.pl.

Podsumowanie pierwszego roku kadencji Samorządu Powiatu Słupskiego

Minął pierwszy rok kadencji Samorządu Powiatu Słupskiego. 16 listopada 2014 r. odbyły się wybory samorządowe. 1 grudnia 2014 r. odbyła się I sesja Rady Powiatu Słupskiego. Jej przewodniczącym został Jan Olech, były burmistrz Ustki, obecnie razem z wiceprzewodniczącymi - Wojciechem Krasuckim oraz Andrzejem Kordylasem tworzą prezydium rady. Podczas pierwszej sesji wybrany został pełniący funkcję organu wykonawczego - zarząd powiatu.  W jego skład weszli: Zdzisław Kołodziejski (starosta), Rafał Konon (wicestarosta) oraz Grzegorz Grabowski, Jan Leonczuk i Paweł Lisowski – członkowie (wszyscy są także radnymi).

Najważniejsze cele wytyczone przez zarząd na całą kadencję dotyczą przede wszystkim:

- poprawy stanu dróg powiatowych,

- poprawy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,

- aktywnej polityki społecznej i walki z bezrobociem.

 • autor: PL, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-12-16
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Starostwie Powiatowym

Uprzejmie informujemy, że 17 grudnia br. w godzinach 9:00 - 15:30 w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbył się Kiermasz Świąteczny. Autorami ozdób bożonarodzeniowych byli mieszkańcy domów pomocy społecznej oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej.
 

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

 • autor: K.F., data: 2015-12-18
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy

Finał akcji pn. "Pusta Choinka"

W minioną sobotę, tj. 12 grudnia br., odbył się finał akcji charytatywnej „Pusta choinka” zorganizowany przez Radio Słupsk  i Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Na choince w Galerii Podkowa w Słupsku zawisły liczne ozdoby, a na każdej z nich pojawiły  się prośby od najmłodszych  z regionu słupskiego. Najbardziej potrzebujące dzieci zdradziły nam, co chciałyby znaleźć pod choinką. Wśród świątecznych dziecięcych marzeń nie znalazły się drogie zabawki lecz ciepłe buty, zimowe kurtki, czy chociażby przybory szkolne.

Patronat honorowy nad akcją „Pusta Choinka” objęli Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ks. bp. Edward Dajczak oraz Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski, który wziął udział w sobotnim finale akcji. Pod choinką pełną dziecięcych marzeń Starosta zostawił torbę z prezentem dla Aleksandra, a w niej zimową odzież, obuwie, bon upominkowy, a także słodycze i upominki promocyjne powiatu słupskiego.

Zgromadzone podczas akcji paczki w wigilijny poranek trafią do dzieci czekających na pomoc.

 

 • autor: AK, data: 2015-12-15

Koncert Haliny Frąckowiak w Damnie

  • autor: Gmina Damnica, data: 2015-12-15

Informacja o przebudowie usteckiego portu

10 Grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Ustce podpisany został list intencyjny w sprawie realizacji przebudowy usteckiego portu.

Do porozumienia przystąpiły samorządy – Ustki, Słupska, i Powiatu Słupskiego oraz instytucje – Urząd Morski oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z porozumieniem w 2016  roku powstanie dokumentacja projektowa. Procedurę od zlecenia opracowania dokumentacji po uzyskanie zgody na budowę przeprowadzi Urząd Morski w Słupsku.

W imieniu Powiatu Słupskiego list intencyjny podpisał Wicestarosta Rafał Konon. Powiat wesprze przygotowanie dokumentacji projektowej kwotą 20 tyś. zł. Cała dokumentacja ma kosztować około 400 tysięcy.

 • autor: Paweł Lisowski, data: 2015-12-11

Mikołaj z Nadzieją

W dniu 4.12.2015 r. Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Hali Sportowo – Rekreacyjnej im. Tadeusza Gwiżdża przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku zorganizowała XVII edycję imprezy integracyjnej dla dzieci pod hasłem „Mikołaj z Nadzieją”. W zabawie wzięło udział ok 500 osób, w tym ok 200 dzieci z Powiatu Słupskiego. Impreza miała charakter integracyjny, umożliwiający wspólną zabawę dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami. Organizacja zabawy mikołajkowej jest odpowiedzią na wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które pozwala nam stwierdzić, że nie tylko trudny proces rehabilitacji jest podstawą do wyjścia bądź zminimalizowania skutków niepełnosprawności.

Organizując imprezę "Mikołaj z Nadzieją", chcemy pomóc wszystkim potrzebującym dzieciom w uzyskaniu akceptacji, zrozumienia i tolerancji. Animator muzyczny poprowadził zabawę, w ramach której było wspólne śpiewanie  piosenek interaktywnych doskonale dostosowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a Mikołaj obdarował wszystkie dzieci słodkimi upominkami-niespodziankami.

Grudzień jest wyjątkowym miesiącem w roku. Dla dzieci to czas wielkiego oczekiwania na Święta. Jednak nie każde dziecko może cieszyć się z prezentów. Dla większości naszych podopiecznych pochodzących z rodzin ubogich, skromny, świąteczny podarunek jest niejednokrotnie, jedynym otrzymanym od Mikołaja.

W trakcie imprezy integracyjnej dzieci miały możliwość wzięcia udziału w szeregu zabaw  i konkursach z nagrodami.

Zabawa odbyła się pod patronatem honorowym Starosty Słupskiego, Pana Zdzisława Kołodziejskiego.

 • autor: A. Cyganek, fot. Fundacja Dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja", data: 2015-12-10
 • Mikołaj z Nadzieją
 • Mikołaj z Nadzieją
 • Mikołaj z Nadzieją
 • Mikołaj z Nadzieją
 • Mikołaj z Nadzieją
 • Mikołaj z Nadzieją

Świąteczne spotkanie z emerytowanymi pracownikami urzędu

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w Starostwie Powiatowym w Słupsku, Starosta Zdzisław Kołodziejski oraz Sekretarz Powiatu Marta Bursztynowicz, spotkali się z emerytowanymi pracownikami urzędu. Z okazji nadchodzących Świąt, Starosta Słupski złożył wszystkim obecnym życzenia bożonarodzeniowe. Spotkanie przebiegło w ciepłej i przyjaznej atmosferze, i było doskonałą okazją do wspólnego przeżywania nastroju nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

 • autor: AK, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-12-09

Świąteczne spotkanie z emerytowanymi pracownikami urzędu

 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie
 • Świąteczne spotkanie

Dzień Słupskiego Krajobrazu - 2015

"Zielona przestrzeń dla człowieka to miejsce trwałego zrównoważonego rozwoju, który zapewni właściwą jakość życia."

7 grudnia br. w Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Braci Gierymskich w Słupsku odbyło się spotkanie, podczas którego Młodzież z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przygotowała wystawę oraz montaż słowno-muzyczny pt. "Zielona przestrzeń przyjazna dla człowieka". Spotkanie zakończyło się gestem dzielenia się opłatkiem z przybyłymi gośćmi. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Słupskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego w Słupsku, Ligii Ochrony Przyrody, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

 • autor: fot. Jan Maziejuk , data: 2015-12-08
 • Dzień Słupskiego Krajobrazu - 2015
 • Dzień Słupskiego Krajobrazu - 2015
 • Dzień Słupskiego Krajobrazu - 2015
 • Dzień Słupskiego Krajobrazu - 2015
 • Dzień Słupskiego Krajobrazu - 2015
 • Dzień Słupskiego Krajobrazu - 2015
 • Dzień Słupskiego Krajobrazu - 2015
 • Dzień Słupskiego Krajobrazu - 2015
 • Dzień Słupskiego Krajobrazu - 2015
 • Dzień Słupskiego Krajobrazu - 2015
 • Dzień Słupskiego Krajobrazu - 2015
 • Dzień Słupskiego Krajobrazu - 2015
 • Dzień Słupskiego Krajobrazu - 2015
 • Dzień Słupskiego Krajobrazu - 2015
 • Dzień Słupskiego Krajobrazu - 2015
 • Dzień Słupskiego Krajobrazu - 2015
 • Dzień Słupskiego Krajobrazu - 2015

Święto Pluszowego Misia w Domaradzu

W sobotnie przedpołudnie, 28.11.2015r,  w świetlicy CEIK Damnica w Domaradzu, odbyły się uroczyste obchody Światowego Święta Pluszowego Misia. Dzieci licznie przybyły na bal razem ze swoimi ukochanymi pluszakami. Było wiele radości, bo oprócz zabawy tanecznej można było wziąć udział w konkurencjach, których atrakcją były duże maskotki, Sowa Powiatu Słupskiego, Damniś gminy Damnica i wesoły Lampart. Podczas balu zostały ogłoszone wyniki konkursu poetyckiego pt. "Przyjacielem moim jest...", którego sponsorem nagród i upominków był Pan Zdzisław Kołodziejski, Starosta Słupski. Młodzi poeci odczytali swoje utwory i już oczekują kolejnej edycji konkursu.

 

 • autor: Bożena Kara, fot. autor, data: 2015-12-08
 • Święto Pluszowego Misia
 • Święto Pluszowego Misia
 • Święto Pluszowego Misia
 • Święto Pluszowego Misia
 • Święto Pluszowego Misia
 • Święto Pluszowego Misia

I Konferencja Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Chińskiej

 • autor: fot. SWPCh, data: 2015-12-08
 • I Konferencja Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Chińskiej
 • I Konferencja Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Chińskiej
 • I Konferencja Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Chińskiej
 • I Konferencja Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Chińskiej
 • I Konferencja Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Chińskiej
 • I Konferencja Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Chińskiej

Pokaz Stołów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich

5 grudnia br. w Szkole Podstawowej we Włynkówku odbył się III Powiatowy Pokaz Stołu Bożonarodzeniowego. W wydarzeniu udział wzięły Koła Gospodyń Wiejskich prezentując efektownie przygotowane potrawy świąteczne oraz liczne ozdoby.

 • autor: fot. Jan Maziejuk , data: 2015-12-07
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich
 • Pokaz Stółów Bożonarodzeniowych Kół Gospodyń Wiejskich

Zimowy Marsz na Orientację

Przeszło 100 uczestników przybyło do Krępy Słupskiej na start Zimowego Marszu na Orientację. Organizatorzy przygotowali dla uczestników kilka tras w zależności od ich wieku – trasę TP (do III klasy SP) , TD ( SP IV- VI i gimnazja oraz drużyny ponad-gimnazjalne), TO trasa otwarta dla pozostałych. Na wszystkich uczestników na mecie czekały pamiątkowe dyplomy, a dla najlepszych drużyn nagrody. Nie zabrakło oczywiście poczęstunku – kiełbasek z ogniska, drożdżówek i gorących napojów.
W kategoriach TP i TD ( klasy IV-VI) bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci SP 2 z Ustki zajmując wszystkie czołowe lokaty, w kategorii TD + zwyciężyli: Monika Kara i Marek Podsiadło przed drużyną studentów z Ukrainy reprezentującą Akademię Pomorską. Na trasie otwartej pierwsze miejsce ex aequo zajęła grupa ministrantów z parafii Św. Kantego, oraz reprezentanci Zespołu Szkół w Redzikowie przed Sołectwem Redzikowo i Klubem Seniora z Bukówki.
Organizacja marszu stanowiła jedno z działań projektu „Żyj Aktywnie” dofinansowanego przez Powiat Słupski, realizowanego zaś przez Stowarzyszenie „Nasza Krępa” oraz Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk. W ramach projektu odbyły się wcześniej zawody geocaching „Biegaj i Licz” w Krępie Słupskiej, oraz Powiatowy Marsz Nordic Walking w Bydlinie

Serdeczne podziękowania kierujemy do Sołectwa Krępa Słupska z sołtysem Janem Mądrym na czele, Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Park Dolina Słupi, Nadleśnictwa Leśny Dwór za pomoc w organizacji imprezy.

 • autor: Z. Podolak, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-12-07
 • Zimowy Marsz na Orientację
 • Zimowy Marsz na Orientację
 • Zimowy Marsz na Orientację
 • Marsz na orientację w Krępie
 • Marsz na orientację w Krępie
 • Marsz na orientację w Krępie
 • Marsz na orientację w Krępie
 • Marsz na orientację w Krępie
 • Marsz na orientację w Krępie
 • Marsz na orientację w Krępie
 • Marsz na orientację w Krępie
 • Marsz na orientację w Krępie
 • Marsz na orientację w Krępie
 • Marsz na orientację w Krępie
 • Marsz na orientację w Krępie
 • Marsz na orientację w Krępie
 • Marsz na orientację w Krępie
 • Marsz na orientację w Krępie

Halowy Turniej Piłki Nożnej

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ "MIKOŁAJKI - KOBYLNICA 2015" 

IM. ZBYSZKA ŻYNISA

ROCZNIK 2005

 

6 grudnia 2015 roku UKS BYKI Słupsk w partnerstwie z Powiatem Słupskim i Gminą Kobylnica, był po raz piąty organizatorem Halowego Turnieju Piłki Nożnej  "MIKOŁAJKI - Kobylnica 2015" im. Zbyszka Żynisa. Turniej otworzył Pan Leszek Kuliński Wójt Gminy Kobylnica. Przywitał wszystkich zebranych i życzył dobrej zabawy. Wszystkie  zaproszone drużyny dotarły do gościnnej hali Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy. W otwarciu towarzyszyli:  Pan Witold Stech - Dyrektor GZEAGS w Kobylnicy oraz w imieniu rodziny Zbyszka Żynisa:córka Magda. Wspólnie uczciliśmy pamięć Pana Zbyszka chwilą ciszy. Zbyszek Żynis był niestrudzonym społecznikiem, filantropem, pomysłodawcą i inicjatorem akcji statuetki Św. Mikołaja Biskupa. Był on również propagatorem krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Turniej przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym, 10 zespołów podzielonych zostało na dwie grupy eliminacyjne, w których rozgrywki toczyły się wg zasady "każdy z każdym". W drugim natomiast, najlepsze dwa zespoły z każdej grupy rozegrały mecze półfinałowe i finałowe, pozostałe drużyny zagrały o miejsca 5, 7 i 9.

 Uczestnicy zawodów:
     grupa A:  Byki Czerwone Słupsk,
                  Dąb Kusowo,
                  KS Potęgowo,
                  Kuleszewo,
                  SP Kobylnica,
     grupa B:  BYKI Słupsk Czarne,
                  Olimpijczyk Kwakowo,
                  Orliki Jezierzyce,
                  Orły Łeba,
                  U2 Bytów.

 Wyniki grupy A:
SP Kobylnica - Byki Czerwone Słupsk 0:6
Kuleszewo - KS Potęgowo  0:1
SP Kobylnica - Dąb Kusowo  0:0
Byki Czerwone Słupsk - Kuleszewo  6:0
KS Potęgowo - Dąb Kusow  2:1
SP Kobylnica - Kuleszewo  0:3
Byki Czerwone Słupsk - Dąb Kusowo  3:0
SP Kobylnica - KS Potęgowo  0:1
Kuleszewo - Dąb Kusowo  1:2
Byki Czerwone Słupsk - KS Potęgowo  1:0
  tabela końcowa grupy A
   1. Byki Czerwone Słupsk   12 pkt, bramki 16: 0
   2. KS Potęgowo              9 pkt, bramki  4: 2
   3. Dąb Kusowo               4 pkt, bramki  3: 6
   4. Kuleszewo                3 pkt, bramki  4: 9
   5. SP Kobylnica             1 pkt, bramki  0:10

Wyniki grupy B:
Olimpijczyk Kwakowo - Orły Łeba  1:0
Orliki Jezierzyce - Byki czarne Słupsk  0:4
Olimpijczyk Kwakowo - U2 Bytów  0:0
Orły Łeba - Orliki Jezierzyce  0:0
Byki czarne Słupsk   - U2 Bytów  0:0
Olimpijczyk Kwakowo - Orliki Jezierzyce  4:1
Orły Łeba - U2 Bytów  0:1
Olimpijczyk Kwakowo - Byki czarne Słupsk  1:0
Orliki Jezierzyce - U2 Bytów  0:1
Orły Łeba - Byki czarne Słupsk  0:0
  tabela końcowa grupy B
   1. Olimpijczyk Kwakowo  10 pkt, bramki 6:1
   2. U2 Bytów              8 pkt, bramki 2:0
   3. Byki czarne Słupsk   5 pkt, bramki 4:1
   4. Orły Łeba             2 pkt, bramki 0:2
   5. Orliki Jezierzyce     1 pkt, bramki 1:9

Po rozegraniu meczów grupowych do półfinałów awansowały zespoły Byki Czerwone Słupsk  i KS Potęgowo z grupy A oraz Olimpijczyk Kwakowo i U2 z grupy B.

mecze półfinałowe
Byki Czerwone Słupsk  - U2 Bytów  1:0
Olimpijczyk Kwakowo - KS Potęgowo  3:0

mecz o IX miejsce
SP Kobylnica - Orliki Jezierzyce  0:1

mecz o VII miejsce
Kuleszewo - Orły Łeba  0:3

mecz o V miejsce
Dąb Kusowo - Byki Czarni Słupsk  0:2

mecz o III miejsce
U2 Bytów - KS Potęgowo  4:0

FINAŁ
Byki czerwoni Słupsk  - Olimpijczyk Kwakowo  1:0

ostateczna kolejność turnieju:
1. Byki CZERWONI Słupsk
2. Olimpijczyk Kwakowo
3. U2 Bytów
4. KS Potęgowo
5. Byki CZARNI Słupsk
6. Dąb Kusowo
7. Orły Łeba
8. Kuleszewo
9. Orliki Jezierzyce
10. SP Kobylnica

Puchar Fair Play:
   Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku
                  - Jolanta i Zbigniew Karscy,
   Wójta Gminy Kobylnica
                  - SP Kobylnica,

Nagrody i wyróżnienia indywidualne:
   najmłodszy zawodnik
          -Ignacy Kowalczyk Byki CZARNI Słupsk

         -Fabian Mizerkiewicz  Byki CZARNI Słupsk


   najlepszy strzelec (10 goli)
        - Kamil Machałek Byki CZERWONI Słupsk

   najlepszy obrońca
        - Oliwier Paśko Byki CZERWONI Słupsk
   najlepszy zawodnik
        - Filip Miler (Olimpijczyk Kwakowo),
   najlepszy bramkarz
        - Miłosz Jakuć (U2 Bytów),
   najlepszy zawodnik swojej drużyny
        - Karol Dwulit (KS Potęgowo),
        - Adam Lemańczyk (Olimpijczyk Kwakowo),
        - Mikołaj Nowakowski (Byki Czarni  Słupsk ),
        - Kuba Ozimek (Dąb Kusowo),
        - Kamil Paliwoda (Orliki Jezierzyce),
        - Wojciech Pawlina (Byki Czerwone Słupsk),
        - Mikołaj Staniaszek (Orły Łeba),
        - Maciej Wica (U2 Bytów),
        - Maksymilian Żurawski (SP Kobylnica).

 

Wszystkie drużyny otrzymały piękne puchary, każdy zawodnik medal,  brelok z logo Powiatu Słupskiego i Gminy Kobylnica oraz słodkości. Wyróżnieni zawodnicy otrzymali okolicznościowe statuetki oraz  gadżety Powiatu Słupskiego.  Wszyscy uczestnicy otrzymali smaczny obiad, słodkiego Mikołaja i napoje.

Uroczystego zamknięcia turnieju dokonał  Pan Wójt gminy Kobylnica Pan Leszek Kuliński i Monika Żynis wraz z córką Magdą.

 • autor: J. Karska - UKS BYKI, fot. autor, data: 2015-12-07
 • Halowy Turniej Piłki Nożnej
 • Halowy Turniej Piłki Nożnej
 • Halowy Turniej Piłki Nożnej
 • Halowy Turniej Piłki Nożnej
 • Halowy Turniej Piłki Nożnej
 • Halowy Turniej Piłki Nożnej
 • Halowy Turniej Piłki Nożnej
 • Halowy Turniej Piłki Nożnej
 • Halowy Turniej Piłki Nożnej

Ambasador Stanów Zjednoczonych z wizytą w powiecie

W Słupsku gościł ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Paul Jones.

Spotkał się on z samorządowcami z regionu słupskiego. W spotkaniu oprócz samorządowców reprezentujących województwo pomorskie, gminę Słupsk oraz Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego udział wziął Starosta Zdzisław Kołodziejski.

Rozmowa z ambasadorem dotyczyła przede wszystkim budowanej w Redzikowie tarczy antyrakietowej oraz inwestycji z nią związanych. Ambasador odpowiadał na obawy samorządowców dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie bazy. Przekonywał, że sam fakt stacjonowania 200 amerykańskich żołnierzy w bazie, będzie gwarantem bezpieczeństwa, bowiem rząd Stanów Zjednoczonych nie naraził by swoich obywateli na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Ważnym poruszonym tematem były kwestie związane z ograniczeniami inwestycyjnymi, które obejmują obszar 35 km od tarczy. Jak zauważono podczas spotkania w Słupskiej Strefie Ekonomicznej zlokalizowane są inwestycje pochodzące z różnych państw, nie ma natomiast inwestycji z kapitałem amerykańskim. Ambasador obiecał tworzenie pozytywnej atmosfery i przepływu informacji do firm amerykańskich zainteresowanych inwestycjami. Zadeklarował również współpracę w takich dziedzinach jak edukacja i kultura.

Na pamiątkę spotkania Starosta wręczył ambasadorowi szachy z logo Powiatu Słupskiego.

 

 • autor: Paweł Lisowski, fot. PARR Słupsk

Spotkanie z ambasadorem Ameryki

 • Spotkanie z ambasadorem Ameryki
 • Spotkanie z ambasadorem Ameryki
 • Spotkanie z ambasadorem Ameryki
 • Spotkanie z ambasadorem Ameryki

Akcja "Pusta Choinka"

 • Pusta Choinka
 • autor: Radio Koszalin, data: 2015-12-03

Rajd pieszy "W Pociąg Mikołajkowy z Barbórką"

 • Rajd pieszy "W Pociąg Mikołajkowy z Barbórką"
 • autor: OSiR Ustka , data: 2015-12-03

Mikołajki z Nadzieją

 • Mikołajki z Nadzieją
 • autor: Fundacja NADZIEJA, data: 2015-12-03

II Turniej Siłowy MOS – Moja Ocena Siły

W dniu 27 listopada 2015 roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce odbył się II Turniej Siłowy MOS – Moja Ocena Siły. Do udziału w turnieju zgłosiły się cztery drużyny reprezentujące Gimnazjum im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce oraz Aktywni Damnica, w składzie których byli uczniowie Zespołu Szkół Agrotechnicznych oraz Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. Reprezentacje szkół liczyły po czterech zawodników, Aktywni Damnica wystawili do turnieju trzy osoby.

Sędziami zawodów byli Wojciech Wilkowski – prezes stowarzyszenia Aktywni Damnica oraz Paweł Sadowski – wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Przed rozpoczęciem rywalizacji nastąpiło ważenie zawodników oraz ustalenie ciężarów do trzeciej i czwartej konkurencji. W tym czasie zawodnicy rozgrzewali się w części sali do tego wyznaczonej, korzystając ze sprzętu siłowego należącego do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Otwarcia zawodów dokonała Pani Izabela Krawczyk – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce.

Pierwszą konkurencją było podciąganie na drążku w wąskim podchwycie. Zawodnicy zmagali się z ciężarem własnego ciała, a najwięcej powtórzeń wykonał Artur Kaszuba
z ZSOiT. Po wykonaniu próby przez wszystkich zawodników rozpoczęło się kolejne zadanie, którym były pompki szwedzkie. Tutaj podobnie jak w pierwszej konkurencji najlepszy okazał się uczeń ZSOiT Artur Kaszuba.

W przerwie pomiędzy drugą, a trzecią konkurencją wyświetlana była prezentacja multimedialna traktująca o zdrowym i aktywnym trybie życia. W tym czasie został także ogłoszony konkurs dla opiekunów grup, który zawierał te same konkurencje, w których startowali uczniowie. Do udziału zgłosili się Wojciech Wilkowski, Paweł Sadowski oraz Radosław Sobczak – nauczyciel wychowania fizycznego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce. „Chcieliśmy w ten sposób pokazać młodym ludziom, że w każdym wieku można uprawiać sporty siłowe oraz cieszyć się dobrą kondycją fizyczną, a wynik tej rywalizacji jest sprawą drugorzędną” – mówił Wojciech Wilkowski – założyciel i prezes stowarzyszenia Aktywni Damnica.

Trzecią konkurencją było wyciskanie sztangi o wadze równej połowie masy ciała zawodników. Była to ulubiona konkurencja wszystkich chłopców, którzy gorąco sobie nawzajem dopingowali. Wygrał ją również Artur Kaszuba, który wycisnął połowę swojej wagi ciała 39 razy. Na zakończenie rywalizacji zawodnicy robili przysiady ze sztangą trzymaną na barkach, dźwigając 75% swojej masy ciała. Tutaj bezkonkurencyjny okazał się Mateusz Pudrzyński z Aktywnych Damnica, który zdeklasował swoich rywali robiąc 70 przysiadów.

Po zliczeniu punktów okazało się, że o miejsce trzecie rywalizować będzie trzech chłopców, ponieważ uzyskali oni taką samą ilość punktów. Dogrywką było podciąganie na drążku szerokim nachwytem. Konkurencja bardzo trudna, tym bardziej, że wszyscy byli już zmęczeni wcześniejszą rywalizacją. Ostatecznie miejsce trzecie zajął Seweryn Wysokiński z ZSOiT Ustka, wyprzedzając dwóch zawodników Aktywnych Damnica – Mateusza Pudrzyńskiego oraz Brajana Kurczabę. Na drugim stopniu podium stanął Patryk Chojnacki z Gimnazjum im. Zaruskiego w Ustce, a całe zawody wygrał wspominany wcześniej Artur Kaszuba z ZSOiT.

Zawodnicy otrzymali puchary oraz dyplomy, a także nagrody rzeczowe, którymi były książki oraz sprzęt siłowy. W kalsyfikacji drużynowej zwyciężyło ZSOiT Ustka przed Gimnazjum im. Zaruskiego w Ustce, Aktywnymi Damnica oraz gospodarzami turnieju reprezentacją Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce.

Zawody odbyły się pod patronatem Starosty Słupskiego Pana Zdzisława Kołodziejskiego.

 • autor: Paweł Sadowski, fot. MOS Ustka, data: 2015-12-03
 • II Turniej Siłowy MOS – Moja Ocena Siły
 • II Turniej Siłowy MOS – Moja Ocena Siły
 • II Turniej Siłowy MOS – Moja Ocena Siły
 • II Turniej Siłowy MOS – Moja Ocena Siły
 • II Turniej Siłowy MOS – Moja Ocena Siły
 • II Turniej Siłowy MOS – Moja Ocena Siły

Uczniowie z SOSW w Damnicy na podium

W dniu 13 listopada 2015 r.  uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy, tj. Damian Kirko, Adam Czub oraz Piotr Biłyk wzięli udział w IX Ogólnopolskim Turnieju w Warcabach - „SPRAWNI RAZEM” Rangi Mistrzostw Polski w SOSW w Miłakowie.  

