Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Środa 17 Października 2018     Imieniny: Lucyny, Wiktorii, Ignacego

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

AktualnościAktualności 2018

Multimedia

 • Konwent 26.11.2015
 • Konwent 26.11.2015
 • Konwent 26.11.2015

Kalendarium

2018-10-06 52. Targi OgrodniczeX0652. Targi Ogrodnicze
2018-10-07 Słupskie Pokopki w KarżniczceX07Słupskie Pokopki w Karżniczce
2018-10-07 52. Targi OgrodniczeX0752. Targi Ogrodnicze
2018-10-14 Dzień Edukacji NarodowejX14Dzień Edukacji Narodowej
2018-10-16 XLIX sesja Rady Powiatu SłupskiegoX16 XLIX sesja Rady Powiatu Słupskiego
2018-10-24 Spotkanie informacyjne "Jak Fundusze Europejskie wspierają osoby 50+"X24Spotkanie informacyjne "Jak Fundusze Europejskie wspierają osoby 50+"
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

Spotkanie ws. aktywizacji osób z niepełnosprawnością

Założą społeczne przedsiębiorstwo

 

Cztery słupskie stowarzyszenia podjęły inicjatywę związaną z zawarciem porozumienia,  którego celem jest wspólna praca na rzecz rozwiązania problemów życiowych i bytowych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

            Te stowarzyszenia to: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „PRZYSTAŃ”, Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAJMY IM RADOŚĆ”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „WIATRACZEK” i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Słupsku. Ich zamiarem jest także stworzenie spójnego systemu wsparcia od wczesnego dzieciństwa do dorosłego życia, tak aby osoby z niepełnosprawnościami nie czuły się wykluczone i mogły być wartościowymi i akceptowanymi członkami naszego społeczeństwa.

            W wyniku wspólnej inicjatywy ww. stowarzyszeń i miasta Słupska powstał już w mieście II Środowiskowy Dom Samopomocy typu ABC. Obecnie stowarzyszenia te podjęły inicjatywę aktywizacji zawodowej i społecznej absolwentów kształcenia specjalnego poprzez założenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym będą mogli podjąć pracę w formie wspieranej i dodatkowo zostaną wraz z rodzinami objęci innym wsparciem i opieką.  

            22 października br. o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Niedziałkowskiego 6 w Słupsku (przy Teatrze RONDO) odbędzie się spotkanie wszystkich zainteresowanych aktywizacją zawodową i społeczną absolwentów kształcenia specjalnego. Stowarzyszenia zapraszają zwłaszcza rodziców, podkreślając, iż może to być ważna data w życiu ich dziecka i opiece nad nim! 

 

 • autor: Z. Stodoła, data: 2018-10-17
 • My, Wy, Oni

Ostatnia sesja Rady Powiatu Słupskiego w kadencji 2014-2018

 • autor: fot. SAS
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja
 • Sesja

Spotkanie informacyjne "Jak Fundusze Europejskie wspierają osoby 50+"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 24 października 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez osoby powyżej 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.  

 

W programie spotkania m.in.: 

 • ​Fundusze Europejskie dla osób 50+. Wprowadzenie: 5 kroków jak skorzystać z dofinansowania, formy wsparcia, najważniejsze pojęcia, kryteria dostępu.
 • Aktualne i planowane wsparcie dla osób 50+ – Omówione zostaną możliwości samozatrudnienia oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Uczestnik spotkania dowie się jak skorzystać z bezpłatnych kursów językowych, komputerowych lub doskonalących umiejętności zawodowe. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich ws​każą także jak pozyskać dotację na założenie własnej działalności gospodarczej.     
 • Instrumenty zwrotne – Przedstawimy ofertę wsparcia zwrotnego jako alternatywę dla dotacji na założenie działalności gospodarczej i kształcenie. 
 • Usługi społeczne dla mieszkańców Słupska – Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku omówi założenia realizowanych projektów, skierowanych do mieszkańców Słupska.
 • Dni Ubezpieczonego w ZUS – Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku powiedzą o prawach i obowiązkach ubezpieczonych. Będzie to także doskonała okazja do indywidualnej porady dotyczącej kwestii ubezpieczeń społecznych.
 • Aktywny senior – Poinformujemy na jakie wsparcie może liczyć osoba 60+.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich

 

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 24 października 2018 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna I piętro), w godz. 10:00 – 12:40.​

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 23 października 2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomoskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Program oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępne poniżej oraz na stronie:
https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-w-slupsku-jak-fundusze-europejskie-wspieraja-osoby-50-

 

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub 
(59) 714 18 45

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 • autor: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, data: 2018-10-16
 • Spotkanie informacyjne

Festiwal Twórczości Ludowej EtnoBaltica

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk informuje, że w dniach 9-10 listopada 2018 roku w Swołowie odbędzie się Festiwal Twórczości Ludowej EtnoBaltica. W ramach Festiwalu odbędzie się konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich (9.XI – piątek) oraz dla zespołów ludowych ( 10.XI – sobota). W obu konkursach przewidziano nagrody finansowe – szczegóły w regulaminach poniżej.

Zapraszamy także Koła Gospodyń i rękodzielników do wystawienia stoisk handlowych w trakcie Festiwalu.

 

Więcej informacji – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, tel. 59-847-10-91

 • Etnobaltica
  • autor: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, data: 2018-10-16

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 • autor: fot. SAS, data: 2018-10-15
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN
 • DEN

KONFERENCJA „Polityka regionalna Unii Europejskiej w aspekcie regionu słupsko-koszalińskiego”

Program konferencji

  • autor: Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk, data: 2018-10-12

XLIX Sesja Rady Powiatu Słupskiego

Uprzejmie zapraszam na XLIX sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuję zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 późn. zm.) na dzień 16 października 2018 roku, godz. 13:00 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,  
z następującym porządkiem obrad:      
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XLVIII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.6. Informacja Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu Słupskiego za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego.
8. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2017 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Wystąpienie Starosty Słupskiego.
12. Wręczenie Panu Zdzisławowi Kołodziejskiemu Staroście Słupskiemu Honorowej Statuetki Samorządowiec 20 – lecia przez Związek Powiatów Polskich.
13. Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Słupskiego za okres kadencji w latach 2014 – 2018.
14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Jan Olech

"Czemu giną pszczoły i czy my zginiemy bez pszczół?"

 • Pszczoły
  • autor: Gmina Kępice, data: 2018-10-08

Zaproszenie na Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 • Dzien Edukacji Narodowej 2018 - Zaproszenie 100x210 NET

XV Słupskie Pokopki zgromadziły tłumy odwiedzających

W minioną niedzielę, 7 października br. w Karzniczce (gm. Damnica) odbyły się kolejne XV jubileuszowe Słupskie Pokopki, zwane także Powiatowym Świętem Ziemniaka, które są jedną z największych imprez odbywających się w okresie jesiennym w powiecie słupskim.

Wydarzenie odbyło się jak co roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce. Zgromadzonych licznie mieszkańców powiatu przywitali Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski, Wójt Gminy Damnica Grzegorz Jaworski oraz dyrektor CEOBS SDOO w Karzniczce Jarosław Kapiszka.

Tradycją Tego Święta Stało Się Uhonorowanie Producentów Ziemniaków. Starosta Słupski Wręczył Słupskie Bursztynowe Bulwy 2018, które otrzymali w tym roku:  Państwo Iwona I Jan Nadstawny (gm. Słupsk),  Państwo Janusz i Ewa Jóźwiak (gm. Kobylnica) i Łukasz Odnoczko (gm. Ustka)

Gośćmi specjalnymi tegorocznych Pokopek była Marzena Kipiel-Sztuka znana jako „Halinka” z serialu „Świat według Kiepskich”.

Na odwiedzających czekały różne liczne atrakcje, w tym degustacje przeróżnych potraw z ziemniaków serwowane na stoiskach gastronomicznych kół gospodyń wiejskich z całego powiatu, ziemniaki z parnika oraz konkurs kulinarny dla mieszkańców powiatu.

Mimo deszczowej pogody, XV Powiatowe Święto Ziemniaka cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, co świadczy o popularności tego wydarzenia. Podczas imprezy można było zakupić ulubione odmiany ziemniaków, cebulę, jabłka po atrakcyjnych cenach.

Impreza odbyła się dzięki współpracy Powiatu Słupskiego, Gminy Damnica, SDOO Karzniczka i przy udziale sponsorów Gaz System, Farm Frites Poland S.A., BGZ BNP Paribas.

--------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem wydarzenia pn. „XV Powiatowe Święto Ziemniaka – Słupskie Pokopki”.

W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy między innymi z zakresu odpowiedzialnych inwestycji i kultury.  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

Ważną korzyścią dla gminy jest odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Jest to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Do obowiązków spółki należy:

 • prowadzenie ruchu sieciowego w sposób bezpieczny, skoordynowany
 • i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości,
 • zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej podmiotom uczestniczącym w rynku gazu,
 • konserwacja, remonty oraz rozbudowa sieci i instalacji przesyłowych, magazynowych przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego,
 • dostarczanie każdemu operatorowi systemu: przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostatecznej ilości informacji gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,
 • dostarczanie podmiotom rynku gazowego informacji potrzebnych do korzystania z krajowego systemu przesyłowego,
 • realizacja innych obowiązków wynikających ze szczegółowych przepisów wykonawczych oraz obowiązującej Ustawy Prawo Energetyczne.

Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl .

 • autor: Tekst: AK, fot. SAS, data: 2018-10-08
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_002
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_001
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_003
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_004
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_005
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_006
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_010
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_011
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_012
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_013
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_014
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_016
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_017
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_018
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_020
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_021
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_022
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_023
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_025
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_026
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_028
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_029
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_030
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_032
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_033
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_034
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_035
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_036
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_037
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_038
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_039
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_040
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_041
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_042
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_044
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_045
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_046
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_048
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_050
 • XV Swieto Ziemniaka_7.10.18_015

XV Słupskie Pokopki

Konferencja „Dzieci z FASD. Problemy, diagnoza, pomoc” zakończona

21 września, w ramach V Pomorskich Obchodów Światowego Dnia FAS, odbyła się w Akademii Pomorskiej w Słupsku konferencja „Dzieci z FASD. Problemy, diagnoza, pomoc”. Zorganizowana została przez Fundację „Trzeźwość” w Gdyni, Starostwo Powiatowe w Słupsku, Urząd Miejski w Słupsku, Urząd Miejski w Ustce i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku. Patronat honorowy objął m. in.  pan Zdzisław Kołodziejski – Starosta Słupski.

Światowy Dzień FAS obchodzony jest od 1999 roku, jego celem jest edukacja dotycząca wpływu alkoholu na rozwój dziecka w łonie matki. Najpoważniejszym dla dziecka skutkiem  jest FAS (Fetal Alcohol Syndrome) – Alkoholowy Zespół Płodowy. Problemy zdrowotne dzieci z FAS są spowodowane głównie  uszkodzeniem ich mózgu przez alkohol.

W  konferencji uczestniczyło ok. 180 osób – pracownicy pomocy społecznej i oświaty z terenu województwa pomorskiego. Uczestnicy wysłuchali wykładów dotyczących rozpoznawania FAS i innych poalkoholowych zaburzeń płodu oraz sposobów pomagania tym dzieciom i ich rodzicom.

Już wkrótce można będzie zapoznać się z prezentacjami z konferencji, będą zamieszczone na stronie www.poradnia.slupsk.pl

Konferencja została dofinansowana przez Województwo Pomorskie, Urząd Miejski w słupsku i Urząd Miejski w Ustce.

 

Konfderencja „Dzieci z FASD. Problemy, diagnoza, pomoc” zakończona

 • AP_FASD konferencja_21.09.18_001
 • AP_FASD konferencja_21.09.18_004
 • AP_FASD konferencja_21.09.18_009
 • AP_FASD konferencja_21.09.18_012
 • AP_FASD konferencja_21.09.18_021
 • AP_FASD konferencja_21.09.18_018
 • AP_FASD konferencja_21.09.18_023
 • AP_FASD konferencja_21.09.18_027
 • autor: Tekst, G.Rymaszewska, Fot. SAS, data: 2018-10-02

Mistrzostwa Polski we Freestyle football

Mistrzostwa Polski we Freestyle football

 • WYDARZENIE
  • autor: UM Kępice, data: 2018-10-02

Seminarium PODR

 • PODR PLAKAT 2
  • autor: PODR Oddział Słupsk, data: 2018-10-02
 • Bez tytułu
 • Pokopki 2018 - Plakat 420x594 - NET

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem wydarzenia pn. XV Powiatowe Święto Ziemniaka – Słupskie Pokopki”.

W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM aktywnie angażuje się w dialog
z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy między innymi z zakresu odpowiedzialnych inwestycji i kultury.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

Ważną korzyścią dla gminy jest odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Jest to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Do obowiązków spółki należy:

 • prowadzenie ruchu sieciowego w sposób bezpieczny, skoordynowany
  i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości,
 • zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej podmiotom uczestniczącym w rynku gazu,
 • konserwacja, remonty oraz rozbudowa sieci i instalacji przesyłowych, magazynowych przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego,
 • dostarczanie każdemu operatorowi systemu: przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostatecznej ilości informacji gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,
 • dostarczanie podmiotom rynku gazowego informacji potrzebnych do korzystania z krajowego systemu przesyłowego,
 • realizacja innych obowiązków wynikających ze szczegółowych przepisów wykonawczych oraz obowiązującej Ustawy Prawo Energetyczne.

Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.

Zaproszenie na seminarium tematyczne PODR

Wiejsztuk 2018

 • Wiejsztuk
  • autor: CER Słupsk , data: 2018-09-26

XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego

 • XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego
  • autor: fot. SAS, data: 2018-09-26
 • XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego
  • autor: fot. SAS, data: 2018-09-26
 • XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego
  • autor: fot. SAS, data: 2018-09-26
 • XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego
  • autor: fot. SAS, data: 2018-09-26
 • XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego
  • autor: fot. SAS, data: 2018-09-26
 • XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego
  • autor: fot. SAS, data: 2018-09-26
 • XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego
  • autor: fot. SAS, data: 2018-09-26
 • XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego
  • autor: fot. SAS, data: 2018-09-26
 • XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego
  • autor: fot. SAS, data: 2018-09-26
 • XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego
  • autor: fot. SAS, data: 2018-09-26
 • XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego
  • autor: fot. SAS, data: 2018-09-26
 • XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego
  • autor: fot. SAS, data: 2018-09-26
 • XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego
  • autor: fot. SAS, data: 2018-09-26
 • XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego
  • autor: fot. SAS, data: 2018-09-26
 • XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego
  • autor: fot. SAS, data: 2018-09-26
 • XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego
  • autor: fot. SAS, data: 2018-09-26
 • XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego
  • autor: fot. SAS, data: 2018-09-26
 • XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego
  • autor: fot. SAS, data: 2018-09-26

Pokaz zastosowania rękawów przeciwpowodziowych

Pokaz zastosowania rękawów przeciwpowodziowych

Na zaproszenie Starosty Zdzisława Kołodziejskiego w dniu 20 września 2018 roku na placu Komendy Miejskiej PSP w Słupsku odbył się pokaz zastosowania rękawów przeciwpowodziowych produkowanych przez Lubawa S.A. dla przedstawicieli Gmin z terenu powiatu słupskiego.

Jest to niezwykle ekonomiczny, oszczędzający czas i pracę ludzi system przeciwpowodziowy. Zapora jest łatwa w użyciu, zapewnia bardzo dobre rezultaty oszczędzając 90% kosztów tradycyjnych metod. Zaletami systemu jest niewielki ciężar, łatwość przemieszczania, składowania i instalacji. Jeden odcinek (10m) zastępuje ok. 170 worków z piaskiem. System jest lekki i łatwy w użyciu. Może być stosowany w każdym terenie. Dzięki temu system ten jest idealnym rozwiązaniem do kontroli przepływu wody i może być stosowany jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe, ograniczając zasięg rozlewisk oraz ochronę obiektów przed zalaniem. System gwarantuje szybkie i efektywne zastosowanie w takich zagrożeniach jak: powódź, wyciek ścieków, substancji toksycznych itp. Zastępuje pracę setek ratowników. Pozwala na podniesienie wysokości wału nawet o ponad dwa i pół metra. Zapory można ze sobą połączyć poprzez zintegrowany łącznik. W ten sposób powstaje dowolnie długa, optymalnie dopasowana do warunków terenowych zapora.

