Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Piątek 15 Listopada 2019     Imieniny: Alberta, Artura, Leopolda

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówAzbestAzbestowe archiwum

Multimedia

 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

 • Kolejna edycja „Programu wymiany eternitowych pokryć...

Kolejna edycja „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim”

Informujemy, że Starosta Słupski ogłosił nabór do „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim -  edycja 2017”. Wnioski przyjmowane będą do dnia 28 lutego 2017r.

W ramach Programu uzyskać  będzie można dofinansowanie do zadań realizowanych przez wyłonioną w drodze przetargu firmę, wykonującą usługę polegającą na:

 • demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wytworzonych odpadów azbestowych z budynków mieszkalnych – 100 % całościowych kosztów zadania,
 • demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wytworzonych opadów azbestowych  z budynków gospodarczych - 100 % całościowych kosztów zadania, jednak nie więcej niż 10 000 zł,
 • transporcie i unieszkodliwieniu powstałych wcześniej odpadów azbestowych - 100 % całościowych kosztów zadania, jednak nie więcej niż 5 000 zł.  

Wnioski o zakwalifikowanie do Programu wraz z załącznikami  otrzymać można w Biurze Obsługi Interesanta, Wydziale Środowiska i Rolnictwa (pok. nr 316) lub pobrać ze strony internetowej Starostwa  w zakładce Dla Mieszkańców>Azbest>Wnioski. Wypełniony wniosek wraz z złącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta  (pok. Nr 1 ) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk. 

Zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Słupskiego” w 2016 r.

W Powiecie Słupskim zakończono realizację corocznego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupskiego- edycja 2016”, który współfinansowany był w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  pn.: „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „Systemu– Wsparcia działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Zakres prac obejmował zadanie polecające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest oraz zbieraniu i transporcie wyrobów azbestowych. W ramach przedmiotowego zadania unieszkodliwiono 294,850 Mg (16 389,255 m2) odpadów azbestowych z terenu 114 nieruchomości na łączną kwotę  113 579 zł.

Kwota dotacji wyniosła 80 730  i pochodziła ze środków Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 • WFOŚiGW w Gdańsku
 • autor: M.W., data: 2016-11-14
 • „Program wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie...

Kolejna edycja „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim”

Informujemy, że Starosta Słupski ogłosił nabór do „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim -  edycja 2016”. Wnioski przyjmowane będą do dnia 29 lutego 2016r.

W ramach Programu uzyskać  będzie można dofinasowanie do zadań realizowanych przez wyłonioną w drodze przetargu firmę, wykonującą usługę polegającą na:

 • demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wytworzonych odpadów azbestowych
  z budynków mieszkalnych – 100 % całościowych kosztów zadania,
 • demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wytworzonych opadów azbestowych  
   z budynków gospodarczych - 100 % całościowych kosztów zadania, jednak nie więcej niż 10 000 zł,
 • transporcie i unieszkodliwieniu powstałych wcześniej odpadów azbestowych -
  100 % całościowych kosztów zadania, jednak nie więcej niż 5 000 zł.  

Wnioski o zakwalifikowanie do Programu wraz z załącznikami  otrzymać można w Biurze Obsługi Interesanta, Wydziale Środowiska i Rolnictwa (pok. nr 316) lub pobrać ze strony internetowej Starostwa  w zakładce Dla Mieszkańców>Azbest>Wnioski. Wypełniony wniosek wraz z złącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta  (pok. Nr 1 ) lub przesłać na adres: Starostowo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk.  

Zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Słupskiego” w 2015 r.

W Powiecie Słupskim zakończono realizację corocznego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupskiego”, który współfinasowany był w ramach organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierający azbest z terenu województwa pomorskiego” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego pn.” Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz środków finansowych Powiatu Słupskiego.