Patronat nad mistrzostwami objął m.in. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W zawodach udział wzięło 17 drużyn /49 zawodników/ reprezentujących województwa: wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie i lubelskie oraz obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

Celem zawodów była przede wszystkim popularyzacja gry w warcaby wśród młodzieży niepełnosprawnej, a także wykorzystanie osiągnięć sportowych do realizacji celów rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i wychowawczych. Turniej pozwolił wyłonić reprezentację Polski do imprez międzynarodowych.

Uczniowie z SOSW w Damnicy osiągnęli duży sukces w grze zespołowej zajmując:

I miejsce w warcabach klasycznych na długi czas oraz

I miejsce w warcabach klasycznych w grze błyskawicznej

i  tym samym zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata,  które odbędą się na Białorusi.

W dniu wczorajszym, tj. 1 grudnia br., podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ww. laureatom Turnieju „Sprawni Razem” z SOSW Damnica pogratulował Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski oraz Wicestarosta Rafał Konon. W spotkaniu udział wzięła również Maria Janusz, dyrektor ośrodka.

Opiekunami ww. laureatów są nauczycielki Ewa Szada-Borzyszkowska i Mirosława Korda.

Serdecznie gratulujemy sukcesów!

 

 • autor: AK, fot. autor , data: 2015-12-02

Spotkanie z laureatami turnieju SPRAWNIE INACZEJ

 • Uczniowie z SOSW w Damnicy na podium - turniej gry w warcaby
 • Uczniowie z SOSW w Damnicy na podium - turniej gry w warcaby
 • Uczniowie z SOSW w Damnicy na podium - turniej gry w warcaby
 • Uczniowie z SOSW w Damnicy na podium - turniej gry w warcaby

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Słupskiego

Zebranych podczas konwentu powitał Starosta Zdzisław Kołodziejski.

Następnie Starosta w imieniu wszystkich wójtów i burmistrzów podziękował Janowi Plutowskiemu Zastępcy Wójta Gminy Kobylnica, który po 37 latach pracy w samorządzie odchodzi na emeryturę.

Zebranych powitał również Dawid Litwin, Wójt Gminy Potęgowo. To właśnie w gminie Potęgowo, a dokładnie w Gminnym Centrum Kultury odbył się konwent. Wyświetlony został film promujący gospodarcze walory gminy Potęgowo.

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Mariusz Chmiel podsumował zmiany, które wymusiła zmiana ustawy O utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. rewolucja śmieciowa.

Gruntowna reforma systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce miała doprowadzić w szczególności do ograniczenia składowania odpadów na składowiskach,
w tym ulegających biodegradacji, jak również osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i odzysku innymi metodami wybranych frakcji odpadów, pochodzących z gospodarstw domowych. Zmiany miały również na celu poprawę stanu środowiska, poprzez uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – opłatę wnoszą solidarnie wszyscy właściciele nieruchomości oraz ograniczenie, a w konsekwencji wyeliminowanie tzw. „dzikich wysypisk” lub praktyki palenia odpadów w domowych piecach.

Najwięcej emocji wywołał fragment dotyczący wymaganych poziomów ograniczania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Okazało się, że większość gmin przekracza limity. W związku z tym w marcu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zorganizuję osobne spotkanie poświęcone tej sprawie.

Dyrektor Mariusz Ożarek wraz ze Starosta Kołodziejskim omówili inwestycje drogowe realizowane w 2015 r. na drogach powiatowych. Przedstawili również planowane zadania inwestycyjne  na 2016 r., które realizowane mają być ze środków Programu Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Wójtowie poruszyli temat słabego wykonawstwa zleconych w przetargach robót.

Przedstawiciele firmy Philips przedstawili produkty służące do inteligentnego oświetlenia publicznego.

Paweł Kądziela Dyrektor PUP w Słupsku przedstawił film ,,Życiowy Restart” oraz opowiedział
o ekonomi społecznej w powiecie słupskim.

Na koniec wójtowie i burmistrzowie podjęli stanowisko w sprawie rekompensat za usytuowanie w Redzikowie traczy antyrakietowej. W związku ze zmianą Rządu postanowiono o wysłaniu stanowiska do premier Beaty Szydło z prośbą o wznowienia rozmów dotyczących rekompensat dla regionu słupskiego.

 

 • autor: Paweł Lisowski, fot. GOK Potęgowo, data: 2015-12-02

Konwent 26.11.2015

 • Konwent 26.11.2015
 • Konwent 26.11.2015
 • Konwent 26.11.2015

Ciężarówka Coca-Coli w Słupsku

NADJEŻDŻA RADOŚĆ!

SŁUPSK NA ŚWIĄTECZNEJ TRASIE CIĘŻARÓWEK COCA-COLA!

Już 3 grudnia najradośniejsze ciężarówki na świecie wyruszą w trasę po Polsce. Jedna z legendarnych amerykańskich ciężarówek zawita do Słupska! Zdjęcia ze Świętym Mikołajem, fabryka upominków, wirtualna przejażdżka saniami, personalizowane puszki Coca-Cola, to tylko nieliczne ze świątecznych atrakcji, jakie czekają na mieszkańców.

Kultowa ciężarówka w Słupsku

Prawie 18,5m długości, ponad 4m wysokości, 450-konny silnik i 16-biegowa skrzynia. Oświetlona 160 metrami światełek ledowych i ponad 6 tysiącami punktów świetlnych tworzy niepowtarzalną świąteczną atmosferę. 3 grudnia w godzinach 15:00 – 21:00 ciężarówka Coca-Cola zatrzyma się na świątecznym evencie w Słupsku na Placu Zwycięstwa. Wszyscy będą mogli obejrzeć z bliska jedną z legendarnych amerykańskich ciężarówek, a także wziąć udział w świątecznym evencie.

Coca-Cola zaprasza mieszkańców Słupska oraz powiatu słupskiego do radosnej zabawy z rodziną i znajomymi! Podczas imprezy będzie można m.in. zrobić zdjęcie w klimatycznym Pokoju Świętego Mikołaja, własnoręcznie przygotować prezent w „fabryce upominków”, wysłać bliskim pocztówkę z życzeniami ze zdjęciem z foto-budki, czy przygotować spersonalizowaną puszkę Coca-Cola. Fani nowych technologii będą mogli doświadczyć wirtualnej przejażdżki saniami Świętego Mikołaja zakładając specjalne okulary oculus. Nie zabraknie też konkursów i gier z nagrodami. Dlaczego to wszystko? Bo w nadchodzącym czasie Coca-Cola pragnie każdemu podarować radość!

- Świąteczne ciężarówki Coca-Cola odwiedzą w tym roku  prawie każdy zakątek Polski. Tegoroczną trasą chcieliśmy odpowiedzieć na oczekiwania Polaków. Wiemy, ile uśmiechów na twarzach wywołał przejazd ciężarówek Coca-Cola w zeszłym roku. Zależało nam na tym, żeby świąteczne eventy, na które wszyscy mają wstęp wolny, były okazją do wspólnego spędzenia czasu w wyjątkowej atmosferze. Zaplanowaliśmy mnóstwo atrakcji, a każda z nich daje możliwość, by podarować radość bliskim. Coca-Cola przypomina w ten sposób o prawdziwym duchu Świąt, o tym, co najważniejsze – podkreśla Barbara Niemczuk, kierownik marki Coca-Cola w Coca-Cola Poland Services.

Polska wzdłuż i wszerz

1 grudnia cztery ciężarówki wyruszą jednocześnie z Warszawy, pokonując cztery różne trasy. Na trasie ciężarówek znajduje się 55 miast, a wśród nich m.in. Ełk, Białystok, Bydgoszcz, Łódź, Lublin, Malbork, Ostróda, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Łomża, Poznań, Kraków, Zamość, Bielsko-Biała, Kielce, Katowice, Częstochowa,  Opole i Wrocław.

O tym, jak ciężarówki zagościły w sercach Polaków i stały się elementem świątecznej tradycji mówi znany medioznawca Jacek Wasilewski: - Dziś to nie sanie, ale ciężarówki z bajkowej reklamy Coca-Cola, które wyruszają przy dźwiękach dzwonków z „cocacolowego bieguna północnego”, ogłaszają czas świąt. Kiedy przenoszą się z ekranów TV na nasze ulice, czujemy się radośniej - magia staje się rzeczywistością(...) Selfie z czerwoną ciężarówką Coca-Cola staje dziś się obrazem świąt tak, jak dla poprzedniej generacji było nim zdjęcie na kolanach u Mikołaja w przedszkolu.

Coca-Cola zaprasza wszystkich na świąteczne eventy, podczas których każdy znajdzie okazję, by podarować radość bliskim! Święta bowiem to nie tylko kilka grudniowych dni, ale również magiczny czas oczekiwania, który skłania nas do drobnych gestów życzliwości wobec innych.

Śledź trasę ciężarówek na stronie http://www.ciezarowkicocacola.pl/ oraz na Facebookowym wydarzeniu https://www.facebook.com/events/882648131830510.

Więcej na profilu Facebook, Twitter, Instagram

 • autor: Coca-Cola Poland Services, data: 2015-12-01
 • Ciężarówka Coca-Coli w Słupsku
 • Ciężarówka Coca-Coli w Słupsku
 • Ciężarówka Coca-Coli w Słupsku

12. Akademia Dermatologii i Alergologii Słupsk - Ustka 2016

 • XXIV. Światowy Dzień Chorego
  • autor: prof. dr hab.n.med. Roman Nowicki, data: 2015-12-01

V Halowy Turniej Piłki Noznej

 • V Halowy Turniej Piłki Nożnej
  • autor: UKS BYKI, data: 2015-12-01

Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015

28 listopada w Szkole podstawowej w Bierkowie odbył się Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015 zorganizowany przez Pawła Kamińskiego (HARIBO CREW) oraz Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczna Gminy Słupsk. Wzięło w nim blisko 100 zawodników i zawodniczek z terenu całej Polski. Przez blisko 6 godzin zarówno młodzi adepci tego stylu tanecznego, jak i nieco starsi i bardziej doświadczeni ich koledzy rywalizowali w kilku kategoriach. Oceniali ich sędziowie BBOY Fabian z Nakła, BBOY Slam z Pruszcza Gdańskiego oraz BBOY Rymer z Gdańska.

1 vs1 Super beginners

(tancerze początkujący)

1.  miejsce Bgirl Wiktoria ( Gdańsk)

2.  miejsce Bboy Damien ( Gdynia )

1 vs 1 kids do 13 lat

1 miejsce Bgirl Dziewczynka ( Naklo nad Notecią )

2 miejsce Bboy Ramza ( Bydgoszcz)

1 vs 1 Bboys

1 miejsce Bboy Fixsa ( Gdynia)

2 miejsce Bboy Padre ( Słupsk/Dębnica Kaszubska)

1 vs 1 Bgirl battle

1 miejsce Bgirl Julianna ( Siemianice)

2 miejsce Julietta ( Kusowo)

2 vs 2 Bonnie and Clyde

(pary mieszane)

1 miejsce Bboy Fixsa ( Gdynia ) i Bgirl Julietta ( Kusowo)

2 miejsce Bboy Thunder ( Elbląg) i Marika ( Bydgoszcz)

3 vs 3 ( od 14 lat )

1 miejsce Craken Power ( Gdynia )

 2 miejsce Ponadnormativ ( Elbląg/Słupsk) 

 

Organizatorzy serdecznie dziękują Dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej w Bierkowie za pomoc w organizacji turnieju.

 • autor: M. Flisak CKIBP GS, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-11-30
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015
 • Turniej Tańca Breakdance HARIBO BBOY JAM 2015

Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt” zakończony

Wczoraj, tj. 26 listopada br.,  starosta słupski Zdzisław Kołodziejski wręczył nagrody laureatom konkursu plastycznego pn. „Przyjaciele zwierząt” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa - Oddział w Słupsku oraz Powiat Słupski.

Konkurs odbył się w ramach projektu o tym samym tytule i skierowany był do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych ze wszystkich gmin powiatu słupskiego.

W okresie trwania projektu, od sierpnia do listopada br., maluchy wzięły udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych, podczas których poznały zwyczaje czworonogów oraz zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami. Uczniowie podstawówek rozmawiali natomiast o opiece nad zwierzętami hodowanymi  w domach i zasadach prowadzenia hodowli. Podczas przeprowadzonych w ramach projektu zajęć edukacyjnych młodzi miłośnicy zwierząt mieli okazję przekonać się, że zwierzęta hodowlane w odpowiednich warunkach potrafią odwdzięczyć się za dobre ich traktowanie.

Dla wszystkich uczestników projektu został zorganizowany również konkurs plastyczny na plakat. Tematem przewodnim konkursu było zachęcanie do odpowiedniego traktowania zwierząt. Najlepsze prace zostały wyróżnione wspaniałymi nagrodami, które zostały wręczone w dniu wczorajszym podczas wystawy prac konkursowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Oto laureaci konkursu:

W I kategorii – dzieci w wieku przedszkolnym Komisja  przyznała następujące nagrody:

I miejsce:       Jan Wiśniewski – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smołdzinie

II miejsce:      Róża Ginter – Przedszkole Samorządowe w Kępicach

III miejsce:     Maja Mike – Miejskie Przedszkole nr 1 w Ustce

Wyróżnienie:   Michał Tracz – Przedszkole w Niepoględziu

 

W II kategorii – dzieci szkoły podstawowej Komisja  przyznała następujące nagrody:

I miejsce:Milena Pona – Zespół Szkolno–Przedszkolny w Smołdzinie, Szkoła Podstawowa

II miejsce:      Emilia Narodzonek – Szkoła Podstawowa w Kończewie

II miejsce:      Kacper Grzybek – Zespół Szkół w Pobłociu

Wyróżnienie:   Aleksander Borowska – Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy,

                    Szkoła Podstawowa

 • autor: AK, fot. autor, data: 2015-11-26
 • Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt”
 • Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt”
 • Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt”
 • Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt”
 • Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt”
 • Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt”
 • Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt”
 • Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt”
 • Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt”
 • Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt”
 • Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt”
 • Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt”
 • Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt”
 • Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt”
 • Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt”
 • Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt”
 • Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt”
 • Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt”

Zimowy marsz na orientację

 • Marsz na orientację
 • autor: CKiBP Gminy Słupsk, data: 2015-11-24

XIII sesja Rady Powiatu Słupskiego

Podczas XIII sesji Rady Powiatu Słupskiego starosta Zdzisław Kołodziejski wręczył w imieniu Ministra Rolnictwa honorową odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” Panu Anatoliuszowi Mikuckiemu.

Pan Anatoliusz Mikucki posiada 51 lat staż pracy zawodowej, z czego pięćdziesiąt  lat poświęcił na pracę w sektorze rolnictwa i kontroli, był  pracownikiem Zakładów Ziemniaczanych, Centrali Nasiennej i  połączonych Inspekcji Nasiennych i Ochrony Roślin. Mimo, iż odznaczony przeszedł w 2008 roku na zasłużoną emeryturę, to po dziś dzień pracuje zawodowo dzieląc się swoim doświadczeniem i praktyką zawodową z młodszymi pracownikami. Jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie kontroli wytwarzania, przechowywania i obrotu materiałem siewnym, kontroli jakości materiału siewnego oraz oceny materiału siewnego w procesie wytwarzania. 

Jego wieloletnia przykładna praca była wielokrotnie doceniana przez przełożonych i wyższe instancje, co dało podstawę do uhonorowania Pana Anatoliusza wieloma nagrodami, honorowymi wyróżnieniami i odznaczeniami, między innymi Medalem Za Zasługi dla Województwa Słupskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem za Długoletnią Służbę. 

Kolejnym punktem wtorkowej sesji było sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie słupskim w roku szkolnym 2014/2015.

Podczas wtorkowej sesji radni głosowali nad uchwałami:

 • w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2016 roku,
 • w sprawie Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XV/134/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej
 • w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka z rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXXI/242/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego oraz nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Słupskiego,
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.

 

 • autor: AK, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-11-24

XIII sesja

 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja

III Powiatowy Pokaz Stołu Bożonarodzeniowego

 • III Powiatowy Pokaz Stolu Bożonarodzeniowego
 • autor: PODR Gdańsk, data: 2015-11-24

II Powiatowy Przegląd Solistów- Instrumentalistów Potęgowo 2015

20 listopada br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie odbył się II Powiatowy Przegląd Solistów- Instrumentalistów.

Zaproszeni artyści zaprezentowali się w czterech kategoriach wiekowych. Grająca na skrzypcach Michalina Boniecka jako jedyna reprezentowała kategorię klas 0-III. W kategorii klasy IV-VI swoje umiejętności zaprezentowało sześciu uczestników. Na trąbce zagrał dla nas Szymon Kiżewski, uczeń Zespołu Szkół w Nakli w Gminie Parchowo. Joanna Modrzejewska oraz Paweł Bałbatun, muzycy gitarowi przyjechali z Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku. Na akordeonie guzikowym zagrał Tomasz Spoczyński uczeń 3 klasy lęborskiej szkoły muzycznej. Kolejni młodzi, zdolni gitarzyści to Wiktoria Celban, uczestniczka zajęć muzycznych odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie oraz Mikołaj Gałązka, uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej w Słupsku.

W kolejnej kategorii reprezentanci słupskiego Młodzieżowego Domu Kultury: Patrycja Groch, Magdalena Wietrzyńska, Kacper Zieliński oraz Stanisław Odija zaprezentowali swój talent muzyczny grając na gitarze klasycznej. Następnie kolejno zagrały Karolina Dubacka i Justyna Dubacka, które pobierały nauki gry na gitarze klasycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie. W tej kategorii swoje umiejętności zaprezentowała też uczennica lęborskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, Zuzanna Fitowska, która zagrała  na flecie poprzecznym.

Kategorię dorosłych reprezentowało czterech uczestników. Swoje umiejętności w grze na pianinie zaprezentował Piotr Fitowski, który jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lęborku. Kolejną uczestniczką przeglądu była Wiktoria Kosowska, która zagrała na perkusji. Pan Stefan Mazur, wieloletni nauczyciel muzyki, zagrał na skrzypcach. Ostatnią uczestniczka przeglądu była grająca na puzonie Pani Magdalena Czerwonka, która swoją pasję muzyczną rozwija i doskonali w orkiestrze dętej przy Bytowskim Centrum Kultury. 

Artystom towarzyszyli najbliżsi, instruktorzy oraz zaproszeni goście. Na widowni zasiedli mi.n.: Wójt Gminy Potęgowo Pan Dawid Litwin, dyrektor CER w Warcinie Pan Mariusz Smoliński, dyrektor ZS w Potęgowie Leszek Domaszk, Wice dyrektor ZS w Potęgowie Agnieszka Fitowska, dyrektor GBP w Potęgowie Pani Maria Ksel, dyrektor Przedszkola w Potęgowie Pani Agnieszka Kielas, Prezes GS „Samopomoc Chłopska” w Potęgowie Pan Stanisław Zelik, Radna Gminy Potęgowo Pani Grażyna Pokuć. Wszystkich przybyłych przywitały dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie Pani Joanna Basiak w towarzystwie Pani Magdaleny Semak.

Uczestników przeglądu oceniała komisja w składzie: Pani Medea Berianidze- przewodnicząca dzisiejszej komisji, pracownik akademicki, wszechstronnie wykształcony muzyk, zdobywczyni wielu prestiżowych nagród; Pan Zbigniew Ulaszek- doświadczony muzyk, instrumentalista, emerytowany nauczyciel muzyki; Pan  Andrzej Machutta - muzyk słupskich zespołów, instrumentalista, były pracownik Akademii Pomorskiej w Słupsku na Wydziale Muzyki, Prezes oddziału słupskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Pierwsze miejsce w kategorii klasy 0-III odebrała najmłodsza uczestniczka konkursu, Michalina Boniecka. Kolejnymi laureatami przeglądu byli reprezentanci kategorii klas IV-VI - zajmujący I miejsce Paweł Bałbatun, II miejsce przypadło Szymonowi Kiżewskiemu, natomiast III miejsce zajęła Wiktoria Celban. W kategorii Gimnazjum zwyciężyła Patrycja Groch, kolejne miejsce zajęła Zuzanna Fitowska, a trzecie miejsce w tej kategorii zdobyła Magdalena Wietrzyńska. W ostatniej  kategorii  osób  dorosłych finalistami byli kolejno: Piotr Fitowski,  Magdalena Czerwonka, Wiktoria Kosowska.

Grand Prix Festiwalu decyzją jury otrzymał  Tomasz Spoczyński.

Puchary i nagrody rzeczowe dla laureatów przeglądu zostały ufundowane przez Wójta Gminy Potęgowo Pana Dawida Litwina, Starostę Powiatu Słupskiego Pana Zdzisława Kołodziejskiego, Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Konwińskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury.  Patronat nad tegoroczna imprezą objęli: Wójt Gminy Potęgowo Pan Dawid Litwin, Starostwa Słupski, Starostwo Powiatowe w Lęborku.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i widzom II Przeglądu Solistów-Instrumentalistów Potęgowo 2015 za przybycie, uczestnictwo oraz niezapomnianą atmosferę, jaka panowała podczas dzisiejszej imprezy. Gorące podziękowania składamy rodzicom i opiekunom za trud włożony w przygotowania do dzisiejszego konkursu oraz sponsorom i patronom za włączenie się w tegoroczny konkurs.

 • autor: Justyna Wasylko, fot. GOK Potęgowo, data: 2015-11-24

II Powiatowy Przegląd Solistów- Instrumentalistów Potęgowo 2015

 • II Powiatowy Przegląd Solistów- Instrumentalistów Potęgowo...
 • II Powiatowy Przegląd Solistów- Instrumentalistów Potęgowo...
 • II Powiatowy Przegląd Solistów- Instrumentalistów Potęgowo...
 • II Powiatowy Przegląd Solistów- Instrumentalistów Potęgowo...
 • II Powiatowy Przegląd Solistów- Instrumentalistów Potęgowo...
 • II Powiatowy Przegląd Solistów- Instrumentalistów Potęgowo...
 • II Powiatowy Przegląd Solistów- Instrumentalistów Potęgowo...
 • II Powiatowy Przegląd Solistów- Instrumentalistów Potęgowo...
 • II Powiatowy Przegląd Solistów- Instrumentalistów Potęgowo...
 • II Powiatowy Przegląd Solistów- Instrumentalistów Potęgowo...
 • II Powiatowy Przegląd Solistów- Instrumentalistów Potęgowo...
 • II Powiatowy Przegląd Solistów- Instrumentalistów Potęgowo...

Bowlingowy turniej charytatywny Media vs Samorządowcy i Politycy

W ostatni weekend 20-22 listopada br. Park Wodny Redzikowo świętował swoje 6 urodziny.

Wszyscy odwiedzający w tych dniach Park Wodny mogli liczyć na mnóstwo atrakcji.

Przez cały weekend (20-22 listopada) na basenie sportowym funkcjonował dmuchany tor przeszkód, z którego mogły korzystać osoby umiejące pływać. Najwięcej działo się w sobotę. W godzinach 14-17 zespół Cheerleaders Maxi Energa poprowadził zabawy i konkursy w hali basenowej. Częścią tego bloku był I konkurs "Taneczne Szóstki". Zadaniem sześcioosobowych zespołów było wykonanie 30s układu choreograficznego w basenie o głębokości 80cm.

Równocześnie trwał konkurs z Magiczną Fotobudką, gdzie każdy mógł zrobić sobie szalone zdjęcie, składając najoryginalniejsze życzenia.

W sobote 21 listopada odbył się tradycyjny już bowlingowy turniej charytatywny Media vs Samorządowcy i Politycy.

Starostwo Powiatowe w Słupsku wystawiło swoją drużynę. Nasze Starostwo reprezentowali: Marta Bursztynowicz (Sekretarz Powiatu) Rafał Konon (Wicestarosta) Maciej Karaś (Radny) oraz Paweł Lisowski (Członek Zarządu)

W imieniu pracowników oraz samorządowców z Powiatu Słupskiego życzymy 100 lat dla Parku Wodnego w Redzikowie!

 • autor: Paweł Lisowski, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-11-23
 • Bowlingowy turniej charytatywny
 • Bowlingowy turniej charytatywny
 • Bowlingowy turniej charytatywny
 • Bowlingowy turniej charytatywny
 • Bowlingowy turniej charytatywny
 • Bowlingowy turniej charytatywny

„Pokaż swoją pasję, która uzależnia”

Szanowni Państwo,

zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu słupskiego do udziału w akcji pn. „Pokaż swoją pasję, która uzależnia”, organizowanej przez Centrum Park Chojnice Sp. z o.o., którą patronatem honorowym objął również Starosta Słupski, Zdzisław Kołodziejski.

Celem akcji jest stworzenie kampanii przeciw dopalaczom, która swoim przekazem dotrze do jak największej liczby młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz włączy lokalne środowiska do promowania pasji jako alternatywy do zażywania dopalaczy.

Jednym z planowanych działań w ramach kampanii jest publikacja na stronie www.pokazpasje.pl oraz portalach takich jak facebook oraz youtube, krótkich filmów, w których główną rolę odgrywają celebryci, przedstawiciele władz, ludzie kultury i sportu oddający się swoim pasjom. Celem filmów jest zwrócenie uwagi odbiorców na pasje, które uzależniają. W ramach akcji swoje filmy mogą prezentować również mieszkańcy powiatów biorących udział w akcji. Poniżej załączamy plik w formacie pdf z wytycznymi do filmów Kampanii na przykładzie Otylii Jędrzejczak.

Oto link do przykładowego filmu -> http://www.pokazpasje.pl/index.php/pasje/video/item/34-marek-szczepanski-wicestarosta-powiatu-chojnickiego

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.pokazpasje.pl oraz pod numerem telefonu 502 40 40 50.

Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do czynnego wsparcia Kampanii.

 • autor: AK, data: 2015-11-23

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

19 listopada br. odbył się organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku Pomorski Dzień Przedsiębiorczości, w którym udział wziął również starosta słupski Zdzisław Kołodziejski oraz wicestarosta Rafał Konon.

W siedzibie Słupskiej Izby Przemysłowo–Handlowej w Słupsku zaprezentowało się 14 wystawców, wśród nich instytucje wspierające środowisko biznesowe takie jak Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości, Słupska Izba Przemysłowo - Handlowa, Pomorski Fundusz Pożyczkowy, instytucje – firmy, które skorzystały z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku – Spółdzielnia Socjalna Las-Bud, Salon Kosmetyczny „Marchewkowe Studio” oraz Centrum Integracji Społecznej. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy udzielali kompleksowych informacji, każdej osobie zainteresowanej założeniem własnej działalności, lub zatrudnieniem pracowników przy wsparciu urzędu.

 

 • autor: PUP Słupsk, fot. autor, data: 2015-11-20

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji przypadającego 21 listopada br. Dnia Pracownika Socjalnego w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbyło się uroczyste spotkanie starosty słupskiego z dyrektorami domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz wyróżniającymi się w pracy socjalnej pracownikami tych jednostek. Starosta wręczył również nagrody i listy gratulacyjne.