Przedstawiono multimedialną prezentację najnowocześniejszego sprzętu do uszczelniania i podnoszenia wysokości wałów rzecznych. W chwili obecnej rękawami przeciwpowodziowymi dysponuje już Starostwo Powiatowe w Słupsku, Gmina Słupsk oraz Gmina Główczyce.

 • autor: ZKO, data: 2018-09-25
 • Pokaz
 • Pokaz
 • Pokaz
 • Pokaz
 • Pokaz
 • Pokaz

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”

Gwiezdny Krąg startuje po raz 14.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Sieć Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”. Tegoroczna Olimpiada odbywa się pod hasłem „Unia Europejska po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku”.

Olimpiada skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w całym kraju, a jej celem jest popularyzacja wiedzy o systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, jej wartościach, a także historii integracji europejskiej.

Nagrodą główną w tegorocznej edycji Olimpiady jest płatny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie Janusza Lewandowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego. Natomiast cała finałowa 10 na zaproszenie patronów honorowych odbędzie  wizytę studyjną w Brukseli, by „od kuchni” zobaczyć, jak funkcjonują instytucje Unii Europejskiej.

By móc wziąć udział w tegorocznej Olimpiadzie, zainteresowane szkoły proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: kontakt@gwiezdnykrag.pl najpóźniej do 20 października 2018 roku do godz. 16.00!!

Harmonogram Olimpiady:

 • do 20 października 2018 roku – przyjmowanie zgłoszeń od szkół na adres kontakt@gwiezdnyslupsk.pl
 • 30 października 2018 roku, godz. 10.00 – I etap Olimpiady
 • 5 listopada 2018 roku – publikacja wyników I etapu Olimpiady
 • 12 listopada 2018 roku – publikacja centrów egzaminacyjnych
 • 15 listopada 2018 roku, godz. 12.00 – II etap Olimpiady
 • 20 listopada 2018 roku – wyniki II etapu Olimpiady
 • 6 grudnia 2018 roku – finał Olimpiady
 • 7 grudnia 2018 roku, godz. 11.00 – Gala Ogłoszenia Wyników Olimpiady

 

Patronat Honorowy nad Olimpiadą objęli Posłowie do Parlamentu Europejskiego:

 • Jerzy Buzek
 • Ryszard Czarnecki
 • Krzysztof Hetman
 • Danuta Jazłowiecka
 • Jarosław Kalinowski
 • Ryszard Legutko
 • Janusz Lewandowski
 • Krystyna Łybacka
 • Róża Thun

Komitet Organizacyjny ma siedzibę w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk, ul. Partyzantów 31A, 76 – 200 Słupsk, tel. 794 725 448, mail. kontakt@gwiezdnykrag.pl

Więcej informacji o Olimpiadzie na stronie: http://gwiezdnykrag.pl/ lub https://www.facebook.com/gwiezdnykrag/

 • autor: Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk, data: 2018-09-24
 • Gwiezdny Krąg

Ostatnia szansa na zgłoszenie zdjęć

Przypominamy, że tylko do 28 września można składać swoje prace do konkursu „Przyroda powiatu w obiektywie”. Regulamin, karta zgłoszenia oraz zgoda rodzica/ opiekuna prawnego dostępne są na stronie powiatu słupskiego w zakładce dla mieszkańców>środowisko.

 • autor: M.W.
 • Konkurs fotograficzny
 • Targi Ogrodnicze
  • autor: PODR Oddz. Słupsk, data: 2018-09-19

Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Powiatu Słupskiego

Uprzejmie zapraszam na XLVIII sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą  zwołuję  zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 późn. zm.) na dzień 25 września 2018 roku, godz. 14:00 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,  
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów XLVI i XLVII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2018 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie obowiązujących  w 2019 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupskiego w 2018 roku,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokość dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Słupskiego,
4) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dodatkowych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Jan Olech

Stypendia dla najlepszych uczniów

Stypendia dla najlepszych uczniów

11 września 2018 r. w sali obrad Rady Powiatu Słupskiego Wicestarosta Słupski Rafał Konon i członek Zarządu Powiatu Słupskiego Paweł Lisowski wręczyli uczniom, zamieszkałym na terenie powiatu słupskiego Stypendia Starosty Słupskiego w czterech kategoriach:

 1. za wyniki w nauce (OMNIBUS),
 2. za osiągnięcia w nauce (CZEMPION),
 3. za bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (ADEPT),
 4. za osiągnięcia edukacyjne i artystyczne (TALENT).

W uroczystości wzięli również udział dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice uczniów.

      Stypendia Starosty Słupskiego przyznawane są na podstawie uchwały  Nr XXXVII/357/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim.

      O stypendia ubiegało się 33 uczniów, przyznano je 30 z nich.

      Wysokość stypendium w kategorii OMNIBUS i ADEPT wynosi od 100 do 150 zł miesięcznie,  w kategorii CZEMPION od 150 do 200 zł miesięcznie, natomiast w kategorii TALENT od 50 zł i do 100 zł - za osiągnięcia na szczeblu krajowym, a od 100 zł do 150 zł -  za osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym.

       Stypendia na okres od sierpnia do grudnia br., w kategorii OMNIBUS otrzymali:

Patrycja Twardowska z Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w wysokości 100 zł miesięcznie; uczniowie Technikum nr 6 w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku: Oliwia Chańko, Agata Pacholak, Paulina Morawska, Michał Szuran - w wysokości – po 110 zł miesięcznie; Aleksandra Penk i Mateusz Sołtys w wysokości - po 120 zł miesięcznie; Kamila Czuj - w wysokości – 130 zł miesięcznie, Andżelika Stawicka – w wysokości 140 zł miesięcznie oraz Oliwia Budka z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Alicja Haja z Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku, Kamila Sapowicz z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku - wszyscy w wysokości – po 130 zł miesięcznie; Laura Sutowska z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Milena Kwidzińska z Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku – po 140 zł miesięcznie; Wiktoria Malesa z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz Wiktoria Furmanek i Piotr Arcimowicz II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku – po 150 zł miesięcznie.

Stypendystami w kategorii za osiągnięcia w nauce (CZEMPION) zostali Wiktoria Furmanek (m.in. finalistka XLIV Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie) i Piotr Arcimowicz (m.in. finalista Ogólnopolskiego Konkursu „Liga Matematyczna” i Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Wygraj indeks”) z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku – po 200 zł miesięcznie.

Stypendium w kategorii ADEPT otrzymali: Karolina Walczak z Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w wysokości 100 zł miesięcznie; Łukasz Szmajda i Kornelia Jagiełło z Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku – po 130 zł miesięcznie; Szymon Wolski z Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku i Kamil Żuchowski z Technikum nr 6 w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku – po 140 zł miesięcznie; Milena Kwidzińska, Alicja Haja, Izabela Natkaniec i Żaneta Skorna z Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych   i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku – wszystkie po 150 zł miesięcznie.

Stypendium w kategorii TALENT w wysokości 80 zł miesięcznie otrzymała Klaudia Owsiana uczennica klasy II Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Damnicy i Weronika Koper uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Damnicy - w wysokości 100 zł miesięcznie.

      Wicestarosta Słupski oraz członek Zarządu Powiatu pogratulowali wszystkim wyróżnionym w imieniu Starosty Słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego.

     Andżelika Stawicka, reprezentująca stypendystów, podziękowała za docenienie wysiłku uczniów i zapewniła, że przyznane stypendia zostaną wykorzystane na dalszy rozwój zainteresowań i poszerzanie wiedzy. Zwróciła również uwagę, że sukcesy uczniów nie byłyby możliwe bez nauczycieli, którzy poświęcali swój czas, aby nie tylko przekazać wiedzę, ale także zaszczepić swoją pasję do nauki i zachęcać do jeszcze większego wysiłku.

 • autor: DS, fot. MS
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

 • autor: Stowarzyszenie "Razem - Wszystko" , data: 2018-09-11

Program "Równać szanse"

Program „Równać Szanse 2018”

16 sierpnia 2018 r. została ogłoszona tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioski można składać do 25 października 2018 roku, do godziny 12:00.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
 • miejskie i gminne domy kultury,
 • organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
 • Ochotnicze Straże Pożarne,
 • nieformalne grupy dorosłych.

Wymienione organizacje mogą ubiegać się o dotację do 8 500 zł, na projekty trwające minimum 6 miesięcy (realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2019 roku). Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości, rozwijać ich umiejętności społeczne przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Więcej informacji na stronie www.rownacszanse.pl

Program „Równać Szanse 2018”

Program „Równać Szanse 2018”

16 sierpnia 2018 r. została ogłoszona tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioski można składać do 25 października 2018 roku, do godziny 12:00.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
 • miejskie i gminne domy kultury,
 • organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
 • Ochotnicze Straże Pożarne,
 • nieformalne grupy dorosłych.

Wymienione organizacje mogą ubiegać się o dotację do 8 500 zł, na projekty trwające minimum 6 miesięcy (realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2019 roku). Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości, rozwijać ich umiejętności społeczne przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Więcej informacji na stronie www.rownacszanse.pl

Powiatowe Święto Plonów - Główczyce 2018

W niedzielę, 9 września rolnicy z powiatu słupskiego świętowali z okazji zakończonych zbiorów na tradycyjnych dożynkach powiatowych. Gościom zapewniono wiele atrakcji, przysmaków kuchni regionalnej oraz wyśmienitą zabawę do późnych godzin wieczornych. Gwiazdą wieczoru był zespół Budka Band, który niezapomnianymi utworami Budki Suflera rozbawił dożynkowych gości.

 

Powiatowe Święto Plonów, które jest piękną tradycją podziękowania Bogu za zebrane plony, odbyło się w tym roku w Główczycach. To również uhonorowanie rolniczego trudu związanego z ciężką pracą przy dostarczaniu nam codziennego chleba. Dożynki rozpoczęła msza święta w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w intencji rolników. Następnie korowód dożynkowy prowadzony został na stadion sportowy przez Orkiestrę Dętą Ziemi Lęborskiej.

 

Tegoroczni starostowie dożynek – państwo Zofia i Henryk Makoś dożynkowy bochen chleba wręczyli staroście słupskiemu Zdzisławowi Kołodziejskiemu i wójt Gminy Główczyce Teresie Florkowskiej, którzy obiecali dzielić go sprawiedliwie i częstowali nim wszystkich gości. W swoich wystąpieniach w sposób szczególny dziękowali rolnikom za ich codzienny trud, za ich pracę na roli. Życzenia dla rolników z powiatu słupskiego przesłał Prezydent RP Andrzej Duda, który objął dożynki Patronatem Narodowym oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. W uroczystościach dożynkowych udział wzięły delegacje z powiatów partnerskich kieleckiego, lubańskiego i bełchatowskiego.

 

Powiatowe Święto Plonów jest zawsze okazją do nagradzania wyróżniających się rolników i rodzin rolniczych. Odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” w tym roku otrzymali: Mirosław Zabiegły oraz Edward Jaromij z gm. Główczyce, Dariusz Gabriel z gm. Słupsk oraz Tomasz Ostapko z gm. Smołdzino.

 

Starosta słupski tradycyjnie nagrodził wyróżniające się rodziny rolnicze z powiatu słupskiego statuetkami "Bursztynowego Kłosa 2018". W tym roku otrzymali je: Witold Kosior (gm. Słupsk), Ryszard Molenda (gm. Ustka), Alicja i Jerzy Tates (gm. Kobylnica), Wiesław Orzechowski (gm. Potęgowo), Tomasz Ostapko (gm. Smołdzino), Henryk Makoś (gm. Główczyce, Mateusz Rola (gm. Damnica), Zdzisław Kowalczyk (gm. Kępice) oraz Juliusz Pelowski (gm. Dębnica Kaszubska).

 

Pani wójt, Teresa Florkowska wraz ze starostą, Zdzisławem Kołodziejskim oraz Przewodniczącym Rady Gminy Główczyce, Michałem Matkowskim, wręczyła również wyróżnienia rolnikom z gminy Główczyce: Danucie Domerackiej, Mariuszowi Konczalskiemu, Grażynie i Januszowi Śniegula, Wiesławie i Januszowi Pełkowskim oraz Danucie i Stanisławowi Jasnoch, rolnikom ustępującym, którzy swoje gospodarstwo przekazali następcy.

 

Podczas Powiatowego Święta Plonów w Główczycach rozstrzygnięto tradycyjny konkurs na wieniec i chleb dożynkowy. W tegorocznym konkursie komisja wyłoniła następujących laureatów:

 

w kategorii Chleby z wypieku domowego:

I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Główczyc – 300 zł,

II miejsce – Gmina Kobylnica – 250 zł,

III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Bydlina, gmina Słupsk – 150 zł,

wyróżnienie – sołectwo Redzikowo, gmina Słupsk – 100 zł.

 

w kategorii wieńce niekonwencjonalne:

I miejsce –  sołectwo Warcino, gmina Kępice – 1200 zł,

II miejsce – sołectwo Żochowo, gmina Potęgowo – 750 zł,

III miejsce – świetlica wiejska w Bukówce, gmina Słupsk – 500 zł,

 

w kategorii wieńce tradycyjne:

I miejsce – sołectwo Włynkówko, gmina Słupsk – 1200 zł,

II miejsce – sołectwo Redzikowo, gmina Słupsk – 750 zł,

III miejsce – sołectwo Strzyżyno – Damnica, gmina Damnica – 500 zł,

wyróżnienie – Koło Gospodyń Wiejskich w Siemianicach, gmina Słupsk – 200 zł,

wyróżnienie – sołectwo Wieszyno, gmina Słupsk – 200 zł.

 

Jurorzy wyróżnili jeszcze dwie inne prace, zgłoszone w kategorii wieńców tradycyjnych ale wykonane z użyciem kleju. Prace były jednak tak piękne, że wyróżniono je – mimo, iż w całości nie zostały wykonane w sposób tradycyjny. I tak wyróżnienia trafiły do Koła Gospodyń Wiejskich z Główczyc oraz sołectwa Choćmirówko.

 

Konkursy zorganizowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

 

W czasie dożynek przeprowadzono wiele innych konkursów, a jednym z nich były wybory Gospodyni i Gospodarza Roku 2018. Do rywalizacji o te tytuły przystąpiły reprezentacje z 5 gmin powiatu:  Słupsk, Kobylnicy, Damnicy, Smołdzina oraz Główczyc. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko znajomością życia wiejskiego, oceniane były także: ogólna prezencja, wszelkie przymioty i umiejętności artystyczne. Gospodynią Roku 2018 została Justyna Grzeszkowiak, a Gospodarzem Roku 2018 Tomasz Grzeszkowiak z gm. Główczyce. W konkursie tym świetnie bawili się wszyscy uczestnicy i widzowie obserwujący zmagania reprezentacji gmin.

 

W tym dniu przeprowadzono także Konkurs na najlepsze stoisko Kół Gospodyń Wiejskich, w którym oceniane było wrażenie estetyczne stoiska, stroje pań, jak i potrawy. Wszystkie uczestniczące w konkursie stoiska  otrzymały bony upominkowe ufundowane przez Powiat Słupski w kwocie po 100 zł dla każdego KGW. Zwycięskie KGW z Kobylnicy otrzymało bon upominkowy w kwocie 200 zł i statuetkę LuskuSowy 2018. Nagrody dla uczestników konkursów wręczył starosta słupski Zdzisław Kołodziejski.

 

Dożynkowe świętowanie umilali soliści, zespoły taneczne i wokalne oraz gwiazda wieczoru – zespół Budka Band. Na scenie wystąpili: p. Emilia Zimnicka, zespół Babiniec, Świerszcze, Bierkowianki, Ale Babki, Ricardo Band, Martyna Dołżycka.

Gościnnie w Główczycach wystąpił również zespół Wierna Rzeka, reprezentujący partnerski Powiat Kielecki.

