Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Sobota 21 Kwietnia 2018     Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

AktualnościAktualności 2018

Multimedia

 • Starostwo Powiatowe w Słupsku
 • Swołowo - Kraina w Kratę
 • Port w Ustce
 • Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie
 • Pałac Bismarcka w Warcinie - Obecnie Technikum Leśne
 • Muzeum wsi Słowieńskiej w Klukach
 • Dolina Charlotty w Strzelinku
 • Elektrownia wodna w Gałęźni Małej
 • Elektrownia Wodna w Biesowicach
 • Elektrownie Wiatrowe w Kobylnicy
 • Latarnia morska w Czołpinie
 • Plaża w Ustce
 • Ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym
 • Kościół w Barcinie
 • Kościół w Bierkowie
 • Kościół w Budowie
 • Kościół w Cecenowie
 • Kościół w Dobieszewie
 • Kościół w Ustce
 • Kościół w Bruskowie
 • Kościół w Niepoględzie
 • Kościół w Osowie
 • Kościół w Strzelinie
 • Kościół w Swołowie
 • Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie
 • Pałac w Warcinie
 • Źródło Joanny w Warcinie
 • Elektrownia Wodna w Biesowicach z lotu ptaka
 • Elektrownia wodna w Krzyni
 • Żelkowo
 • Spływ kajakowy Słupią
 • Starostwo Powiatowe nocą
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kalendarium

Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

I Festiwal Praw Dziecka

W dniu dzisiejszym, w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, przy ul. Przemysłowej 100 w Słupsku, rozpoczął się I Festiwal Praw Dziecka , który swoim patronatem honorowym objęli: Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak, starosta słupski Zdzisław  Kołodziejski oraz prezydent Słupska Robert Biedroń. W uroczystości otwarcia ww. Festiwalu udział wziął wicestarosta Rafał Konon.

Festiwal jest organizowany przez Słupskich Korczakowców oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce i Urząd Miejski w Słupsku. Podczas Festiwalu uczestniczy rozmawiać będą m.in. na tematy dotyczące: respektowania praw dziecka przez dorosłych, konstruktywnych formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, problemu hejtu wśród młodzieży, akceptacji drugiego człowieka, credo pedagogicznego Janusza Korczaka oraz działalności Ireny Sendlerowej.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM FESTIWALU:

Program Festiwalu
20 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Przemysłowa 100.

godz. 9:00 – 9:15
1. Inauguracja Festiwalu: NATALIA SZCZUCKA Dyrektorka Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, MAREK MICHALAK Rzecznik Praw Dziecka, ZDZISŁAW KOŁODZIEJSKI Starosta Słupski, ROBERT BIEDROŃ Prezydent Miasta Słupska, MAŁGORZATA IWAŃSKA Dyrektor ZSP.

godz. 9:15 – 11:00
2. Debata Oksfordzka – teza debaty: Kto nie krytykuje, ten przyzwala.
W Debacie udział wezmą uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku, 8 uczniów debatujących w dwóch zespołach oraz blisko 80 uczniów wśród publiczności.
Moderatorem debaty będzie Michał Tramer, sekretarzem – Remigiusz Ciunczyk.

20 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkiej w Słupsku, ul. Jaracza 18a
godz. 12:00 – 12:15
1. Otwarcie wystawy prac plastycznych uczniów Liceum Plastycznego im. St. I. Witkiewicza przez Rzecznika Praw Dziecka oraz przedstawienie działalności Ireny Sendlerowej.

godz. 12:15 – 13:40
2. Dialog Obywatelski O przyszłości dzieci
Panel dyskusyjny, w którym udział weźmie młodzież ze słupskich szkół, Natalia Szczucka – Dyrektorka Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej oraz Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka. Dialog poświęcony zostanie przyszłości dzieci w różnych obszarach życia w Polsce i Europie.
W dialogu uczestniczyć będą również inni uczniowie, a także wolontariusze, harcerze i bibliotekarze. Zgromadzona publiczność będzie zaangażowana w dialog – możliwość zadawania pytań.
Moderatorem dialogu będzie Anna Babicka – Wirkus.

godz. 13:40 – 13:50
3. Występ muzyczny.

godz. 13:55 – 14:10
4. „Strojenie” drzewa listkami z prawami dziecka – zawieszanie listków z wypisanymi prawami dziecka przez uczestników Dialogu Obywatelskiego.