Dzień Pracownika Socjalnego został ustanowiony w 1990 r. na pamiątkę spotkania Jacka Kuronia z pracownikami pomocy społecznej w miejscowości Charzykowy.

 • autor: TJ, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-11-20

Dzień Pracownika Socjalnego

 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego

Rozstrzygnięto Konkurs Małych Form Teatralnych pod hasłem "Pomyślmy o HIV”

19 listopada br. w Teatrze Rondo przy ul. Niedziałkowskiego w Słupsku odbył się III Powiatowy Etap Konkursu Małych Form Teatralnych pod hasłem "Pomyślmy o HIV". Konkurs zorganizowali: Wojewódzka Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Słupsku, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski i Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku.

Do konkursu przystąpiły 3 zespoły teatralne ze szkół ponadgimnazjalnych z miasta i powiatu słupskiego. Celem konkursu było integrowanie i inspirowanie młodzieży szkolnej do podejmowania działań w zakresie profilaktyki HIV poprzez kontakt ze sztuką.

Zwycięskim zespołem okazała się grupa teatralna „Świta Królowej” ze spektaklem "Seropozytywni” z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, ona też weźmie udział  10 grudnia br. w Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Gdańsku. II miejsce przyznano grupie teatralnej Tomorrow ze spektaklem "HIV równa się samotność" z V Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. III miejsce zajęła grupa teatralna „INSANUS” z II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, która przedstawiła spektakl pt. "Jesteśmy normalni”.

 • autor: D.R., fot. Jan Maziejuk, data: 2015-11-20

"Pejzaże Pomorza - Warcino 2015"

19 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Slupsku, odbył się wernisaż wystawy poplenerowej pn. "Pejzaże Pomorza - Warcino 2015" z udziałem Starosty Słupskiego, Zdzisława Kołodziejskiego. W Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiegoo do końca roku można podziwiać obrazy powstałe podczas Jesiennego Pleneru Malarskiego, który odbył się w dniach 5-11 pażdziernika br. w byłej wozowni w Warcinie.

 • autor: AK, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-11-20
 • "Pejzaże Pomorza - Warcino 2015"
 • "Pejzaże Pomorza - Warcino 2015"
 • "Pejzaże Pomorza - Warcino 2015"
 • "Pejzaże Pomorza - Warcino 2015"
 • "Pejzaże Pomorza - Warcino 2015"
 • "Pejzaże Pomorza - Warcino 2015"
 • "Pejzaże Pomorza - Warcino 2015"
 • "Pejzaże Pomorza - Warcino 2015"
 • "Pejzaże Pomorza - Warcino 2015"
 • "Pejzaże Pomorza - Warcino 2015"
 • "Pejzaże Pomorza - Warcino 2015"
 • "Pejzaże Pomorza - Warcino 2015"
 • "Pejzaże Pomorza - Warcino 2015"
 • "Pejzaże Pomorza - Warcino 2015"
 • "Pejzaże Pomorza - Warcino 2015"

Dzień Pracownika Socjalnego

 • autor: AK, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-11-20

Konferencja "Nie daj się oszukać"

„Nie daj się oszukać”

17 listopada w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku odbyła się konferencja w ramach realizowanego programu edukacyjno – profilaktycznego pod hasłem „Nie daj się oszukać”.Omawiano zagadnienia uzależnień wśród dzieci i młodzieży Uczestnikami byli dyrektorzy, pedagodzy oraz uczniowie szkół ze Słupska i powiatu słupskiego.

Zebrani mieli okazję wysłuchać interesujących wystąpień, między innymi Janisa Chrisidisa - zastępcy ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dr Krystyny Ziółkowskiej - kierownika Zakładu Ratownictwa Medycznego Akademii Pomorskiej, Małgorzaty Parol i Jacka Bartoszko z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Słupsku, Danuty Górskiej terapeuty uzależnień - kierownika Poradni Uzależnień od Środków Psychoaktywnych w Słupsku, nadkomisarza Pawła Molisa – zastępcy Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Jednym z elementów spotkania była debata społeczna, którą poprowadził rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji - Robert Czerwiński. Na zakończenie wystąpiła grupa teatralna z Zespołu Szkół Agrotechnicznych „Świta Królowej” z przedstawieniem „Seropozytywni”.

 • autor: D.R., fot. Jan Maziejuk, data: 2015-11-19
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"
 • Konferencja "Nie daj się oszukać"

XIII sesja Rady Powiatu Słupskiego

Uprzejmie zapraszam na XIII sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą  zwołuję  zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) na dzień 24 listopada 2015 roku, godz. 13.00 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14. 

Porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla rolnictwa.”
4. Zmiany w porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu XII sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie słupskim w roku szkolnym 2014/2015.
9. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2016 roku,
 2. w sprawie Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
 3. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/134/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej
 4. w sprawie określenie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka z rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 5. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 6. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXXI/242/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku,
 7. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego oraz nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Słupskiego,
 8. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok,
 9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zakończenie sesji.                                     

  Przewodniczący Rady

                                                                                                                    Jan Olech

Starostwo Powiatowe w Słupsku zakupiło defibrylator AED

W dniu dzisiejszym, tj. 17 listopada br., pracownicy Starostwa Powiatowego w Słupsku wzięli udział w pokazie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego w skrócie zwanego AED (ang. Automated External Defibrillator). Przez kolejne dwa dni, piętnastu pracowników urzędu, zostanie przeszkolonych w ww. zakresie tematycznym oraz obsługi nowego urządzenia AED, które służy do ratowania życia podczas zatrzymania funkcji życiowych - utraty przytomności i braku oddechu.

Starostwo w Słupsku jest trzecią instytucją publiczną w Słupsku oraz pierwszą w powiecie słupskim, która zakupiła defibrylator AED. Urządzenie znajduje się w Biurze Obsługi Interesanta, dzięki czemu zarówno petenci odwiedzający nasz urząd jak i sami pracownicy będą mogli się czuć jeszcze bezpieczniej.

 • autor: AK, data: 2015-11-17
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej

Wystawa poplenerowa "Pejzaże Pomorza - Warcino 2015"

  • autor: SOK Słupsk , data: 2015-11-17

Ankieta monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi pilotażowe badanie poziomu zadowolenia Pacjentów ze świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki. Odpowiedni formularz do wypełnienia udostępniono pacjentom w formie elektronicznej na stronie internetowej: http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824, a także w formie papierowej w punktach obsługi pacjentów w siedzibach Oddziałów Wojewódzkich NFZ oraz ich delegatur.

Ankieta jest anonimowa. Narodowy Fundusz Zdrowia prowadząc przy jej pomocy badanie chce premiować jakość i dostępność świadczeń, a jednym z narzędzi oceny ma być opinia pacjentów dotycząca opieki i usług. Ankieta skierowana jest wyłącznie do pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń POZ  (z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej) w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Udział w niej jest dobrowolny.

Fundusz zakłada, że począwszy od 2016 roku ankieta będzie przeprowadzana cyklicznie, a analiza uzyskanych na podstawie ankiet informacji umożliwi opracowanie takich rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie organizacji udzielania świadczeń. Wnioski z badań mają przełożyć się na konkretne zalecenia usprawniające funkcjonowanie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. W przyszłości ma być to jedno z kryteriów przy określaniu tzw. wskaźnika korygującego, umożliwiającego dodatkowe finansowanie, rodzaj premii dla najlepiej ocenianych podmiotów.

Badanie pilotażowe w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej potrwa do 30 listopada. Zachęcamy do wzięcia w nim udziału.

 • autor: DR, data: 2015-11-17

Wręczono nagrody w konkursie pn. „Przyroda powiatu w obiektywie -edycja 2015”

16 listopada br. Paweł Lisowski - czlonek zarządu, wręczył nagrody laureatom konkursu pn. "Przyroda powiatu w obiektywie -edycja 2015”.

I Kategoria - Krajobraz:

 • I miejsce: p. Witold Leśniewski  za zdjęcie pt. „Wieczorna plaża”, „Świadek Tysiąclecia Sztormów”, „Przed Świtem”,
 • II miejsce: p. Marek Laska za zdjęcie pt. „Kładka w blasku zachodzącego słońca”,
 • III miejsce: p. Artur Krużycki za zdjęcie pt. „Poranne impresje 3”.

Wyróżnienie:

- p. Szymon Waraksa za zdjęcie pt. „W zimowej mgle ”.

II Kategoria - Flora i Fauna:

 • I miejsce: p. Krzysztof Sokal za zdjęcia pt. „Duet”, „Jelenie”, „Świt”,
 • II miejsce: p. Kinga Walawicz za zdjęcie pt. „Złapane w pajęczynie”,
 • III miejsce: p. Andrzej Demczak za zdjęcia pt.  „Żurawie”,

Wyróżnienie: p. Artur Krużycki za zdjęcie „Wodowanie”, 

III Kategoria - Przyroda oczami dzieci:

 • I miejsce: Filip Siniawski
 • II miejsce: Zuzanna Zabieglik za zdjęcie pt. ”Domek Pająka”,
 • III miejsce: Olaf Kuc - Mikołaszewicz,

Wyróżnienie:

-Olaf Kuc - Mikołaszewicz,

- Jacek Horbacz „Przed burzą”

- Filip Siniawski „Las w Wargowie”.

III Kategoria - Przyroda oczami młodzieży:

 • I miejsce: Maciej Szadziński za zdjęcie pt.” Łupawa światłem malowana ”, 
 • II miejsce: Dominika Rogowska za zdjęcie pt. ”Ropucha”,
 • III miejsce: Ewa Ginter za zdjęcia pt. „W cieniu skrzydeł”,

Wyróżnienie:

-Joanna Wilczyńska za zdjęcie pt. „Słoneczny owoc”.

 

Wszystkie wyróżnione prace podziwiać można na wystawie zorganizowanej w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu oraz dziękujemy wszystkim biorącym udział w  konkursie.

 • autor: fot. Jan Maziejuk, data: 2015-11-16
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...
 • Wręczenie nagród w konkursie „Przyroda powiatu w...

X Pomorski Bieg Niepodległości

X Pomorski Bieg Niepodległości odbył się 10 listopada 2015 r. na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. W ten sposób młodzież szkolna uczciła Narodowe Święto Niepodległości. Dzień 11 listopada był oficjalnym Świętem Narodowym Polski w latach 1937-1939. Po drugiej wojnie światowej dopiero w 1989 roku wrócił do kalendarza oficjalnych świąt państwowych. Święto, będące świadectwem pamięci oraz poszanowania polskiej historii i tradycji, w tym roku zostało godnie uczczone przez młodzież z 11 gimnazjów oraz 16 szkół ponadgimnazjalnych położonych na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Na trasie 10 km uczestnicy wykazali się sprawnością fizyczną, odnajdując 16 punktów kontrolnych oraz rozwiązali test sprawdzający wiedzę historyczną.

            Zmagania rozpoczęły się od zawodów strzeleckich w Wicku Morskim. Każdy z uczestników oddał 3 strzały z kbks do tarczy z odległości 50 m. Po zawodach strzeleckich trzyosobowe grupy z mapą topograficzną wykonaną w skali 1: 12 500 wyruszały kolejno na 10 km trasę. Uczestnicy kierowali się w stronę brzegu morskiego, następnie docierali do Jeziora Wicko, żeby odszukać pomost. Na kolejnym etapie trasy mieli przebyć mierzeję oddzielającą jezioro od morza. Tutaj punktami orientacyjnymi były piaszczyste kulminacje wzgórz wydmowych i leśne paśniki. Dalsza trasa wiodła przez piaszczyste drogi i wzgórza wydm na terenie poligonu. Piechurzy zanim dotarli do mety, przeszli przez dziewiczo zachowane lasy i wydmy – piękno przyrody na co dzień pilnie strzeżone przez wojsko. Zakończenie biegu odbyło się na wzgórzu, na którym położony jest punkt dowódczo-obserwacyjny. Z tego miejsca można podziwiać piękno nadmorskich krajobrazów. W rozstawionych namiotach młodzież mogła odpocząć. Tu na wszystkich uczestników czekała gorąca grochówka, bigos i ognisko.

            Wśród gości uświetniających wręczenie nagród byli: Starosta Powiatu Słupskiego – Zdzisław Kołodziejski, Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Olech, Zastępca Wójta Gminy Ustka – Krzysztof Wysocki, Zastępca Wójta Gminy Postomino – Aleksandra Kurek, Burmistrz Miasta Ustka – Jacek Graczyk, Komendanci Straży Granicznej z Ustki – płk Eugeniusz Kołpaczyński oraz z Darłowa – płk Mikołaj Kaczanowicz. Gościem ze Sztabu Generalnego WP był ppłk Bogusław Kaczmarek. Szczególne gorąco powitano gospodarza miejsca – Zastępcę Komendanta Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce – ppłk Zenona Szutenberga.

            Finał rywalizacji wśród młodzieży przedstawia się następująco: I miejsce w kategorii gimnazjalnej: Gimnazjum w Postominie. Skład drużyny: Małgorzata Galek, Kamil Pasternak, Karol Karczowski. Opiekun: Adam Drapała. I miejsce w kategorii ponadgimnazjalnej: I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego w Słupsku. Skład drużyny: Miłosz Smysło, Wojciech Konieczny, Dominik Czerczak. Opiekun: Marcin Praszczak.

            Laureaci X Pomorskiego Biegu Niepodległości otrzymali puchary oraz cenne nagrody, a pozostali uczestnicy dyplomy oraz upominki.

            Atrakcją była obecność Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz” z Trzebiatowa pod opieką majora Ryszarda Wrońskiego.

            Imprezę zorganizował Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce pod kierownictwem Roberta Dąbrowskiego i Krzysztofa Lewandowskiego przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Słupsku, Dowództwem Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce, Urzędem Miasta w Ustce, Urzędem Gminy Ustka oraz Urzędem Gminy Postomino. Serdeczne podziękowania należy złożyć młodzieży MOS i ZSOiT w Ustce, która pomagała w organizacji Biegu, Gościom za uświetnienie uroczystości swoją obecnością oraz Gospodarzom z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce za życzliwość, ciepłe przyjęcie na terenie poligonu.

 • autor: Robert Dąbrowski, fot. MOS Ustka, data: 2015-11-10
 • X Pomorski Bieg Niepodległości
 • X Pomorski Bieg Niepodległości
 • X Pomorski Bieg Niepodległości
 • X Pomorski Bieg Niepodległości
 • X Pomorski Bieg Niepodległości
 • X Pomorski Bieg Niepodległości

Czy orkiestra może być cool?

Centrum Edukacji Regionalnej włączyło się w realizację przedsięwzięcia, opracowanego przez Polską Filharmonia „Sinfonia Baltica”, pt. „Czy orkiestra może być cool?”, tj. cyklu koncertów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych z powiatu słupskiego.

Projekt składa się z dwóch programów. Pierwszy z nich: „Z orkiestrą na Ty”, który już za nami,  przybliżył odbiorcom instrumenty wykorzystywane w orkiestrze symfonicznej oraz elementarną wiedzę z zakresu historii: muzyki, kompozycji i instrumentacji. Podczas koncertów, które zorganizowano w Kępicach, Damnie, Potęgowie i Kobylnicy, poszczególni muzycy, przedstawiając swój instrument, wykonywali fragment kompozycji z towarzyszeniem orkiestry. Zaprezentowano instrumenty: smyczkowe, dęte drewniane, dęte blaszane i wybrane perkusyjne. Podczas wykonań sięgnięto po wybitne dzieła literatury muzycznej, reprezentujące różne style, od baroku do współczesności. Przedstawiono fragmenty utworów orkiestrowych, w których poszczególne instrumenty orkiestry pełnią ważną i przewodnią rolę. Były  to m.in.: Badinerie na flet z Suity h-moll Jana Sebastiana Bacha, solo obojowe z baletu Jezioro  łabędzie Czajkowskiego, Słoń (na puzon) z Karnawału zwierząt Camille'a Saiint Saens'a, solo na fagot z suity Peer Gynt (fragment W grocie Króla Gór) Edwarda Griega i inne. Z kolei podstawową wiedzę z zakresu form muzycznych oraz kompozycji omówiono na podstawie skomponowanej na orkiestrę smyczkową Orawy Wojciecha Kilara i fragmentów wariacji Wlazł kotek na płotek  wybitnego dyrygenta i kompozytora Henryka Czyża. Koncerty wieńczyło Bolero Maurice'a Ravela, które doskonale ilustrowało problematykę,  poruszaną podczas spotkań z orkiestrą. Koncerty, pod dyrekcją Bohdana Jarmołowicza, połączono z prelekcjami Beaty Młyńczak.

Drugim programem realizowanym w ramach cyklu: „Czy orkiestra może być cool?” będzie: „Koncert w pigułce”, który zakłada przeniesienie, w uproszczonej formie, koncertu symfonicznego z sali filharmonii do sali ośrodka kultury.  Program ten będzie posiadać budowę i formę zbliżoną do typowego programu filharmonicznego: uwertura, koncert, symfonia. Będą to fragmenty przynajmniej dwóch uwertur wybrane tak, aby słuchacze mogli zapoznać się ze stylistycznie różnymi utworami tego gatunku, np. fragmenty uwertury Bajka Stanisława Moniuszki i uwertury do opery Cyrulik sewilski Gioacchina Rossiniego.

Trzy części koncertu stanowić będą trzy części utworów różnych kompozytorów, zagrane przez trzy różne instrumenty, np. I część Koncertu skrzypcowego Wolfganga Amadeusza Mozarta lub Felixa Mendelssohna, środkowa część Koncertu na klarnet Karola Kurpińskiego, III część Koncertu na trąbkę Jana Nepomucena Hummla lub Koncertu na waltornię Mozarta.

Czteroczęściowa forma symfonii reprezentowana będzie również przez czterech różnych kompozytorów: Ludwiga van Beethovena (I część V Symfonii), Mozarta (II część Symfonii g-moll), Piotra Czajkowskiego (III część V Symfonii) i Mendelssohna (IV część IV Symfonii). Orkiestrę poprowadzi Bohdan Jarmołowicz, a w roli prelegenta wystąpi Andrzej Zborowski. Koncerty odbędę się w grudniu w Kępicach, Potęgowie, Zagórzycy i Kobylnicy.

Po każdym koncercie organizatorzy czekać będą na relacje: napisane lub nagrane przy pomocy kamery, aparatu fotograficznego, dyktafonu lub telefonu komórkowego. Autorzy najlepszych otrzymają nagrody. Pace można przesłać pocztą tradycyjną lub mailową na adres: Polska Filharmonia "Sinfonia Baltica", ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk, e-mail: sekretariat@sinfoniabaltica.pl.

 

Projekt  dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

 • autor: Centrum Edukacji Regionalnej, Polska Filharmonia "Sinfonia Baltica", data: 2015-11-16
 • Czy orkiestra może być cool?

Podpisano porozumienie ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Zbigniew Wiczkowski zawarli porozumienie w sprawie poszerzenia szeroko rozumianego wychowania komunikacyjnego oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie słupskim.

W związku ze zmianami w prawie o ruchu drogowym, które obowiązują od 31 sierpnia 2014 r. pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym zobowiązany jest używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Wspólne działania mają z jednej strony edukować zwłaszcza dzieci i młodzież, ale również dostarczyć nieodpłatnie materiały edukacyjno-szkoleniowe, w tym odblaski do mieszkańców Powiatu Słupskiego.

Odpowiednie pismo w tej sprawie zostało rozesłane do wszystkich wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Słupskiego, którzy zadeklarować mają zapotrzebowanie na tego typu materiały.

Akcja jest niezwykle potrzebna ponieważ odblask może uratować ludzkie życie. 1/3 śmiertelnych wypadków drogowych ma miejsce z udziałem pieszych, a bardzo często tych, którzy idą poboczem czy przechodzą przez jezdnię poza terenem zabudowanym. Kierowca nie jest
w stanie zauważyć pieszego bez elementów odblaskowych z odległości 25-30 metrów. Auto poruszające się z prędkością 90km/h pokonuję 25 metrów w 1 sekundę. Element odblaskowy pozwoli wydłużyć widoczność pieszego na odległość ok. 150 metrów.

 • autor: P. Lisowski, fot. WORD Słupsk, data: 2015-11-13
 • Nowe prawo dla pieszych
 • Nowe prawo dla pieszych
 • Nowe prawo dla pieszych

Konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich

 • Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną
 • autor: PODR Oddział Słupsk, data: 2015-11-13

IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich "WIEJSZTUK 2015"

„Krzywa bajka” wygrała w Warcinie

Grupa „Kurtynka” ze Szkoły Podstawowej w Słonowicach okazała się najlepszs na IV  Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków Wiejskich „WIEJSZTUK 2015”, który odbył się 10 listopada br. w byłej wozowni w Warcinie.

Przegląd ma na celu popularyzację sztuki teatralnej wśród dzieci i młodzieży oraz szerzenie kultury żywego słowa. Jednocześnie daje młodym wykonawcom możliwość konfrontacji dokonań artystycznych. Tegoroczni zwycięzcy, podopieczni Jolanty Majerowskiej, zaprezentowali spektakl pt. „Krzywa bajka”. Pełna humoru opowieść zyskała największe uznanie jury, przede wszystkim za bardzo dobrą grę aktorską i ciekawe przedstawienie losów mieszkańców „krzywego królestwa”, którym wielu kłopotów przysparzał złośliwy chochlik. To za jego sprawą bohaterom bajki przyszło żyć w pochyłym, rozpadającym się zamczysku. Jednak, jak to w bajkach bywa, wszystko skończyło się szczęśliwie.

Drugie miejsce zajęła grupa „Koniki Polne” z Zespołu Szkół w Biesowicach, która zaprezentowała przedstawienie pt. „Kukułka”, przygotowane pod kierownictwem Katarzyny Krajewskiej. Trzecie miejsce przypadło zespołowi „Figlarz” ze Szkoły Podstawowej w Bierkowie za spektakl „Baśniowy ambaras”, przygotowany pod opieką Patrycji Olszewskiej i Agnieszki Jasińskiej. Wszystkim przedstawieniom towarzyszyły bogate scenografie.

Poczynania młodych aktorów śledziła publiczność ze Szkoły Podstawowej w Warcinie, żywiołowo reagująca na występy swoich rówieśników z innych szkół. Na widowni zasiadł również starosta Zdzisław Kołodziejski, który po zakończeniu przeglądu osobiście wręczył jego laureatom nagrody, nie szczędząc przy tym wielu dobrych słów uczestnikom.

Grupy rywalizowały o markową miniwieżę oraz wysokiej jakości tablet i aparat cyfrowy. Zwycięzca mógł sobie sam wybrać nagrodę.

Przegląd będzie kontynuowany w kolejnych latach i można już zacząć przygotowywać przedstawienia do prezentacji w przyszłym roku. Organizator zapewnia, że nagrody będą nie mniej zachęcające. Tegoroczny, podobnie jak wcześniejsze przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, a w jury zasiedli: Łucja Korab-Baj ze Szkoły Podstawowej w Warcinie, Bogdan Okuniewski z Nadleśnictwa Warciono oraz Mariusz Smoliński – przedstawiciel organizatora.

 • autor: MS, data: 2015-11-13

IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich "WIEJSZTUK 2015"

 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
 • autor: fot. Jan Maziejuk, data: 2015-11-12

Obchody 11 Listopada

Gromadzący się tłumnie pod pomnikami, na rynkach i placach mieszkańcy Słupska i powiatu słupskiego uczcili 97. rocznicę odzyskania niepodległości.

Starosta słupski Zdzisław Kołodziejski  wraz z przedstawicielami Rady Powiatu, Bożeną Przyborowską oraz Grzegorzem Grabowskim, wzięli udział w uroczystościach Święta Niepodległości w Słupsku, które odbyły się jak co roku przy Pomniku Żołnierza Polskiego na Placu Zwycięstwa, gdzie złożył też kwiaty.

Usteckie obchody listopadowej rocznicy rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw.  NMP Gwiazdy Morza, po której odbyły się oficjalne uroczystości pod  Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego przy ulicy Armii Krajowej. W usteckich uroczystościach powiat słupski reprezentował wicestarosta słupski Rafał Konon oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jan Olech.

Po oficjalnych obchodach pod słupskim ratuszem w Słupsku odbył się także III Bieg Niepodległości dla mieszkańców Słupska i powiatu słupskiego, podczas którego 500 uczestników biegu miało do pokonania 10 kilometrów. Trasa biegu prowadziła ulicami miasta, ostatecznie sportowe zmagania ukończyło 425 osób.  Miejsca na podium zajęli:  Paweł Piotraschke ze Szkoły Policji w Słupsku (nr 319 na zdjęciu), Mariusz Borychowski (Tupot Ustka) oraz Marek Szremski (KM PSP Słupsk).

 

 • autor: AK, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-11-12

Święto Niepodległości 2015

 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015
 • 11 listopada 2015

Koncert "W Krainie Uśmiechu"

W poniedziałek 9.11.2015 r. w Redzikowie w Zespole Szkół odbył się koncert ,,W krainie uśmiechu”. Koncert został  zorganizowany przez  Polską Agencję Koncertową, której dyrektorem naczelnym i artystycznym jest Kazimierz Kowalski. Kazimierz Kowalski był również prowadzącym imprezę oraz jednym z występujących artystów.

Licznie przybyli goście mogli wysłuchać utwory operowe, operetkowe i musicalowe takie jak: Straszny dwór, Cyrulik sewilski, Carmen, Baron Cygański, Księżniczka Czardasza Jan Strauss. Wykonawcami były gwiazdy opery kameralnej: Małgorzata Kulińska, Emilia Zielińska, Ewa Szpakowska - akompaniament, Andrzej Niemierowicz oraz Kazimierz Kowalski.

Licznie zgromadzonej publiczności koncert bardzo się podobał, występy często przerywały oklaski. Koncert zakończył się owacją na stojąco.

Artyści również byli pod wrażeniem publiczności i zapowiedzieli, że to nie ostatni koncert w naszym regionie.

Koncert odbył się dzięki wsparciu Lotos Paliwa oraz Starosty Słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego.

 

Kazimierz Kowalski (ur. 30 lipca 1951 r.) –  polski śpiewak operowy (bas), związany z Teatrem Wielkim w Łodzi jako solista oraz wieloletni dyrektor naczelny i artystyczny.

Publiczności polskiej znany jest głównie dzięki telewizji, gdzie występował m.in. w programach Dobry wieczór, tu Łódź lub Kazimierz Kowalski zaprasza (TVP1). Od 2000 w I Programie Polskiego Radia prowadzi audycje, w których przedstawia sylwetki wybitnych polskich artystów, często już dzisiaj zapomnianych. Audycji tych można wysłuchać w każdą noc z Niedzieli na Poniedziałek od godziny 00:00 - 03:00. Wymyślił i prowadzi (od 1997) Sierpniowy "Festiwal Operowo - Operetkowy w Ciechocinku". Jest również jednym z twórców Polskiej Opery Kameralnej. Na co dzień prowadzi Polską Agencję Koncertową. Wydał 10 płyt.

Źródło: Wikipedia.