 

W tym dniu przygotowano moc dodatkowych atrakcji, takich jak: kiermasze, stoiska promocyjne gmin, twórców ludowych, instytucji i sprzedawców, dmuchane zabawki dla dzieci.

 

Tegoroczne dożynki powiatowe zgromadziły wielu mieszkańców wsi, przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem oraz mieszańców ziemi słupskiej. Dopisywała zarówno pogoda jak i humory a zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Zwieńczeniem Powiatowego Święta Plonów w Główczycach był pokaz fajerwerków.

 

 • autor: AK, fot. SAS, data: 2018-09-10
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018
 • Powiatowe Święto Plonów, Główczyce 2018

Bezpłatne konsultacje

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). 

Bezpłatne konsultacje odbędą się: ​

 • ​10 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Główczyce, sala w budynku Urzędu przy ul. Kościuszki 15, 
  w godzinach 9:00-11:30;​​

Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

 

W ramach MPI pracownik LPI FE w Słupsku udzieli bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.​
W trakcie dyżuru będzie można się dowiedzieć m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia w ramach założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.

Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk

tel. 59 714 18 44; 59 714 18 45

email: Slupsk.PIFE@pomorskie.eu

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​

Serdecznie zapraszamy.

 • autor: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, data: 2018-09-07

Konferencja "Dzieci z FASD. Problemy, diagnoza, pomoc"

Zapraszamy przedstawicieli samorządów, placówek oświatowych, ochrony zdrowia pracujących z dziećmi i młodzieżą, ośrodków pomocy społecznej. Konferencja jest otwarta i mogą wziąć w niej udział  wszyscy zainteresowani omawianą tematyką.

ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ
proszę przesyłać na adres: starostwo@powiat.slupsk.pl,  podając imię, nazwisko, zawód i miejsce pracy.

 

 

Konferencja
"Dzieci z FASD. Problemy, diagnoza, pomoc"

21 września 2018 r. w godz. 1000  - 1400

Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64, sala 414

 

Organizatorzy:
Fundacja "Trzeźwość" w Gdyni, Starostwo Powiatowe w Słupsku, Urząd Miejski w Słupsku, Urząd Miasta Ustka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

Program konferencji:

1000

   

Otwarcie konferencji przez pana Pawła Orłowskiego – wicemarszałka województwa pomorskiego, pana Zdzisława Kołodziejskiego – starostę słupskiego, pana Roberta Biedronia – prezydenta Słupska, pana Jacka Graczyka – burmistrza Ustki

1015

 

Wpływ niezintegrowanych odruchów pierwotnych na funkcjonowanie dziecka z FASD
mgr Ewa Redmer - pedagog, terapeuta programu terapeutyczno-profilaktycznego FAStryga

1055

 

Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci z FASD
mgr Agnieszka Hartung – pedagog, terapeuta programu terapeutyczno-profilaktycznego FAStryga

1135

 

Przerwa na poczęstunek

1205

 

Interdyscyplinarna diagnoza FASD i pomoc dzieciom oraz ich opiekunom
lek. med. Grażyna Rymaszewska

1235

 

Wspieranie rozwoju dzieci z FASD
mgr Monika Guzicka - terapeuta programu terapeutyczno-profilaktycznego FAStryga

1315

 

Dyskusja panelowa z udziałem: prof. Barbary Kamińskiej – konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, mgr Katarzyny Cioczek - psychologa klinicznego, neuropsychologa z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, mgr Honoraty Jamróz – psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, mgr Agnieszki Szreter – pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

1400

 

 Zakończenie konferencji

 

Konferencja dofinansowana jest przez Województwo Pomorskie, Urząd Miejski w Słupsku i Urząd Miasta w Ustce.

 

Wykładowcy:

mgr Ewa Redmer - pedagog, terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga". Pracuje w Specjalistycznej Poradni FAS prowadzonej przez Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc" w Szczecinie. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z FASD. Prowadzi szkolenia dotyczące problematyki FASD dla rodzin zastępczych, pedagogów, psychologów, nauczycieli, kuratorów sądowych.

mgr Agnieszka Hartung - pedagog, terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga". Pracuje w Specjalistycznej Poradni FAS prowadzonej przez Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc" w Szczecinie. Zajmuje się diagnozą FASD, opracowuje domowe programy terapeutyczne dla dzieci z FASD, prowadzi terapię tych dzieci, m.in. metodą integracji sensorycznej. Prowadzi szkolenia dla specjalistów i rodziców zastępczych dotyczące FASD.

lek. med. Grażyna Rymaszewska - psychiatra, inicjatorka Kampanii STOP FAS. Ponad 20 lat zajmowała się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Obecnie kieruje Fundacją "Trzeźwość". Autorka projektów dot. FASD realizowanych przez Fundację, redaguje stronę www.stop-fas.pl.

mgr Monika Guzicka - terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga". Pracuje w Specjalistycznej Poradni FAS prowadzonej przez Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc" w Szczecinie. Zajmuje się diagnozą FASD. Prowadzi terapię dzieci z FASD – m.in. metodą integracji bilateralnej. Prowadzi grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z FASD. Jest rodziną zastępczą dla chłopca z FAS.

W dyskusji panelowej wezmą udział:

prof. dr hab. n.med  Barbara Kamińska - specjalista pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej, konsultant Wojewody Pomorskiego ds. pediatrii, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Autorka ponad 350 publikacji naukowych, głównie z dziedziny gastroenterologii i pediatrii.

mgr Katarzyna Cioczek - psycholog kliniczny, neuropsycholog. Zawodowo związana z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Ośrodkiem  Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci Wojewódzkiego Szpitala  Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku. Przez wiele lat aktywny członek Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, a także Polskiego Towarzystwa Psychoterapii  Psychodynamicznej, uczestnik wielu konferencji i szkoleń z zakresu  psychologii rozwoju, psychopedagogiki oraz neuropsychologii

mgr Honorata Jamróz - psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, prowadzi w poradni m.in. diagnozę i zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rowoju dziecka oraz w ramach Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego dla powiatu słupskiego.

mgr Agnieszka Szreter - pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, prowadzi w poradni m.in. diagnozę i terapię pedagogiczną, "Szkołę dla Rodziców", w placówkach na terenie powiatu - zajęcia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

 

Patronat honorowy:

Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

Zdzisław Kołodziejski - Starosta Słupski

Robert Biedroń - Prezydent Słupska

Jacek Graczyk - Burmistrz Ustki

Prof. dr n. med. Barbara Kamińska - Konsultant Wojewody Pomorskiego w dziedzinie pediatrii 

Elżbieta Grygorowicz - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w  Słupsku

 

 

Polecane strony internetowe, książki i filmy:

 Strony internetowe:

www.fasd.org.pl

www.fas.org.pl

www.ciazabezalkoholu.pl

www.teczaserc.pl

www.stop-fas.pl

www.kochamniepije.pl

 

Książki:
Krzysztof Liszcz „Dziecko z FAS w szkole i w domu” - Wyd. Rubikon, 2011 r.
Marek Banach, Józefa Matejek „W trosce o zdrowie dziecka i twoje” Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS). Kompendium wiedzy. Wyd. „Scriptum”, 2016 r.

Filmy:
Wieczne dziecko” - You Tube
Nikola – historia prawdziwa” - You Tube 

 • autor: DR, data: 2018-09-05

Życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

  • autor: D.S., data: 2018-09-03

Dożynki gmin powiatu słupskiego

 • data: 2018-09-03
  • autor: Fot. SAS, GOK Potęgowo, data: 2018-09-03
  • autor: Fot. SAS, GOK Potęgowo, data: 2018-09-03
  • autor: Fot. SAS, GOK Potęgowo, data: 2018-09-03
  • autor: Fot. SAS, GOK Potęgowo, data: 2018-09-03
  • autor: Fot. SAS, GOK Potęgowo, data: 2018-09-03
  • autor: Fot. SAS, GOK Potęgowo, data: 2018-09-03
  • autor: Fot. SAS, GOK Potęgowo, data: 2018-09-03

Uroczystości z okazji 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W minioną sobotę, tj. 1.09 br., na placu Zwycięstwa w Słupsku przed pomnikiem Żołnierza Polskiego odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej, w których udział wzięły władze Powiatu Słupskiego, w tym starosta słupski Zdzisław Kołodziejski, Członek Zarządu Powiatu Słupskiego Grzegorz Grabowski oraz radna Anna Pietrzak.  Obecni na uroczystości byli również przedstawiciele władz gmin powiatu oraz Miasta Słupska, a także kombatanci i mieszkańcy regionu.

 

 • autor: Tekst: AK, fot. SAS, data: 2018-09-03

DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 • autor: Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, data: 2018-08-29

XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego

 • autor: fot. SAS, data: 2018-08-28
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego
 • XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego

Wystawa malarstwa Franciszka Gieresza

W miniony piątek, tj. 24.08.br., w Galerii Sztuki Ludowej w słupskim starostwie otwarta została wystawa malarstwa Franciszka Gieresza.

 • autor: AK, fot. SAS, data: 2018-08-27

Wystawa Franciszka Gieresza

POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW 2018

 • data: 2018-08-24

III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

 • autor: fot. SAS, data: 2018-08-23
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

XLVI sesja Rady Powiatu Słupskiego

         Uprzejmie zapraszam na XLVI sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą  zwołuję  zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 późn. zm.) na dzień 28 sierpnia 2018 roku, godz. 1300 (wtorek), w sali konferencyjnej  nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie kworum.

  3. Zmiany w porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołów XLIV i  XLV sesji.

  5. Interpelacje i zapytania radnych.

  6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania
      uchwał Rady Powiatu Słupskiego.

 7. Podjęcie uchwał:

      1) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/357/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017r.
          w sprawie określenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach
          Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim,

      2) zmieniająca uchwałę Nr XXV/228/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016r.
          w sprawie określenia zasad, trybu przeznaczenia i pozbawienia oraz rodzajów i wysokości
          określonych stypendiów sportowych,

      3) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/256/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 r.
           w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego
           ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
           ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupskiego na okres
           od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,       

      4) zmieniająca uchwałę Nr XLI/381/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku
          w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
          Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub    zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 2. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Słupskiego;
 3. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu słupskiego;

      8)  w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego,

     9)  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok.

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

  9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.

 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                                              Jan Olech         

"Srebrny Piknik" w Strzyżynie

Zabawa nad Łupawą

Uroczyste otwarcie nowego obiektu rekreacyjnego odbyło 18 sierpnia br. w Strzyżynie w gminie Damnica. Inwestycja powstała w niezwykle urokliwym miejscu przy brzegu rzeki Łupawy, nad którą pojawiła się nowa kładka.

Wydarzenie połączono ze „Srebrnym Piknikiem”, skierowanym do najstarszych mieszkańców miejscowości oraz biesiadą muzyczną, podczas której wystąpiły zespoły folklorystyczne z naszego terenu. Zorganizowano również zabawy i konkursy integracyjne, atrakcje i animacje dla najmłodszych, punkt informacyjny dla seniorów „Srebrna Sieć”, punkt ratownictwa medycznego, bezpłatne pomiary ciśnienia i poziomu cukry we krwi oraz zabawę taneczną.

Symboliczną wstęgę przeciął  Grzegorz Jaworski, wójt gminy Damnica oraz osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji. Obiekt poświęcił ksiądz proboszcz Zdzisław Wirkus z Parafii Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Damnie.

Wśród przybyłych gości znalazł się m.in. Zdzisław Kołodziejski, starosta słupski oraz radny Grzegorz Grabowski, członek Zarządu Powiatu Słupskiego.

Imprezę zorganizowało Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy przy wsparciu Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.

 • autor: MS, CER, data: 2018-08-21
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno
 • Piknik Strzyżyno

Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy

W dniu 1 sierpnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę 793/350/18 w sprawie organizacji Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy.

Zachęcamy wszystkich zaintersowanych do zapoznania się z jej treścią oraz Regulaminem Konkursu, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i  Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września br. na formularzu, który określa Regulamin.

 

 • autor: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, data: 2018-08-20

Święto Wojska Polskiego

Władze Powiatu Słupskiego wzięły udział w ważnych dla mieszkańców powiatu słupskiego obchodach Święta Wojska Polskiego.

Już w dniu 14 sierpnia br.garnizonowe obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się na placu apelowym 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku . Udział w nich wzięli żołnierze i pracownicy 7 BOW, Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie oraz marynarze z Jednostki Wsparcia Amerykańskiej Marynarki Wojennej w Redzikowie oraz zaproszeni goście, w tym starosta słupski Zdzisław Kołodziejski. Ponadto żołnierzom towarzyszyli dowódcy, komendanci i szefowie jednostek organizacyjnych Policji, Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Więziennej.

W Ustce obchody zorganizowało Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, które rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną na pokładzie ORP „Gopło”, który pojawił się przed placem Kapitanatu. W programie uroczystości przewidziano także uroczysty apel, przemówienie burmistrza, apel poległych, salwę honorową, a także defiladę pododdziału garnizonu Ustka. W usteckich uroczystościach udział wzięli wicestarosta słupski Rafał Konon oraz Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Jan Olech.

 

  

 

 • autor: Tekst: AK, fot. SAS, data: 2018-08-16

Program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim

Rusza program profilaktyki boreliozy

w powiecie słupskim – 2018.

Będą bezpłatne badania dla mieszkańców!

 

Od 15 sierpnia do 15 grudnia br. w powiecie słupskim realizowany będzie program profilaktyki boreliozy - 2018 obejmujący wykonywanie bezpłatnych badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku wykrycia boreliozy i działania edukacyjne w zakresie jej zapobiegania. Bezpłatnymi badaniami laboratoryjnymi objętych zostanie 350 mieszkańców wszystkich miast i gmin powiatu, w wieku od 20 roku życia, u których wcześniej nie stwierdzono boreliozy i którzy nie byli leczeni z powodu tej choroby.

 

Badania wykonywane będą od 20 sierpnia - do wyczerpania limitu, przez wyłonione w konkursie ofert Medyczne Laboratorium DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. w Słupsku funkcjonujące przy ul. Jana Pawła II 1a. Kwalifikacja uczestników odbywać się będzie w ośrodkach zdrowia/przychodniach miast i gmin powiatu słupskiego oraz punktach pobrań realizatora programu przy ulicach: Jana Pawła II 1a, Wileńskiej 30, Tuwima 23, Stary Rynek 5, przy Placu Dąbrowskiego 6 oraz w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 18. Zainteresowani będą musieli wypełnić ankietę oceny ekspozycji na kleszcze. O zakwalifikowaniu do badania zdecydują zweryfikowane przez personel medyczny informacje zawarte w ankiecie, uzasadniające jego wykonanie.

 

Z bezpłatnych badań głównie powinny skorzystać osoby z grupy podwyższonego ryzyka, tj. leśnicy, rolnicy, osoby często przebywające na terenach bytowania kleszczy. Borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową wywołaną przez krętki z rodzaju Borelia i przenoszoną przez zakażone kleszcze z rodzaju Ixodes. Jest chorobą infekcyjną, o przewlekłym przebiegu. W kraju, a także w woj. pomorskim wciąż obserwuje się wzrost zachorowań na nią. W roku 2015 zanotowano ich w kraju - 13 625, w 2016 r. – 21 200, w 2017 r. - 21 528. W powiecie słupskim odnotowano odpowiednio: 111, 85 i 125 zachorowań. W 2017 roku, na 20 pomorskich powiatów i miast na prawach powiatu, największą zapadalność na boreliozę zanotowano w powiecie bytowskim (275 przypadków na 100 tys. mieszkańców), kościerskim (207) i słupskim (127).

 

Na wzrost zachorowania i większe narażenie na kontakt z zakażonymi kleszczami mają wpływ trzy główne czynniki: spędzanie przez ludzi większej ilości czasu na obszarach leśnych, rolnych, łąkach i terenach rekreacyjnych, wyższe temperatury w zimie oraz na wiosnę sprzyjające większej przeżywalności gryzoni - głównych żywicieli kleszczy oraz coraz bardziej dostępna diagnostyka laboratoryjna, dzięki której rośnie wykrywalność choroby.

