Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Wtorek 16 Stycznia 2018     Imieniny: Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówAzbest

Multimedia

 • Dzień Dziecka Machowinko
 • Dzień Dziecka Machowinko
 • Dzień Dziecka Machowinko
 • Dzień Dziecka Machowinko
 • Dzień Dziecka Machowinko
 • Dzień Dziecka Machowinko
 • Dzień Dziecka Machowinko
 • Dzień Dziecka Machowinko
 • Dzień Dziecka Machowinko

Kalendarium

I01Nowy Rok
I06Święto Trzech Króli
I1426. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
I21Dzień Babci
I22Dzień Dziadka
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

Zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Słupskiego” w 2017 r.

  W Powiecie Słupskim zakończono realizację corocznego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupskiego- edycja 2017”, który współfinansowany był w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  pn.: „SYSTEM –wsparcie zadań  ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

   Zakres prac obejmował zadanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest oraz zbieraniu i transporcie wyrobów azbestowych. W ramach przedmiotowego zadania unieszkodliwiono 288,79 Mg (18 100 m2) odpadów azbestowych z terenu 135 nieruchomości na łączną kwotę  100 819,39 zł.

   Kwota dotacji wyniosła 75 617,54 i pochodziła ze środków Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
 • „Program wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie...

UWAGA AZBEST !

 • Uwaga azbest !

GDZIE SIĘ ZNAJDUJE?

Do najważniejszych wyrobów zawierających azbest należą:

 • wyroby azbestowo-cementowe (płyty dachowe, rury ciśnieniowe, płyty elewacyjne, itp.),
 • wyroby izolacyjne (włókna, wata, sznury, itp.),
 • wyroby uszczelniające (płyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione),
 • wyroby cierne (okładziny cierne i taśmy hamulcowe).

DLACZEGO JEST GROŹNY?

Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się włókna azbestu, prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego:

 • pylicy azbestowej,
 • zmian opłucnowych,
 • raka płuc,
 • międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej.

Azbest stanowi zagrożenie dla zdrowia, w momencie gdy dojdzie do korozji bądź jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie, itp.). Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc.

Jedynie dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony azbest nie stanowi zagrożenia!!!

JEŚLI MASZ AZBEST, TO POWINIENEŚ…

 • wykonać inwentaryzację,
 • wykonać ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
 • jej wyniki przekazać odpowiednio wójtowi/ burmistrzowi/prezydentowi.

KTO MOŻE POMÓC W USUNIĘCIU?

W JAKI SPOSÓB USUWA SIĘ AZBEST W POWIECIE SŁUPSKIM?

 • Powiat realizuje „Program wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim”.
 • Pomoc udzielana jest osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.
 • Program finansowany jest ze środków własnych przy wsparciu finansowym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 6217764 wejść.