 • autor: P. Lisowski, fot. J. Maziejuk, data: 2015-11-10
 • Koncert "W krainie uśmiechu"
 • Koncert "W krainie uśmiechu"
 • Koncert "W krainie uśmiechu"
 • Koncert "W krainie uśmiechu"
 • Koncert "W krainie uśmiechu"
 • Koncert "W krainie uśmiechu"

Powiatowa Olimpiada Wiedzy „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV”

Zapraszamy do udziału w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy

 „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV”.

 

Organizatorzy Starostwo Powiatowe w Słupsku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego i Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku zapraszają młodzież do udziału w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV”.

Założeniem olimpiady jest sprawdzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS, uświadomienie zagrożeń oraz promowanie odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych.

Organizatorom zależy na aktywnym włączeniu się młodych ludzi w działania profilaktyczne i propagowanie właściwych postaw oraz zachowań.

Regulamin z kartą zgłoszenia uczestnictwa można pobrać także ze stron internetowych: www.psse.slupsk.pl, www.zsa.slupsk.pl i www.lo1.slupsk.pl.

 • autor: DR, data: 2015-11-10

III Biesiada Poetycka „Czytajmy poezję” w Kobylnicy

Poetycko w Kobylnicy  

Poetka i malarka, Bogumiła Skomoroko ze Słupska otrzymała pierwszą nagrodę za wiersz „Tato” w Turnieju Jednego Wiersza zorganizowanym w ramach III Biesiady Poetyckiej „Czytajmy poezję” w Kobylnicy

Biesiada odbyła się tradycyjnie w Centrum Kultury i Promocji Gminy Kobylnica w miniony piątek, 6 listopada. Tym razem zorganizowała ją Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy ze słupskim starostwem powiatowym i podlegającym mu Centrum Edukacji Regionalnej w  Słupsku, które ufundowało główną nagrodę w Turnieju Jednego Wiersza. Do Kobylnicy przyjechał blisko 80 poetów i ich przyjaciół z regionu słupskiego. Śpiewano poezję, prezentowano najnowsze wydawnictwa książkowe z wierszami oraz ich autorów, poezję napisaną przez najmłodszych uczestników regionalnego konkursu dla dzieci i młodzieży „Lekkie Piórko” - organizowanego w Kobylnicy, wystawę malarstwa Jacka Adamczyka z Korzybia i nietypową wystawę prac plastycznych z… zapałek Witolda Orzecha z Kobylnicy.

Do Turnieju Jednego Wiersza zgłosiło się ponad 20 twórców pięknego słowa, każdy musiał sam zaprezentować swój wiersz. Prezentacje oceniało jury w składzie z: prof. Sławomir Rzepczyński - literaturoznawca Akademii Pomorskiej w Słupsku, Jerzy  Fryckowski – prezes Oddziału ZLP w Słupsku, członek Komisji kwalifikacyjnej przy ZLP, Katarzyna Nazaruk z Gdyni - pomysłodawczyni Biesiady, Andrzej Szczepanik z Bytowa – podwójny główny laureat dwóch wcześniejszych edycji turnieju.

Pierwsze miejsce jury przyznało Bogumile Skomoroko ze Słupska za wiersz „Tato”, drugie – Aldonie Peplińskiej z Motarzyna za „Powroty”, trzecie Bożenie  Łazorczyk ze Słupska za „Po śmierci siostry”. Wyróżnienia otrzymali: Eliza Frąckowiak ze Słupska za wiersz „Świetliste gromady” i Anna Krawczuk z Kobylnicy za „Exodus”.

Wszyscy laureaci otrzymali bony lub wartościowe nagrody rzeczowe przygotowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kobylnicy - głównego organizatora Turnieju i Biesiady, wspomniane już Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku i Wójta Gminy Kobylnica.

 

Poniżej nagrodzone wiersze:

 

Bogumiła Skomorko – I nagroda

TATO

Pamiętam jego ręce –

zgrubiałe od pracy

i ubrudzone ziemią,

gdy delikatnie

dotykał kwiatów w ogrodzie.

Na pewno to były goździki

floksy i róże…

Pamiętam

jak paleta odcieni

różu i fioletu

zadziwiała bogactwem barw i kształtów.

A ja układałam bukiety w wazonach

w sobotę – gdy w pokoju

pachniało już czystością

i pastą do podłóg.

Twoje ręce tato

podawały mi ścinane kwiaty

- uważaj, nie połam – słyszałam.

Twój ogród tato –

kwiecistość od frontu

i morze zieleni za domem

i pochylone od świtu plecy

i twoje zatroskanie

i zmęczenie

i złożone wieczorem do modlitwy

Twoje ręce.

 

Aldona M. Peplińska – II nagroda

POWROTY

Wróciłam tam na chwilę. Przytuliłam młodość.

Pozbierałam pogubione zabawki,

Odkurzyłam pożółkłe zdjęcia przodków.

Usiadłam, wsłuchałam w słowa matki…

A gdy weszłam na strych zapłakało niebo.

Stukało kropelkami o szyby ścigając z wiatrem.

Zobaczyłam małą haftowaną sukienkę z koronką.

Pamiętam jak mama ręcznie szyła ją dla mnie,

Bym mogła być królewną. Odnalazłam świeżość.

Przez zaparowane okna ujrzałam tamtą wieś.

Tatę jadącego wozem, braci kłócących o motykę

Ogromną brzozę, która jeszcze nie wie,

Że wkrótce spali ją srogi palec pioruna.

Młodzież u sąsiadki na schodach,

Zadowoloną z eskaerowskich zarobków.

Wśród nich ja z pajdą chleba.

Nogi o ściernisku już zapomniały,

Po zielsku z kartofli na dłoniach ani śladu.

Teraz tylko frajda niekontrolowanych zakupów

Chociaż nie, najpierw książki i zeszyty

I do domu, coś do chleba…

Uśpiły mnie delikatne takty jesiennej pogody

Cicho stąpające po spróchniałych belkach.

I wędrowałam dalej, w ramiona pierwszej miłości,

W uśmiech własnego dziecka.

By zbudził mnie ból teraźniejszości, która

Bezlitośnie droczy się z opadającą łzą tęsknoty…

 

Bożena Łazorczyk – III nagroda

PO ŚMIERCI SIOSTRY...

W ogóle mnie nie obchodzi

że jesień odchodzi

nie obchodzą mnie mgły poranne

deszcze ulewne wiatry naganne

nie obchodzą mnie ptaków odloty

zimne poranki cudze tęsknoty

nie obchodzą mnie smutki jesienne

kwiaty obumarłe pogody zmienne

nie obchodzi mnie dokąd zmierza świat

i ile ból może dodać lat…

kolejna bezsenna noc nadchodzi

by się przekonać

jak mnie nic nie obchodzi…

 

Eliza Frąckowiak – Wyróżnienie

ŚWIETLISTE GROMADY

Są wschody radosne

i zachody ponure.

Dzień za dniem

wędruje po ziemi.

Z utraconą nadzieją

i z odwagą w sercu.

Niosę światu

to co czas zabiera.

Chciałabym być słońcem

i księżycem,

ale nigdy gwiazdą.

Bo słońce nie gaśnie,

a księżyc odbija tego światło.

Gwiazdy raz wschodzą,

a raz gasną,

wi1)c pozwól mi mój miły,

że nie będę gwiazdą.

 

Anna Krawczuk – Wyróżnienie (Nagroda Wójta Gminy Kobylnica)

EXODUS

Uciekaliśmy

przed upodleniem i śmiercią

głodni i brudni

matki z małymi dziećmi na rękach

chłopcy, dziewczęta i starcy

wielu nie doszło nad morze

ja tylko z bratem

ciągnął mnie za rękę

bym nie została na pustyni

jak matka i siostra

przepełnione statki dobiły do brzegu

ujrzeliśmy białe miasto

z wysokimi wieżami i złotymi kopułami

pięknie ubrani ludzie tłoczyli się na ulicach

nie wiedzieli jak wygląda wojna

smak ciepłego jedzenia i słodkich owoców

obudził nadzieję

w czystych łóżkach sny nabierały kolorów

w cieniu minaretów wracaliśmy do życia

my - polscy uchodźcy z  Syberii.

 

 • autor: (z), fot. Jan Maziejuk, data: 2015-11-09
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka
 • Biesiada Poetycka

Powiatowy marsz Nordic Walking

Przeszło 100 uczestników przybyło do Bydlina w deszczową sobotę na start Powiatowego Marszu Nordic Walking. Organizatorzy przygotowali dla nich dwie trasy – pierwszą łatwiejszą 3-kilometrową, oraz drugą 6-ciokilometrową dla nieco bardziej zaawansowanych piechurów. Grupy poprowadzili doświadczeni trenerzy Nordic Walking : Jan Huruk – znany polski olimpijczyk, Krzysztof Anioł – instruktor grup z terenu Gminy Słupsk, oraz Anna Mariola Kasprzak, która dodatkowo przygotowała część edukacyjną imprezy zatytułowaną „Spotkanie z rakiem”. Jak na zamówienie w chwili wymarszu przestał padać deszcz. Obie grupy wyruszyły na swoje trasy wiodące częściowo przez Bydlino, częściowo zaś przez piękny, kolorowy jesienny las. Po powrocie na wszystkich czekały gorące napoje, drożdżówki, a także ognisko z kiełbaskami. Salwy śmiechu wywoływała poprowadzona w luźnej konwencji część edukacyjna, której bohaterem był rak. Na zakończenie imprezy wśród uczestników rozlosowano nagrody rzeczowe. Specjalnym wyróżnieniem uhonorowano najstarszego uczestnika marszu Pana Józefa Rospierskiego z Lubuczewa mającego 86 lat. Pan Józef zdecydował się na wyruszenie na dłuższą trasę, a swoją kondycją zakasował o wiele młodszych uczestników.
Organizacja marszu stanowiła jedno z działań projektu „Żyj Aktywnie” dofinansowanego przez Powiat Słupski, realizowanego zaś przez Stowarzyszenie „Nasza Krępa” oraz Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk. W ramach projektu odbyły się już zawody geocaching „Biegaj i Licz” w Krępie Słupskiej, zaś 5 grudnia także w Krępie zostanie zorganizowany Marsz na Orientację – już teraz  zapraszamy do udziału.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Słupsk, oraz jego pracowników, Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Park Dolina Słupi, szczególnie zaś do mieszkańców Bydlina, a zwłaszcza Koła Gospodyń Wiejskich, Sołtysa i Rady Sołeckiej za pomoc i zaangażowanie przy organizacji imprezy.

 • autor: Maciej Flisak CKIBP GS, data: 2015-11-09
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie
 • Powiatowy marsz Nordic Walking w Bydlinie

Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina

 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • autor: fot. Jan Maziejuk, data: 2015-11-09

I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu Słupskiego

Konfrontacje w „Rondzie”

Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Budzimy Kulturę” z Dębnicy Kaszubskiej zorganizowało
w miniony piątek (6 bm.) w Ośrodku Teatralnym Rondo w Słupsku I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu Słupskiego – adresowane do indywidualnych twórców i artystów.

Dla zespołów i grup artystycznych organizowane są oddzielnie konfrontacje - w sali słupskiej Filharmonii. Do występów w Rondzie zgłosili się jednak tak indywidualni niepełnosprawni artyści z powiatu słupskiego oraz Słupska, jak i kilkuosobowe grupy oraz zespoły. Organizatorzy umożliwili występ wszystkim. Dobrze zrobili, bo prezentacji artystycznych nigdy za wiele i nie od dziś wiadomo, że kultura, a zwłaszcza występ na scenie w grupie czy indywidualnie wzbogaca szczególnie, daje możliwość konfrontacji z odbiorcą, przyczynia się do podniesienia poczucia własnej wartości. W przypadku osób niepełnosprawnych jest to szczególnie ważne.

Nie obejrzałem wszystkich występów (konfrontacje trochę trwały), te, które miałem okazję zobaczyć, i zwróciły moją uwagę, były naprawdę na wysokim poziomie. Widać było, że instruktorzy zatrudnieni w domach pomocy społecznej znają swój fach i wiedzą jak przygotować podopiecznych, by ich występ przyniósł radość nie tylko im, a także zachwycił publiczność. By wzruszał i był na przyzwoitym poziomie. Od instruktorów z Domu Pomocy Społecznej w Przytocku, Lubuczewie można się uczyć! Któryś już raz udowodnili, że z osobami niepełnosprawnymi trzeba przygotowywać ambitne prezentacje, bo drzemią w nich niezwykłe zdolności, po które należy tylko sięgnąć odpowiednią pracą i właściwym pomysłem.

Można mieć prawdziwy teatr, zaprezentować ciekawie smutnego poetę, przygotować bardzo ciekawe układy taneczne. Można zastanawiać się, jak to możliwe, żeby Dom Pomocy Społecznej w Machowinie miał piosenkarza, który potrafi wystąpić na każdej scenie i przed każdą publicznością. A ma takiego! Można zastanawiać się, jak zrobić z niepełnosprawnych, nie mających żadnego przygotowania muzycznego prawdziwych estradowców? A okazuje się, że można!

Wiele, bardzo wiele można zrobić artystycznie, tylko trzeba to umieć. Pokazały to także zorganizowane w czerwcu br. w Ustce przez Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu w ramach „Teatru życia” - Ogólnopolskie Konfrontacje Artystyczne Niepełnosprawnych, w które angażuje się wiele znakomitości świata kultury w Polsce. Za sprawą ich wiedzy, warsztatu, umiejętności, występujący na nich i pod ich opieką niepełnosprawni, pokazują jakimi są wspaniałymi artystami. Występowali w ośrodku, w którym odbywały się warsztaty, a później na usteckiej promenadzie przed szeroką publicznością. Występowali ze szczególną radością i wrażliwością.

Z pewnością podczas tych występów nie czuli się gorszymi i gdyby nie nazwa konfrontacji, mało kto, by się zorientował, że to osoby niepełnosprawne. Taka właśnie potrafi być sztuka i właściwie rozumiana kultura. Potrafi wiele uczynić w życiu występującego na scenie. Dlatego ważne są wszelkie przeglądy, konfrontacje, powinno w nich występować jak najwięcej uzdolnionych artystycznie osób. Tych w powiecie słupskim nie brakuje. Ale ważne jeszcze, by się do nich solidnie przygotowywać.

 • autor: (z), fot. Jan Maziejuk, data: 2015-11-09
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...
 • I Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu...

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 5 listopada (piątek) br.  w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2015-2019.

Starosta Słupski dnia 14 października br. powołał Radę w następującym składzie:

Barbara Ćmil, Krystyna Oczachowska, Ewa Roszyk - przedstawicielki samorządów gminnych, Magdalena Danielewicz, Renata Wismont - przedstawicielki organizacji pozarządowych.

Podczas pierwszego posiedzenia członkinie Rady wybrały swoje prezydium. Przewodniczącą została ponownie Renata Wismont, wiceprzewodniczącą Krystyna Oczachowska, a sekretarzem Ewa Roszyk.

Do zakresu działania Rady należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Obsługę organizacyjną Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych będzie zapewniało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

 • autor: TJ, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-11-09
 • Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Koncert gwiazd polskiej opery "W krainie uśmiechu"

 • autor: Polska Agencja Koncertowa, data: 2015-11-09
 • Koncert "W krainie uśmiech"
 • Koncert "W krainie uśmiech"
 • Koncert "W krainie uśmiech"
 • Koncert "W krainie uśmiechu"

Jesienny Plener Malarski pn. „Pejzaże Pomorza – Warcino 2015 r.”

Po plenerze...

Trwają przygotowania do otwarcia wystawy obrazów, wykonanych podczas Jesiennego Pleneru Malarskiego pn. „Pejzaże Pomorza – Warcino 2015 r.”, który odbył się w dniach 5 - 11 października br. w byłej wozowni, prowadzonej przez Centrum Edukacji Regionalnej, na terenie warcińskiego kompleksu pałacowo-parkowego.

W wydarzeniu uczestniczyło dziewięcioro artystów z Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego w Słupsku, w tym jeden malarz z Ukrainy. Była to już 18. edycja cyklu „Pejzaże Pomorza”. Celem przedsięwzięcia był zapis plastyczny walorów przyrody i architektury Warcina. Malarze w swoich pracach zwrócili również uwagę na potencjał turystyczny tego wyjątkowo pięknego miejsca.
Podczas pleneru powstało ok. trzydziestu prac, przedstawiających: pejzaże, architekturę, park, lasy i ptaki. Już 19 listopada br. w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbędzi się wernisaż wystawy.

Plener zorganizowali: Centrum Edukacji Regionalnej, Słupski Ośrodek Kultury, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Autorzy uczestniczący w Plenerze Malarskim „Pejzaże Pomorza – Warcino 2015 r.”:

 

Elżbieta Szalewska – z wykształcenia architekt. Zawodowo i prywatnie związana ze Słupskiem i Bytowem. Od wielu lat pasjonuje się rysunkiem i malarstwem. Pracowała w planowaniu przestrzennym – dzięki czemu nabyła łatwość rozpoznawania i interpretacji krajobrazu. Autorka i propagatorka nazwy: „Kraina w kratę”. Inicjatorka i autorka rozbudowy Skansenu w Klukach oraz Projektu Swołowo.

Krystyna Hrehorowicz z Bytowa. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie i Studium Reklamy w Warszawie. Członkini Stowarzyszenia Pastelistów Polskich z siedzibą w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenia Marynistów Polskich z siedzibą w Warszawie, a także Klubu Plastyka im. St. Morawskiego w Słupsku. Krystyna Hrehorowicz jest autorką trzydziestu wystaw indywidualnych oraz wielu wystaw zbiorowych w Polsce oraz za granicą. Ma 35 lat udokumentowanej pracy twórczej. Zajmowała się reklamą, projektowała i realizowała grafikę użytkową, aranżowała wystroje wnętrz, stoiska wystawiennicze na międzynarodowych wystawach. Tworzyła autorską kolekcję damskiej odzieży, ilustrowała 2 tomiki poezji oraz wierszy dla dzieci. Jest autorką książki biograficznej pt. „Raisa”

Aleksander Bobryshev – artysta z Ukrainy. Ukończył Instytut Sztuki w Charkowie. W swojej biografii ma 20 wystaw indywidualnych, międzynarodowych, w tym dwie w Polsce i jedną na Węgrzech. Uznawany za wybitnego akwarelistę. Jego prace znajdują się w kolekcjach na całym świecie. Należy do Stowarzyszenia Międzynarodowych Akwarelistów. Zajmuje się też nauczaniem.
We wrześniu br. poprowadził w Słupsku warsztaty artystyczne, zorganizowane przez Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej. Aleksander Bobryshev jest laureatem nagrody specjalnej na Międzynarodowym Konkursie Akwareli w Turcji.

Halina Janiszewska ze Słupska. Po raz pierwszy uczestniczyła w plenerze malarskim. Jest najmłodszą stażem uczestniczką Klubu Plastyka im. St. Morawskiego oraz Stowarzyszenia Obszar Wrażliwości Artystycznej. Maluje od trzech lat w ulubionej technice akrylowej. Jest laureatką konkursu plastycznego „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości” w 2015 roku. Poza malarstwem uczestniczy w warsztatach rzeźbiarskich oraz warsztatach pisania ikon. Pisze też wiersze. Z zawodu jest emerytowaną położną, związaną ze szpitalem w Lęborku.

Anna Krawczuk ze Słupska. Z zawodu ekonomistka. Z Klubem Plastyka im. St. Morawskiego związana od dziesięciu lat. Interesuje się malarstwem i ceramiką. Inspiracją Anny jest jej otoczenie, literatura, filozofia i ekologia. Ma za sobą pierwsze próby literackie. Jest laureatką nagród w konkursie plastycznym „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości” za malarstwo w 2012 roku i rzeźbę w 2014 roku, a także nagrody w konkursie fotograficznym.

Romana Małecka z Kwakowa. Z zawodu lekarz weterynarii. Ma wiele zainteresowań i pasji, wśród których znajdują się: malarstwo, rzeźba, literatura, pisanie ikon i pisanie wierszy.
Od sześciu lat uczestniczy w działaniach Klubu Plastyka im. St. Morawskiego w Słupsku oraz Stowarzyszenia Obszar Wrażliwości Artystycznej w Słupsku. Autorka sześciu wystaw indywidualnych. Uczestniczy w plenerach malarskich, konkursach plastycznych i wystawach zbiorowych. Znajduje też czas na pracę społeczną z dziećmi, rozwijając ich zainteresowania plastyczne. Jest osobą bardzo skromną i wrażliwa, nieustannie poszukuje nowych dróg w twórczości plastycznej.

Ksawera Garbicz ze Słupska. Z zawodu pedagog – nauczycielka. W Klubie Plastyka od dwudziestu lat. Uczestniczy w wystawach, plenerach. Miała jedną wystawę indywidualną malarstwa w 2000 roku. Ulubione tematy Ksawery to: kwiaty, pejzaż , portrety, martwa matura. Maluje w różnych technikach: olejnej, akwareli, pasteli i węglem. … Mówi o swojej pasji: ja po prostu kocham malowanie, dzięki czemu mój świat widzę w barwach.

Barbara Puzio – mieszkanka Słupska, z zawodu technik technologii drewna. Osoba niezwykle wrażliwa, skromna i ciepła. Maluje, gra na gitarze, śpiewa i pisze wiersze. W Klubie tworzy od siedmiu lat. Uczestniczy w plenerach, konkursach i wystawach zbiorowych. A co ją inspiruje? – miłość do ludzi i zwierząt, i to widać w jej pracach. Przygotowuje się do wystawy indywidualnej. Obecnie zajmuje się domem, ogrodem, wnukiem i psami. Dzięki Basi plenerowe wieczory rozbrzmiewały muzyką.

 • autor: MS, Centrum Edukacji Regionalnej, data: 2015-11-06
 • „Pejzaże Pomorza – Warcino 2015 r.”
 • „Pejzaże Pomorza – Warcino 2015 r.”
 • „Pejzaże Pomorza – Warcino 2015 r.”
 • „Pejzaże Pomorza – Warcino 2015 r.”
 • „Pejzaże Pomorza – Warcino 2015 r.”
 • „Pejzaże Pomorza – Warcino 2015 r.”

Koncert DUETY

 • autor: GOK Potęgowo, data: 2015-11-05
 • Koncert "Duety"

IV Rajd Rowerowy "Zaduszki ze Szprychą"

 • Zaduszki ze Szprychą
 • autor: Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej Szprycha w Słupsku , data: 2015-11-05

Biesiada Poetycka z Turniejem Jednego Wiersza

6 listopada o godzinie 17.00 odbędzie się kolejna, trzecia już edycja Biesiady Poetyckiej z Turniejem Jednego Wiersza. Impreza będzie miała charakter otwarty o szerokim zasięgu. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju było przesłanie do 30 października przez osoby powyżej 16. roku życia jednego własnego wiersza, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagrodzonego w innych konkursach, który autor będzie musiał zaprezentować osobiście podczas Finału. Jak co roku, w skład jury oceniających utwory wejdą znani artyści oraz poeci, którzy zdobywali laury podczas wielkich wydarzeń poetyckich. Obecni będą również laureaci wiosennego turnieju poetyckiego "Lekkie Piórko". Także i tym razem Biesiadzie towarzyszyć będzie piękna oprawa muzyczna (w wykonaniu Anny Poźlewicz oraz Anny Jakubowskiej) i wizualna, m.in. wystawa malarza Jacka Adamczyka z Kępic oraz prace Witolda Orzecha z Kobylnicy, wykonane z zapałek. Zapraszamy sredecznie !!!

 • autor: Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy, data: 2015-11-03
 • Biesiada Poetycka z Turniejem Jedego Wiersza

Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina

 • Na Św. Marcina najlepsza pomorska gęsina
 • autor: Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, Gmina Słupsk, data: 2015-11-03
 • Bezpłatne badania HCV

Bezpłatne badania na obecność wirusa HCV

Bezpłatne badania

Do 15 grudnia br. mieszkańcy powiatu słupskiego mogą skorzystać z profilaktycznych badań laboratoryjnych na wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Badania wykonuje wyłonione w konkursie Laboratorium Medyczne DIAGNOSTYKA w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1a, należące do Ogólnopolskiej Sieci Laboratoriów Medycznych DIAGNOSTYKA w Krakowie. Mogą z nich skorzystać osoby z grupy podwyższonego ryzyka, tj. w wieku od 19 do 64 lat, u których przetaczano krew bądź preparaty krwiopodobne przed 1992 r., wielokrotnie hospitalizowane, u których wykonywano drobne zabiegi chirurgiczne (usuwanie znamion, zęba itp.), dializy, badania endoskopowe, z dolegliwościami dyspeptycznymi, z przebytym WZW typu B, a także przyjmujące narkotyki drogą dożylną, korzystające z salonów tatuażu, piercingu, z ryzykownymi kontaktami seksualnymi, korzystające ze wspólnych narzędzi kosmetycznych.

Program obejmuje mieszkańców wszystkich gmin powiatu słupskiego.

Wirus zapalenia wątroby typu C (Hepatitis C Virus – HCV) jest jednym z najczęstszych czynników etiologicznych odpowiedzialnych za przewlekłe choroby wątroby. Na WZW typu C nie ma szczepionki, natomiast zakażenie można skutecznie leczyć, o ile zostanie wcześnie wykryte. Zakażenia w 80 proc. przypadków przechodzą w postać przewlekłą, która bardzo często nie jest rozpoznawana ze względu na mało charakterystyczne objawy. Wirus przenosi się głównie przez krew.

Szacuje się, że w Polsce 80 proc. zakażeń HCV jest skutkiem zabiegów medycznych, zwłaszcza takich, jak zastrzyki lub pobieranie krwi. Do zakażenia może dojść również podczas wizyty u kosmetyczki, przy wykonywaniu tatuażu czy przekłuwaniu części ciała.

Lista ośrodków zdrowia/przychodni, do których można zgłaszać się na badania w załączniku.

Informacji nt. badań udzielą lekarze POZ w wymienionych wyżej przychodniach i ośrodkach zdrowia.

 

 • autor: DR, data: 2015-11-03

Dni Kultury i Tradycji Łowieckiej w Kępicach

  • autor: K. Szydłowski, Nadleśnictwo Warcino, data: 2015-10-29

Powiatowy Marsz Nordic Walking

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, Powiat Słupski oraz Stowarzyszenie „Nasza Krępa” zapraszają w dniu 7 listopada br. do udziału w Marszu Nordic Walking.

Początek godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Bydlinie.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo: biuro@gok.slupsk.pl lub pod numerem telefonu 59-847-10-91 do dnia 5 listopada.

Zaplanowano dwie trasy: krótszą – ok 2 km i dłuższą ok 5 km.

Dla wszystkich uczestników przewidziano poczęstunek oraz ciepłe napoje. Udział w marszu jest nieodpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Marsz stanowi jeden z elementów projektu „Żyj aktywnie” dofinansowanego przez Powiat Słupski

 • autor: Maciej Flisak, CKiBP GS , data: 2015-10-28

Zaproszenie na koncert Jana "Ptaszyna" Wróblewskiego

Dom Kultury w Ustce ma dla melomanów nie lada gratkę. Już 11 listopada zawita do nas legenda polskiego jazzu Jan "Ptaszyn" Wróblewski - saksofon tenorowy w towarzystwie wybitnych muzyków taskich jak: Henryk Miśkiewicz - saksofon altowy, Robert Majewski - trąbka, Wojciech Niedziela - fortepian, Andrzej Święs - kontrabas, Marcin Jahr - perkusja.