 

Adresowany do mieszkańców powiatu słupskiego program profilaktyki boreliozy jest finansowany ze środków powiatu (21 tys. zł), gminę Kępice (2,5 tys. zł), ponad 6,5 tys. zł. dokłada realizator programu, czyli Medyczne Laboratorium Diagnostyka Sp. z o.o. Badaniami objęci zostaną mieszkańcy wszystkich miast i gmin powiatu, ich liczba dla poszczególnych gmin została ustalona na podstawie liczby mieszkańców, przy czym dla gminy Kępice została zwiększona odpowiednio do przekazanych przez tę gminę środków na ich wykonanie.  (DR)

 

 

 • autor: Tekst: DR, data: 2018-08-14
 • Borelioza

Wydłużenie terminu rekrutacji na szkolenia w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego"

WYDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI NA SZKOLENIA

w ramach projektu

„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”

 

Powiat Słupski zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (wraz z oświadczeniem uczestnika projektu i deklaracją uczestnictwa w szkoleniu/kursie) oraz przesłanie pocztą/osobiste dostarczenie w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 01 do dnia 31 sierpnia 2018 roku do godz.15.00 z dopiskiem:

„Nabór na kurs/szkolenie dla dorosłych – uczestników projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”

 

Tabela kursów i szkoleń realizowanych w ramach projektu

 

Branża kluczowa

Nazwa kursu/szkolenia

Miejsce szkolenia

Liczba uczestników

Liczba grup

Liczba godzin/grupa

Chemia Lekka

Szkolenie „Obsługa aparatury i sprzętu analitycznego”

ZSA w Słupsku lub miejsce na terenie Słupska wskazane  przez realizatora szkolenia

10

1

10h/os.,                   

w tym:

2 h teoria,                

8 h praktyka

Środowisko

Kurs florystyczny

ZSA w Słupsku lub miejsce na terenie Słupska wskazane  przez realizatora szkolenia

7

1

10h/os.,

w tym:

10 h praktyka

Kurs nauki jazdy ciągnikiem kat. „T”

6

1

20h/os.,                    

w tym:

20 h praktyka

Kurs Projektowanie terenów zielonych”

7

1

15h/os.,                   

w tym:

3 h teoria

12 h praktyka

Kurs obsługi programu AUTOCAD

6

1

60h/os.,

w tym:

10 h teoria,

50 h praktyka

Szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości i zasad prowadzenia działalności gospodarczej

6

1

40h/os.,                         w tym:

40 h teoria

Turystyka, sport i rekreacja

Język angielski w branży gastronomicznej

 

ZSA w Słupsku lub miejsce na terenie Słupska wskazane  przez realizatora szkolenia

20

2

20h/os.,                

w tym:

20 h praktyka

20 h na grupę

Kurs carvingu

20

1

15h/os.,                      w tym:

15 h praktyka

Szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości i zasad prowadzenia działalności gospodarczej

10

1

40h/os.,                   

w tym:

40 h teoria

 

Kurs baristy

10

1

15h/os.,                  

w tym:

5 h teoria,

10 h praktyka

Turystyka, sport i rekreacja

Kurs carvingu

ZSOiT w Ustce lub miejsce na terenie Ustki/Słupska wskazane przez realizatora szkolenia

 

 

5

1

8h/os.,

w tym:

2 h teoria,                 

6 h praktyka

Kurs barmański

5

1

16h/os.,                      w tym:

4 h teoria,

12 h praktyka

Kurs florystyczny

5

1

12h/os.,                 

w tym:

3 h teoria,

9 h praktyka

 

Informacje dotyczące rekrutacji:

Przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia się, prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji opisanymi w Regulaminie rekrutacji i udziału uczestników w kursach i szkoleniach dla dorosłych uczestników projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu  59 841 85 78 lub poprzez e-mail: inwestycje@powiat.slupsk.pl

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). 
Bezpłatne konsultacje odbędą się: ​

 •  9 sierpnia 2018 r. w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, Swołowo 8,
  w godzinach 11:00-13.30

Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

 

W ramach MPI pracownik LPI FE w Słupsku udzieli bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.​
W trakcie dyżuru będzie można się dowiedzieć m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia w ramach założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.

Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk

tel. 59 714 18 44; 59 714 18 45

email: Slupsk.PIFE@pomorskie.eu

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​

Serdecznie zapraszamy.​

 • autor: Dominika Gregorek
 • Mobilny Punkt Informacyjny

Sprawozdanie z XVI Rajdu Rowerowego

XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława Kądzieli pod honorowym patronatem starosty słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego odbył się 28 lipca br.  W rajdzie wzięło udział ponad 180 uczestników.
Uczestnikami były osoby niepełnosprawne m.in.: z Domów Pomocy Społecznej znajdujących się w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie oraz osoby pełnosprawne. Rajd współfinansowany był ze środków PFRON jak również przez Stowarzyszenie „Razem-Wszystko” z Machowina.

 Na początku imprezy Pani Ewa Młynarczyk dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, pokrótce omówiła przebieg trasy oraz towarzyszące jej atrakcje. Następnie rajd uroczyście otworzył starosta słupski Zdzisław Kołodziejski, na końcu głos zabrał członek KTRiP „Bezkres”, p. Jerzy Sołtysiak, przypominający o zasadach bezpieczeństwa jazdy podczas trasy rajdu.
Rajd rozpoczął się oficjalnie po przecięciu wstęgi przez starostę słupskiego – Zdzisława Kołodziejskiego, dyrektorów Domów Pomocy Społecznej w Machowinie, Lubuczewie, Machowinku oraz Pawła Kądzielę – syna ś.p. starosty słupskiego Stanisława Kądzieli.
Tradycyjnie, pierwszym etapem rajdu było złożenie kwiatów oraz zniczy na grobie śp. Stanisława Kądzieli. Pierwszym przystankiem rajdu był Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, gdzie mieszkańcy oraz pracownicy przywitali wjeżdżających goszcząc ich jedzeniem i napojami.

Po krótkim odpoczynku wszyscy wyruszyli w dalszą trasę,  w stronę  Domu Pomocy Społecznej w Machowinku gdzie również mogli się posilić i odpocząć. Podczas krótkiej przerwy najmłodsi uczestnicy rajdu otrzymali drobne upominki od p. Marka Króla, dyrektora DPS w Machowinku wraz z podziękowaniami od organizatorów rajdu jak również p. Anny Sobczuk – Jodłowskiej, która dla wszystkich dzieci uczestniczących w rajdzie miała niespodziankę  - jednorazowe wejście do Lunaparku w Ustce. Upominek dostała również najstarsza uczestniczka rajdu.

Pomimo załamania pogody i obfitego deszczu, uczestnicy dojechali do Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, gdzie w tym roku odbył się finał imprezy. Wjeżdżających rowerzystów przywitali kolorowymi pomponami oraz okrzykami mieszkańcy z pracownikami.

Przybyłych gości oficjalnie na mecie powitała Ewa Młynarczyk – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Uczestnicy zostali poczęstowani gorącym posiłkiem i napojami. Odpoczynek uprzyjemnił występ Grupy Teatralnej „Kubuś”, która zaprezentowała przedstawienie pn. „Przygoda na Dzikim Zachodzie”. Po części artystycznej odbyły się konkurencje sportowe oraz quiz, uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, które były współfinansowane ze środków PFRON. Całej imprezie towarzyszyła wspólna zabawa i biesiadowanie. Szczególne podziękowania należą się KTRiP „Bezkres” oraz Policji Wydział Ruchu Drogowego w Słupsku za bezpieczne dotarcie do mety rajdu.

 

 • autor: D.L.
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...
 • XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława...

Dofinansowanie z PFRON

W dniu 25 lipca br., w siedzibie gdańskiego oddziału PFRON starosta Zdzisław Kołodziejski wraz z wicestarostą Rafałem Kononem podpisali umowy na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych. Środki zostały przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2018 roku.

 

Zakupy w ramach dofinansowania:

 • „Zakup samochodu osobowego 9-miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku”  - kwota dofinansowania 80 000,00 zł
 • „Zakup samochodu osobowego do przewozu uczniów/wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy” – kwota dofinansowania 78 000,00 zł
 • „Zakup samochodu – mikrobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” (Warsztat Terapii Zajęciowej w Sycewicach) – kwota dofinansowania 80 000,00 zł
 • „Bezpieczny Urząd Pracy” (Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku) kwota dofinansowania  - 10 277,88 zł

   

   

 • autor: PL, data: 2018-07-26

Zaproszenie na XLV Sesję Rady Powiatu Słupskiego

 

            Uprzejmie zapraszam na XLV sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuję zgodnie z art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) na dzień 24 lipca 2018 roku (wtorek) o godz. 14 30w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego,
 2. w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
 3. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/407/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica-Bięcino (gmina Słupsk i gmina Damnica)”,
 4. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok.

5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Jan Olech

 

III LETNI FESTIWAL KOLOROWE ANIOŁY ROWY 2018

Już 10 sierpnia 2018 roku widzimy się w Rowach w Gminie Ustka (Muszla Koncertowa przy ul. Słonecznej) podczas III Letniego Festiwalu Prezentacji Scenicznych Osób Niepełnosprawnych „Kolorowe Anioły” 2018.

Festiwal potrwa od godz. 15.00 do ok. godz. 21.45 (szczegóły w załączniku). Festiwal jest jedną z najważniejszych imprez letnich w Gminie Ustka, dlatego organizowany jest w miejscowości nadmorskiej, aby prezentacje sceniczne mogło podziwiać jak najwięcej turystów z Polski.

 

W tym roku Festiwal poświęcony jest chorym dzieciom: Oliwce i Szymonkowi. Podczas „Kolorowych Aniołów” zbierane będą pieniądze na rehabilitację Szymonka i przeprowadzona zostanie akcja zbierania plastikowych nakrętek na rzecz Oliwki. Wierzymy, że wzorem poprzedniej edycji uda nam się pomóc tym dzieciom. W 2017 roku zebraliśmy ponad 3000 zł na rzecz chorego, siedmioletniego Tymona. Zapraszamy do zbiórki plastikowych nakrętek, które po Festiwalu przekażemy rodzicom Oliwki.

 

Podczas Festiwalu odbędą się prezentacje konkursowe w trzech

kategoriach: „Anioły teatralne”, „Anioły wokalne” (soliści i zespoły) oraz „Anioły poetyckie”. W konkursie weźmie udział rekordowa liczba uczestników z 13 placówek. Łącznie o Grand Prix Festiwalu „Kolorowe Anioły” w tym roku powalczy 30 prezentacji scenicznych: 4 teatralne, 15 wokalnych, 11 poetyckich (w roku 2017 było 10 prezentacji scenicznych).

W części konkursowej wezmą udział uczestnicy z: DPS nr 1 w Lęborku, ŚDS Kończewice, ŚDS Potęgowo, ŚDS Kleszczewo Kościerskie, DPS Parchowo, DPS Przytocko, DPS Chojnice, DPS Machowinko, ZOLP Kobylnica, DPS Machowino, WTZ Sycewice, DPS Czarne, DPS Lubuczewo. Jest to prawie dwukrotnie większa liczba ośrodków biorących udział w wydarzeniu niż w roku ubiegłym. Oprócz Grand Prix Festiwalu, pierwszych, drugich, trzecich miejsc i wyróżnień w poszczególnych kategoriach konkursowych, wręczone zostaną nagrody specjalne: Wójta Gminy Ustka, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Dyrektora Centrum Kultury Gminy Ustka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Radnej Sołectwa Rowy i Dębina, Sołtysa Wsi Rowy, a także pierwszy raz Nagroda Publiczności.

 

W tym roku w Jury uczestników Festiwalu oceniać będą: gwiazda muzyki disco i dance, kompozytor i wokalista Krzysztof Szpot, instruktor wokalno – teatralny Zorza Sędzicka, instruktor wokalno – teatralny Marianna Teresińska, zdobywczyni Grand Prix 2017 „Kolorowych Aniołów”

Elżbieta Wesołowska.

 

Festiwal otworzy zdobywczyni Grand Prix 2017 „Kolorowych Aniołów” pani Elżbieta Wesołowska z Chojnic. Gwiazdą wieczoru będzie jedna z najlepszych wokalistek muzyki disco i dance pani Justyna Adamczak, która na scenie w Rowach zaprezentuje swoje największe przeboje. Gościnnie wystąpią również: Roksana Białek, Joanna Płatwa, Kinga Łozińska, zespół „Babiniec” oraz taneczny zespół „Luzik”.

 

W razie opadów deszczu Festiwal zostanie przeniesiony na inny dzień.

 

Patronat medialny nad wydarzeniem: Polskie Radio Koszalin, kwartalnik „Integracja”, portal niepełnosprawni.pl.

 

Organizatorami III Letniego Festiwalu Prezentacji Scenicznych Osób Niepełnosprawnych „Kolorowe Anioły” są: Stowarzyszenie „Zacisze”, Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie i Centrum Kultury Gminy Ustka.

 

Więcej informacji nt. Festiwalu i jego dwóch poprzednich edycji znajdziecie Państwo na stronie: www.dpslubuczewo.pl

 

 • autor: DPS Lubuczewo, data: 2018-07-19
 • III LETNI FESTIWAL KOLOROWE ANIOŁY

XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława Kądzieli

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie informuje, że w dniu 28 lipca 2018 r. odbędzie się XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława Kądzieli pod  patronatem Starosty Słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego.

 

Przedstawiamy PROGRAM RAJDU:

 

 • ok. 9.30 zapisy uczestników rajdu
 • ok. 10.00 otwarcie rajdu
 • ok. 10.10 uroczysty start
 • ok. 10.10-10.45 przejazd na cmentarz i złożenie kwiatów na grobie śp. Stanisława Kądzieli przez delegację uczestników rajdu
 • ok. 10.45-11.45 przejazd trasą Słupsk – Lubuczewo
 • ok. 11.45- 12.15 przystanek – DPS Lubuczewo
 • ok. 12.15-13.15 przejazd trasą Lubuczewo – Machowinko
 • ok. 13.15-14.00 przystanek – DPS Machowinko
 • ok. 14.00-143.0 przejazd do DPS Machowino
 • ok. 15.00 meta i wspólne biesiadowanie
 • Rajd im. S. Kądzieli
  • autor: DPS Machowino, data: 2018-07-13

Otwarcie oddziału transplantologii w słupskim szpitalu

W minioną środę. tj. 11 lipca br., w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku, odbyło się uroczyste przekazanie do użytku oddziału transplantologii w tej placówce.

W uroczystości udział wzięli liczni goście, w tym przedstawiciele władz powiatu słupskiego: wicestarosta Rafał Konon, przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Jan Olech oraz skarbnik powiatu Jadwiga Janicka.

Podczas otwarcia prezes szpitala w Słupsku Andrzej Sapiński dziękował między innymi doktorowie Homendzie za jego zaangażowanie w utworzenie oddziału transplantologii oraz samorządom z regionu słupskiego, które udzieliły na realizację tego celu swoje wsparcie finansowe, w tym władzom Powiatu Słupskiego, który  przekazał 50 tys. zł.