Zakres prac obejmował zadanie polecające na demontażu, transporciei unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest oraz zbieraniu, transporcie wyrobów azbestowych. W ramach przedmiotowego zadania unieszkodliwiono 140,87 Mg (10 435 m2)  odpadów azbestowych na łączną kwotę  59 000,06 zł.

Kwota dotacji wyniosła 50 150,05 zł i pochodziła ze środków Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych zadania co stanowiło  kwotę 29 500 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 50 % kwoty kwalifikowanej co stanowiło kwotę 20 651 zł.

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
 • autor: M.W.

Zakończono realizację zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Słupskiego” w 2014 r.

W Powiecie Słupskim zakończono realizację corocznego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupskiego”, który współfinasowany był w ramach organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierający azbest z terenu województwa pomorskiego” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego pn.” Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz środków finansowych Powiatu Słupskiego.

Zakres prac obejmował zadanie polecające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest oraz zbieraniu, transporcie wyrobów azbestowych. W ramach przedmiotowego zadania unieszkodliwiono 122,17 Mg (9 044,00 m2) odpadów azbestowych na łączną kwotę   56 549,34  zł.

Kwota dotacji wyniosła 54 852 zł i pochodziła ze środków Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( 50 % kwoty dofinansowania) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ( 50 % kwoty dofinansowania).

 • dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony...
 • autor: M.W., data: 2014-12-01

Zakończono realizację zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Słupskiego” w 2013 r.

W Powicie Słupskim zakończono realizację corocznego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupskiego”, który współfinasowany był w ramach organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierający azbest z terenu województwa pomorskiego”.  z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pn.” Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz środków finansowych Powiatu Słupskiego.

Zakres prac obejmował zadanie polecające demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest oraz zbieraniu, transporcie wyrobów azbestowych. W ramach przedmiotowego zadania unieszkodliwiono 75,195 Mg odpadów azbestowych na łączną kwotę   37 597,50  zł.

Kwota dotacji wyniosła 37 590 zł i pochodziła ze środków Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  oraz ze środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 W ramach ww. zadania zrealizowano również zadanie polegające na zbieraniu wcześniej zdemontowanych wyrobów azbestowych z terenu 9 nieruchomości na łączną kwotę 4 557, 28 zł, która finansowana była ze środków własnych Powiatu Słupskiego. 

 • WFOSIGW

Realizacja zadania pn.”Sprzątamy azbest z terenu powiat słupskiego” w 2013 r.

Starostwo Powiatowe w Słupsku zakończyło realizację zadania pn. „Sprzątamy azbest z terenu powiatu słupskiego” – edycja 2013, realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pn.” Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz środków finansowych Powiatu Słupskiego.

Zakres prac obejmował zadanie polecające na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów azbestowych.
W ramach przedmiotowego zadania unieszkodliwiono  36,23 Mg odpadów  azbestowych na łączną kwotę 9 420,84  zł.

Kwota dotacji wyniosła  9 420 zł i pochodziła ze środków Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  oraz ze środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 • WFOSIGW

Realizacja zadania pn.”Program wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim w 2012 roku”

Starostwo Powiatowe w Słupsku zakończyło realizację zadania pn. „Program wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim-edycja 2012”, realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pn.” Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz środków finansowych Powiatu Słupskiego.

Realizacja zadania pn.”Program wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim-2011-2012 roku”

Starostwo Powiatowe w Słupsku zakończyło realizację zadania pn. „Program wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim - edycja 2011”. Zadnie realizowane było w cyklu dwuletnim:

 • Etap I - zrealizowany w 2011r., w wyniku którego unieszkodliwiono 176,416 Mg odpadów zawierających azbest z terenu 57 nieruchomości. Koszt realizacji zadania wyniósł 106 306, 73 zł.
 • Etap II – zrealizowany w 2012r.,  wyniku którego unieszkodliwiono 73,584 Mg  odpadów zawierających azbest z terenu 36 nieruchomości. Koszt realizacji zadania wyniósł 40 699,06 zł.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7986650 wejść.