Na koncercie, który rozpocznie się o godzinie 18.00 usłyszymy program z płyty Jan Ptaszyn Wróblewski Sextet "Moi pierwsi mistrzowie", poświęconej pamięci Krzysztofa Komedy, Andrzeja Trzaskowskiego i Andrzeja Kurylewicza.

Bilety w cenie 35 zł - przedsprzedaż, 45 zł - w dniu koncertu

"Ptaszyn" kilka słów o płycie: 

Tym programem chciałem podziękować trzem wspaniałym kolegom a zarazem mistrzom, którzy pojawili się w moim życiorysie zaraz na początku. Z każdym z nich miałem szczęście współpracować w przeciągu pierwszych trzech lat mojego próbowania grania jazzu i była to wspaniała równowaga, ponieważ każdy z nich miał do jazzu zupełnie inne podejście, odrębną specyfikę, a wszyscy dopełniali się wspaniale, tworząc konsensus o jakim trudno dziś marzyć.
(...)
Dla mnie to wszystko było wspaniałą szkołą bo po pierwsze- miałem idealną lekcję grania jazzu, tak jak chciał Kuryl; po drugie – lekcję fantazji, jaką od początku roztaczał Komeda, wreszcie od Trzaskowskiego nabrałem poszanowania dla wiedzy i nieraz później teoretyzowanie ułatwiało mi życie.

Tak więc moi pierwsi mistrzowie, ogromnie wiele mam Wam do zawdzięczenia, nie mówiąc już o frajdzie wspólnego koncertowania i choćby tym skromnym programem chciałem Wam za to podziękować."

 • autor: Dom Kultury w Ustce, data: 2015-10-27
 • Koncert Jana Ptaszyna Wróblewskiego
 • Koncert Jana Ptaszyna Wróblewskiego

VI Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Słupskiego

21.10.br w Słupsku na strzelnicy klubu Gryf przy ulicy Zamiejskiej odbyły się VI zawody strzeleckie o Puchar Starosty Słupskiego.

W turnieju udział wzięło 6 zespołów szkół gimnazjalnych: Gimnazjum MOS Ustka, Gimnazjum UTO Ustka, Gimnazjum z Siemianic, Gimnazjum z Postomina, Gimnazjum z Pieszcza oraz Gimnazjum im gen. Mariusza Zaruskiego z Ustki. Uczniowie startowali w pięcioosobowych zespołach, a ich celem było oddanie 8 strzałów każdy z pozycji leżącej z karabinka sportowego na dystansie 50 metrów.  Rywalizacja przebiegała jak zwykle w sportowej atmosferze i na wysokim poziomie co jednoznacznie stwierdzili uczestnicy i obserwatorzy turnieju.

Wielkim zaangażowaniem w przygotowanie turnieju obok pomysłodawcy-nauczyciela wychowania fizycznego z MOS Ustka Radosława Sobczaka i wspierającej go Dyrektor tegoż ośrodka p. Izabeli Krawczyk, wykazał się jak zwykle Pan Henryk Jaśkowski-dyrektor strzelnicy. Jego przygotowanie praktyczne i wiedza merytoryczna pozwoliła na sprawne przeprowadzenie zawodów.

W wyniku rywalizacji szkoły zajęły następujące miejsca: Gimnazjum im gen Mariusza Zaruskiego-VI, Gimnazjum UTO Ustka-V, Gimnazjum z Pieszcza-IV, Gimnazjum z Postomina-III, Gimnazjum MOS Ustka-II, Gimnazjum z Siemianic-I miejsce.

Dla wszystkich startujących zespołów przygotowane były puchary, medale za miejsca na podium oraz słodycze. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Słupsku, które wspiera działalność sportową Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce podczas organizacji imprez sportowych.  

 • autor: Radosław Sobczak, fot. MOS Ustka, data: 2015-10-26
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie

Nowe informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

 • autor: PUP Słupsk, data: 2015-10-26

Rajd pieszy "Za Olkiem z Parnikiem w Tle"

  • autor: Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka", data: 2015-10-22

„Przyroda powiatu w obiektywie -edycja 2015” - WYNIKI KONKURSU

Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano 70 zgłoszeń. Z pośród nich Komisja Konkursowa, wyłoniła niżej wymienionych laureatów:

I Kategoria - Krajobraz:

 • I miejsce: p. Witold Leśniewski  za zdjęcie pt. „Wieczorna plaża”, „Świadek Tysiąclecia Sztormów”, „Przed Świtem”,
 • II miejsce: p. Marek Laska za zdjęcie pt. „Kładka w blasku zachodzącego słońca”,
 • III miejsce: p. Artur Krużycki za zdjęcie pt. „Poranne impresje 3”.

Wyróżnienie:

- p. Szymon Waraksa za zdjęcie pt. „W zimowej mgle ”.

 

II Kategoria - Flora i Fauna:

 • I miejsce: p. Krzysztof Sokal za zdjęcia pt. „Duet”, „Jelenie”, „Świt”,
 • II miejsce: p. Kinga Walawicz za zdjęcie pt. „Złapane w pajęczynie”,
 • III miejsce: p. Andrzej Demczak za zdjęcia pt.  „Żurawie”,

Wyróżnienie: p. Artur Krużycki za zdjęcie „Wodowanie”, 

III Kategoria - Przyroda oczami dzieci:

 • I miejsce: Filip Siniawski
 • II miejsce: Zuzanna Zabieglik za zdjęcie pt. ”Domek Pająka”,
 • III miejsce: Olaf Kuc - Mikołaszewicz,

Wyróżnienie:

-Olaf Kuc - Mikołaszewicz,

- Jacek Horbacz „Przed burzą”

- Filip Siniawski „Las w Wargowie”.

 

III Kategoria - Przyroda oczami młodzieży:

 • I miejsce: Maciej Szadziński za zdjęcie pt.” Łupawa światłem malowana ”, 
 • II miejsce: Dominika Rogowska za zdjęcie pt. ”Ropucha”,
 • III miejsce: Ewa Ginter za zdjęcia pt. „W cieniu skrzydeł”,

Wyróżnienie:

-Joanna Wilczyńska za zdjęcie pt. „Słoneczny owoc”.

 

Starosta Słupski wręczy nagrody laureatom konkursu podczas uroczystej gali. Wszystkie wyróżnione prace podziwiać będzie można już wkrótce, na wystawie zorganizowanej w siedzibie Starostwa.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu oraz dziękujemy wszystkim biorącym udział w  konkursie.

 

 

 • autor: Małgorzata Wojtan, data: 2015-10-22
 • A. Demczak - Żurawie
 • A. Krużycki - Poranne Impresje
 • A. Krużycki - Wodowanie
 • D. Rogowska - Ropucha
 • E. Ginter - W cieniu skrzydeł
 • F. Siniawski - Las w Wargowie
 • W. Leśniewski - Świadek Tysiąca Sztormów
 • J. Horbacz - Przed Burzą
 • J. Wilczyńska - Słoneczny owoc
 • K. Sokal - Duet
 • K. Sokal - Świt
 • K. Walawicz - Złapane w pajęczynie
 • M. Laska - Kładka w blasku zachodzącego słońca
 • M. Szadziński - Łupawa światłem malowana
 • O. Kuc - Mikłaszewicz
 • Sz. Warakrsa - W zimowej mgle (Karżcino)
 • W. Leśniewski - Przed świtem
 • W. Leśniewski - Wieczorna Plaża
 • F. Siniawski
 • Z. Zabieglik - Domek Pająka

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości "IDG" w Słupsku

  • autor: PUP Słupsk, data: 2015-10-22

Zaproszenie na XII sesję Rady Powiatu Słupskiego

Uprzejmie zapraszam na XII sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą  zwołuję  zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) na dzień 27 października 2015 roku, godz. 13.00 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14. 

Porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu XI sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.

7. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  o stanie środowiska na terenie powiatu słupskiego za 2014 rok.

8. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
 2. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kobylnica dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy – Etap II”,
 3. w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Potęgowo pomocy rzeczowej na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1189G w miejscowości Żychlin,
 4. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok,
 5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.

9. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zakończenie sesji.                                                           

Przewodniczący Rady

                                                                                                                              Jan Olech

Zaproszenie na koncert "W Krainie Uśmiechu"

  • autor: Polska Agencja Koncertowa , data: 2015-10-19

Życzenia i nagrody z okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej

15.10. br. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej, którą uświetniła inscenizacja zatytułowana „Całe życie jest szkołą”.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu, poseł na sejm RP Jolanta Szczypińska, Wójt Gminy Ustka Anna Sobczuk–Jodłowska, księża, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, służb mundurowych, dyrektorzy i wyróżnieni pracownicy jednostek oświatowych powiatu.

Starosta słupski Zdzisław Kołodziejski podziękował wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkół i placówek za codzienny trud wkładany w edukację dzieci i młodzieży. Wyróżniającym się pedagogom wręczył nagrody przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Otrzymali je:

Mirosława Korda – nauczyciel plastyki, techniki i przysposobienia do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy; Katarzyna Oleszkiewicz – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku; Elżbieta Soroka – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku; Katarzyna Wiśniewska – nauczyciel muzyki, plastyki, kreatywności i przysposobienia do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy; Robert Dąbrowski – nauczyciel geografii i wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce; Piotr Drwal – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce; Michał Gargas – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku.

Wyróżniającym się pracownikom Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce swoje nagrody wręczyła też Izabela Krawczyk. Otrzymali je: 

Beata Dalmata, Agnieszka Mogą – Kubicz, Wiktor Rejmak, Ryszard Żywień, Paweł Sadowski, Barbara Orzechowska Serkowska, nauczyciele: Robert Kuligowski, Radosław Sobczak, Małgorzata Laskowska, pracownicy obsługi: Ewa Thiel, Lucyna Rucińska, Lucyna Smogorzewska, Wiesław Wołczko oraz pracownicy administracji: Grażyna Słomka, Aneta Zielińska, Marta Damaszek.

Uroczystość uświetnił występ Anny Poźlewicz, która podczas recitalu zaprezentowała własne utwory oraz z repertuaru Bułata Okudżawy i Adama Mickiewicza.

 • autor: D.S., fot. MOS Ustka , data: 2015-10-19
 • Dzień Edukacji Narodowej w Usteckim MOSie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Usteckim MOSie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Usteckim MOSie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Usteckim MOSie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Usteckim MOSie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Usteckim MOSie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Usteckim MOSie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Usteckim MOSie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Usteckim MOSie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Usteckim MOSie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Usteckim MOSie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Usteckim MOSie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Usteckim MOSie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Usteckim MOSie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Usteckim MOSie

II Rajd Rowerowy "Za chlebem do Ustki"

Jesienny poranek w powiecie

 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • Poranek w powiecie
 • autor: fot. Jan Maziejuk, data: 2015-10-19

II Powiatowy Przegląd Solistów - Instrumentalistów

 • autor: Gminne Centrum Kultury w Potęgowie, data: 2015-10-15

Rajd pieszy, rowerowy i spływ kajakowy

  • autor: Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka", data: 2015-10-14

Akademia Przedsiębiorcy - zaproszenie na bezpłatne warsztaty z dotacji unijnych dla firm

Akademia Przedsiębiorcy pomoże w pozyskaniu  dotacji unijnych.

Zmiany w nowej perspektywie unijnej, proces przygotowania firmy do konkursów unijnych, a także przykłady firm, które rozwinęły się dzięki dotacjom  to tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone podczas bezpłatnych warsztatów Akademii Przedsiębiorcy. Uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę, która pomoże w przejściu przez unijne procedury i pozyskaniu dodatkowego finansowania. Warsztaty w Słupsku odbędą się już 15 października, a poprowadzą je renomowane firmy doradcze.

Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 daje wiele możliwości przedsiębiorcom. Jednak różni się w wielu elementach od poprzedniego rozdania. Zmienia się nie tylko ilość pieniędzy przeznaczanych na konkretne sektory, ale i sposób ich wydatkowania. Jesienią poznamy więcej szczegółów dotyczących zasad dystrybucji dotacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Ruszyły już pierwsze konkursy, więc podczas spotkań uczestnicy Akademii Przedsiębiorcy otrzymają wiele konkretnych wskazówek, jak pozyskiwać, wdrażać i rozliczać dotacje.

Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się, które branże mogą liczyć na wsparcie, jakie zmiany zaszły w zasadach przyznawania finansowania w nowej perspektywie 2014-2020 oraz jak się do nich przygotować. Usłyszą, gdzie zwrócić się o pomoc w przygotowaniu wniosku oraz co zrobić, by został on dobrze oceniony. Będą też mogli zainspirować się przykładami projektów firm, które już wykorzystały środki z Unii Europejskiej. Dowiedzą się też, które branże zostały włączone w tzw. inteligentne specjalizacje i jakie szanse na pozyskanie kapitału mają firmy działające w innych obszarach.

W nowej perspektywie unijnej na rozwój przedsiębiorczości przeznaczono 17 mld euro. To duża szansa dla sektora MŚP. Przez Akademię Przedsiębiorcy chcemy wesprzeć firmy w pozyskiwaniu tych środków. Planujemy dotrzeć zwłaszcza do tych przedsiębiorców, którzy nie korzystali z dotacji unijnych w poprzedniej perspektywie, np. z powodu skomplikowanych procedur aplikacyjnych i przedstawić im tematykę unijną w przystępnej formie – mówi Dawid Galus, Menedżer ds. Integracji Europejskiej w Banku Zachodnim WBK S.A.

Celem warsztatów jest zainspirowanie przedsiębiorców dobrymi praktykami i przykładami wykorzystania funduszy europejskich oraz wyjaśnienie niezrozumiałych przepisów. Podczas spotkań uczestnicy otrzymają też wskazówki, w jaki sposób uniknąć najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu wniosków o dotacje unijne.

Warsztaty poprowadzą eksperci z firm doradczych wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu funduszy europejskich i doradztwie w tym zakresie. Spotkania we wrześniu poprowadzą specjaliści z Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej. Akademia Przedsiębiorcy w Słupsku odbędzie się 15 października w Hotelu Pod Kluką.

Partnerem spotkania jest Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku.

Akademię Przedsiębiorcy we Słupsku objęli patronatem honorowym: Urząd Miasta Słupska oraz Powiat Słupski. Patronami wydarzenia jest także: Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa. Wsparcie medialne zapewniają: Radio Koszalin, Słupsk TV, magazyn Fundusze Europejskie oraz  portal Interia

Akademia Przedsiębiorcy to ogólnopolski program 50. bezpłatnych warsztatów dla przedsiębiorców. W tym roku odbywa się po raz siódmy, pod hasłem „Jak wyprzedzić konkurencję w wyścigu po dotacje unijne”. Warsztaty są w całości poświęcone dotacjom unijnym dla przedsiębiorców, dostępnym w latach 2014-2020. Organizatorami Akademii Przedsiębiorcy są Bank Zachodni WBK S.A. oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A.

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swój udział na stronie www.akademia-przedsiebiorcy.pl

Tam znajdują wszystkie szczegóły dotyczące poszczególnych konferencji.

 • autor: Akademia Przedsiębiorcy, data: 2015-10-12

Jesienne zajęcia w Potęgowie

 • Koło Artystyczne
 • Love Story
 • Orkiestra
 • Krioterapia
 • Zumba dla dorosłych
 • Zumba dla dzieci
 • Kurs języka angielskiego
  • autor: Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, data: 2015-10-09

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

W dniu 6 października br. w Sali Teatralnej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku odbył się Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Patronat nad wydarzeniem objął Zdzisław Kołodziejski Starosta Słupski.

Organizatorami było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „RAZEM-WSZYSTKO” w Machowinie wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Do udziału w przeglądzie i zaprezentowania swoich talentów zaproszono grupy osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy w Gardnie Wielkiej, Potęgowie i Rumsku, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupsku, mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Machowinie, Machowinku i Przytocku, a także uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.

Przeglądowi towarzyszyła wystawa prac rękodzielniczych wykonanych przez osoby niepełnosprawne.

Do Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku przybyło ok. 300 osób, w tym niepełnosprawni mieszkańcy powiatu, przedstawiciele instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. 

Przegląd rozpoczął się przywitaniem gości przez dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku – Urszulę Dąbrowską i prezes Stowarzyszenia – Dorotę Lachowicz. Oficjalnego otwarcia dokonał Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski.

Przed rozpoczęciem części artystycznej przeglądu wyemitowany został film przedstawiający przebieg przygotowań uczestników przeglądu do występów artystycznych.

Następnie na dużej scenie teatralnej odbyły się występy artystyczne z udziałem:

 • grupy teatralnej „Epitetem po Metaforze” z Domu Pomocy Społecznej 
  w Lubuczewie ze sztuką pt. „Miłość  w czasach popkultury”
 • zespołu teatralnego „Kubuś” z Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z występami
  pt. „Paweł i Gaweł”, „Rozmawiała gęś z prosięciem” oraz z utworami muzycznymi
  pt. „Wielka miłość”, „Szczęśliwej drogi już czas” i „ Latawce dmuchawce wiatr”
 • zespołu „Pędziwiatry i Spółka” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  w Damnicy z występem pt. „Historia ze snu - marzenie o dalekiej podróży”
 • zespołu „Promyczek” z Domu Pomocy Społecznej w Machowinku z występem
  pt. „Stefek Burczymucha” oraz z utworem muzycznym pt. „Niewiara”
 • mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przytocku z utworami muzycznymi
  pt. „Ona tańczy dla mnie” oraz „Plastikowa biedronka”
 • uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie z występem
  pt. „Obudzić się” oraz utworem muzycznym pt. „Dach”
 • formacji muzyczno-teatralnej „Słowińskie Chabry” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej z przedstawieniem pt. „Polowanie”
 • uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rumsku z utworem muzycznym pt. „Schody do nieba”
 • zespołu teatralnego „Rozdarta Kurtyna” z Warsztatu Terapii Zajęciowej DIAMENT
  przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło
  w Słupsku z występem pt. „O młodym górniku Karliku i duchu kopalni Skarbniku” oraz utworem muzycznym pt. „Ta sama chwila”
 • zespołu „Płomyki” z Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych
  w Słupsku z występem pt. „Muzyka kształtuje obyczaje”

Celem organizowanego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych było włączenie osób z niepełnosprawnością we wszystkie przejawy życia społecznego, a także ich integracja ze środowiskiem lokalnym. Wydarzenie służyło promowaniu aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz ich osiągnięć i potencjału artystycznego.

Wszystkim prezentującym się grupom gratulujemy wspaniałych występów artystycznych.

http://www.youtube.com/watch?v=1ASSfh7zDoM&feature=youtu.be

 • autor: Wioleta Młynarczyk, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-10-08
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych

Motorowy Zlot Służb Mundurowych w DPS Machowinku

W sobotę, tj. 3 października br., Dom Pomocy Społecznej w Machowinku odwiedzili uczestnicy Motorowego Zlotu Służb Mundurowych. Przystanek w tym Domu na trasie Zlotu stał się już tradycją.

Po grochówce, kiełbasce z grilla i występach wokalnych Mieszkańców DPS-u największą atrakcją, jak co roku, były przejażdżki na motocyklach, również na trójkołowych wielkich maszynach.

Sobotnie spotkanie było również okazją do podziękowań ze strony dyrektora Domu dla odchodzącego ze służby pana Krzysztofa Olkowicza - dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej za czternastoletnia prowadzoną z sukcesem współpracę.

Przykłady współpracy Aresztu Śledczego w Słupsku - OZ Ustka z DPS Machowinko to m.in.: przeprowadzone kursy brukarza, montera dociepleń budynków oraz dekarza, po których kilkadziesiąt osób zdobyło nowy certyfikowany zawód, a w DPS Machowinko zakupująć materiał wymieniono dach Pałacu, docieplono budyki mieszkalne, położono ponad 3tys.m kw.polbruku.

 

 

 • autor: Marek Król, DPS Machowinko, data: 2015-10-07

XII Słupskie Pokopki

XII Słupskie Pokopki zgromadziły tłumy odwiedzających

 

W niedzielę, 4 października br. w Karżniczce (gm. Damnica) odbyły się kolejne XII Słupskie Pokopki, zwane także Powiatowym Świętem Ziemniaka, które są jedną z największych w regionie  imprez odbywających się w okresie jesiennym w powiecie słupskim. Impreza odbyła się jak co roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce.

Po powitaniu gości przez Starostę Słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego, Wójta Gminy Damnica oraz dyrektora  CEOBS SDOO w Karzniczce Jarosława Kapiszkę i przecięciu symbolicznego „sznura ziemniaków”, samorządowcy powiatu słupskiego wzięli udział w „Ziemniaczanym Pojedynku”. Uczestnicy ziemniaczanych zmagań musieli w czasie pięciu minut wykroić z surowego ziemniaka jak największa ilość kuleczek przy pomocy noża do arbuza. Komisja sprawdzająca efekty ziemniaczanych zmagań ogłosiła remis.

Tradycją tego święta stało się uhonorowanie osób działających na  rzecz  rolnictwa poprzez wręczenie odznaczeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku z rąk Ministra Rolnictwa Plocke odznaki „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali następujący mieszkańcy powiatu słupskiego: Zbigniew Stola, Wiesław Dzięciołowski, Anatoliusz Mikucki oraz Kazimierz Kozina.

Starosta Słupski wręczył również nagrody dla najlepszych producentów ziemniaków z terenu powiatu słupskiego. Słupskie Bursztynowe Bulwy 2015 otrzymali w tym roku: Państwo Agnieszka i Jacek Mączka z Grąsina, Państwo Agata i Piotr Rapta oraz Dariusz Wysocki z Reblina. Nagrodę Specjalną starosta przyznał Robertowi Piskule ze Strzyżyna, za wzorową działalność w produkcji ziemniaków.

Gościem specjalnym tegorocznych Pokopek był kabaret „Kałamasz” z aktorami z filmu „Ranczo”, który rozbawił publiczność do łez.

Na odwiedzających czekały różne liczne atrakcje, w tym degustacje  przeróżnych potraw z ziemniaków serwowane na stoiskach gastronomicznych kół gospodyń wiejskich z całego powiatu oraz konkursy kulinarny dla  mieszkańców powiatu, w którym potrawy oceniali aktorzy z Kabaretu.

XII Powiatowe Święto Ziemniaka cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, co świadczy o popularności tego święta. Podczas imprezy można było zakupić ulubione odmiany ziemniaków, cebulę, jabłka po atrakcyjnych cenach. Zorganizowany został także specjalnie na imprezę rajd rowerowy „V Rajd rowerowy – Słupskie Pokopki” przez Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha".

 

 

 • autor: AK, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-10-05
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki
 • XII Słupskie Pokopki

IV Rajd Rowerowy "W poszukiwaniu Kaszubskiego Oka"

  • autor: Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha" w Słupsku , data: 2015-10-05
 • IX Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów w Korzybiu

Awanse dla nauczycieli, stypendia dla najlepszych uczniów

29 września br. w Sali Czerwonej starostwa słupskiego, starosta słupski Zdzisław Kołodziejski i wicestarosta Rafał Konon wręczyli akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ośmiu nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat słupski, stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce najlepszym uczniom powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.

W uroczystości wzięli również udział członek Zarządu Powiatu Słupskiego Paweł Lisowski, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz rodzice uczniów. W obecności zgromadzonych ślubowanie złożyli i odebrali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: Ewa Szada-Borzyszkowska – nauczyciel świetlicy i zajęć edukacyjno-terapeutycznych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy, Katarzyna Michalska-Kapela – nauczyciel – pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, Joanna Kowalska – nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii , Agnieszka Moga-Kubicz - wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce, Ewa Wrześniak – nauczyciel wychowania fizycznego i Ksiądz Wojciech Kolarz – nauczyciel religii -
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce  oraz Szymon Burak – nauczyciel przedmiotów informatycznych  i Ksiądz Robert Stwora – nauczyciel religii - obaj z Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku.

W imieniu nominowanych głos zabrał Ksiądz Robert Stwora, który zapewnił, że nauczyciele, nie poprzestaną  na tym co już osiągnęli, w dalszym ciągu będą dbać o własny rozwój dla dobra społeczności szkolnej.

O stypendia Starosty Słupskiego za wyniki i osiągnięcia w nauce ubiegało się 25 uczniów.
Ci, którzy je otrzymali mogą pochwalić się średnią ocen w roku szkolnym 2014/2015 od 5,00
do 5,85 i osiągnięciami w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych.

Tegorocznymi stypendystami Starosty Słupskiego w kategorii za wyniki w nauce zostali:

 • Małgorzata Szczepaniak uczennica klasy trzeciej Technikum nr 6 (zawód technik architektury krajobrazu) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
 • Weronika Mikołajczyk absolwentka Technikum nr 6 (zawód technik organizacji usług gastronomicznych) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (od października studentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni)
 • Michał Porożyński uczeń klasy trzeciej Technikum nr 6 (zawód technik architektury krajobrazu) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
 • Oliwia Ćwik uczennica klasy trzeciej Technikum Nr 6 (zawód technik analityk) w  Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
 • Amadeusz Dzięcioł uczeń klasy czwartej Technikum Nr 6 (zawód technik informatyk)  Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
 • Paulina Kłudka absolwentka Technikum nr 6 (zawód technik geodeta) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (od października studentka geodezji na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie);
 • Patrycja Korochoda uczennica klasy czwartej Technikum nr 6 (zawód technik technologii żywności) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
 • Zuzanna Gadomska absolwentka Technikum nr 6 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (od października studentka towaroznawstwa na Akademii Morskiej w Gdyni);
 • Patrycja Kuligowska uczennica klasy trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi (zawód kucharz) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
 • Joanna Cywińska uczennica klasy trzeciej Technikum nr 6 (zawód technik analityk) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
 •  Jagoda Synak absolwentka Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce (od października studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim);
 • Milena Nadrowska uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Zespole Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;
 • Sara Rycyk uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;
 • Andrzej Kostuch uczeń klasy czwartej Technikum (zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce – otrzymali stypendia w wysokości od 200 do 350 zł miesięcznie i będą je otrzymywali przez
  10 miesięcy.

            Stypendystami w kategorii za osiągnięcia w nauce zostali:

 • Malwina Kudeń absolwentka Technikum nr 6 (zawód technik analityk) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (od października studentka genetyki na Uniwersytecie Gdańskim);
 • Jagoda Synak absolwentka Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce (od października studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim);
 • Milena Nadrowska uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Zespole Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;
 • Sara Rycyk uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce – otrzymały stypendia wysokości 300 zł i też będą je pobierać przez okres 10 miesięcy.