 • autor: AK, fot. SAS, data: 2018-07-12

 

WYDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI NA SZKOLENIA

w ramach projektu

„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”

 

Powiat Słupski zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (wraz z oświadczeniem uczestnika projektu i deklaracją uczestnictwa w szkoleniu/kursie) oraz przesłanie pocztą/osobiste dostarczenie w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 01 do dnia 1 sierpnia 2018 roku do godz.15.00 z dopiskiem:

„Nabór na kurs/szkolenie dla dorosłych – uczestników projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów                           i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”

 

Tabela kursów i szkoleń realizowanych w ramach projektu

 

Branża kluczowa

Nazwa kursu/szkolenia

Miejsce szkolenia

Liczba uczestników

Liczba grup

Liczba godzin/grupa

Chemia Lekka

Szkolenie „Obsługa aparatury i sprzętu analitycznego”

ZSA w Słupsku lub miejsce na terenie Słupska wskazane  przez realizatora szkolenia

10

1

10h/os.,  w tym:

2 h teoria,8 h praktyka

Środowisko

Kurs florystyczny

ZSA w Słupsku lub miejsce na terenie Słupska wskazane  przez realizatora szkolenia

7

1

10h/os.,

w tym:

10 h praktyka

Kurs nauki jazdy ciągnikiem kat. „T”

6

1

20h/os., w tym:

20 h praktyka

Kurs Projektowanie terenów zielonych”

7

1

15h/os., w tym:

3 h teoria

12 h praktyka

Kurs obsługi programu AUTOCAD

6

1

60h/os.,w tym:

10 h teoria,

50 h praktyka

Szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości i zasad prowadzenia działalności gospodarczej

6

1

40h/os., w tym:

40 h teoria

Turystyka, sport i rekreacja

Język angielski w branży gastronomicznej

 

ZSA w Słupsku lub miejsce na terenie Słupska wskazane  przez realizatora szkolenia

20

2

20h/os., w tym:

20 h praktyka

20 h na grupę

Kurs carvingu

20

1

15h/os., w tym:

15 h praktyka

Szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości i zasad prowadzenia działalności gospodarczej

10

1

40h/os.,w tym:

40 h teoria

 

Kurs baristy

10

1

15h/os., w tym:

5 h teoria,

10 h praktyka

Turystyka, sport i rekreacja

Kurs carvingu

ZSOiT w Ustce lub miejsce na terenie Ustki/Słupska wskazane przez realizatora szkolenia

 

 

5

1

8h/os., w tym:

2 h teoria,                  6 h praktyka

Kurs barmański

5

1

16h/os., w tym:

4 h teoria,

12 h praktyka

Kurs florystyczny

5

1

12h/os., w tym:

3 h teoria,

9 h praktyka

Kurs nauki jazdy samochodem

4

1

60 h/os., w tym:

30 h teoria,

30 h praktyka

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji:

Przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia się, prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji opisanymi w Regulaminie rekrutacji i udziału uczestników w kursach i szkoleniach dla dorosłych uczestników projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu  59 841 85 78 lub poprzez e-mail: inwestycje@powiat.slupsk.pl

 

 

Załączniki :               

 

 1. Regulamin rekrutacji i udziału uczestników w kursach i szkoleniach dla dorosłych uczestników projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”
 2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”
 3. Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu/kursie

XXXVI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

5 lipca br. zainaugurowano XXXVI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w kościele św. Jacka w Słupsku. Koncerty odbywać się będą w każdy czwartek do 9 sierpnia br.

 • autor: fot. SAS, data: 2018-07-09
 • XXXVI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
 • XXXVI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
 • XXXVI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
 • XXXVI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
 • XXXVI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
 • XXXVI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

XXXVI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Organowo i kameralnie

 

Serdecznie zapraszamy na XXXVI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który jak co roku odbywać się będzie w każdy czwartek od 05.07 do 09.08 o godz. 19:00 w kościele św. Jacka.

 

Program:

 

05.07.

Daniel Zaretsky (Rosja) - organy

Chór młodzieżowy katedry w Brunszwiku (Niemcy) Gerd Münden - dyrygent 12.07.

Stanislav Surin (Słowacja) - organy

Helmut Hauskeller (Niemcy) - fletnia pana 19.07.

Urszula Grahm (Szwecja) - organy

Karol Borsuk, Zespół Musica Viva (Niemcy) 26.07.

Bogdan Narloch - organy

Zespól muzyki cerkiewnej Oktoich

ks. Grzegorz Cebulski - dyrygent

 

02.08.

Karol Gołębiowski - organy

Kamil Radzimowski - Trio

Kamil Radzimowski - duduk, oud, flet, śpiew Mateusz Chmielewski - akordeon Adeb Hamoun (Syria) - instrumenty perkusyjne (riq, darabuka, tar, daf, cajon, conga, bongos, timbales) 09.08.

Taras Baginets (Rosja) - organy

Chór filharmonii z Tajpei (Tajwan)

 

Festiwal organizowany jest od 1983 roku. Koncerty odbywają się w zabytkowym kościele św. Jacka w Słupsku. Niewątpliwą atrakcją dla odbiorców są barokowe organy ufundowane przez ostatniego Gryfitę księcia Ernesta Bogusława de Croy. Wsparcia finansowego imprezie udziela powiat słupski.

 • autor: MS, CER Słupsk, data: 2018-07-05

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w Słupsku, 26 czerwca 2018 r.

 

 

T4fzdV4gOak3tXAAAAAElFTkSuQmCCAA==

 

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 26 czerwca 2018 roku w Słupsku, w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, przy ul. Portowej 13B. W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach  w zakresie prawa podatkowego, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm. W spotkaniu udział weźmie Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Piotr Muller, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Nina Dobrzyńska, Zastępca Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Konferencji towarzyszyć będzie strefa informacyjna, gdzie eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Banku Gospodarstwa Krajowego będą do Państwa dyspozycji.Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: www.prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl

 

 

 • data: 2018-06-25

„Słoneczny” pociąg z Ustki do Warszawy.

W tym roku pociąg „Słoneczny” został uruchomiony już po raz czternasty. W swój pierwszy  kurs „Słoneczny” ruszył 23 czerwca na  szlak Warszawa Zachodnia. Ceny biletów pozostają takie, jak przed rokiem. Cena za przejazd na trasie Warszawa Zachodnia - Ustka wynosi 60 zł, studenci zapłacą 29,40 zł.Do Trójmiasta bilet normalny kosztuje -  45 zł,  a studencki 22,05 zł. Bilety można było nabyć już od 23 maja i dostępne są we wszystkich kanałach dystrybucji.

 • autor: fot.SAS, data: 2018-06-25
 • Słoneczny pociąg.
 • Słoneczny pociąg.
 • Słoneczny pociąg.
 • Słoneczny pociąg.
 • Słoneczny pociąg.
 • Słoneczny pociąg.
 • Słoneczny pociąg.
 • Słoneczny pociąg.
 • Słoneczny pociąg.
 • Słoneczny pociąg.
 • Słoneczny pociąg.
 • Słoneczny pociąg.
 • Słoneczny pociąg.
 • Słoneczny pociąg.

ŻYCZENIA Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

 • data: 2018-06-22
 • Życzenia
  • data: 2018-06-22

Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej (2015-2018)

 

            Zespół Szkół Agrotechnicznych współpracuje regularnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). Jest to niezależna instytucja edukacyjna i jedna z największych polskich organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP), działająca już od 1994 r. Jej celem jest współpraca z dyrekcjami szkół, nauczycielkami i nauczycielami oraz z młodzieżą, aby rozwijać aktywność obywatelską oraz zachęcić do wspólnego działania i uczenia się. Młodzi ludzie mają uzyskać wsparcie w wyznaczaniu i realizacji celów życiowych w duchu szacunku dla innych
i odpowiedzialności za otaczający ich świat. Programy CEO oparte są na projektach edukacyjnych realizowanych przez zespoły uczniowskie pod opieką nauczycieli. Kładą one nacisk na działania lokalne z następujących obszarów: edukacja obywatelska, globalna, kulturalna, medialna, ekonomiczna. Mają one pomóc młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą współpracy oraz zachęcają do działania na rzecz innych.

 

            Projekty realizowane w naszej szkole, przy współpracy Centrum Edukacji Obywatelskiej to:

 

 • rok szkolny 2015/2016- program „Młodzi Głosują”- dał on możliwość młodym ludziom wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla Polski i dla wspólnoty europejskiej. Nauczyciele wraz z grupą uczniów przygotowali w naszej szkole kampanię profrekwencyjna, informującą
  o znaczenie wyborów powszechnych. Zorganizowali także debatę oksfordzką „Czy szesnastolatkowie powinni mieć prawo głosu?” oraz przeprowadzili symulacje wyborów prezydenckich, dzięki czemu zapoznali się z z procedurą wyborczą.

 Program realizowali p. Piotr Frejtak i p. Karolina Tandecka

 

 • rok szkolny 2015/2016 - program „Młody Obywatel” Na sportowo- zorganizowanie wydarzenia sportowego; w ramach akcji „Ruch z sensem” odbył się bieg przełajowy AGRO CROSS; osoba odpowiedzialna p. Tomasz Sznigirewicz

 

 • rok szkolny 2016/2017- p. Karolina Tandecka realizowała program „Szkoła Tolerancji”. Warunkiem niezbędnym było ukończenie kursu e- coachingowego, który obejmował  4 moduły
  ( I – Projekty edukacyjne i społeczne w działaniach antydyskryminacyjnych;
  II - Historia polskiej wielokulturowości; III – Jak rozmawiać o tolerancji w szkole; IV – Trening antydyskryminacyjny). W ramach lekcji wiedzyo społeczeństwie i wiedzy o kulturze uczniowie klas pierwszych zostali zapoznani problematyką. Uczestniczyli w treningu antydyskryminacyjnym

 

 • rok szkolny 2016/2017- projekt „Rozmawiajmy o uchodźcach”. Celem projektu było wyposażenie nauczycieli w wiedzę merytoryczną i umiejętności metodyczne niezbędne
  do prowadzenia w szkole interesujących zajęć na temat migracji i uchodźstwa z poszanowaniem różnych punktów widzenia, oraz rozmów o wartościach i postawach, które są bliskie młodym ludziom. W
  ramach Edukacji globalnej p. Karolina Tandecka wzięła udział w szkoleniu stacjonarnym w Warszawie oraz w szkoleniu internetowym i prowadziła zajęcia poświęcone tej problematyce  w  klasach pierwszych i drugich.

 

 • rok szkolny 2017/2018-  program „Szkoła Demokracji” prowadzony przez p. Anetę Pietrowską-Śniegulę i Karolinę Tandecką. Celem projektu  było zwiększenie udziału uczniów
  i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. Szkoła musiała wykazać się realizacją wyzwań w siedmiu obszarach
  tj. Wybory reprezentacji, Działania uczniów, Podejmowanie decyzji, Komunikacja i media, Uczenie i nauczanie, Zasoby i kwestie formalne, Otwarta szkoła. Wyzwania musiały być przeprowadzone w terminie od 09.-05.2018 r.

Po zaaprobowaniu sprawozdań szkoła uzyskała certyfikat „Szkoła Demokracji” świadczący o tym, że pełniła wszystkie kryteria niezbędne do rozwoju społecznej aktywności, samorządności uczniowskiej i praktycznej edukacji obywatelskiej.

 

 

                                                                                              Dyrektor szkoły

                                                                                              Iwona Wojtkiewicz

 

 

 • autor: ZSA w Słupsku, data: 2018-06-22
 • CEO

Wycieczka do Biskupina i okolic

20 czerwca 2018r. odbyła się wycieczka do Biskupina zorganizowana przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w ramach wsparcia uczniów zdolnych z Powiatu Słupskiego. Wzięło w niej udział 43 uczniów i wychowanków Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Projekt został sfinansowany przez Powiat Słupski.

 Celem wyprawy było Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Podczas zwiedzania uczniowie mogli zobaczyć neolityczną wioskę, zwiedzić domy, które zamieszkiwali w zamierzchłych czasach przodkowie oraz odbyć rejs po jeziorze, w czasie którego obserwowali położenie strategiczne osady. Uczestniczyli również w profesjonalnym pokazie łowiectwa. Mogli wypróbować swoich sił  w strzelaniu z łuku do tarczy.

            W drodze powrotnej w Człuchowie młodzież wraz z opiekunami odbyła spacer po „ Mini ZOO” w Ośrodku „ Canpol”.

Była to dla wszystkich uczestników cenna lekcja historii i przyrody. Młodzież z różnych placówek Powiatu Słupskiego miała okazję poznać się, wymienić doświadczeniami, ale przede wszystkim oddać się cudownej atmosferze wspólnie spędzonego czasu.

 

 

Opiekunowie:

Gabriela Witek

Monika Szczepańska

Maria Perz

                                                                                                                                

 

 

 

 • autor: ZSA w Słupsku, data: 2018-06-22
 • Wycieczka do Biskupina
 • Wycieczka do Biskupina
 • Wycieczka do Biskupina
 • Wycieczka do Biskupina
 • Wycieczka do Biskupina
 • Wycieczka do Biskupina
 • Wycieczka do Biskupina
 • Wycieczka do Biskupina
 • Wycieczka do Biskupina
 • Wycieczka do Biskupina
 • Wycieczka do Biskupina
 • Wycieczka do Biskupina
 • Wycieczka do Biskupina
 • Wycieczka do Biskupina
 • Wycieczka do Biskupina
 • Wycieczka do Biskupina

Columbus Festiwal Wiatru Ustka 2018

Wraz z grupą najlepszych w Polsce paralotniarzy, którzy są także jednymi z najlepszych zawodników tej dyscypliny na świecie, zapraszamy Państwa w dniach 28 czerwca – 1 lipca do Ustki, na Columbus Festiwal Wiatru. W tym spektakularnym przedsięwzięciu weźmie udział ponad stu motoparalotniarzy, m.in. aktualni mistrzowie i wicemistrzowie świata. Chcemy w tym czasie umożliwić Państwu przeżycie wyjątkowej przygody oraz dostarczyć niesamowitych i niezapomnianych emocji.

 

Columbus Festiwal Wiatru Ustka 2018Wraz z grupą najlepszych w Polsce paralotniarzy, którzy są także jednymi z najlepszych zawodników tej dyscypliny na świecie, zapraszamy Państwa w dniach 28 czerwca – 1 lipca do Ustki, na Columbus Festiwal Wiatru. W tym spektakularnym przedsięwzięciu weźmie udział ponad stu motoparalotniarzy, m.in. aktualni mistrzowie i wicemistrzowie świata. Chcemy w tym czasie umożliwić Państwu przeżycie wyjątkowej przygody oraz dostarczyć niesamowitych i niezapomnianych emocji.


Od dnia 29.06.2018r. od godz. 14.00 do dnia 01.07.2018r. do godziny 17.00 
na placu przed Kapitanatem Portu w Ustce odbędzie się wystawa zdjęć z lotu ptaka
"Skrzydłem malowane".
Ponadto, w trakcie Festiwalu,zorganizowana zostanie ekspozycja sprzętu latajacego
wraz z obsługą instruktorską. Na plaży natomiast powstanie 5 stanowisk do nauki
" stawiania" skrzydła wraz z obsługą instruktorską.

Na Promenadzie Nadmorskiej ustawione zostaną namioty z ekspozycją sprzętu
do wideofilmowania z powietrza, wyposażone w monitory prezentujące filmy
promujące motoparalotniarstwo. Na Promenadzie prezentować się będą firmy z
branży paralotniowej.

Program Columbus Festiwal Wiatru:

28.06.
czwartek
17.00 – 21.00 – loty widokowe, trening pilotów, „Free Fly”
16.00 – 20.00 – Holi Festival – Śwęto Kolorów – Promenada Nadmorska

29.06.
piątek
5.00 – 10.00 – Sportowe konkurencje motoparalotniowe – lotnisko w Zimowiskach
12.00 – 18.00 – Wystawa fotografii lotniczej i sprzętu motoparalotniowego – plac przy latarni morskiej
17.00 – Pokazy motoparalotniowe w wykonaniu Mistrzów Świata
20.00 – Koncert zespołu ARSHENIC – Scena na Promenadzie Nadmorskiej
21.00 – Koncert zespołu BITTER MINT – Scena na Promenadzie Nadmorskiej

30.06.
sobota
5.00 – 10.00 – Sportowe konkurencje motoparalotniowe – lotnisko w Zimowiskach
12.00 – „Lombard. Życie pod zastaw” – spotkanie z aktorami serialu, klub Sferique na plaży wschodniej.
12.00 – 18.00 – Wystawa fotografii lotniczej i sprzętu motoparalotniowego – plac przy latarni morskiej.
„Smyki na start” zawody składania modeli dla najmłodszych, nauka stawiania skrzydła paralotni i spotkania z zawodnikami – plaża
17.00 – Pokazy akrobacji motoparalotniowej i flyboardowej w wykonaniu Mistrzów Świata – plaża
19.30 – Koncert zespołu Rootzmans – Scena na Promenadzie Nadmorskiej
21.00 – Koncert zespołu Bracia – Scena na Promenadzie Nadmorskiej
23.00 – Spektakl „Narodziny 4 żywiołów”, zakończony pokazem pirotechnicznym (z udziałem flyboardów, paralotni, pirotechniki i teatru ognia). – plaża wschodnia

1.07.
niedziela
16.00 – „Free Fly”


Ze względu na warunki pogodowe organizatorzy dopuszczają możliwość zmiany programu.