20 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Mural „SZANUJ i REAGUJ” przy ul. Jaracza 18a

godz. 14:15 – 14:45
1. Przeprowadzenie wywiadu nt. „Hejtu dzieci w sieci” – dzieci będą rozmawiać ze sobą wzajemnie, następnie dzieci zadadzą pytania Rzecznikowi Praw Dziecka.

godz. 14:45 – 15:00
2. Odznaczenie wolontariuszy przez Rzecznika Praw Dziecka.

godz. 15:00 – 15:15
3. Zabawy integrujące przeprowadzone przez 42. Harcerską Drużynę Wielopoziomową „Biały Kieł”.

Godz. 15:15-15:30
4. Briefing prasowy dla dziennikarzy

Termin: 21 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Teatr Lalki TĘCZA
Godz. 11:00

1. Premiera spektaklu dla dzieci. Tytuł spektaklu „Ignatek szuka przyjaciela„. Spektakl został opracowany na podstawie książki Pawła Pawlaka, pod tym samym tytułem.
Reżyseria: Anna Pawelska, Scenografia: Justyna Bernadetta Banasiak, muzyka: Magdalena Gorwa, reżyseria świateł i wizualizacje: Magdalena Grundwald.
Czas trwania ok. 45 minut

2. Warsztaty dla dzieci.
Warsztaty dla najmłodszych uczestników Festiwalu. Warsztaty będą dotyczyły tematyki praw dziecka, równości, poszanowania drugiej osoby.

Termin: 21 kwietnia 2018 r.
Miejsce: park przy ul. Wazów
Godz. 12:30 – 13:00
1. Nadanie nazwy parkowi przy ul. Wazów
Nadanie parkowi nazwy Park Ireny Sendlerowej

Zakończenie I Festiwalu Praw Dziecka

 

 

 • autor: Tekst: AK, fot. SAS, data: 2018-04-20

Konkursy dla młodzieży z regionu słupskiego

Serdecznie zapraszamy młodzież z regionu słupskiego do udziału w konkursach organizowanych przez Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk.

W załączeniu regulaminy wszystkich konkursów.

Więcej informacji:

Konkurs na Europejską Szkołę Roku: https://europedirect-slupsk.pl/konkurs-na-europejska-szkole-roku-dla-szkol-podstawowych/

Europejska Gra Miejska: https://europedirect-slupsk.pl/europejska-gra-miejska-9-maja-2018-roku/

Konkurs fotograficzny: "Unia Europejska w regionie słupskim": https://europedirect-slupsk.pl/unia-europejska-w-regionie-slupskim-konkurs-fotograficzny/

 • autor: Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk, data: 2018-04-20

"Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających w województwie pomorskim"

Informacja dotycząca projektu "Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr  zarządzających w województwie pomorskim".

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz w porozumieniu z Pomorskim Kuratorium Oświaty.