Wśród nagrodzonych na szczególne wyróżnienie zasłużyły:

 • Jagoda Synak z Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce – średnia ocen 5,85, wzorowe zachowanie, laureatka etapu centralnego 56 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym;
 • Mileny Nadrowskiej z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Zespole Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce - średnia ocen 5,25, wzorowe zachowanie, finalistka etapu wojewódzkiego II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Olimpiada Solidarności Dwie Dekady Historii oraz etapu okręgowego II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, laureatka XXXI Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskie;
 • Sary Rycyk z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce - średnia ocen 5,33, wzorowe zachowanie, finalistka etapu centralnego II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka
  w Świecie Współczesnym oraz etapu wojewódzkiego II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Olimpiada Solidarności Dwie Dekady Historii.

Starosta słupski gratulując stypendystom i wyróżnionym uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom powiedział m.in.: - Mam świadomość, jak wiele wysiłku, wyrzeczeń i poświecenia wymaga nauka oraz przygotowanie się do konkursów, które są sprawdzianem wiedzy i umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania. Dlatego najlepszym uczniom należy się za ten wysiłek specjalna premia w postaci stypendium starosty i uznanie.

W imieniu stypendystów głos zabrali Małgorzata Szczepaniak i Michał Porożyński, którzy podziękowali za docenienie wysiłku uczniów i zapewnili, że przyznane stypendia zostaną wykorzystane na dalszy rozwój zainteresowań i zdobywanie wiedzy.

 • autor: D. Sikorska, fot. J. Maziejuk, data: 2015-09-30
 • Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego...
 • Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego...
 • Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego...
 • Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego...
 • Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego...
 • Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego...
 • Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego...
 • Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego...
 • Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego...

V Rajd Rowerowy pn. "Słupskie Pokopki"

 • V Rajd Rowerowy "Pokopki Słupskie"
  • autor: Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha" w Słupsku , data: 2015-09-30

Rajd pn. "Pieszo rowerowo kajakowy kraciasty zawrót głowy"

 • Rajd rowerowy
  • autor: STS "Ustka", data: 2015-09-29

Formularz zgłoszeniowy

Pamięci Piotra Mańki ...

W dniach 23-24 września br. Powiat Słupski wraz z Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowali Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. „Historie (z) lasu. Pamięci Piotra Mańki”.

Konferencja odbyła się w zabytkowych pomieszczeniach Pałacu w Warcinie w pierwszą rocznicę śmierci Piotra Mańki – wieloletniego Dyrektora Technikum Leśnego i Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.

W pierwszym dniu konferencji podsumowana została działalność Piotra Mańki, który m.in. był propagatorem lokalnej historii Pomorza Środkowego, aktywnie działał na rzecz restauracji zabudowań kompleksu pałacowego w Warcinie, a także podjął wiele starań na rzecz pojednania polsko-niemieckiego oraz przyczynił się do rozpoczęcia współpracy partnerskiej powiatu słupskiego z niemieckim powiatem Herzgotum Lauenburg. Jak powiedział w swoich wspomnieniach obecny na konferencji Przewodniczący Rady Powiatu Herzogtum Lauenburg  Meinhard Fuellner „Piotr Mańka był nie tylko inicjatorem ale i trwałym filarem współpracy między naszymi powiatami”.

W uroczystościach udział wzięli liczni goście z kraju i zagranicy, w tym rodzina zmarłego Piotra Mańki, naukowcy z Polski, z prof. Bożeną Górczyńską-Przybyłowicz na czele z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz naukowcy z Niemiec, m.in. prof. Bernd Martin i Jost Dulffer. Piotra Mańkę wspominali również ks. bp Marcin Hintz z Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dyrektor Technikum Leśnego w Warcinie Jolanta Gąszczyk-Szulkowska, a także córka Paulina Helmecke.

Starosta Powiatu Słupskiego Zdzisław  Kołodziejski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu  Janem Olechem oraz Aleksandrą Mańką odsłonili pamiątkową tablicę o następującej treści:

„Piotrowi Mańce (1949-2014) Miłośnikowi Lasów, Wychowawcy Młodzieży, Pasjonatowi Historii, Dyrektorowi Szkoły Leśnej I Centrum Edukacji Regionalnej. – Mieszkańcy Powiatu Słupskiego .”

Drugi dzień konferencji poświęcony był zagadnieniom związanym z historią Otto von Bismarcka, lasu i łowiectwa.

 

 • autor: AK, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-09-28

Pierwsze spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO ROZPOCZĘŁA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

Pierwsze spotkanie Rady odbyło się w piątek (25.09)

Rada liczy 13 członków. W jej składzie znajdują się przedstawiciele organizacji pozarządowych - Ewa Wyrzykowska, Renata Wismont, Estera Brachaniec, Marta Rutkiewicz, Sylwia Wyrzykowska, Anetta Boryła, Jadwiga Jędrzychowska, Aleksandra Christyniuk i Grzegorz Basarab, przedstawiciele Rady Powiatu Słupskiego - Wojciech Krasucki i Jacek Goreński oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Słupskiego - Jan Leonczuk i Paweł Lisowski. 

Pierwsze posiedzenie miało charakter roboczy. Omówiono podstawowe kompetencje rady oraz opracowano regulamin jej funkcjonowania. Pracą kierować będą dwaj współprzewodniczący, którzy zostaną wybrani na kolejnym posiedzeniu. Posiedzenia rady odbywały się będą co najmniej raz na kwartał. Rada będzie wyrażała opinie i konsultowała projekty uchwał dotyczące organizacji pozarządowych.

Zdaniem starosty słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego – taka ściślejsza współpraca z organizacjami pozarządowymi da nam możliwość szerokich konsultacji różnych projektów i potrzeb które się pojawiają w powiecie słupskim, a dotyczą współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Podczas pierwszego posiedzenia omówiono tryb przeprowadzania otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz dyskutowano o systemie darmowej pomocy prawnej, który ma funkcjonować od 1 stycznia 2016 r. Na terenie Polski funkcjonować będzie ponad 1500 punktów pomocy, z tego 4 na terenie powiatu słupskiego.  Dwa z tych punktów prowadzić mają organizacje pozarządowe.

Jeżeli interesują Państwa bardziej szczegółowe informację na temat Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego lub systemu darmowej pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu:

Paweł Lisowski

Członek Zarządu Powiatu Słupskiego

plisowski@powiat.slupsk.pl

 • autor: P. Lisowski, fot. J. Maziejuk, data: 2015-09-28
 • Pierwsze spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku...
 • Pierwsze spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku...
 • Pierwsze spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku...

Konkurs dla pomorskich organizacji pozarządowych

Do zdobycia grant w wysokości 5.000 zł na realizację projektu/inicjatywy NGO w konkursie przeprowadzanym przez organizatorów SZTAFETY FIRM. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.sztafetafirm.org. Wypełniony formularz należy przesłać mailowo do 28 września br. W I etapie konkursu zostanie wybranych 5 organizacji pozarządowych, które w dniu imprezy (tj 4 października) przedstawią swój pomysł na projekt/ wydarzenie i zachęcać będą uczestników maratonu biegowego do głosowania na swój pomysł.

SZTAFETA FIRM pomaga realizować marzenia pomorskich organizacji pozarządowych.

 

Kontakt:

www: sztafetafirm.org

FB: https://www.facebook.com/SztafetaFirm.org

Twitter: https://twitter.com/SztafetaFirm

@: csr@sztafetafirm.org

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „RAZEM-WSZYSTKO” w Machowinie

wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

zaprasza

na Przegląd Twórczości Artystycznej

Osób Niepełnosprawnych

pod patronatem

Zdzisława Kołodziejskiego

Starosty Słupskiego

Przegląd odbędzie się w sali teatralnej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku

ul. Jana Pawła II 3

 w dniu 6 października 2015 r. o godz. 10.00

 

Program Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

10.00 – rozpoczęcie, przywitanie gości

10.10 – prezentacja filmu z przygotowań do występów uczestników Przeglądu

10.20 – 13.00  Występy artystyczne osób niepełnosprawnych:

 

 • grupa teatralna „Epitetem po Metaforze” z Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ze sztuką
  pt. „Miłość w czasach popkultury”
 • zespół teatralny „Kubuś” z Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z występami pt. „Paweł
  i Gaweł”, „Rozmawiała gęś z prosięciem” oraz z utworami muzycznymi pt. „Wielka miłość”, „Szczęśliwej drogi już czas” i „ Latawce dmuchawce wiatr”
 • zespół „Pędziwiatry i Spółka” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy
  z występem pt. „Historia ze snu - marzenie o dalekiej podróży”
 • zespół „Promyczek” z Domu Pomocy Społecznej w Machowinku z występem pt. „Stefek Burczymucha” oraz
  z utworem muzycznym pt. „Niewiara”
 • mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Przytocku z utworami muzycznymi pt. „Ona tańczy dla mnie” oraz „Plastikowa biedronka”
 • uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie z występem pt. „Obudzić się” oraz utworem muzycznym pt. „Dach”
 • formacja muzyczno-teatralna „Słowińskie Chabry” ze Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Gardnie Wielkiej z przedstawieniem pt. „Polowanie”
 • uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rumsku z utworem muzycznym pt. „Schody
  do nieba”
 • zespół teatralny „Rozdarta Kurtyna” z Warsztatu Terapii Zajęciowej DIAMENT przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Słupsku z występem pt. „O młodym górniku Karliku i duchu kopalni Skarbniku” oraz utworem muzycznym pt. „Ta sama chwila”
 • zespół „Płomyki” z Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku
  z występem pt. „Muzyka kształtuje obyczaje”

Przegląd zakończy się poczęstunkiem ok. godz.13.00

Przeglądowi towarzyszyć będzie wystawa rękodzieła wykonanego przez osoby niepełnosprawne 

 • Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
  • autor: PCPR Słupsk, data: 2015-09-25

Początek jesieni w regionie

 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
 • Początek jesieni w regionie
  • autor: fot. Jan Maziejuk, data: 2015-09-25

Zaproszenie na XII Słupskie Pokopki

Informacje o sponsorze - GAZSYSTEM

Konferencja naukowa „Historie (z) lasu”. Pamięci Piotra Mańki

Uprzejmie informujemy,  że w dniach 23 - 24 września br. w Warcinie odbędzie się interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona szczególnym pasjom zmarłego w 2014 roku wielkiego człowieka, wieloletniego dyrektora Technikum Leśnego i Centrum Edukacji Regionalnej, miłośnika przyrody, pasjonata i propagatora lokalnej historii i Pomorza Środkowego – Piotra Mańki.

To dzięki niemu kompleks pałacowy w Warcinie zawdzięcza swoją współczesną sławę. Oprowadził po nim tysiące turystów i gości z Polski i zagranicy, którym z wielkim zaangażowaniem opowiadał niesamowitą historię tego miejsca i byłego właściciela Warcina – kanclerza Otto von Bismarcka. Aktywnie działał na rzecz restauracji zabudowań i ogrodu znajdujących się w kompleksie pałacowym. To właśnie dzieki niemu odrestaurowano XVIII-wieczną wozownię, w której dziś znajduje się Centrum Edukacji Regionalnej. Był także współtwórcą znajdującego się na terenie szkoły Ośrodka Edukacji Leśnej „niezapominajka” przeznaczonego dla najmłodszych zwiedzających, w którym liczne eksponaty przybliżają pracę leśnika oraz faunę i florę okolicznych lasów.

 

Konferencja składać się będzie z różnych paneli tematycznych i wykładów  zaproszonych Gości zarówno z kraju jak i zagranicy.

Otwarcie Konferencji nastąpi 23 września o godzinie 12:00 uroczystym przemówieniem Starosty Słupskiego - Pana Zdzisława Kołodziejskiego. W programie konferencji między innymi projekcja filmu o Warcinie w reżyserii Teresy Kudyby, odsłonięcie  tablicy pamiątkowej (15:55) poświęconej śp. Piotrowi Mańce na ścianie Wozowni oraz zwiedzanie kompleksu pałacowego.

Organizatorami są Starosta Powiatu Słupskiego, Ministerstwo Środowiska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwa Państwowe: Warcino i Polanów, Wydział Historyczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Centrum Edukacji Regionalnej.

 • autor: Justyna Bilska, Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie, data: 2015-09-22

Rajd pieszy "Bobry nad Czarną"

 • autor: Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka", data: 2015-09-22

UWAGA: Ostatnia szansa na nadesłanie zdjęć do konkursu

Już tylko niecałe 2 tygodnie pozostały na nadsyłanie zdjęć do konkursu fotograficznego „Przyroda Powiatu w obiektywie – edycja 2015”. Prace podlegają ocenie w niżejwymienionych kategoriach:

 • I Krajobraz powiatu słupskiego,
 • II Fauna i Flora powiatu słupskiego,
 • III Przyroda oczami dzieci,
 • IV Przyroda oczami młodzieży,

Swoje prace wraz z kartą zgłoszenia uczestnika oraz w przypadku dzieci i młodzieży
z pisemną zgodą rodzica (opiekuna) należy składać w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy
ul. Szarych Szeregów 14 wBiurze Obsługi Interesanta – pok. nr 1 w terminie do dnia
30 września 2015r. Prosimy o załączenie wersji elektronicznej zdjęcia lub negatywu.

Regulamin konkursu, wzór karty zgłoszenia uczestnika oraz zgoda rodzica (opiekuna) na udział w konkursie, dostępny z zakładce DLA MIESZAKAŃCÓW >ŚRODOWISKO, w Biurze Obsługi Interesanta- pok. nr 1 oraz w Wydziale Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 316.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (59) 841 85 34.

Na laureatów czekają cenne nagrody.

 

 

 • autor: Małgorzata Wojtan, data: 2015-09-18

XLVI Targi Ogrodnicze w Słupsku

 • XLVI Targi Ogrodnicze
 • autor: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, data: 2015-09-17

IV Masa Krytyczna - Słupszczanie na rowery

 • IV Masa Krytyczna - Słupszczanie na rowery
  • autor: Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha" w Słupsku, data: 2015-09-16

45-lecie Gminnego Klubu Sportowego „Wybrzeże” Objazda

W dniu 12 września na boiskach i terenie rekreacyjnym przy Zespole Szkół Samorządowych w Objeździe odbył się Festyn Sportowo – Rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z okazji 45 – lecia istnienia Gminnego Klubu Sportowego „ Wybrzeże” Objazda. Na całość festynu złożyły się mecze ligowe z udziałem czterech zespołów z Objazdy oraz szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy szerokiej publiczności zaprezentował się zespół juniorów E z rocznika 2006/2007. Wszystkie rozgrywane mecze ligowe przyniosły dużo emocji i wrażeń sportowych. Najmłodszy zespół w swym pierwszym turnieju przegrał nieznacznie dwa mecze i zajął III miejsce, zespół juniora D wygrał z KS Potęgowo 3 : 1 a zespół seniorów zasłużenie wygrał ze Spartą Sycewice 3 : 0.  Najmłodsi uczestnicy festynu wraz z rodzicami mieli możliwość skorzystać z przejażdżki samochodami terenowymi, pobawić się na dmuchanych zabawkach, postrzelać na strzelnicy paintballowej.  Dla wszystkich uczestników festynu przygotowano smakowite ciasta o które zadbały mamy zawodników oraz grochówkę i bigos . Na zakończenie rozegrano mecz pomiędzy oldboyami z GKS „Wybrzeże” a oldboyami Miasta Ustka. Po zaciętym meczu zasłużenie wygrali gospodarze w stosunku 2 : 1. Całość festynu nie byłaby możliwa bez sponsorów . Do tak udanej imprezy przyczyniły się : Starostwo Powiatowe ( honorowy patronat nad imprezą) , Urząd Gminy Ustka, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Ustka, firmy:  Hydro-Naval, Bormech, TEDEX S.A. oraz F.H.U. „JARZYNKA” Elżbieta Golec, Zakład Marsarki Andrzej Dudka, OSP Objazda i OSP Rowy. Zarząd Klubu serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i czynnie włączyli się w obchody 45 – lecia klubu.

 • autor: J. Goreński, fot. autor, data: 2015-09-16
 • 45-lecie klubu GKS Wybrzeże Objazda
 • 45-lecie klubu GKS Wybrzeże Objazda
 • 45-lecie klubu GKS Wybrzeże Objazda
 • 45-lecie klubu GKS Wybrzeże Objazda
 • 45-lecie klubu GKS Wybrzeże Objazda
 • 45-lecie klubu GKS Wybrzeże Objazda

Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Powiatu Słupskiego

Serdecznei zachęcamy wszystkich Państwa do uczestnictwa w Konfrontacjach Artystycznych Osób Niepełnosprawnych Powiatu Słupskiego, które zaplanowano na 6 listopada br. w Teatrze Rondo w Słupsku.

W Konfrontacjach mogą wziąć udział indywidualne osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami powiatu słupskiego reprezentujące uczestników zajęć w środowiskowych domach samopomocy zlokalizowanych w powiecie słupskim, uczestników warsztatów terapii zajęciowej miasta Słupska, mieszkańców domów pomocy społecznej powiatu słupskiego oraz osoby indywidualne, które nie korzystają z usług ww. instytucji.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 16 pażdziernika.

 • autor: Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne "Budzimy Kulturę", data: 2015-09-15
 • Konfrontacje Artystyczne

Wizyta delegacji z partnerskich powiatów

Powiat słupski odwiedziły delegacje partnerskiego powiatu bełchatowskiego oraz powiatu lubańskiego, które uczestniczyły w Dożynkach Województwa Pomorskiego w Swołowie w dniu 13 września br.

W kolejnym dniu pobytu, wicestarosta powiatu lubańskiego Wojciech Zembik wraz z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Lubańskiego Mieczysławem Taupieko, wzięli udział w spotkaniu ze starostą słupskim Zdzisławem Kołodziejskim, wicestarostą Rafałem Kononem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Słupskiego Janem Olechem w zabytkowym budynku starostwa.

Podczas wizyty omówione zostały kierunki współpracy partnerskich powiatów oraz zagadnienia związane z tworzeniem i prowadzeniem przez powiat słupski domów pomocy społecznej. W nawiązaniu do omówionych podczas spotkania zagadnień, delegacja z Lubania odwiedziła dwie jednostki powiatu słupskiego, tj. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie i Machowinie. Goście mieli również okazję podziwiać Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i Bunkry Bluechera w Ustce. 

Porozumienie o wszechstronnej współpracy pomiędzy powiatem lubańskim a powiatem słupskim zostało zawarte 19 grudnia 2013 r. w dziedzinach: turystyki, kultury i sztuki, szkolnictwa, informacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu, promocji oraz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

Więcej informacji o powiecie lubańskim można znaleźć na stronie: www.powiatluban.pl            

 • autor: (AK, fot. Jan Maziejuk), data: 2015-09-15
 • Wizyta partnerskich powiatów
 • Wizyta partnerskich powiatów
 • Wizyta partnerskich powiatów
 • Wizyta partnerskich powiatów
 • Wizyta partnerskich powiatów
 • Wizyta partnerskich powiatów

45-lecie Międzyzakładowego Koła SITK RP przy węźle PKP Słupsk

Z okazji  145-lecia uruchomienia linii kolejowej z Sopotu do Słupska oraz 45–lecia Międzyzakładowego Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP przy Węźle PKP Słupsk, kolejarze działający w Międzyzakładowym Kole SIiTK RP zorganizowali w dniu 4.09 br. sympozjum jubileuszowe, które odbyło się  w sali reprezentacyjnej Starostwa Słupskiego. Nad uroczystościami patronat honorowy objął starosta słupski, Pan Zdzisław Kołodziejski. W czasie sympozjum przedstawiono prezentacje:

 •  z działalności koła w minionym 5 – leciu.
 • Izby Historii Kolei na Pomorzu środkowym,
 •  Pikniku Kolejowego zorganizowanego w dniu 5 lipca 2014 r. z okazji 145–lecia wjazdu pierwszego pociągu do Słupska,
 • założeń modernizacji linii kolejowych wraz z akcją „Bezpieczny przejazd. Zatrzymaj się i żyj”,
 • rodzaje działalności PKP Energetyka.

Podczas sympozjum jubileuszowego wręczono liczne odznaki SITK RP i dyplomy za długoletnią działalność w stowarzyszeniu.

Sympozjum zaszczycili swoją obecnością: Zdzisław Kołodziejski - Starosta Słupski, Bernard Rybak - Zastępca Wójta Gminy Słupsk, Sławomir Ziemianowicz -  Sekretarz Gminy Kobylnica, Stanisław Kozieł - Prezes Honorowy Oddziału SITK RP w Słupsku, Krystyna Popiel–Wiceprezes RR SNT NOT w Słupsku, Danuta Sroka - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, Ewa Guzińska - DOR-TECH, Sławomir Puchowski - Zastępca Dyrektora PKP Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie, Paweł Kaczmarek - Główny Inżynier  Zakładu Północnego PKP Energetyka w Sopocie, Bogdan Sałapata - Naczelnik PKP Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Słupsku, Marta Hrankowska – Zastępca Naczelnika PKP Sekcji Eksploatacji w Koszalinie oraz członkowie MSITK i emeryci kolejowi. Ogółem 40 osób.

Każdy uczestnik otrzymał torbę z materiałami promocyjnymi Powiatu Słupskiego.

W dniu 05 września 2015 r.  w godzinach od 10.00 do 16.00 zorganizowano imprezę pod nazwą „Piknik Kolejowy”  z okazji 145 – lecia połączenia kolejowego Słupska z Sopotem, która odbyła się na terenie dworca kolejowego w Słupsku.

W czasie „Pikniku Kolejowego” :

 • spółki kolejowe: „Przewozy Regionalne”, PKP Polskie Linie Kolejowe i Szybka Kolej Miejska w Trójmieście promowały swoją działalność na stoiskach,
 • PKP Polskie Linie Kolejowe zorganizowały konkurs z nagrodami pn.: Bezpieczny przejazd „ Zatrzymaj się i żyj”,
 •  zwiedzano Izbę Historii Kolei na Pomorzu Środkowym, gdzie można było pieczętować okolicznościowymi stemplami pamiątki kolejowe,
 • na torze nr 8 stacji Słupsk zorganizowano  wystawę taboru kolejowego, podczas której była możliwość poszybowania w górę na wyciągu pociągu sieciowego PKP Energetyka, zwiedzić pług odśnieżny oraz przejechać się wózkiem motorowym,
 • Słupska Powiatowa Kolej Drezynowa zorganizowała przejazdy drezynami za okazaniem okolicznościowych biletów ,
 • przeprowadzono konkursy: rzutu klockiem hamulcowym  oraz zawody strzeleckie,
 •  Miejska Biblioteka Publiczna przeprowadziła szereg konkursów i zabaw dla dzieci,

w godz. 12.00 – 14.00 odbyło się Narodowe czytanie „Lalki” Bolesława Prusa, w którym wzięli udział znani słupszczanie poprzebierani w stroje z epoki „Lalki” oraz kolejarz w mundurze.

 • autor: Edward Kasierski, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, data: 2015-09-14
 • Sympozjum jubileuszowe
 • Sympozjum jubileuszowe
 • Sympozjum jubileuszowe
 • Sympozjum jubileuszowe
 • Sympozjum jubileuszowe
 • Piknik Kolejowy
 • Piknik Kolejowy
 • Piknik Kolejowy
 • Piknik Kolejowy
 • Piknik Kolejowy
 • Piknik Kolejowy
 • Piknik Kolejowy

Dożynki Województwa Pomorskiego zakończone sukcesem

13 września br. odbyły się tegoroczne  Dożynki Województwa Pomorskiego, które  miały charakter wyjątkowy, gdyż odbyły się w powiecie słupskim, w gminie Słupsk na terenie Muzeum Wsi Ludowej w Swołowie. W tej najważniejszej dla rolników imprezie udział wzięli tłumnie mieszkańcy z całego województwa pomorskiego.

Niedzielne uroczystości rozpoczęła Msza święta odprawiona w intencji rolników, którą celebrował ksiądz biskup Edward Dajczak. Barwny korowód dożynkowy poprowadziła strażacka orkiestra dęta z Gniewina.

Na placu dożynkowym pobłogosławione zostały chleby i wieńce dożynkowe. Starostowie, którymi w tym roku byli państwo Maria i Piotr Powęzka z Bruskowa Wielkiego, wręczyli chleb na ręce marszałka województwa pomorskiego – Mieczysława  Struka, starosty słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego oraz wójta gminy Słupsk Barbary Dykier.

Podczas uroczystości zostało wręczonych siedemnaście odznaczeń resortowych „Zasłużony dla Rolnictwa” , statuetki „Bursztynowe Kłos” dla najlepszych rolników powiatu słupskiego oraz nagrody w konkursach – Wieniec Dożynkowy i  Gospodarstwo Ekologiczne oraz podziękowania za udział w pokazie chleba.

W konkursie na wieniec Dożynkowy Województwa Pomorskiego udział brało czterdzieści wieńców. Triumfowała gmina Brudzewo, która przygotowała wieniec z wizerunkiem Gryfa Pomorskiego. Drugie miejsce uzyskał wieniec sołectwa Rekowo Górne, a trzecie - gmina Przodkowo.

Na scenie uczestnicy dożynek podziwiali występy ludowych zespołów wokalno-tanecznych, m.in. "Bierkowanki, Wiarusy, Cheerleaders Maxi Energa Słupsk oraz lokalne zespoły ludowe. Gwiazdą wieczoru był zespół The Postman.

Głównym sponsorem imprezy była firma "GAZ-System".

 • autor: (AK, fot. Jan Maziejuk), data: 2015-09-14
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie
 • Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie

Ogłoszenie Starosty Słupskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W związku z kończącą się kadencją Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Słupsku, na podstawie w art. 44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 Nr 62, poz. 560) można zgłaszać kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2015 - 2019.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu słupskiego. Zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych podmioty uprawnione składają na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14, do dnia 30 września 2015 r., do godz. 15.30.

Zgłoszenie powinno zawierać:

a)      nazwę i adres zgłaszającego,

b)      imię, nazwisko i adres zamieszkania kandydata,

c)      krótką rekomendację.

Powołanie przez Starostę Słupskiego pięcioosobowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych nastąpi w formie Zarządzenia w terminie 30 dni od dnia wskazanego w niniejszym ogłoszeniu, jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

 

 • autor: Maciej Wałaszewski , data: 2015-09-10

Konkurs plastyczny pn. „GRZYBY NASZYCH LASÓW”

Nadleśnictwo Warcino ogłasza konkurs plastyczny pn. „GRZYBY NASZYCH LASÓW”.

Celem konkursu przyrodniczego jest popularyzacja wiedzy o organizmach stanowiących runo leśne, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów. Kategoria plastyczna konkursu pozwoli uczestnikom na poznanie charakterystycznych cech gatunków grzybów występujących na Pomorzu. Popularyzacja tej wiedzy jest niezwykle istotna ze względu na niebezpieczeństwa związane ze zbiorem i spożywaniem trujących gatunków.

Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie mają okazję do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także rozwijania swoich przyrodniczych pasji.

Bardzo liczymy na liczny udział i życzymy powodzenia.

 • autor: Kamil Szydłowski, Nadleśnictwo Warcino, data: 2015-09-10

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne oraz szkolenie w Słupsku organizowane w miesiącu wrześniu.