Organizatorami wydarzenia są: Miasto Ustka, Grupa Falco,  Dolina Charlotty Resort&SPA oraz Powiat Słupski.

 • autor: Tekst/film: Miasto Ustka, data: 2018-06-22

Inauguracja Dni Morza

Serdecznie zapraszamy na inaugurację Dni Morza. Z inicjatywy stowarzyszenia „Ludzi Morza” już w najbliższą niedzielę, 24 czerwca, odbędzie się w Ustce symboliczne rozpoczęcie sezonu letniego.  W programie zaplanowano wystawę kolekcji węzłów morskich, koncert Usteckiej Orkiestry Dętej oraz zraszanie Usteckiej Syrenki z armatek wodnych. W ramach wydarzenie o godz. 12.30 na placu przed Kapitanatem zostanie odprawiona Msza Święta.  Serdecznie zapraszamy.

 • autor: LOT Ustka i Ziemia Słupska, data: 2018-06-22
 • Dni Morza

Absolutoryjna sesja Rady Powiatu

Poleciały „Białe Bociany” ze Smołdzina

W dniu 20 czerwca br. w Gościńcu u Bernackich w Smołdzinie zorganizowano Galę „Białych Bocianów” 2018. Uroczystość miała na celu uhonorowanie osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury w powicie słupskim. Wręczono nagrody finansowe Starosty Słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego i drewniane statuetki „Białych Bocianów”, wykonane przez mistrza rzeźbiarstwa Zenona Frąckiewicza.

Galę poprzedziło złożenie kwiatów przy budynku na ulicy Adama Mickiewicza 33 w Gardnie Wielkiej pod tablicą upamiętniającą działalność i twórczość Franciszka Gieresza – nieżyjącego malarza z Gardny Wielkiej i Smołdzina. Wieloletniego członka Klubu Plastyka Amatora w Słupsku, trzykrotnego laureata nagrody wojewody słupskiego „Za aktywną działalność w upowszechnianiu kultury”, „Zasłużonego Pracownika Morza”. Wystawę prac artysty oglądać można było podczas gali w Gościńcu u Bernackich. W uroczystości pod tablicą uczestniczyli bliscy i znajomi Franciszka Gieresza, przedstawiciele gminy Smołdzinio oraz Kapela Kaszubska „Zgoda” ze Słupska. Kaszubi zaprezentowali się tego dnia jeszcze dwukrotnie. Umilali swoją muzyką wejście gościom gali do Gościńca u Biernackich i zagrali po wręczeniu jednej z trzech statuetek „Białego Bociana”. Wraz z rzeźbą laureatom przyznano nagrody finansowe w kwocie 1200 zł.

Całą uroczystość rozpoczął koncert Orkiestry Gminnego Centrum Kultury w Kobylnicy z charyzmatyczną wokalistką Anną Chodyną, jak się później okazało, muzycy otrzymali jedną z sześciu nagród finansowych o wartości 600 zł. Przyznano ją za popularyzowanie przez orkiestrę muzyki klasycznej w środowiskach wiejskich.

Oficjalnie galę zainaugurował starosta słupski Zdzisław Kołodziejski. Swoje przemówienie, poświęcone ludziom kultury, miał także Arkadiusz Walach, wójt gminy Smołdzino. Na uroczystość przybył także wicestarosta słupski Rafał Konon. Obecni byli także artyści z powiatu słupskiego oraz dyrektorzy ośrodków kultury z naszego regionu. Duża frekwencja przerosła wręcz oczekiwania organizatorów.

Kolejne nagrody finansowe trafiały do: Elżbiety Wróbel z Głobina za społeczne zaangażowanie i propagowanie aktywności kulturalnej wśród osób niepełnosprawnych, Sylwii Ziemskiej za propagowanie tańca oraz działalność artystyczną prowadzoną z młodymi mieszkańcami Kępic. Po wręczeniu części z przygotowanych nagród, przed publicznością zaprezentował się duet poezji śpiewanej tworzy przez Małgorzatę Burjan i Patryk Skarbek-Tłuchowskiego. Młodzi artyści reprezentowali Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie. Duet zawiązał współpracę przy okazji Turnieju Poezji Śpiewanej w ramach 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W repertuarze duetu znajdują się zarówno piosenki autorskie do słów klasycznych poetów, jak i kompozycje znanych i lubianych twórców.

Po występie przedstawicieli gospodarzy wręczono kolejne nagrody, które otrzymali: Elżbieta Rus z Niestkowa za pracę z Dziecięcym Zespołem Pieśni i Tańca „Pomorzacy” oraz Krzysztof Surowiec instruktor kulturalno-oświatowy w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie – za sukcesy odniesione z prowadzonymi zespołami „Epitetem po Metaforze” i „Teatr Jednego Momentu zza Kurtyny”. Z kolei Jolanta Betkowska ze Słupska – nauczyciel bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku – nagrodzona została za przypomnienie i popularyzowanie na łamach dwumiesięcznika „Powiat Słupski”/„Wieś Tworząca” pisarzy chłopskich i pisarzy piszących o wsi polskiej.

Po wręczeniu nagród finansowych przyszedł czas na statuetki „Białych Bocianów”. Pierwszą z nich Zdzisław Kołodziejski i Rafał Konon wręczyli Teresie Czyżewskiej, którą uhonorowano za całokształt pracy na rzecz kultury tanecznej i kultywowanie tradycji tańców ludowych. Po wręczeniu tej statuetki przed publicznością wystąpił Zespół Taneczny „Pląs” ze Słupska, prowadzony właśnie przez Teresę Czyźewską. Tancerki zaprezentowały polonez i oberka. W skład zespołu wchodzą byłe uczestniczki zajęć tanecznych w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku. Zespół "Pląs" od lat pięknie prezentuje polskie tańce narodowe. W maju tego roku zespół z powodzeniem uczestniczył w World Cup of Folklore - Jesolo 2018 we Włoszech. „Pląs” otrzymał wtedy wyróżnienie — rekomendację do udziału w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych ważną trzy lata.

Kolejny z bocianów trafił w ręce malarki Elżbiety Bernackiej-Hanus z Gościńca u Bernackich za powołanie do życia Galerii Kolorów Liz B-H, działalność artystyczną i intelektualne ożywienie środowiska. Podczas gali oglądać można było prace artystki zebrane w wystawę zatytułowaną. „Dlaczego nie Niebo?” Wręczeniu tej statuetki towarzyszyła Kapela Kaszubska „Zgoda” ze Słupska, która zaprezentowała wiązankę utworów kaszubskich i piosenkę o Smołdzinie. Zespół istnieje 20 lat. 5 lat występował pod nazwą ROWOKÓŁ ze Smołdzina. Daje liczne koncerty zarówno w kraju, jak i za granicą. W trakcie swojej działalności zespół uhonorowano m.in. nagrodą „Białego Bociana” oraz otrzymała stypendium kulturowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Na przestrzeni 20-letniej działalności zmieniał się skład kapeli, nie zmieniał się jedynie charakter granej przez zespół muzyki.

Po występie Kaszubów przyszedł czas na przekazanie ostatniej tego dnia statuetki „Białego Bociana”. Odebrała ją Marta Fitowska z zespołu MOA, którą wyróżniono za osiągnięcia artystyczne w roku 2017, w tym za zdobycie Głównej Nagrody im. Anny Jantar w Konkursie Debiutów na 54. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za piosenkę „Ile udźwignie niebo”. Właśnie ten utwór oraz piosenkę zatytułowaną „Please swallow” mogli wysłuchać przybyli na galę na podsumowanie uroczystości. Jej ostatnim akcentem było wspólne zdjęcie laureatów oraz – zgodnie z tradycją — toast wzniesiony przez starostę słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego za ludzi szeroko rozumianej kultury w powiecie słupskim.

- Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym dzisiaj, ale też dziękuję tym którzy działają i tworzą dla nas to piękno w różnej postaci. W postaci tańca, piosenek i bardzo ważnych treści. Życzę państwu jeszcze wielu twórczych działań i dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego – podsumował starosta Kołodziejski.

Galę poprowadził, jako konferansjer Piotr Kozłowski, były dziennikarz radiowy, a o nagłośnienie wszystkich występów zadbał Mariusz Brokos z Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Organizatorami uroczystości byli: powiat słupski, gmina Smołdzino, Gościniec u Bernackich, Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie i Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego.

 • autor: CER , data: 2018-06-21

Ogólnopolskie Konfrontacje Artystyczne Niepełnosprawnych w Ustce

 • autor: Krystyna Grabowska, data: 2018-06-21
 • Koncert ,,Przyjaciele po to są"
  • data: 2018-06-21

Rekrutacja na szkolenia

REKRUTACJA NA SZKOLENIA

w ramach projektu

„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”

 

Powiat Słupski zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (wraz z oświadczeniem uczestnika projektu i deklaracją uczestnictwa w szkoleniu/kursie) oraz przesłanie pocztą/osobiste dostarczenie w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 01 do dnia 10 lipca 2018 roku do godz.15.00 z dopiskiem:

„Nabór na kurs/szkolenie dla dorosłych – uczestników projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”

 

Tabela kursów i szkoleń realizowanych w ramach projektu

 

Branża kluczowa

Nazwa kursu/szkolenia

Miejsce szkolenia

Liczba uczestników

Liczba grup

Liczba godzin/grupa

Chemia Lekka

Szkolenie „Obsługa aparatury i sprzętu analitycznego”

ZSA w Słupsku lub miejsce na terenie Słupska wskazane  przez realizatora szkolenia

10

1

10h/os.,                    w tym:

2 h teoria,                 8 h praktyka

Środowisko

Kurs florystyczny

ZSA w Słupsku lub miejsce na terenie Słupska wskazane  przez realizatora szkolenia

7

1

10h/os.,

w tym:

10 h praktyka

Kurs nauki jazdy ciągnikiem kat. „T”

6

1

20h/os.,                     w tym:

20 h praktyka

Kurs Projektowanie terenów zielonych”

7

1

15h/os.,                    w tym:

3 h teoria

12 h praktyka

Kurs obsługi programu AUTOCAD

6

1

60h/os.,

w tym:

10 h teoria,

50 h praktyka

Szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości i zasad prowadzenia działalności gospodarczej

6

1

40h/os.,                         w tym:

40 h teoria

Turystyka, sport i rekreacja

Język angielski w branży gastronomicznej

 

ZSA w Słupsku lub miejsce na terenie Słupska wskazane  przez realizatora szkolenia

20

2

20h/os.,                 w tym:

20 h praktyka

20 h na grupę

Kurs carvingu

20

1

15h/os.,                      w tym:

15 h praktyka

Szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości i zasad prowadzenia działalności gospodarczej

10

1

40h/os.,                    w tym:

40 h teoria

 

Kurs baristy

10

1

15h/os.,                   w tym:

5 h teoria,

10 h praktyka

Turystyka, sport i rekreacja

Kurs carvingu

ZSOiT w Ustce lub miejsce na terenie Ustki/Słupska wskazane przez realizatora szkolenia

 

 

5

1

8h/os.,

w tym:

2 h teoria,                  6 h praktyka

Kurs barmański

5

1

16h/os.,                      w tym:

4 h teoria,

12 h praktyka

Kurs florystyczny

5

1

12h/os.,                  w tym:

3 h teoria,

9 h praktyka

Kurs nauki jazdy samochodem

4

1

60 h/os.,                  w tym:

30 h teoria,

30 h praktyka

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji:

Przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia się, prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji opisanymi w Regulaminie rekrutacji i udziału uczestników w kursach i szkoleniach dla dorosłych uczestników projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu  59 841 85 78 lub poprzez e-mail: inwestycje@powiat.slupsk.pl

I Letnia Spartakiada Domów dla Dzieci w Ustce

Dnia 16 czerwca br. Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ustce zorganizowało I Letnią Spartakiadę Domów dla Dzieci w Ustce pod patronatem Starosty Słupskiego.

Do konkurencji stanęły dzieci wspólnie z wychowawcami, którzy przybyli z pięciu naszych domów. Zawodnicy rozegrali kilka bardzo ciekawych konkurencji: trójskok z miejsca, strumień piłkarski zakończony strzałem w bramkę, mecz piłki nożnej i przeciąganie liny. Celem spartakiady była integracja oraz aktywne spędzanie czasu wolnego. Zabawa odbyła się w miłej i radosnej atmosferze.

Wręczenia nagród i medali dokonał wicestarosta Rafał Konon, który powitał dzieci i podziękował za sportową rywalizację. Nie było przegranych. Wszyscy dzielnie walczyli i oprócz medali uczestnicy zostali obdarowani drobnymi upominkami ufundowanymi przez sponsorów oraz gadżetami ufundowanymi przez Starostę Słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego.

Na zakończenie wszyscy raczyli się pysznym żurkiem i kiełbaskami z grilla. Częstowani byli również lodami ufundowanymi przez sponsora.

Dzieci z niecierpliwością czekają na II Spartakiadę Domów dla Dzieci, która odbędzie się w okresie zimowym.

 • autor: Tekst/Foto: Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce , data: 2018-06-20
 • I Letnia Spartakiada Domów dla Dzieci w Ustce
 • I Letnia Spartakiada Domów dla Dzieci w Ustce
 • I Letnia Spartakiada Domów dla Dzieci w Ustce
 • I Letnia Spartakiada Domów dla Dzieci w Ustce
 • I Letnia Spartakiada Domów dla Dzieci w Ustce
 • I Letnia Spartakiada Domów dla Dzieci w Ustce
 • I Letnia Spartakiada Domów dla Dzieci w Ustce
 • I Letnia Spartakiada Domów dla Dzieci w Ustce
 • I Letnia Spartakiada Domów dla Dzieci w Ustce
 • I Letnia Spartakiada Domów dla Dzieci w Ustce
 • I Letnia Spartakiada Domów dla Dzieci w Ustce
 • I Letnia Spartakiada Domów dla Dzieci w Ustce

Gala Białego Bociana 2018

W  środę (20 bm.)  o godzinie 17.00 w Gościńcu „U Bernackich” w Smołdzinie rozpocznie się Gala Białego Bociana 2018, na której zostaną wręczone doroczne nagrody Starosty Słupskiego za twórczość artystyczną, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury.

Podczas Gali zaprezentują się m.in. Marta Fitowska z Potęgowa, Orkiestra Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy z Anną Chodyną, Zespół Taneczny „Pląs” ze Słupska, duet poezji śpiewanej – Małgorzaty Bujran i Patryk Skarbek-Tłuchowski oraz Kapela Kaszubska „Zgoda” .

Gali towarzyszyć będzie wystawa malarstwa „Dlaczego nie niebo?” Elżbiety Bernackiej-Hanus, malarki ze Smołdzina. W Gardnie Wielkiej na budynku rodzinnym pod tablicą upamiętniającą działalność i twórczość nieżyjącego malarza Franciszka Gieresza ze Smołdzina i Gardny Wielkiej, zasłużonego pracownika morza zostaną złożone kwiaty, a wiejscy poeci przeczytają swoje wiersze. 

Gala jest imprezą otwartą i mogą uczestniczyć w niej zainteresowani. Organizatorzy serdecznie zapraszają do Smołdzina, zwłaszcza twórców i animatorów kultury.

 

 • autor: Tekst: AK, data: 2018-06-19
 • Gala Białego Bociana

Piknik Integracyjny "Podaruj Dzieciom Serce"

„Wszystko, co wielkie,

Jest wielkie przez serce”

Cyprian Kamil Norwid

 

W piątek 15 czerwca 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy, w przepięknej scenerii pałacowego ogrodu, odbył się Piknik Integracyjny pod hasłem „Podaruj Dzieciom Serce”. Inicjatorem  przedsięwzięcia była Rada Rodziców, która prężnie działa w Ośrodku. To dzięki Nim mogliśmy bawić się w towarzystwie takich artystów, jak:  Stashka,  Danielo  oraz gwiazdy imprezy - grupie Verba, na którą wszyscy z niecierpliwością oczekiwali.