 

Kontakt:

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia

Kontakt:
(+48) 577 280 440
http://www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczej/

 • autor: Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, data: 2018-04-20
 • Informacja
 • Informacja
 • Informacja

Zaproszenie na XLII sesję Rady Powiatu Słupskiego

Uprzejmie zapraszam na XLII sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą  zwołuję  zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) na dzień 24 kwietnia 2018 roku, godz. 1300 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,  
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XLI sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupskiego w 2017 roku. 
8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie sanitarno-weterynaryjnym na terenie powiatu słupskiego za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwał: 

 1. w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania powiatu z zakresu edukacji publicznej dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły branżowej I stopnia,
 2. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/176/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski,
 3. w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/256/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 4. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Słupsk,
 5. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/261/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G  na odcinku Dębnica Kaszubska – Podwilczyn,
 6. w sprawie dopuszczenia zapłaty środków publicznych stanowiących dochody budżetu Powiatu Słupskiego instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,
 7. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok,

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Jan Olech
 

VII Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej

Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej

 

Jutro, tj. 20 kwietnia br. (w piątek) w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbędzie się VII Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej. Wystąpi kilkunastu młodych wykonawców. Początek o godz. 17-ej.

 

Celem przeglądu jest promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej o wysokich walorach artystycznych, promowanie młodych talentów i inspiracja do poszukiwań artystycznych, rozwijanie wrażliwości artystycznej u młodych wykonawców i odbiorców piosenki poetyckiej, konfrontacja dokonań twórczych, rozwój twórczości literackiej i muzycznej, zachęcenie do śpiewania poezji lokalnych twórców oraz wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. Uczestnikami przeglądu mogą być soliści i zespoły wokalne, na których czekają nagrody finansowe.

 

W tegorocznym przeglądzie udział wezmą: Joanna Płatwa, Roksana Białek, Weronika Marcjan, Paula Łaga, Maja Mędrek, Maja Hulecka, Ewelina Bogucka, Piotr Kamiński, Julia Nowacka, Kinga Łoźińska, Paulina Daniszewska, Paulina Śledź i gościnie Natalia Rudyk, ubiegłoroczna laureatka nagrody głównej. Ponadto w programie znajdą się występy grupy tanecznej działającej przy CKiE w Damnicy oraz występ Kapeli z Gminy Damnica z nowymi piosenkami z przygotowywanej płyty pt. „Tu i teraz”, która ma się ukazać jeszcze w tym roku.

 

Przegląd organizują Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz powiatowe Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Wykonawcy ubiegać będą się o nagrody finansowe, m.in. dwa razy w wysokości po 700 zł. Oprócz już znanych utworów poetyckich będzie można usłyszeć też wiersze lokalnych poetów w oryginalnym opracowaniu muzycznym. Wstęp wolny! Organizatorzy serdecznie zapraszają do Damnicy miłośników poezji śpiewanej.

 • autor: CER , data: 2018-04-19

I Ogólnopolski Bieg Pałacowy

I Ogólnopolski Bieg Pałacowy

 

                  15 kwietnia 2018 roku odbył się I Ogólnopolski Bieg Pałacowy na rzecz uczniów /wychowanków Ośrodka.

Inicjatorami imprezy byli: Stowarzyszenie ABI- Akceptacja, Bezinteresowność, Inkluzja przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Damnicy, HERKULES Sp. z o. o., Modular Consulting -kmdr ppor. Dariusz Kloskowski i instytucje lokalne.

Zadanie publiczne dotowane było przez Powiat Słupski.

W tym wyjątkowym biegu udział wzięli profesjonalni biegacze i kijkarze oraz uczniowie/ wychowankowie z Damnickiego Pałacu.

Impreza połączona była z obchodami Światowego dnia Autyzmu.

Atrakcją wydarzenia było militarne miasteczko zorganizowane przez 7 Brygadę Obrony Wybrzeża w Słupsku, występ Usteckiej Orkiestry Dętej oraz prezentacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy.

Wsparcia woluntarystycznego udzieliła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Damnicy, młodzież z Zespołu Szkół w Damnicy i młodzież z Sieci Szkół Edukacji Morskiej w Słupsku.

 

Partnerzy imprezy:

 1. Powiat Słupski,
 2. Gmina Damnica,
 3. Nadleśnictwo Damnica,
 4. CEIK Damnica,
 5. OSP w Damnicy,
 6. Policja w Damnicy,
 7. Zespół Szkół w Damnicy,
 8. 7 Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku,
 9. Sieć Szkół Edukacji Morskiej w Słupsku,
 10. Ustecka Orkiestra Dęta w Ustce,
 11. Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce.

