Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Niedziela 22 Października 2017     Imieniny: Filipa, Kordiana, Marka

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

AktualnościAktualności 2017

Multimedia

 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy

Kalendarium

Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Powiatu Słupskiego

Uprzejmie zapraszam na XXIX sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuję zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) na dzień 25 kwietnia 2017 roku, godz. 13.00 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,

Porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3 Zmiany w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania
uchwał Rady Powiatu Słupskiego.

7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupskiego za 2016 r.

8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie sanitarno-weterynaryjnym na terenie
powiatu słupskiego za 2016 r.

9. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupskiego w 2017 roku,
 3. w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Słupskim a Powiatem Kieleckim,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
 5. w sprawie udzielenia Miastu Słupsk pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 6. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok,
 7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Jan Olech

 

wsteczwstecz

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 6035537 wejść.