Ta piękna inicjatywa miała na celu pomoc uczniom i wychowankom Ośrodka w zorganizowaniu wycieczki związanej tematycznie z obchodami Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Ponadto celem imprezy była  integracja ze środowiskiem lokalnym, wspólną zabawę przy dźwiękach muzyki i smacznym poczęstunku. Podczas pikniku odbywały się liczne licytacje, kiermasze, loteria fantowa. Nie zabrakło również animatorów, którzy umilali czas dzieciom, dostarczając niezapomnianych atrakcji z balonami, dmuchanymi zjeżdżalniami i puchatą watą cukrowa.

Imprezę poprowadzili Marcin Kaszkur, Sławomir Nowoświat, którym bardzo serdecznie dziękujemy.

Największe podziękowania i głębokie ukłony należą się rodzicom: Jolancie Wejer, Beacie Gałeckiej, Jackowi Sieciechowicz, Agnieszce Konkol, Ewie Zamęckiej.

Ich osobiste zaangażowanie, gotowość do działania i aktywność, a także ogromny wkład pracy, sprawiają że życie Ośrodka jest bogatsze. Ich oddanie pozwala tworzyć niepowtarzalną, przyjazną i partnerską atmosferę, w które wszystkie problemy i kłopoty łatwiej się pokonuje.

Dzięki ludziom gotowym nieść bezinteresowną pomoc, wrażliwych na potrzeby innych o niezwykle pojemnych sercach, imprezy takie jak ta sprawiają, że uśmiech z twarzy naszych dzieci nie znika a wspomnienia żyją przez długie tygodnie.

 

 • autor: SOSW Damnica, data: 2018-06-19
 • Piknik Integracyjny "Podaruj Dzieciom Serce"
 • Piknik Integracyjny "Podaruj Dzieciom Serce"
 • Piknik Integracyjny "Podaruj Dzieciom Serce"
 • Piknik Integracyjny "Podaruj Dzieciom Serce"
 • Piknik Integracyjny "Podaruj Dzieciom Serce"
 • Piknik Integracyjny "Podaruj Dzieciom Serce"
 • Piknik Integracyjny "Podaruj Dzieciom Serce"
 • Piknik Integracyjny "Podaruj Dzieciom Serce"
 • Piknik Integracyjny "Podaruj Dzieciom Serce"

Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018

W dniu 16 czerwca br. na stadionie sportowym Potęgowie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu słupskiego. W zawodach udział wzięli zwycięskie drużyny z zawodów gminnych,  które odbyły się w miesiącu maju i czerwcu w poszczególnych gminach.

 

Do rywalizacji przystąpiły drużyny w kategorii męskie, kobiece oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działające przy OSP dziewcząt i chłopców. Zmagania prowadzone były według międzynarodowego regulaminu CTiF. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupsku przy współudziale Komendy Miejskiej PSP w Słupsku. Zawody rozstrzygane były w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. Osobną konkurencją była musztra, za którą drużyny otrzymały nagrody i wyróżnienia. Rywalizacja była bardzo zacięta, zawody niezwykle pasjonujące, a zawodnicy prezentowali wysoki poziom umiejętności  i sprawności. Zwycięscy w grupie męskiej i kobiecej będą reprezentowali powiat słupski na Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych. W klasyfikacji zawodów czołowe miejsce zajęły drużyny:

 

• w grupie męskiej

1 miejsce – OSP Korzybie

2 miejsce – OSP Wrząca

3 miejsce – OSP Sierakowo

 

• w grupie kobiecej

1 miejsce – OSP Korzybie

2 miejsce – OSP Mielno

3 miejsce – OSP Wrząca

 

• w grupie MDP dziewcząt

1 miejsce – OSP Korzybie

2 miejsce – OSP Smołdzino

3 miejsce – OSP Duninowo

 

• w grupie MDP chłopców

1 miejsce – OSP Duninowo

2 miejsce – OSP Podgóry

3 miejsce – OSP Mielno

 

W klasyfikacji generalnej Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP z terenu powiatu słupskiego o puchar Starosty Słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego wygrała Gmina Kępice na drugim miejscu uplasowała się Gmina Kobylnica, a trzecie miejsce zajęła Gmina Dębnica Kaszubska.

Przygotowanie i umiejętności druhów ochotników oceniała komisja sędziowska z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku pod kierownictwem sędziego głównego kpt. Krzysztofa Trockiego.

 • autor: Autor: J.B., fot. Chodorowski Krzysztof, data: 2018-06-18
 • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018
 • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018
 • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018
 • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018
 • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018
 • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018
 • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018
 • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018
 • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018
 • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018
 • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018
 • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018
 • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018
 • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018
 • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018
 • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018
 • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018
 • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018

JARMARK ŚWIĘTOJAŃSKI

 • autor: Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne ,,Budzimy Kulturę'', data: 2018-06-18
 • Jarmark Świetojaśki

Powiat cieszyński z wizytą w regionie słupskim

W dniach 15-18 czerwca br. w powiecie słupskim przebywała na zaproszenie starosty słupskiego delegacja z powiatu cieszyńskiego, w tym m.in. starosta powiatu cieszyńskiego Janusz Król, wicestarosta Maria Cieślar, Przewodniczący Rady Powiatu Ludwik Kuboszek.

Głównym punktem pobytu delegacji w regionie słupskim był udział w II Festiwalu Zespołów Folklorystycznych – Ziemia Słupsk 2018, który odbył się 17 czerwca br. w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Podczas Festiwalu wystąpił także Zespół Folklorystyczny z Ustronia z powiatu cieszyńskiego prezentując piękne regionalne stroje.

Ponadto goście z powiatu cieszyńskiego, z którym powiat słupski współpracuje z sukcesem od ponad 15 lat, zwiedzili Muzeum i Zagrodę Śledziową w Starkowie oraz Słowiński Park Narodowy z wydmami. Na spotkaniu władz powiatów w słupskim starostwie omówione zostały również kierunki współpracy partnerskiej w nadchodzących miesiącach.

 • autor: Fot. SAS, data: 2018-06-18
 • Powiat cieszyński z wizytą w regionie słupskim
 • Powiat cieszyński z wizytą w regionie słupskim
 • Powiat cieszyński z wizytą w regionie słupskim
 • Powiat cieszyński z wizytą w regionie słupskim
 • Powiat cieszyński z wizytą w regionie słupskim

II Festiwal Zespołów Folklorystycznych

W dniu 17 czerwca br. (niedziela ) w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku odbył się II Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska 2018”. Rywalizację artystów poprzedziła uroczysta msza w Kościele Mariackim. Następnie barwny korowód przemaszerował ulicami miasta na teren parku prowadzony przez Ustecką Orkiestrę Dętą. Wystąpiło 21 zespołów (w tym 5 poza konkursem) prezentujących bardzo zróżnicowany repertuar. Przybyli na festiwal goście mogli wysłuchać zarówno piosenek ludowych z różnych regionów, jak i indiańskich ( wykonywanych przez zespół HUU SKA LUTA) oraz bawić się przy muzyce country dzięki  Honky Tonk Brothers – gwiazdom Festiwalu. Dodatkową atrakcję stanowiła wierna rekonstrukcja wioski indiańskiej, gdzie odbywały się liczne konkursy dla dzieci.

Na zaproszenie starosty słupskiego wśród zaproszonych gości obecni byli: dowódca amerykańskiej bazy w Redzikowie kapitan Scott McClelland z Marines oraz władze powiatu cieszyńskiego, w tym starosta cieszyński Janusz Król i wicestarosta Maria Cieślar.

Na Festiwal zawitało też wielu artystów ze swym rękodziełem, Koła Gospodyń Wiejskich z Redzikowa, Damnicy oraz Bruskowa Wielkiego, słupskie Wodociągi z akcją „Pij wodę prosto z kranu” i Wydział Promocji ze słupskiego Starostwa zaopatrujący gości w interesujące materiały informacyjne. Smakosze mogli zaopatrzyć się w swojskie wyroby wędliniarskie, nie zabrakło też słodyczy i przekąsek. Charytatywną zbiórkę prowadziła słupska fundacja Nadzieja działająca na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Wysoki poziom występujących zespołów sprawił, że Jury ( w składzie Zbigniew Babiarz- Zych, Teresa Czyżewska, Elżbieta Stec) miało niełatwe zadanie. Wreszcie po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:

I KATEGORIA (zespoły grające, śpiewające i tańczące)

Nagroda główna – 1000 zł : Zespół Góralski Równica z Ustronia

Wyróżnienie – 500 zł: Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska” z Lęborka

 

II KATEGORIA ( zespoły grające i śpiewające)

Nagroda główna - 800 zł: Zespół Pietruchy z Biesowic

Wyróżnienie – 400 zł: Zespół Bierkowianki z Bierkowa

Wyróżnienie – 300 zł: Zespół Ballada z Koszalina

Wyróżnienie – 200 zł: Kapela Kaszubska Zgoda ze Słupska

 

Organizatorami II FZF był Powiat Słupski oraz Miasto Słupsk i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

Wsparcia finansowego udzieliła Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, Wodociągi Słupsk (/), Herbaciarnia przy Spichlerzu Richtera oraz Bank Spółdzielczy w Ustce.

Patronat medialny sprawował Głos Pomorza, GP24.pl, a także Polskie Radio Koszalin i  Telewizja Kanał 6.

 • autor: fot.SAS, data: 2018-06-18
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych
 • II Festiwal Zespołów Folklorystycznych

Zaproszenie na XLIV sesję Rady Powiatu Słupskiego

 

Słupsk, dnia 14 czerwca 2018 r.

 

OR-II-R.0002.44.2018 

 

                      

 

 

 

Uprzejmie zapraszam na XLIV sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą  zwołuję  zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) na dzień 21 czerwca 2018 roku, godz. 1300 (czwartek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie kworum.

  3. Zmiany w porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu XLIII sesji.

  5. Interpelacje i zapytania radnych.

  6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania
      uchwał Rady Powiatu Słupskiego.

 7. Podjęcie uchwał:

       1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem

            z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2017 rok,

       2) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego
           za 2017 rok,

     3) w sprawie  zatwierdzenia do realizacji w 2018 roku programu polityki zdrowotnej,                        

       4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
           na terenie powiatu słupskiego w 2018 roku,

       5) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Słupskiego na okręgi wyborcze, ustalenia
           ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

       6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok.

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

  9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.

                                                                                                                    

 

                                                                                                          Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                                               Wojciech Krasucki

 • data: 2018-06-15

Zaproszenie na Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Potęgowie

Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Potęgowo 2018

W dniu 16 czerwca br. o godz. 10:00 na stadionie sportowym Potęgowie odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu słupskiego. W zawodach wezmą udział zwycięskie drużyny z zawodów gminnych,  które odbywały się w miesiącu maju i czerwcu w poszczególnych gminach.

Do rywalizacji przystąpią drużyny męskie, kobiece oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działające przy OSP dziewcząt i chłopców. Łączna ilość przewidywanych drużyn – 28, ilość startujących uczestników – 280. Łączna  ilość uczestników ( obsługa techniczna, opiekunowie MDP, sędziowie, obserwatorzy z gmin) - 400 osób. Zmagania prowadzone będą według międzynarodowego regulaminu CTiF.

Zawody otworzy Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupsku / Starosta Słupski - Zdzisław Kołodziejski. Na zakończenie zwycięzcom wręczone zostaną nagrody oraz puchary.

Zawody finansowane są ze środków samorządów powiatu słupskiego.

               

Jednostki biorące udział w zawodach powiatowych w dniu 16.06.2018

 
               

Gmina

Ilość drużyn

 

 

 

 

Męskie

Kobiece

Chłopcy

Dziewczęta

Młodzieżowe poza klasyfikacją

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słupsk

1

1

0

0

 

2

 

Ustka

1

1

1

1

 

4

 

Kobylnica

2

1

0

0

 

3

 

Kępice

1

2

1

1

 

5

 

Dębnica Kasz.

1

1

1

0

 

3

 

Potęgowo

1

1

1

1

2

6

 

Smołdzino

1

0

0

0

2

3

 

Szk. Mechanik

 

 

1

 

 

1

 
           

27

 
               

 

 

 • autor: ZKO, data: 2018-06-14

XIV Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej - Wielokulturowe Pomorze

Dnia 14 czerwca br. odbyło się XIV Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej - Wielokulturowe Pomorze, które zostało objęte patronatem Starosty Słupskiego - Zdzisława Kołodziejskiego.

 • autor: Fot. SAS, data: 2018-06-14
 • Muzeum Wielokulturowe Pomorze
 • Muzeum Wielokulturowe Pomorze
 • Muzeum Wielokulturowe Pomorze
 • Muzeum Wielokulturowe Pomorze
 • Muzeum Wielokulturowe Pomorze
 • Muzeum Wielokulturowe Pomorze
 • Muzeum Wielokulturowe Pomorze
 • Muzeum Wielokulturowe Pomorze
 • Muzeum Wielokulturowe Pomorze

II Międzynarodowy Festiwal- Konkurs Sztuk Scenicznych „ Mewa'' w Rowach

 • autor: Fundacja Diamentowy Głos, data: 2018-06-14
 • Festiwal konkursu Sztuk Scenicznych „ Mewa'' w Rowach
 • Festiwal konkursu Sztuk Scenicznych „Mewa'' w Rowach

Konferencja dotycząca modernizacji portu w Ustce

Podczas konferencji, zorganizowanej w dniu 12 czerwca w usteckim porcie, burmistrz Jacek Graczyk podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie koncepcji jego modernizacji, między innymi Zdzisławowi Kołodziejskiemu, Staroście Słupskiemu. Dla przypomnienia 21 maja 2018 roku Urząd Morski w Słupsku podpisał umowę na dofinansowanie przebudowy portu, na kwotę 188.897.941,00 zł. Umową o dofinansowanie objęty jest I etap przedsięwzięcia, który zostanie zrealizowany do końca I kwartału 2023r.
Podpisanie umowy poprzedzone zostało pracą zespołu ludzi, którzy wspólnie przygotowali założenia "Koncepcji przebudowy wejścia do portu Ustka". Z uwagi na to, że ustecki port jest ważnym elementem rozwoju całego regionu, do współpracy przystąpiło Miasto Słupsk, Powiat Słupski oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego.

 • autor: Fot. SAS, data: 2018-06-13
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja

UWAGA KOMUNIKAT

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że doszło do dużej awarii systemów informatycznych. Największe problemy występują w działaniu Systemu Rejestrów Państwowych. W zawiązku z powyższym nie ma możliwości dokonywania czynności w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Słupsku. Więcej informacji na stronie:

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/awaria-informatyczna-w-urzedach-w-calym-kraju/vrgvjdm

Wakacyjny pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich

W tegoroczne wakacje już po raz czternasty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Będzie kursował codziennie w okresie 23 czerwca – 2 września w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Zatrzyma się m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Wejherowie, Lęborku i Słupsku. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie sloneczny.mazowieckie.com.pl.

Pociąg „Słoneczny” składa się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx. Podróż jest szybka i komfortowa. Z Warszawy do Trójmiasta „Słoneczny” dojeżdża w niespełna 3 godziny, do Ustki w zaledwie 5 h 21 min. Wagony piętrowe są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. Na pokładzie dostępny jest również catering. Nad spokojnym przebiegiem podróży każdego turysty czuwa uprzejma obsługa pociągu.

Bilety na przejazdy pociągiem „Słoneczny” są do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach, ponadto w cenie biletu podróżny może zabrać rower lub psa. Zakupu biletów można dokonać w kasach biletowych, za pośrednictwem strony bilety.mazowieckie.com.pl, w aplikacji skycash, w biletomatach KM, a także bezpośrednio u kierownika pociągu. Wakacyjnemu połączeniu stolicy z wybrzeżem towarzyszy akcja promocyjna „Słoneczny wysyp rabatowy”, dzięki której osoby podróżujące pociągiem „Słoneczny” mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek w interesujących miejscach nad morzem.