 

Sponsorzy:

 

1.Wosana S.A w Damnicy,

2.PPD POLTAREX Sp z o o Tartak w Damnicy,

3.M&S Pomorska Fabryka Sp z o. o. Okien w Słupsku,

4.Salon Fryzjerski „Sisters”  u.Filmowa 3b w Słupsku,

5. Muszelka Cukiernia A.I Dobiegała , I. Dobiegała-Żuralska w Słupsku,

6."Lewna" Piekarnia Ciastkarnia S.C. Arkadiusz Lewna Eugeniusz Lewna w Słupsku,

7.Bogdan Kiedrowski „Przyjaciel –Piekarz” w Słupsku,

8.Dorota Mendala „Delikatesy-Nova” w Słupsku,

9.Dakar Sp z o. o. ul.Słoneczna 15a w Słupsku,

10.Tomasz Finister Kępice,

11.KEGAR Kępice,

12. Szkoła Motorowodna i Survivalu  MAGOLA w Słupsku.

 

Składamy serdeczne podziękowania za udział i pomoc w organizacji. Zapraszamy za rok.

 

 • Bieg Palacowy
  • autor: SOSW Damnica, data: 2018-04-18
 • Bieg Pałacowy
  • autor: SOSW Damnica, data: 2018-04-18
 • Bieg Pałacowy
  • autor: SOSW Damnica, data: 2018-04-18
 • Bieg Pałacowy
  • autor: SOSW Damnica, data: 2018-04-18
 • Bieg Pałacowy
  • autor: SOSW Damnica, data: 2018-04-18
 • Bieg Pałacowy
  • autor: SOSW Damnica, data: 2018-04-18
 • Bieg Pałacowy
  • autor: SOSW Damnica, data: 2018-04-18
 • Bieg Pałacowy
  • autor: SOSW Damnica, data: 2018-04-18
 • Bieg Pałacowy
  • autor: SOSW Damnica, data: 2018-04-18
 • Bieg Pałacowy
  • autor: SOSW Damnica, data: 2018-04-18

Konferencja prasowa Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk

16 kwietnia 2018 roku odbyła się konferencja prasowa z udziałem: Zdzisława Kołodziejskiego – Starosty Słupskiego, Pawła Lisowskiego – Członka Zarządu Powiatu Słupskiego, Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Słupsk, Adama Sędzińskiego – Sekretarza Gminy Słupsk, Jacka Graczyka – Burmistrza Miasta Ustka, Krystyny Danileckiej–Wojewódzkiej – Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska, Mirosław Kamińskiego – Prezesa Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Edyty Wolskiej – Dyrektora Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku.

Konferencję prasową otworzyła Edyta Wolska – Dyrektor Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, która poinformowała o otrzymanym grancie na prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk ze środków Unii Europejskiej.

Starosta Słupsku Zdzisław Kołodziejski zapowiedział na konferencji, iż „9 maja 2018 roku organizujemy wspólnie obchody Święta Unii Europejskiej, które odbędą się w Parku Powstańców Warszawskich między siedzibą Starostwa Powiatowego w Słupsku, a siedzibą Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk. W Starostwie Powiatowym zostaną ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego, Europejskiej Gry Miejskiej, a także konkursu na Europejską Szkołę Roku. Swoją obecność zapowiedział Janusz Lewandowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego”.

