Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Środa 26 Czerwca 2019     Imieniny: Jana, Pawła, Dawida

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Multimedia

 • Starostwo Powiatowe w Słupsku
 • Swołowo - Kraina w Kratę
 • Port w Ustce
 • Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie
 • Pałac Bismarcka w Warcinie - Obecnie Technikum Leśne
 • Muzeum wsi Słowieńskiej w Klukach
 • Dolina Charlotty w Strzelinku
 • Elektrownia wodna w Gałęźni Małej
 • Elektrownia Wodna w Biesowicach
 • Elektrownie Wiatrowe w Kobylnicy
 • Latarnia morska w Czołpinie
 • Plaża w Ustce
 • Ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym
 • Kościół w Barcinie
 • Kościół w Bierkowie
 • Kościół w Budowie
 • Kościół w Cecenowie
 • Kościół w Dobieszewie
 • Kościół w Ustce
 • Kościół w Bruskowie
 • Kościół w Niepoględzie
 • Kościół w Osowie
 • Kościół w Strzelinie
 • Kościół w Swołowie
 • Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie
 • Pałac w Warcinie
 • Źródło Joanny w Warcinie
 • Elektrownia Wodna w Biesowicach z lotu ptaka
 • Elektrownia wodna w Krzyni
 • Żelkowo
 • Spływ kajakowy Słupią
 • Starostwo Powiatowe nocą
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kalendarium

2019-06-01 Dzień DzieckaVI01Dzień Dziecka
2019-06-15 Bieg Zielona Dycha w ObłężuVI15Bieg Zielona Dycha w Obłężu
2019-06-16 III Festiwal Zespołów FolklorystycznychVI16III Festiwal Zespołów Folklorystycznych
2019-06-19 Dni KępicVI19Dni Kępic
2019-06-20 BOŻE CIAŁOVI20BOŻE CIAŁO
2019-06-21 Noc Kupały nad Jeziorem ObłęskimVI21Noc Kupały nad Jeziorem Obłęskim
2019-06-21 Koncert "Przyjaciele po to są" VI21Koncert "Przyjaciele po to są"
2019-06-25 X sesja Rady Powiatu SłupskiegoVI25X sesja Rady Powiatu Słupskiego
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dnia 5 listopada br. Zarząd Powiatu Słupskiego uchwałą nr 135/2015 ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 16 lipca 2015 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ogłoszonego dnia 16 lipca 2015 roku

Konkurs ofert na "Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinasnowanych z funduszy Uni Europejskiej i innych funduszy"

Zarząd Powiatu Słupskiego uchwałą nr 122/2015 z dnia 29 września 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Słupskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. "Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy".

Wyniki otwartego konkursu ofet na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

Wyniki otwartego konkursu ofet na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r. ogłoszonego 16 lipca 2015 r.

Czwarty otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z Pomocy Społecznej

Zarząd Powiatu Słupskiego uchwałą nr 100/2015 ogłosił czwarty otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z Pomocy Społecznej.

Trzeci otwarty konkurs ofert na zlecenie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Dnia 16 lipca br. Zarząd Powiatu Słupskiego uchwałą nr 75/2015 ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z Pomocy Społecznej.

Drugi Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Dnia 16 lipca br. Zarząd Powiatu Słupskiego uchwałą nr 74/2015 ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 1 czerwca 2015 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 1 czerwca 2015 r. na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r. ogłoszonego 1 czerwca 2015 r.

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Dnia 1 czerwca br. Zarząd Powiatu Słupskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, przy al., Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk do dnia 24 czerwca br.; po tym terminie oferty będą rozpatrywane w trybie ciągłym – do wyczerpania środków.

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Dnia 1 czerwca br. Zarząd Powiatu Słupskiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Oferty należy składać do dnia 26 czerwca br.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego 3 lutego 2015 r.

Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2015 r. zatwierdził wyniki prac komisji konkursowej powołanej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego 3 lutego 2015 r.

Informacja

Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2015 roku zatwierdził wyniki prac Komisji Konkursowej powołanej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.

Informacja

Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia zaakceptował wyniki prac komisji ds. rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu 2 kwietnia br. zaakceptował wyniki prac komisji ds. rozpatrzenia ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności nadesłanych na otwarty konkurs ofert ogłoszony 3 lutego br.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - 2015

Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu 2 kwietnia br. zaakceptował wyniki prac komisji ds. rozpatrzenia ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia nadesłanych na otwarty konkurs ofert ogłoszony 3 lutego br.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu 18 marca br. zaakceptował wyniki prac komisji ds. rozpatrzenia ofert na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego nadesłanych na otwarty konkurs ofert ogłoszony 3 lutego br.

Wyniki prac komisji konkursowej ds. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji powiatowej olimpiady dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w 2015 roku ogłoszonego dnia 18 grudnia 2014 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Ochrony i promocji zdrowia; Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Ratownictwa i ochrony ludności; Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7513189 wejść.