 • autor: Koleje Mazowieckie - KM, data: 2018-06-12
 • Pociąg Słoneczny
 • Rozkład jazdy pociagu Słenecznego

Zaproszenie do udziału w Plenerze Fotograficznym

 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk zaprasza miłośników fotografowania na kolejny plener fotograficzny „Inwentaryzacja Wieszyno”. W dniu 16 czerwca (sobota) o godz. 12 spotykamy się przed Świetlicą w Wieszynie.

 

Ogólne zasady pleneru „Inwentaryzacja Wieszyno”

 

1. „Inwentaryzacja Wieszyno” to plener fotograficzny dla wszystkich osób, które kochają fotografię (wiek uczestników i posiadany sprzęt jest nieistotny).

Zachęcamy wszystkich entuzjastów spacerów i fotografii do aktywnego spędzania czasu w każdej grupie wiekowej.

W czasie jednego dnia, w grupie, uzbrojeni w aparaty fotograficzne, razem starajmy się zachować w kadrze ciekawe miejsca w Wieszynie.

 

2. Efekt wspólnej pracy opublikowany zostanie na stronach i mediach społecznościowych CKiBP.

 

3. Ogłaszamy konkurs na najciekawsze fotografie poplenerowe. Pięć najlepszych zdjęć o wymiarach nie większych niż 828 piksele (dłuższy bok) jpg należy przesyłać na adres mailowy:

promocja@gok.slupsk.pl do dnia 30 czerwca .

 

Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora, tytuł lub nr pracy wg wzoru:

jan_kowalski_mlyn.jpg lub jan_kowalski_1.jpg W wysłanym mailu należy podać imię, nazwisko i nr telefonu kontaktowego.

 

DLA AUTORÓW NAJLEPSZYCH FOTOGRAFII CZEKAJĄ CENNE NAGRODY!!  NAGRODĄ GŁÓWNĄ JEST LOT SZYBOWCEM!!!

---

Każdy może indywidualnie wyznaczyć sobie trasę i czas wykonania zdjęć.

 

Po plenerze zapraszamy na darmowego grilla do Świetlicy Wiejskiej w

Wieszynie:)

 • autor: Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gmina Słupsk, data: 2018-06-12
 • Plener fotograficznyy

II Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych w ośrodku „Leśny Kot” w Słupsku

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska” triumfował w II Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Wojskowych, który odbył się 9 czerwca br. w ośrodku „Leśny Kot” w Lasku Północnym w Słupsku. 

            Festiwal zainaugurowała defilada zespołów, prowadzona przez Ustecką Orkiestrę Dętą. Następnie na scenie zaprezentował się z kilkudziesięciominutowym koncertem  Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” im. ppłk. lek. Stanisława Szarmacha,  laureat nagrody głównej ubiegłorocznego I Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Wojskowych w „Leśnym Kocie”. W sumie w konkursie udział wzięło trzynaście zespołów: „Klęcinianki” z Główczyc, Chór „Epifania” z Wrześcia, Seniorzy z Dębnicy Kaszubskiej, „Szczebiotka” z Kępic, „Ale Babki” z Kobylnicy, „Ziemia Lęborska”, „Bell Canto” ze Szczecinka, „Bursztyny” z Sianowa, „Bierkowianki” z Bierkowa, „Bez nazwy” z Wytowna, „Babiniec” z Rowów, „VIS” ze Słupska oraz „Pomorzacy” z gminy Ustka.

            Poza konkursem zaprezentował się Zespół Taneczny „Pląs” ze Słupska, który wykonał oberka i poloneza. W maju tego roku z powodzeniem uczestniczył w World Cup of Folklore - Jesolo 2018 we Włoszech. Otrzymał wyróżnienie - rekomendację do udziału w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych ważną trzy lata.

            Zwycięzcy festiwalu trym razem wystąpili bez sekcji tanecznej, prezentując się jedynie wokalnie i instrumentalnie. W ich repertuarze, najwyżej ocenionym przez jury konkursowe, znalazły się pieśni:  „Pierwsza kadrowa”, „Modlitwa obozowa”, „Maki”, „Serce w plecaku” i „Zostań z nami”.  Jurorzy oceniali dobór repertuaru, poziom artystyczny, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. W nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca „Ziemia Lęborska” otrzymała okazały puchar i nagrodę w wysokości 1500 zł.

            Drugie miejsce zajął zespół „VIS” utworzony przez Paulinę Łagę i Ringo Teodrowicia. Duet ćwiczy śpiew pod opieką instruktora Zbigniewa Sawickiego w Klubie 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. W nagrodę otrzymał puchar i 800 zł. Z kolei puchar za trzecie miejsce i 500 zł trafił do „Babińca” z Rowów, który prowadzi Zorza Sędzicka.

            Organizatorami II Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Wojskowych pod hasłem „Dumni z Polski” byli w tym roku: Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku, Powiat Słupski i powiatowe Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Impreza odbyła się pod patronatem honorowym: Roberta Biedronia - prezydenta Słupska, Zdzisława Kołodziejskiego - starosty słupskiego i Leszka Kulińskiego - wójta gminy Kobylnica.  Przygotowana została w ramach V „Kaziuków nad Słupią” i obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

            Laureat tegorocznego festiwalu powstał w 2004 roku przy Lęborskim Stowarzyszeniu św. Jakuba Apostoła, a od 2008 roku działa przy Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”. Obecnie liczy 40 osób skupionych w trzech grupach: tanecznej, wokalnej i muzycznej – w kapeli. Zdobywa od wielu lat uznanie za opracowania choreograficzne, bogaty repertuar i piękne, oryginalne stroje ludowe. Popularyzuje folklor krakowski, łowicki, ale w szczególności kaszubski. Od początku jest m.in. współorganizatorem Międzynarodowych Spotkań z Folklorem „Muzyka Regionów” w Lęborku. Wielokrotnie koncertował w Polsce oraz  krajach Europy, m.in. w: Niemczech, na Słowacji, Serbii, Macedonii, Litwie, Węgrzech. W 2015 roku wystąpił na XIV Międzynarodowym Wędrownym Festiwalu Folkloru na Węgrzech, a w 2016 podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Ohrid,  w Macedonii. Na swoim koncie ma wiele nagród i wyróżnień, m.in. zdobył wyróżnienia na Międzynarodowym Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska” w Polanicy Zdroju i na X Festiwalu Folkloru Wsi Polskiej w Kielcach. Kierownikiem zespołu jest Renata Hopa.

 

 • autor: M. Smoliński, data: 2018-06-12

10 czerwca odbył się II Charytatywny Bieg z Nadzieją

 • autor: Fot. SAS, data: 2018-06-11
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją
 • II Bieg z Nadzieją

Podsumowanie XIX Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Jutro, 12 czerwca br., o godz 11.00 w hali sportowej w Główczycach, przy ul. Skórzyńskiej 5 odbędzie się podsumowanie XIX Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

Ogłoszone zostaną oficjalne wyniki współzawodnictwa dzieci i młodzieży w kilkunastu dyscyplinach sportowych. Najlepsze szkoły i gminy odbiorą nagrody i puchary za zwycięstwo w punktowanych kategoriach.

Podsumowaniu Olimpiady towarzyszyć będą występy artystyczne i udział utytułowanej sportsmenki z powiatu słupskiego  - Klaudii Maruszewskiej - mistrzyni świata juniorów w rzucie oszczepem oraz jej trenera - Henryka Michalskiego.

 • autor: SSZS, data: 2018-06-11

V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie

V Kaziuki nad Słupią trwały od soboty w ośrodku Leśny Kot pod hasłem „Dumni z Polski”. Głównym wydarzeniem pierwszego dnia o był II Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych. W niedzielne południe odbył się tam Festiwal „Krasnoludków” Ziemi Słupskiej. Przez oba dni  funkcjonował Jarmark Wileński.

 • autor: Fot. SAS, data: 2018-06-11
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 •  V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 •  V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 •  V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 •  V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie
 • V Kaziuki nad Słupią w Leśnym Kocie

Cykl imprez zorganizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku z okazji Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka Dom Pomocy Społecznej w Machowinku zorganizował cały cykl imprez dla swoich Podopiecznych, który zakończy się zwiedzaniem wspaniałych atrakcji Doliny Charlotty w nadchodzącym tygodniu.

 

Jedna z imprez jaką był festyn sportowo- rozrywkowy pn. ”Hawajskie rytmy” odbyła się 6 czerwca br. Dyrektor Marek Król w imieniu gospodarzy witał gości – uczestników z DPS Machowino, DPS Lubuczewa, DPS Przytocka, DPS „Leśna Oaza” oraz liczną ekipę ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie. Uczestnicy Festynu gorąco powitali gości honorowych: Starostę Słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego, Wicestarostę Rafała Konona, Wójta Gminy Ustka Annę Sobczuk – Jodłowską, dyrektorów ww. placówek, a także przedstawicieli załogi firmy Scania Production Słupsk S.A., która ufundowała wyposażenie wraz z piecem do otwartej w tym samym dniu pracowni. Dyrektor Scania Production Słupsk S.A. - Katarzyna Ożarek odebrała od mieszkańców i pracowników DPS oraz Starosty Słupskiego podziękowania wraz z dyplomem, dodatkowo w ramach podziękowania  w Alei Różanej Przyjaciół DPS Machowinko wkopany został krzak róży.

              

 Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski życzył uczestnikom Festynu wspaniałej zabawy w zdrowej rywalizacji i oficjalnie rozpoczął Leśną Sztafetę, przeprowadzone konkurencje sportowe związane były z tematem Festynu (wśród nich znalazł się Taniec Limbo, rzut z kokosa, hawajskie zmagania itp.).

            

 Dużo radości wywołały niełatwe konkurencje dla VIP-ów, wśród nich znalazły się takie jak taniec w hawajskiej spódnicy, kręcenie hula-hop, slalom z kokosem i szukanie muszelki w piasku.

                

Atrakcją imprezy był również przyjazd gości ze Szkoły Policji w Słupsku, którzy uczestnikom „oddali we władanie” swój radiowóz. Za oprawę muzyczną organizatorzy dziękowali Piotrowi Kozłowskiemu, zaś firma Ale-Frajda urozmaiciła atrakcje watą cukrową, balonami oraz puszczaniem baniek. Tradycyjnie pyszne lody ufundowała Lodziarnia Chomczyńscy z Ustki. Festyn mógł się odbyć dzięki sponsorom, którzy od wielu lat, wspierają imprezy w DPS Machowinko. Wyrazy podziękowania należą się panu Jackowi Chomczyńskiemu oraz firmom: Serkol, Meat-Pol i Mira.

               

W imieniu organizatorów, DPS Machowinko oraz Stowarzyszenie „Przyjaciel” działającego przy DPS, dyrektor DPS dziękował pracownikom oraz pedagogom z SOSW w Damnicy za organizację, a wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę, zapraszając wszystkich na kolejny festyn w przyszłym roku.

 • autor: DPS Machowinko, data: 2018-06-08
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko
 • Dzień Dziecka w DPS Machowinko

Warsztaty integracyjne ,, BEZPIECZNE WAKACJE''

05 czerwca 2018r. w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Damnicy odbyły się warsztaty integracyjne pod hasłem  BEZPIECZNE WAKACJE.

Uczniowie Ośrodka i zaprzyjaźnionych szkół, w tym z Sieci Szkół Morskich wzięli udział w  warsztatach propagujących bezpieczeństwo wypoczynku nad wodą, w lesie, w mieście i na wsi. Przygotowanie do bezpiecznych wakacji obejmowało pierwszą pomoc przedmedyczną, gaszenie pożaru, zachowanie w lesie, nad wodą, na drodze. W  rajdzie rowerowym wzięli udział uczniowie z SOSW Damnica i SOSW Lębork.

Prezentacje przygotowane zostały przez: Nadleśnictwo  Damnica, Ochotnicza Straż Pożarna  Damnica, WOPR Słupsk, 7 Brygada Obrony Wybrzeża Słupsk, Zespół Szkół Policealnych  Słupsk, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych Słupsk,  Complex Ewa Boryło Słupsk, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Maria Haładej Damnica.

Spotkanie zakończyła wspólna biesiada, która została zorganizowana dzięki wparciu firm: Tomasz Tołoczko Kruszyna, Góra Lodowa Słupsk, Eden Catering Słupsk.

Firma ENGiE Słupsk wyposażyła wszystkich uczestników w odblaski, kamizelki odblaskowe oraz upominki.

Nad całością imprezy czuwał i ją poprowadził Dariusz Kloskowski, który w bieżącym roku szkolnym jest Mecenasem Ośrodka.

 • autor: SOSW DAMNICA, data: 2018-06-08
 • Warsztaty integracyjne ,, BEZPIECZNE WAKACJE''
 • Warsztaty integracyjne ,, BEZPIECZNE WAKACJE''
 • Warsztaty integracyjne ,, BEZPIECZNE WAKACJE''
 • Warsztaty integracyjne ,, BEZPIECZNE WAKACJE''
 • Warsztaty integracyjne ,, BEZPIECZNE WAKACJE''
 • Warsztaty integracyjne ,, BEZPIECZNE WAKACJE''
 • Warsztaty integracyjne ,, BEZPIECZNE WAKACJE''
 • Warsztaty integracyjne ,, BEZPIECZNE WAKACJE''

VI TURNIEJ MIĘDZYNARODOWY PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW I SUPERJUNIORÓW

 • data: 2018-06-07
 • VI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ I OLDBOJÓW I...
  • autor: Józef Konecki

POWIATOWE ĆWICZENIE OBRONNE ,,AGRO-2018”

POWIATOWE ĆWICZENIE OBRONNE ,,AGRO-2018” – ATAK TERRORYSTYCZNY NA ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁUPSKU


            W dniu 5 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, odbyło się powiatowe ćwiczenie obronne pt. ,,AGRO-2018”. 

            W ramach ćwiczenia przeprowadzono epizod napadu terrorystycznego 2 uzbrojonych osób, które użyły broni palnej oraz materiałów wybuchowych wobec uczniów. Symulacja przygotowana została w wariancie siłowym. Kiedy prowadzący rozmowę negocjator nie osiągnął porozumienia z porywaczami, dowodzący akcją z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku poprosił o wsparcie antyterrorystów z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku. Antyterroryści dokonali sprawdzenia pomieszczeń, ewakuowali część uczniów oraz zabezpieczyli pomieszczenia, w których zabarykadowali się napastnicy. Po kilku minutach i serii strzałów antyterroryści odbili przetrzymywanych zakładników, a napastników obezwładnili. Następnie grupa saperska z SPAP w Gdańsku dokonała przeszukania oraz neutralizacji budynku szkoły w związku z informacją o podłożonym ładunku wybuchowym. Z budynku szkoły saperzy wynieśli i rozbroili ładunek wybuchowy podłożony przez agresorów. Na koniec akcji Państwowa Straż Pożarnej w Słupsku, ewakuowała uwięzionego nauczyciela za pomocą wozu bojowego wyposażonego w drabinę mechaniczną. Całość akcji zabezpieczali żołnierze z Bataliony Ochrony Bazy w Redzikowie. W ćwiczeniach czynny udział wzięli uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Ćwiczenia obserwowali uczniowie i nauczyciele, zaproszeni wójtowie i dyrektorzy placówek oświatowych z terenu powiatu słupskiego. Otrzymali oni praktyczną lekcję, jak zachować się w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i współdziałania ze służbami podejmującymi interwencję.

            Powiatowe ćwiczenie obronne „AGRO-2018” to kolejne tego typu ćwiczenia organizowane na terenie powiatu po ćwiczeniu ,,OBRONNIK-2016”, które odbyło się w Główczycach w 2016r. W ramach podejmowanych działań  uczestnicy mogli w sposób praktyczny przećwiczyć działania wymagające współdziałania administracji samorządowej  ze służbami i inspekcjami oraz jednostkami wojskowymi działającymi na terenie powiatu. Ćwiczenie pozwoliło na wypracowanie wielu cennych doświadczeń i spostrzeżeń, które mogą wpłynąć na szybsze i sprawniejsze działanie służb w niesieniu pomocy zagrożonym mieszkańcom powiatu słupskiego.