18.09.br. odbędzie się szkolenie „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce” poświęcone najważniejszym zasadom pozyskiwania dotacji i realizowania projektów w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie szkolenia m.in.:
•    najważniejsze pojęcia i zagadnienia z obszaru Funduszy Europejskich;
•    możliwości uzyskania wsparcia w perspektywie finansowej 2014-2020 (Programy Operacyjne oraz pozostałe możliwości wsparcia);
•    wskazówki jak przygotować dobry projekt (planowanie projektu oraz wniosek aplikacyjny);
•    omówienie ogólnych zasad kwalifikowalności wydatków w projektach;
•    źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Szkolenie odbędzie się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I), w godz. 9:00 – 15:30.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl do dnia 16.09.br. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem:

(59) 846 81 15 lub (59) 846 81 14.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy:

http://pomorskiewunii.pl/-/szkolenie-w-slupsku-najwazniejsze-zasady-pozyskiwania-dotacji-i-realizowania-projektow-finansowanych-z-funduszy-europejskich-w-pigulce-
                                                                                                                                                                           
22.09.br. odbędzie się spotkanie  „Fundusze Europejskie a funkcjonowanie organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych w perspektywie 2014-2020” poświęcone możliwościom wsparcia funkcjonowania samorządów i organizacji pozarządowych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:
•    wsparcie samorządów i organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
•    wsparcie samorządów i organizacji pozarządowych w ramach krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:
-  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
-  Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
-  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
•    pozostałe możliwości realizacji projektów (Europejska Współpraca Terytorialna, Inicjatywy Komisji Europejskiej, Program ERASMUS+, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich);
•    źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 6 (sala konferencyjna, piętro I), w godz. 10:00 – 13:15.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl do dnia 21.09.br. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem:

(59) 846 81 15 lub (59) 846 81 14.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy:

http://pomorskiewunii.pl/-/spotkanie-informacyjne-w-slupsku-fundusze-europejskie-a-funkcjonowanie-organizacji-pozarzadowych-i-instytucji-samorzadowych-w-perspektywie-2014-2020-

 

 • autor: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, data: 2015-09-10

Rajd rowerowy "Dożynki w Kratę - Swołowo"

  • autor: Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "USTKA", data: 2015-09-10

„Szóstka”– Nadmorski Szlak Inwestycyjny – notatka prasowa nt. konferencji

„S6 – Nadmorski Szlak Inwestycyjny” to ponadregionalna konferencja, która odbędzie się 14 września 2015r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

Celem wydarzenia jest prezentacja przebiegu i harmonogram prac budowlanych nowej trasy ekspresowej S6 oraz potencjał i korzyści społeczno-gospodarcze jakie mogą powstać w wyniku realizacji tej inwestycji.

Droga ekspresowa o długości 330 km połączy północno-zachodnią część Polski z północno-wschodnim Pomorzem. Trasa będzie przebiegać od Goleniowa koło Szczecina przez najważniejsze miasta wybrzeża: Nowogard, Płoty, Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk, Lębork do Trójmiasta.

Konferencja jest inicjatywą trzech Specjalnych Stref Ekonomicznych: Słupskiej, Kostrzyńsko-Słubickiej i Pomorskiej – animuje wspólne działania służące tworzeniu nowych miejsc pracy, a także wsparciu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów znajdujących się przy drodze S6.

„Szóstka” będzie główną arterią Pomorza, która pozwoli na znaczne podniesienie możliwości rozwoju terenów inwestycyjnych, ułatwi komunikację z aglomeracjami szczecińską i trójmiejską oraz wzmocni atrakcyjność turystyczną regionu. W otoczeniu projektowanej drogi zamieszkuje ponad 2,3 mln ludzi, dla których ta inwestycja wiąże się z poprawą i usprawnieniem sieci komunikacyjnej. Dla przedsiębiorców to istotny szlak transportowy wschód-zachód, który łączy duże aglomeracje portowe Szczecina i Trójmiasta, a jego przebieg nawiązuje do istniejącej sieci dróg krajowych i ekspresowych. To także ważny odcinek trasy europejskiej E28, Berlin-Szczecin-Gdańsk-Kaliningrad-Mińsk. Łączy Unię Europejską z krajami skandynawskimi i nadbałtyckimi oraz Europy Wschodniej. 

Podczas konferencji przewidziane są prezentacje dotyczące aspektów ochrony środowiska, techniczno-ekonomicznych planowanej trasy S6 oraz prezentacja terenów inwestycyjnych przebiegających przy tej drodze. Prelekcje poprowadzą przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Agencji Nieruchomości Rolnych,  Stowarzyszenia Samorządowego S6 oraz specjalne strefy ekonomiczne. W wydarzeniu wezmą również udział Ilona Antoniszyn-Klik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Zbigniew Konwiński – Przewodniczący Zespołu parlamentarnego na rzecz budowy drogi S6 i Poseł na Sejm RP, Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Tomasz Sobieraj - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Konferencja zakończy się podpisaniem Listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy województwami pomorski, zachodniopomorskim i Stowarzyszeniem Samorządowym S6.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie inauguracja nowo-uzbrojonych terenów inwestycyjnych, która odbędzie w miejscowości Płaszewko w Gminie Słupsk, objętych patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Program oraz zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są poprzez stronę: www.s6.evenea.pl

Zapraszamy Państwa do udziału.

 • autor: Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów SSSE, data: 2015-09-09

II Bursztynowy Rajd Rowerowy

 • II Bursztynowy Rajd Rowerowy
  • autor: Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha" w Słupsku , data: 2015-09-07

Świeto Plonów w Damnicy

 • autor: CEIK Damnica, data: 2015-08-28
 • dożynki damnica

III Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Gryfa Słupskiego oraz Superjuniorów

Pokoleniowe granie w Słupsku.

W najbliższy weekend, tj. 04 - 06.09.br., na obiektach stadionu 650 - lecia Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, przy ul. Madalińskiego 1, odbędzie się pokoleniowe granie w piłce nożnej. Oprócz przedszkolaków (5 - 6 lat) oraz zgłoszonych klubów (7 - 9 lat) w turnieju wystąpią oldboje z PLP GRYF-ARTHAUSS  z Anglii, oldboje z Grodna, Soligorska i  Mińska z Białorusi, Oldboys Ustka, Victoria Słupsk, Oldboys Team Adamski i gospodarze turnieju FK Oldboje  Słupsk.

Nasz turniej jest kontynuacją działań, zawartych w słowach  "W SPORCIE NIE MA WIEKU ANI GRANIC". Pragniemy nadmienić, że jednym z głównych celów turnieju jest dalsza współpraca naszych zaprzyjaźnionych miast oraz promocja Miasta Słupska i Regionu Pomorza oraz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu  w którym nie ma wieku ani granic.

Dodatkowo turniej wpisuje sie w obchody 750 lecia Miasta Słupska. Patronat nad turniejem objęli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń oraz Starosta Słupski - Zdzisław Kołodziejski.

 

Scenariusz III Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Gryfa Słupskiego Miast Partnerskich Słupska, Grodna i Wilna oraz  Superjuniorów

I dzień turnieju 04.09 - Oldboje

Przyjazd i zakwaterowanie drużyn przyjezdnych.

1.         godz. 16:00 - 17:00 odprawa kierowników drużyn losowanie grup

2          godz. 17:00 - 18:00 mecze grupowe na dwóch boiskach

3.         godz. 18:00 - 19:00 mecze grupowe na dwóch boiskach

4.         godz. 19:00 - 20:00 mecze grupowe na dwóch boiskach

 

II dzień turnieju 05.09 - Oldboje

1.       godz. 9:00 - 9:45 zbiórka drużyn oraz zaproszonych i zgłoszonych przedszkoli oraz klubów

2.      godz. 10:00 - 10:30 powitanie uczestników turnieju oraz zaproszonych gości i uroczyste otwarcie przez Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia

3.         godz. 11:00 - 11:55  mecze grupowe na dwóch boiskach

4.         godz. 12:00 - 12:55  półfinały

5.         godz. 13:00 - 13:45  mecz o III, V i VII miejsce w turnieju

6.         godz. 14:00 - 14:45  finał

7.       godz. 15:00 - 15:40 wręczenie nagród i upominków oraz pucharów pamiątkowe   zdjęcia i uroczyste zakończenie przez Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia i gości zaproszonych.

8.       godz. 16:00 - 17:30 Międzynarodowy mecz Oldbojów Słupsk / Pomorze: Europa 

 

Superjuniorzy

1. od godz. 11:00 mecze odbywają sie na dwóch ogrodzonych boiskach na bieżni tartanowej z podziałem na grupy.

 

III dzień turnieju 06.09.2014 r. Oldboje

Wycieczka po Słupsku i do Ustki. Wyjazd  drużyn przyjezdnych.

 

Zapraszamy całe rodziny na super zabawę. Czeka na Was wiele emocji i atrakcji m.in. pokaz wozu bojowego Państwowej  Straży Pożarnej,  Policja pokaże swoje radiowozy i motocykle. Serdecznie zapraszamy!

 • autor: Józef Konecki, FK Oldboje Słupsk, data: 2015-09-03

Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej na Placu Zwycięstwa w Słupsku

Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej z udziałem Starosty Słupskiego, Wicestarosty oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego.

 • Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny...
 • Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny...
 • Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny...
 • Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny...
 • Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny...
 • Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny...
 • Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny...
 • Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny...
 • Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny...
 • Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny...
 • Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny...
 • Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny...
 • Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny...
 • Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny...
 • Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny...
 • Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny...
 • Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny...
 • Uroczystości z okazji 76. rocznicy Wybuchu II Wojny...
  • autor: fot. Jan Maziejuk, data: 2015-09-02

Władysława Hanuszewicz - dyrektor SOSW w Damnicy przeszła na emeryturę

W Starostwie Powiatowym w Słupsku odbyło się spotkanie, podczas którego starosta słupski Zdzisław Kołodziejski podziękował za dziesięć lat pracy na stanowisku dyrektora Pani Władysławie Hanuszewicz.

Od 1 września funkcję dyrektora w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  sprawuje wyłoniona w konkursie pani Maria Janusz.

 • autor: Paweł Lisowski, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-09-01
 • Władysława Hanuszewicz - dyrektor Specjalnego Ośrodka...
 • Władysława Hanuszewicz - dyrektor Specjalnego Ośrodka...
 • Władysława Hanuszewicz - dyrektor Specjalnego Ośrodka...

Rajd rowerowy "Szprycha na Dożynkach"

 • autor: Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha" w Słupsku , data: 2015-09-01

Dożynki Województwa Pomorskiego 2015

Tegoroczne Dożynki Województwa Pomorskiego odbędą  się 13 września br. w Swołowie w powiecie słupskim na terenie Muzeum Kultury Ludowej .

Ceremonię rozpocznie uroczysta Msza Święta o godzinie 11:00 w intencji rolników w kościele w Swołowie koncelebrowana przez ks. biskupa Edwarda Dajczaka.

Program imprezy obejmie również:

 • Występy lokalnych artystów
 • Ekspozycje firm uczestniczących w Dożynkach Województwa Pomorskiego
 • Stoiska kół gospodyń wiejskich z powiatu słupskiego
 • Pokaz płodów rolnych
 • Pokaz starych sprzętów rolniczych
 • Bezpłatne zwiedzanie wystaw muzealnych .

Corocznym zwyczajem w programie wydarzenia zaplanowano Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy (Regulamin Konkursu do pobrania tutaj).

UWAGA:

Bezpłatny transport do Swołowa w dniu Dożynek:

- Słupsk (Plac Zwycięstwa) – Swołowo: godz. 10.15 i 12.00.

- Powrót: Swołowo (przystanek: Parking BUS) – Słupsk: godz. 18.00 i 21.00

 

Informujemy również, iż „Dożynki Województwa Pomorskiego” wspiera finansowo Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

----------------------------

Wiecej informacji o sponsorze:

W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy z zakresu odpowiedzialnych inwestycji i ekologii.

Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, służące dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwu energetycznemu kraju, wzmacniają poczucie odpowiedzialności GAZ-SYSTEM S.A. za mieszkańców regionów oraz wykorzystywane zasoby naturalne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania były w pełni rozumiane i akceptowane, realizowane z poszanowaniem środowiska oraz stwarzały szansę na to, by dany region stał się znaczącym beneficjentem wdrażanych projektów.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W latach 2009–2014 GAZ-SYSTEM S.A. realizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Rozbudowa sieci gazociągów może stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe integrującego rynki gazu ziemnego w krajach Europy Środkowej. Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni do 90% realizowanego importu (do 2011 r. było to 9%).

  • data: 2015-08-28

Obchody Świąt Państwowych i Rocznic Historycznych w Słupsku

30 sierpnia 2015 r. - Dzień Solidarności i Wolności / 35. rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"

godz. 18.10 - odsłonięcie tablicy z okazji 35. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" - rondo "Solidarności", wystąpienia okolicznościowe

godz. 19.00 - uroczystości patriotyczno-religijne w kościele Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Armi Krajowej 22

 

1 września 2015 r. - 76. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - Dzień Kombatanta

godz. 11.30 - wystawienie przez 7. Brygadę Obrony Wybrzeża w Słupsku i harcerzy warty honorowej przy pomniku Żołnierza Polskiego na Placu Zwycięstwa

godz. 11.45 - zbiórka uczeestników uroczystości

godz. 12.00 - odegranie hymnu RP i podniesienie flagi państwowej na maszt, przemówienie okolicznościowe Dowódcy 7. BOW, pożegnanie żołnierzy X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bosni i Hercegowinie, odczytanie rozkazu o skierowaniu żołnierzy w rejon misji, przemówienie przedstawiciela dowództwa operacyjnego oraz Dowódcy PKW, złożenie wiązanek pod pomnikiem

 

16 września 2015 r. - 76. rocznica agresji sowieckiej na Polskę - Dzień Sybiraka

godz. 16.30 - wystawienie warty honorowej przy Krzyżu Katyńskim na Starym Cmentarzu

godz. 16.45 - przemówienia okolicznościowe, prowadzenie Pan Jerzy Lisiecki - Przewodniczący Związku Sybiraków w Słupsku, złożenie wiązanek pod Krzyżem Katyńskim

godz. 18.00 - uroczystości patriotyczno-religijne w kościele Św. Jacka przy ul. Dominikańskiej

 

27 września 2015 r. - 76. rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego

godz. 12.45 - wystawienie warty honorowej przez żołnierzy 7. BOW oraz harcerzy przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armi Krajowej

godz. 13.00 -uroczystości kościelno-patriotyczne w kościele Mariackim przy ul. Łukasiewicza

godz. 14.00 - uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armi Krajowej, odegranie hymnu i wciągnięcie flagi RP na maszt, wystąpenie okolicznościowe dra Tomasza Katafiasza, złożenie wiązanek, odegranie humnu Polskiego Państwa Podziemnego

 

 • autor: Urząd Miejski w Słupsku , data: 2015-08-28

Konferencja "Prosument - Przyszłość Energetyczna Społeczności Lokalnych"

W dniu 26 sierpnia br., w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się konferencja pn. "Prosument - Przyszłość Energetyczna Spoołeczności Lokalnych". Celem konferencji było przybliżenie progamu  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Prosument, który umożliwia zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.
 

 • autor: AK, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-08-27
 • Konferencja nt. odnawialnych źródeł energii
 • Konferencja nt. odnawialnych źródeł energii
 • Konferencja nt. odnawialnych źródeł energii
 • Konferencja nt. odnawialnych źródeł energii
 • Konferencja nt. odnawialnych źródeł energii
 • Konferencja nt. odnawialnych źródeł energii
 • Konferencja nt. odnawialnych źródeł energii
 • Konferencja nt. odnawialnych źródeł energii
 • Konferencja nt. odnawialnych źródeł energii
 • Konferencja nt. odnawialnych źródeł energii

Rozstrzygnięcie powiatowego etapu konkursu pn. „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2015”

ROZSTRZYGNIĘCIE POWIATOWEGO ETAPU KONKURSU
„PIĘKNA  WIEŚ POMORSKA  2015”

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Starosta Słupski  podsumował konkurs  i wręczył nagrody laureatom powiatowej edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2015”.  Jest to już XXII edycja konkursu organizowanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kategoriach: „Zagroda” i „Wieś” w trzech etapach: gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim.

Do powiatowego etapu konkursu przesłano zgłoszenia z dwóch gmin: Dębnicy Kaszubskiej i Słupsk. Spośród zgłoszeń komisja konkursowa składająca się z pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz  Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Słupsku dnia 30 czerwca b.r. dokonała oceny wszystkich zgłoszeń oraz wyłoniła następujących laureatów:

 • w kategorii „Zagroda”:
  • I miejsce - p. Teresa Janusz z miejscowości Strzelino,
  • II miejsce - pp. Barbara i Henryk Stachowicz
   z miejscowości Podole Małe,
 • w kategorii „Wieś”:
  • I miejsce – wieś Bierkowo – sołtys Jan Gruszewski,
  • II miejsce – wieś Podole Małe -  sołtys Krystyna Szłapa.

Zgodnie z Regulaminem konkursu zgłoszenia laureatów pierwszych miejsc
w obu kategoriach przesłano do etapu wojewódzkiego.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy !

 • autor: M. Wojtan, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-08-27
 • "Piękna Wieś Pomorska 2015"
 • "Piękna Wieś Pomorska 2015"
 • "Piękna Wieś Pomorska 2015"
 • Sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • Sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • Sesja Rady Powiatu Słupskiego

Rycerze w Słupsku

 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Bitwa o Słupsk
 • Bitwa o Słupsk
 • Bitwa o Słupsk
 • Bitwa o Słupsk
 • Bitwa o Słupsk
 • Bitwa o Słupsk
 • Bitwa o Słupsk
 • Bitwa o Słupsk
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • Wioska rycerska
 • autor: fot. Jan Maziejuk, data: 2015-08-25

Gminne Święto Plonów w Potęgowie

  • autor: GOK Potęgowo, data: 2015-08-24

Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie na Wieniec Dożynkowy, który odbędzie się 13 września 2015 r. w Swołowie (powiat Słupski), podczas Dożynek Województwa Pomorskiego.

Cel konkursu

Propagowanie tradycji związanych z obchodzonym Świętem Plonów, wieńczącym pomyślne zbiory. Ponadto promocja wizerunku Województwa, jak również rozwój pomorskiej wsi i rolnictwa, poprzez prezentację dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz walorów turystycznych regionu.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Do Konkursu można zgłaszać wieńce wykonane przez mieszkańców województwa pomorskiego.
 2. Zgłoszenia wieńców do Konkursu mogą być dokonane za pośrednictwem Kół Gospodyń Wiejskich, sołectw, gmin, powiatów i kościelnych osób prawnych z terenu województwa pomorskiego.

Wymagania dla zgłaszanych wieńców

 1. Wieniec w formie korony, którego podstawę stanowi koło, a wysokość wieńca nie przekracza 1,8 m.
 2. Do wykonania wieńca mogą być użyte zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty uprawiane w regionie pomorskim.

Kryteria oceny

Ocenie będzie podlegać w szczególności:

 1. zgodność wieńca z wymogami regulaminu Konkursu;
 2. zgodność wykonania wieńca z tradycyjną techniką wicia;
 3. forma plastyczna i prezentacja wieńca;
 4. pomysłowość wykonania wieńca.

 regulamin na stronie http://podr.pl/wojewodzki-konkurs-na-wieniec-dozynkowy/

 • autor: PODR Oddz. Gdańsk, data: 2015-08-20

Wizyta pszczelarzy z partnerskiego powiatu Herzogtum Lauenburg

W dniach od 14 do 16 sierpnia br. Rejonowe Koło Pszczelarzy w Słupsku gościło piętnastoosobową delegację pszczelarzy niemieckich z zaprzyjaźnionego powiatu Herzgotum Lauenburg.

Program pobytu pszczelarzy w powiecie słupskim obejmował  m.in. spotkanie ze starostą słupskim Zdzisławem Kołodziejskim,  zwiedzanie zabytkowego budynku starostwa oraz wizytę w gminie Kobylnica w pasiece Zdzisława Ortelli w Słonowicach, gdzie uczestnicy polsko-niemieckiej wymiany mieli szansę na wymianę doświadczeń w dziedzinie pszczelarstwa.

W czasie wizyty gości z Niemiec słupscy pszczelarze  zaprezentowali im również dorobek etnograficzny Pomorza, w tym Zagrodę Śledziową w Starkowie w Gminie Ustka oraz skansen we Wdzydzach Kiszewskich.

Współpraca pszczelarzy z zaprzyjaźnionych powiatów rozwija się z sukcesem w ramach prowadzonej od 2001 roku współpracy powiatu słupskiego i Hertzogu Lauenburg.

 • autor: AK, fot. autor, data: 2015-08-14

XXII Pomorski Rajd Trzeźwości Gryfa Ziemi Slupskiej

Tradycyjnie w sierpniu, odbył się już po raz XXII Rajd Trzeźwości Gryfa Ziemi Słupskiej, którego organizatorem było Stowarzyszenie „Krokus” . Jak co roku przyjechało wielu gości z całej Polski, by we wspaniałej, rodzinnej atmosferze razem spędzić czas. Organizatorzy zapewnili uczestnikom dużo dobrej zabawy podczas rywalizacji w różnych konkurencjach sportowych, w których udział wzięły zarówno dzieci jaki i dorośli. Najlepsi otrzymali nagrody i puchary ufundowane między innymi przez Starostę Słupskiego.

 • autor: M.Skrobisz, Stowarzyszenie "Krokus", data: 2015-08-19
 • XXII Pomorski Rajd Trzeźwości Gryfa Ziemi Slupskiej
 • XXII Pomorski Rajd Trzeźwości Gryfa Ziemi Slupskiej
 • XXII Pomorski Rajd Trzeźwości Gryfa Ziemi Slupskiej
 • XXII Pomorski Rajd Trzeźwości Gryfa Ziemi Slupskiej
 • XXII Pomorski Rajd Trzeźwości Gryfa Ziemi Slupskiej
 • XXII Pomorski Rajd Trzeźwości Gryfa Ziemi Slupskiej

Pieszy rajd na orientację "Maczuga Stolema"

 • "Maczuga Stolema" Pieszy rajd na orientację
  • autor: GOK w Główczycach, data: 2015-08-19

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt

 • Konferencja podsumowująca

Rajdy rowerowe ze "SZPRYCHĄ"

 • "Rowerami i jachtami - Jezierzany"
 • "Szprycha na orzechowskiej wydnie"
 • "Szprycha w świwcie miniatur i gigantów"
 • autor: Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha" w Słupsku , data: 2015-08-19

Rajd rowerowy "Jarosławiec Muzeum Bursztynu"

 • Rajd rowerowy "Jarosławiec Muzeum Bursztynu"
  • autor: Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "USTKA", data: 2015-08-18

"Złoto Bałtyku Ustka 2015"

 • "Złoto Bałtyku - Ustka 2015"
 • Bursztynowa Miss Polski
 • autor: Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "USTKA", data: 2015-08-18

II Pomorski Piknik Drezynowy w Bronowie

 • II Pomorski Piknik Drezynowy
 • II Pomorski Piknik Drezynowy
 • II Pomorski Piknik Drezynowy
 • II Pomorski Piknik Drezynowy
 • II Pomorski Piknik Drezynowy
 • II Pomorski Piknik Drezynowy
 • II Pomorski Piknik Drezynowy
 • II Pomorski Piknik Drezynowy
 • II Pomorski Piknik Drezynowy
 • II Pomorski Piknik Drezynowy
 • II Pomorski Piknik Drezynowy
 • II Pomorski Piknik Drezynowy
 • II Pomorski Piknik Drezynowy
 • II Pomorski Piknik Drezynowy
 • II Pomorski Piknik Drezynowy
 • II Pomorski Piknik Drezynowy
 • II Pomorski Piknik Drezynowy
 • II Pomorski Piknik Drezynowy
 • autor: fot. Jan Maziejuk, data: 2015-08-17

III Pomorskie Święto Ziół

W dniu 15 sierpnia br. w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie odbyło się III Pomorskie Święto Ziół. Organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji dla wszystkich odwiedzających tego dnia Swołowo. Był jarmark ziół, warzyw, owoców, kwiatów, przetworów oraz potraw. Dla najmłodszych zorganizowano warsztaty i eksperymenty botaniczne. Nie zabrakło również muzyki, którą zapewnił zespół Zagan Acoustc – gwiazda tegorocznego Święta.

 • autor: AK, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-08-17
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół
 • III Pomorskie Święto Ziół

Sierpień z Witkacym w Słupsku

FUNDACJA INDYGO ZAPRASZA :

Na "Portret Wielokrotny" czyli warsztaty fotograficzne, które zostaną zorganizowane w dniach od 17.08 do 29.08 w okolicach Teatru Rondo ( podwórko kulturalne pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Niedziałkowskiego w Słupsku). Zajęcia zostaną zorganiozowane dla 20 osób.

Warsztaty mają charakter otwarty, jednak pierwszeństwo udziału w zajęciach będą miały osoby od 13 roku życia zamieszkujące teren rewitalizacji Traktu Książęcego w Słupsku. Zgłoszenia będzie można dokonać drogą elektroniczną na e-maila (indygo.slupsk@gmail.com) lub osobiście w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej na ul. Niedziałkowskiego 6, w Teatrze Rondo oraz w Słupskim Ośrodku Kultury na ul. Braci Gierymskich 1.

W warsztatach, które poprowadzą doświadczeni instruktorzy, przewijać się będzie motyw twórczości Witkacego. Członkini nieformalnej grupy Witkacy Cacy Cacy wygłosi wykład na temat twórczości artysty związanego ze Słupskiem. Instruktorzy ze Słupskiego Ośrodka Kultury przeprowadzą zajęcia praktyczne z technik robienia fotografii. Zajęcia fotograficzne dotyczyć będą dotyczyć praktycznej obróbki zdjęć oraz przygotowania ich do specjalistycznego druku. Zwicięskie prace zostaną udostępnione podczas wystawy plenerowej (31.08), która odbędzie się na terenie Podwórka Kulturalnego. Będzie to wielkoformatowa, stała wystawa o powierzchni blisko 50 m2 umieszczona na murze okalającym podwórko. Aktualnie mur, w takiej postaci, jest niepasującym elementem otoczenia. Wystawa nada nową estetykę temu miejscu, a przez to Podwórko Kulturalne nabierze nowego, społecznego znaczenia. Uroczyste otwarcie wystawy zostanie połączone z prelekcją na temat Witkacego i podsumowaniem warsztatów oraz wręczeniem uczestnikom albumów "Witkacy...tam gdzie go nigdy nie było"

Podczas warsztatów fotograficznych uczestnicy nauczą się jak:

 • obsługiwać rożnego rodzaju aparaty fotograficzne
 • zapoznają się z technikami fotograficznymi w kamery otworkowej
 • wykonają relację fotograficzną z wydarzenia
 • poznają sztukę fotografii w twórczości Witkacego
 • nauczą się łączyć nowoczesne technologie z tradycyjnymi środkami przekazu artystycznego

17.08.2015 Teatr Rondo

 • godz.12 spotkanie organizacyjne ( lista 20 osób ), podział na 2 grupy, omówienie projektu, godz. 13 wprowadzenie w temat Portretu Wielokrotnego
 • godz. 14 kryteria techniczne
 • godz. 15-17 I i II grupa praca z aparatem fotograficznym : obsługa i ustawienia
 • godz. 17-18 wykonanie relacji z wydarzenia plenerowego

21.08.2015

 • godz. 12-14 I grupa plener po centrum Słupska "Portret Wielokrotny"
 • godz. 14-16 prelekcja na temat Witkacego
 • godz. 15-18 II grupa plener po centrum Słupska "Portret Wielokrotny"

22.08.2015

 • godz. 9-13 I grupa praca w plenerze, własna interpretacja fotografii – Portret Wielokrotny – fotografia przy lustrach ( wizażystka, akcesoria)
 • godz. 13-17 II grupa praca w plenerze, własna interpretacja fotografii – Portret Wielokrotny – fotografia przy lustrach ( wizażsytka, akcesoria)

Plac przy ul. Powstańców Warszawskich

24.08.2015

 • godz. 12-15 I grupa – spotkanie w pracowni przy komputerze, obróbka zdjęć w programie Adobe Photoshop
 • godz. 15-18 II grupa – spotkanie w pracowni przy komputerze, obróbka zdjęć w programie Adobe Photoshop

28.08.2015

 • godz. 12-15 I grupa : dyskusja, wybór zdjęć do wstawy, obróbka i montaż
 • godz. 15-18 II grupa: dyskusja, wybór zdjęć do wstawy, obróbka i montaż

29.08.2015

 • godz. 9-17 praca w grupach – podsumowanie warsztatów

31.08.2015 – montaż i otwarcie wystawy

----------------------------------------

Na wydarzenie pn. "Ptifurki, wąparsje i murbie na zimno" czyli warsztaty kulinarno-literackie, które zostaną zorganizowane w dniach 24-26.08 w okolicach Teatru Rondo ( Podwórko Kulturalne pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Niedziałkowskiego w Słupsku). Zajęcia zostaną zorganiozowane dla min 10 osób.

Aby wziąć udział w warsztatach należy złożyć zgłoszenie drogą elektroniczną na emaila indygo.slupsk@gmail.com bądź osobiście w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej na ul. Niedziałkowskiego 6 oraz w Słupskim Ośrodku Kultury na ul. Braci Gierymskich 1. Każdy może wziąć udział w warsztatach, jednak pierwszeństwo udziału w zajęciach będą miały osoby od 13 roku życia zamieszkujące tereny rewitalizacji Traktu Książęcego w Słupsku. Poprzez realizację warszatów kulinarno-literackich mieszkańcy podniosą swoją wiedzę na temat najwiekszego produktu turystycznego w Słupsku. Warsztaty mają także na celu lokalną integrację społeczną mieszkańców traktu. Trzydniowe warsztaty będą obejmować część merytoryczną w postaci wykładów oraz część praktyczną, w postaci warszatów.

Warsztaty odbywać się będą na specjalnej scenie oraz w namiotach. Planowana jest interakcja z publicznością a także wspólna degustacja potraw. Amatorzy będą mogli zaprezentować swoje popisy artystyczne na scenie. Na terenie warsztatów zostanie również wystawiona ekspozycja reprodukcji prac Witkacego. Podczas wydarzeń wsród widzów pojawi się szczudlarz. Swoim strojem i makijażem nawiązywać będzie do twórczości wielkiego mistrza. Wydarzenie poprowadzi doświadczony konferansjer.

Pierwszego dnia, w części merytorycznej wykładowcy opowiedzą o "kulinarnej twórczości" Stanisława Ignacego Witkiewicza.Uzupełnieniem wykładów będzie specjalnie przygotowana prezentacja multimedialna. Bank Żywności zaprezentuje wykład o marnowaniu żywności. Drugiego dnia odbędą się kulinarne zajęcia praktyczne. Odbęda się pokazy smarzenia kronplajtów z grzybami, pokazy pieczenia Sutków Wenery. Na deser zostaną zaserwowane ptifurki z kawą we fliżankach z nadrukami prac Witkacego

Do dyspozycji uczestników warsztatów będą garnki, naczynia, stanowiska kulinarne dostosowane zarówno do gotowania, pieczenia jak i grillowania. Stworzone dania będą rozdysponowane wśród chętnych uczestników warsztatów oraz przybyłych gości. Trzeci dzień warsztatów rozpocznie happening Nieformalnej Grupy Witkacy Cacy Cacy. Uczestnikom warsztatów zostanie udostępniony "otwarty mikrofon". Najlepsi uczestnicy warsztatów zostaną nagrodzeni albumem z pracami Witkacego "Witkacy, tam gdzie go nie było". Ostatnim akcentem warsztatów będzie pokaz gotowania "zupy psychodenii z grzybami potworami" oraz pokaz grillowania pn.piekelnia zieleń.

----------------------------------------

Dla głodnych obcowania ze sztuką … „Śniadania z Witkacym”, czyli kulturalne pikniki, które odbędą się 25 lipca i 22 sierpnia. Na pierwsze spotkanie organizatorzy zapraszają pod Basztę Czarownic przy Bulwarze Popiełuszki, kolejne zaplanowano w Parku Powstańców Warszawskich. Początek spotkań o godz. 11. W witkacowskim charakterze otwartego święta będzie można w miłej, plenerowej atmosferze skosztować dań nawiązujących do twórczości Witkacego, wysłuchać wykładu dotyczącego artysty, aktywnie uczestniczyć w grach i zabawach tematycznych. Zaplanowano także zajęcia dla najmłodszych. Animacje, zajęcia plastyczne będą także nawiązywały tematycznie do patrona śniadań. Swoją obecność zapowiedzieli pomysłodawcy działań: barwna i ekspresyjna w działaniu, nieformalna grupa Witkacy Cacy Cacy. Jej członkowie od wielu lat są zaangażowani w promocję twórczości Witkacego. Nie zabraknie także innych wydarzeń w duchu witkacowskiej bohemy... Słupszczanie, witkacomaniacy zabierzcie ze sobą koce i prowiant. Przynieście także swój entuzjazm, optymizm... Fundacja Indygo, organizator wydarzenia, zapewni szereg dodatkowych atrakcji i niespodzianek w klimacie witkacowskim. Projekt jest realizowany w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

 

 • W programie m. in:
 • wykład o patronie śniadań... krótkie wspomnienie czasów, w których żył i tworzył artysta. O nim samym, o jego zainteresowaniach czy genezie wystawy prac Witkacego w Słupsku
 • serwowane będą darmowe dania nawiązujące do szkiców barowych wykonanych przez Witkacego...”Tak żrą podobno wszyscy, gdy ich nikt nie widzi. Inni temu przeczą. Kto?”. Podanie dań będzie poprzedzone, krótką prelekcją na temat nawiązań do jedzenia w sztuce Stanisława Ignacego Witkiewicza
 • akcja „WITaMY” ( prowadzący animator zadaje pytania przybyłym : kim jestem, co robię, co sądzę o Witkacym, może jestem w czymś do niego podobny, może coś mnie szczególnie porusza)
 • wzorem małego Stasia Witkiewicza, który kolekcjonował rośliny w zielniku dzieci będą mogły zrobić swój zielnik. ( Zostanie udostępnione stoisko i wszystkie potrzebne materiały do zrobienia zielnika pod nadzorem animatorów)
 • podczas pikników rozdawane będą pocztówki z reprodukcją Witkacego
 • dodatkową atrakcją podczas eventu będzie kubik z pracami Witkacego – ponad trzymetrowy sześcian z reprodukcjami Witkacego z każdej strony
 • śniadaniom towarzyszyć będzie muzyka grana przez dj-a. Promując wydarzenie zachęcimy Słupszczan do zaprezentowania swoich talentów muzycznych
 • tłem do śniadań będzie samochód marki Żuk, z grafiką zdjęcia Witkacego. Oprawę wydarzenia uzupełni szczudlarz uczestniczący w animacjach, swoim makijażem i strojem nawiązujący do patrona eventu. W całości wydarzenia będzie brała udział Nieformalna Grupa Witkacy Cacy Cacy, której członkowie będą pełnili funkcję animatorów i koordynatora, a także odpowiadać będą za merytoryczną stronę przedsięwzięcia.

 

 • autor: Fundacja Indygo, data: 2015-08-17
 • Sierpień z Witkacym
 • Sierpień z Witkacym
 • Sierpień z Witkacym

Bezpłatne spotkanie informacyjne

 • Informacja
  • autor: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, data: 2015-08-12

Święto Ustki - Dozynki Rybne

 • Dożynki Rybne w Ustce
  • autor: Miasto Ustka, data: 2015-08-12

Letni Turniej Geocaching "Biegaj i Licz"

 • Letni Turniej Geocaching
  • autor: CKIBP GS, data: 2015-08-12

Rajd rowerowy "Dookoła Jeziora Gardno"

  • autor: Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka", data: 2015-08-11

Pomorskie Święto Ziół - Rajd rowerowy z Ustki

  • autor: Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka", data: 2015-08-11

Dożynki Gminy Damnica

 • Dożynki w Damnicy
  • autor: Gmina Damnica, data: 2015-08-10

XIII Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. S. Kądzieli zakończony

8 sierpnia br. spod budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wystartował już po raz trzynasty Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława Kądzieli, który jak co roku zgromadził wielu sympatyków i  uczestników. Rajd rozpoczął wicestarosta słupski Rafał Konon, przypominając imię patrona - Stanisława Kądzieli - pierwszego starosty słupskiego po reformie administracyjnej. Tradycyjnie uczestnicy rajdu złożyli kwiaty na grobie patrona, a następnie ruszyli na trasę przejazdu w stronę Machowina. W związku z wysokimi temepraturami trasa rajdu uległa zmianie i została skrócona.

 • autor: AK, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-08-10
 • XII Rajd Kądzieli
 • XII Rajd Kądzieli
 • XII Rajd Kądzieli
 • XII Rajd Kądzieli
 • XII Rajd Kądzieli
 • XII Rajd Kądzieli
 • XII Rajd Kądzieli
 • XII Rajd Kądzieli
 • XII Rajd Kądzieli
 • XII Rajd Kądzieli
 • XII Rajd Kądzieli
 • XII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli
 • XIII Rajd Kądzieli

V Bieg Pod Dębem

 • V Bieg Pod Dębem
 • V Bieg Pod Dębem
 • V Bieg Pod Dębem
 • autor: Stowarzyszenie Sportowo Integracyjne - Aktywni Damnica, data: 2015-08-10

Wielki Dzien Pszczółki

Już 8 sierpnia województwo pomorskie świętuje trzeci ogólnopolski Wielki Dzień Pszczół!

                   

Chcesz poznać więcej niesamowitych faktów na temat zapylaczy i dowiedzieć się więcej o ich ciężkiej pracy? 8 sierpnia świętuj razem z nami Wielki Dzień Pszczół w wybranych  placówkach przyrodniczych z Pomorza w ramach 5., jubileuszowej odsłony programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Organizatorem akcji są Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A., a partnerem strategicznym – Fundacja Nasza Ziemia.

8 sierpnia 2015r. w ponad 50 placówkach przyrodniczych na terenie całej Polski już po raz trzeci odbędzie się Wielki Dzień Pszczół. Tego dnia będzie można dowiedzieć się więcej na temat pszczołowatych oraz tego, co na co dzień możemy robić, aby je chronić. W województwie pomorskim Wielki Dzień Pszczół świętują  placówki:

 • Słowiński Park Narodowy
 • Kaszubski Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny - Ogród Botaniczny „Ogród Roślin Leczniczych” (7.08)

Na zwiedzających czeka szereg atrakcji – edukacyjne gry, quizy, warsztaty czy spotkanie z pszczelarzem. Chętni, którzy chcą poznać fascynujący świat pszczołowatych, na hasło „Wielki Dzień Pszczół” wejdą bezpłatnie do większości placówek organizujących święto. Lista placówek zaangażowanych w Wielki Dzień Pszczół dostępna jest na stronie www.pomagamypszczolom.pl. Organizatorem obchodów święta są Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. Honorowy Patronat nad 5. edycją programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ośrodek Rozwoju Edukacji, kilkanaście kuratoriów oświaty oraz urzędów wojewódzkich i marszałkowskich.

 • autor: ZT "Kruszwica" S.A., data: 2015-08-07
  • autor: Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka", data: 2015-08-06

Półmetek wakacji za nami

 • Półmetek wakacji za nami
 • Półmetek wakacji za nami
 • Półmetek wakacji za nami
 • Półmetek wakacji za nami
 • Półmetek wakacji za nami
 • Półmetek wakacji za nami
 • Półmetek wakacji za nami
 • Półmetek wakacji za nami
 • Półmetek wakacji za nami
 • Półmetek wakacji za nami
 • Półmetek wakacji za nami
 • Półmetek wakacji za nami
  • autor: fot. Jan Maziejuk, data: 2015-08-05

Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w powiecie słupskim

 • autor: fot. Jan Maziejuk, data: 2015-08-03
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...
 • Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w...

Polsko-niemiecka zabawa w miasto zakończona

W dniach 26 – 27 lipca br. w partnerskim powiecie Herzogtum Lauenburg przebywała delegacja z powiatu słupskiego, która wzięła udział w dniu VIP zorganizowanym w ramach projektu „Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat” w Mölln.

Na miejscu, starosta słupski Zdzisław Kołodziejski oraz przewodniczący Rady Powiatu Jan Olech, spotkali się  z dziećmi z naszego powiatu, biorącymi udział w projekcie. W tym roku do Niemiec wyjechało dwadzieścioro dzieci z gmin: Ustka, Słupsk, Potęgowo i Smołdzino pod opieką dwóch nauczycieli germanistów.

Dzieci  z powiatu słupskiego wzięły udział w projekcie już po raz czwarty. „Zabawa w miasto” daje im za każdym razem możliwość poznania podstawowych zasad funkcjonowania miasta, umożliwia również zrozumienie zasad demokracji lub poszerzenie wiedzy o niej.

Każdego dnia trwania zabawy, mieszkańcy Tillhausen zgłaszali się do urzędu pracy, aby otrzymać pracę przy jednym z projektów, za którą otrzymywali wynagrodzenie. Zarobione „Till-Talary” dzieci mogły wydać na własne potrzeby. W tym roku po raz pierwszy od otrzymywanego wynagrodzenia potrącany był także podatek, tak aby uświadomić dzieciom, że jest on istotnym źródłem dochodów miasta, gminy czy też całego państwa. Tak jak dzieje się to w demokratycznym społeczeństwie, mieszkańcy Tillhausen przejmowali różne funkcje i zadania, wybierali swojego burmistrza, a także obradowali w parlamencie.

Na dzień VIP, czyli tzw. dzień otwarty, do miasteczka przybyli goście: przedstawiciele władz miasta Mölln, powiatu Herzogtum Lauenburg i powiatu słupskiego, sponsorzy oraz organizatorzy. Aby poznać życie miasteczka, każdy z przybyłych gości mógł wziąć udział w jednym z trzydziestu projektów (miejsc pracy) przygotowanych dla młodych mieszkańców Tillhausen. Delegacja z powiatu słupskiego otrzymała pracę w kawiarence, w której zajmowała się sprzedażą różnych smakołyków upieczonych przez dzieci. Po zakończeniu pracy delegacja zwiedziła całe miasteczko i spotkała się z polską grupą. Młodzi Polacy szybko nawiązali kontakt z niemiecką grupą, a dzięki wspólnemu przebywaniu udoskonalili swoją znajomość języka niemieckiego i angielskiego.

W swoim przemówieniu skierowanym do społeczności Tillhausen, starosta słupski podziękował organizatorom projektu za możliwość udziału w nim grupy dzieci z powiatu słupskiego, a także pogratulował młodym mieszkańcom Tillhausen odpowiedzialności oraz zaangażowania w tworzeniu ich własnego miasteczka. Zwrócił także uwagę na fakt, że „życie w demokratycznym mieście niesie ze sobą wiele możliwości własnego rozwoju i realizowania się w różnych jej dziedzinach”.

Podczas  wizyty, starosta słupski wraz z przewodniczącym Rady Powiatu, spotkali się ze starostą powiatu Herzogtum Lauenburgu, dr Christophem Magerem i przewodniczącym Rady Powiatu, Meinhardem Füllnerem, którzy pokazali swoim gościom Park Krajobrazowy Lauenburskie Jeziora i jego punkt centralny jakim jest Park Przyrody Ulenkolk. W powiecie Herzgotum Lauenburg ważną rolę odgrywa bowiem turystyka, dużym powodzeniem cieszą się tu kąpieliska wodne, kajakarstwo jak i turystyka rowerowa.

Udział dzieci w projekcie był wspierany finansowo przez organizację Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

Więcej informacji o powiecie partnerskim Herzogtum Lauenburg  oraz współpracy partnerskiej między powiatami tutaj.

 • autor: AK, fot. Kreis Herzogtum Lauenburg, data: 2015-08-03
 • Zabawa w miasto 2015
 • Zabawa w miasto 2015
 • Zabawa w miasto 2015
 • Zabawa w miasto 2015
 • Zabawa w miasto 2015
 • Zabawa w miasto 2015
 • Zabawa w miasto 2015
 • Zabawa w miasto 2015
 • Zabawa w miasto 2015
 • Zabawa w miasto 2015
 • Zabawa w miasto 2015
 • Zabawa w miasto 2015
 • Zabawa w miasto 2015

Rajd Rowerowy "Szprycha na Rowokole"

  • autor: Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha" w Słupsku , data: 2015-08-03

XXI Wielki Ogólnopolski Rajd Rowerowy "Szlakiem Zwiniętych Torów"

  • autor: Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka", data: 2015-07-29

Barszcz Sosnowskiego na terenie powiatu słupskiego

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności w Starostwie Powiatowym w Słupsku  na podstawie danych zebranych z gmin sporządził mapę występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie powiatu słupskiego. Mapa jest dostępna pod adresem: http://www.powiat.slupsk.pl/723,barszcz-sosnowskiego.html. Fizyczny kontakt z Barszczem Sosnowskiego skutkuje groźnymi oparzeniami skóry oraz pęcherzami gojącymi się nawet przez kilka lat, dlatego przestrzegamy szczególnie dzieci i młodzież o niezbliżaniu się w teren porośnięty rośliną. Ponadto prosimy o każdym miejscu występowania rośliny nieoznaczonym na mapie informować gminę, na której się znajduje.

 • autor: MT, data: 2015-07-27

Piknik z okazji Święta Policji

W dniu 24 lipca na terenie Komendy Miejskiej Policji w Słupsku odbył się piknik z okazji Święta Policji, w którym udział wziął Starosta Słupski, Zdzisław Kołodziejski. Podczas imprezy wszyscy chętni mogli poznać tajniki pracy policjantów oraz obejrzeć sprzęt jaki na co dzień wykorzystują w swojej pracy. Dla dzieci i młodzieży przygotowano konkursy z atrakcyjnymi upominkami.

Najważniejszym punktem uroczystości było przekazanie sprzętu do walki z kłusownictwem oraz ochrony środowiska, zakupionego w ramach projektu pn. "Policja na straży środowiska naturalnego powiatu słupskiego". W ramach tego projektu zakupiono łódź motorową, samochód terenowy, przyczepę do quada oraz kamery termowizyjne i noktowizor.

 • autor: AK, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-07-27
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji

V Rajd Rowerowy "Go to Hel ze Szprychą"

 • autor: Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha" w Słupsku , data: 2015-07-27

III Rajd Rowerowy "Malownicze klify - Rowy"

  • autor: Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha" w Słupsku , data: 2015-07-23

Rajd rowerowy "Zdobywamy poligon NATO"

 • Rajd rowerowy "Zdobywamy poligon NATO"
  • autor: Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka", data: 2015-07-21

IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek w Rowach

 • autor: fot. Jan Maziejuk, data: 2015-07-20
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek
 • IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek

70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku

Z udziałem Starosty Słupskiego oraz Komendanta Głównego Policji oraz jednego z najstarszych absolwentów odbyły się dwudniowe obchody jubileuszu 70-lecia Szkoły Policji. Uroczystościom oficjalnym towarzyszyły uroczystości religilne, festyn oraz spotkanie kadry w teatrze.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się "Dniem otwartej Szkoły Policji", po którym na głównym placu apelowym rozpoczęła się część oficjalna. W jubileuszowych obchodach wziął udział Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski oraz jeden z najstarszych absolwentów Szkoły - płk. Franciszek Szydełko, który w 1946 roku ukończył Szkołę Przewodników Psów Służbowych, która funkcjonowała w ramach ówczesnego Centrum Szkolenia Milicji Obywatelskiej. Podczas części oficjalnej Komendant Główny wręczył policjantom między innymi awanse na wyższe stopnie i stanowiska służbowe.

W niedzielę, w drugim dniu jubileuszowych obchodów, w kościele Mariackim odprawiona została msza święta z pełnym policyjnym ceremoniałem, której przewodniczył ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski bp Edward Dajczak. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, kadra Szkoły spotkała się w Nowym Teatrze na spektaklu teatralnym.

Program uroczystości:

Godz. 9.30 - Rozpoczęcie zwiedzania obiektów Szkoły Policji

Pomieszczenia symulacyjne: "Mieszkanie", "Pub P-64"
Izba Historii Kryminalistyki
Obiekty symulacyjne "Przyziemie 1" i "Przyziemie 2"
Specjalistyczne sale dydaktyczne nr 2 i 4
Pierwsza pomoc przedmedyczna sala 19
Aula głównego budynku dydaktycznego - projekcja filmów

Stanowiska tematyczne na placu, przy budynku D:
Wyposażenie policjantów Pododdziałów Zwartych i Środki Przymusu Bezpośredniego
Pokaz daktyloskopowania z wykorzystaniem poduszki ceramicznej
„Policjant w oczach dziecka” - lepienie policjanta z przygotowanej masy solnej
Prezentacja uzbrojenia i wyposażenia specjalnego Policji
Radiowóz policyjny i zestaw "zapora"

Plac apelowy przed głównym budynkiem dydaktycznym:
Pokaz wyszkolenia słuchaczy
Interwencja policyjna w trakcie próby kradzieży samochodu osobowego

Godz. 11.30 - Zakończenie zwiedzania
Godz. 12.00 - Rozpoczęcie uroczystości jubileuszowych

 

Przy okazji Święta Policji w Słupsku, Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Szkole Policji w Słupsku wyszedł z inicjatywą zorganizowania akcji honorowego oddawania krwi na 70 rocznicę Szkoły Policji w Słupsku. Akcja prowadzona będzie do końca tego roku. W ramach podejmowanych działań członkowie Klubu HDK będą przeprowadzać pogadanki promujące honorowe krwiodawstwo oraz koordynować akcje zbiorowego oddawania krwi przez kadrę i słuchaczy Szkoły Policji. Do udziału w naszych działaniach zapraszamy również młodzież z klas policyjnych, z którymi współpracujemy już od kilku lat. Zorganizujemy również akcję dla osób odwiedzających naszą szkołę w ramach dni otwartej Szkoły.

Do tej pory zebrano 330,14 litra krwi od 739 osób. Kolejna akcja planowana jest na środę, 22 lipca.
 • autor: www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl, fot. Jan Maziejuk, data: 2015-07-20
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku
 • 70. urodziny Szkoły Policji w Słupsku

DOPALACZE. Gdzie szukać pomocy?

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Rajd rowerowy "Tajemnica jeziora Gardno"

 • Rajd rowerowy "Tajemnica jeziora Gardno"
  • autor: Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka" , data: 2015-07-15

Dom Kultury w Ustce zaprasza

Dom Kultury w Ustce zaprasza !!!

 Na zdarzenie plastyczne – imprezę cykliczną zorganizowaną przez Pracownię Plastyczną  Pod dachem.

 Każdego roku w lipcową niedzielę zapraszamy dzieci, rodziców - miłośników latarni morskich do wspólnego świętowania. Zamysłem zdarzenia jest twórcze spotkanie dzieci z różnych stron, wspólne poznanie się, zabawa w miejscu dla dzieci szczególnym - na wzgórzu latarni morskiej. Symbolami inspirującymi nasze tematy są: słońce, woda, powietrze.

W tym roku tematem zdarzenia będą „ KAPELUSZE PEŁNE SŁOŃCA”, a impreza odbędzie się  19 lipca 2015 r o godz. 16.00 na placu przy Latarni Morskiej w Ustce. ( Ilość miejsc ograniczona).

 

17 lipca o godz. 18.00 na wernisaż wystawy malarstwa Marii Posłusznej pt. „ Bielsko- Biała. Mały Wiedeń. Dialog z Przeszłością”.

Autorka prac mieszka w Bielsku- Białej. W 2009 r. ukończyła studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych o Specjalizacji Malarstwo Sztalugowe. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Elżbiety Kuraj i dr. Krzysztofa Dadaka. Od 2014 r.  doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Artystycznego w Cieszynie.

Od 2013 r. - członek Związku Polskich Artystów Plastyków,  od 2012 r. - członek Stowarzyszenia Miłośników Sztuki w Jaworzu. Autorka licznych wystaw, działaczka kultury. Nauczycielka dzieci i młodzieży. Artystka z zamiłowania i pasji. W wolnych chwilach zajmuje się artystycznym malowaniem ścian.

Wystawę można będzie oglądać  do  12 sierpnia 2015 r. Bałtyckim Centrum Kultury w Ustce ul Kosynierów 21.

 

 „ Familijne Spotkania z Ceramiką”

Proponujemy zajęcia ceramiczne dla dzieci i rodziców na których będzie można poznać tajniki pracy z gliną  pod okiem doświadczonych instruktorów.

Obowiązują wcześniejsze zapisy w Domu Kultury w Ustce – ul. Kosynierów 19, tel. 598144919.  Zajęcia odbędą się 16. lipca 2015 o godz. 16.00  w podwórzu Bałtyckiego Centrum Kultury .

 • autor: Dom Kultury w Ustce, data: 2015-07-14

XIII Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława Kądzieli

 • XIII Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
  • autor: DPS Machowino, data: 2015-07-14

Letnie atrakcje w Potęgowie

 • autor: GOK Potęgowo, data: 2015-07-14
 • Piknik Letni w Potęgowie
 • Krwiobus w Potęgowie
 • Sierpień z GOK-iem Potęgowo

I Zjazd Byłych i Obecnych Mieszkańców Bronowa gm. Kępice

 • I Zjazd Byłych i Obecnych Mieszkańców Bronowa gm. Kępice
  • autor: Sołectwo Bronowo, data: 2015-07-14

XXII Bieg im. Elżbiety Garduły w Korzybiu

288 zawodników i zawodniczek wzięło udział w XXII Biegu im. E. Garduły w Korzybiu (dobiegło 253). Padł nie tylko rekord uczestników, ale też rekord trasy.

Na trasie, liczącej 10,5 km stanęli zawodnicy z całej Polski – byli m.in. biegacze z Małopolski, Polski centralnej, Trójmiasta, ale też z zagranicy. Korzybski bieg od lat cieszy się zainteresowaniem biegaczy ze względu na wyjątkową atmosferę, stworzoną przez maratończyka Zenona Słomskiego – organizatora i dyrektora biegu. Startuje w nim wielu maratończyków i utytułowanych biegaczy, m.in. Baca Edward Dudek, czy najstarszy zawodnik biegu – 84-letni