Paweł Lisowski – członek Zarządu Powiatu Słupskiego dodał natomiast, że „wśród atrakcji przewidzianych podczas obchodów Święta Unii Europejskiej jest rodzinne grillowanie, miasteczko ruchu drogowego przygotowane przez Straż Miejską w Słupsku, Europejska Gra Miejska, punkt medyczny przygotowany przez Akademię Pomorską w Słupsku, czy lekcje europejskie”.                                                                                 

Ww. Konferencja odbyła się 1 stycznia br. w związku z rozpoczęciem  działalności Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk prowadzonym przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku w partnerstwie z: Powiatem Słupskim, Miastem Gminą Ustką, Gminą Kobylnicą, Gminą Słupsk, Miastem Słupsk, Słupskim Instytutem ds. Młodzieży oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Stworzenie Punktu jest efektem złożonego projektu w związku z ogłoszonym przez Komisję Europejską zaproszenia do składania wniosków nr COMM/WAW/ED/2018-2020 na „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk w latach 2018 – 2020” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest prowadzenie działań informacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, informowanie o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych, budowanie przestrzeni do dyskusji na bieżące tematy związane z działaniami podejmowanymi przez tę organizację międzynarodową, a także popularyzacja wiedzy w zakresie jej funkcjonowania.

 

 

 • autor: Tekst: https://europedirect-slupsk.pl, fot. SAS, data: 2018-04-17
 • Konferencja prasowa Punkt Informacji Europejskiej Europe...
 • Konferencja prasowa Punkt Informacji Europejskiej Europe...
 • Konferencja prasowa Punkt Informacji Europejskiej Europe...
 • Konferencja prasowa Punkt Informacji Europejskiej Europe...
 • Konferencja prasowa Punkt Informacji Europejskiej Europe...
 • Konferencja prasowa Punkt Informacji Europejskiej Europe...
 • Konferencja prasowa Punkt Informacji Europejskiej Europe...
 • Konferencja prasowa Punkt Informacji Europejskiej Europe...
 • Konferencja prasowa Punkt Informacji Europejskiej Europe...
 • Konferencja prasowa Punkt Informacji Europejskiej Europe...
 • Konferencja prasowa Punkt Informacji Europejskiej Europe...
 • Konferencja prasowa Punkt Informacji Europejskiej Europe...
 • Konferencja prasowa Punkt Informacji Europejskiej Europe...

Dzień Rzemiosła w Słupsku

 • autor: fot. SAS, data: 2018-04-16
 • Dzień Rzemiosła
 • Dzień Rzemiosla
 • Dzień Rzemiosla
 • Dzień Rzemiosla
 • Dzień Rzemiosla
 • Dzień Rzemiosla
 • Dzień Rzemiosla
 • Dzień Rzemiosla
 • Dzień Rzemiosla
 • Dzień Rzemiosla
 • Dzień Rzemiosla
 • Dzień Rzemiosla
 • Dzień Rzemiosla
 • Dzień Rzemiosla
 • Dzień Rzemiosla
 • Dzień Rzemiosla
 • Dzień Rzemiosla

78. rocznica Zbrodni Katyńskiej

 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk

1 stycznia 2018 roku zainaugurował swoją działalność Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk prowadzony przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku w partnerstwie z: Powiatem Słupskim, Miastem Gminą Ustką, Gminą Kobylnicą, Gminą Słupsk, Miastem Słupsk, Słupskim Instytutem ds. Młodzieży oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane projekty, które zostaną zrealizowane w najbliższych dwóch miesiącach:
1. Święto Unii Europejskiej – 9 maja 2018 roku;
2. Europejski Konkurs Fotograficzny „Unia Europejska w regionie słupskim”;
3. Dialog Obywatelski z udziałem Jakuba Boratyńskiego – Szefa Departamentu Cyberbezpieczeństwa Komisji Europejskiej;
4. Mobilny Punkt w Ustce;
5. Konkurs na Europejską Szkołę Roku;
6. XIV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”
7. Seminarium dla przedsiębiorców – 18 kwietnia 2018 roku.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele wszystkich partnerów oraz podmiotów uczestniczących w realizacji projektu.

Niemal 3.000.000 zł na politykę senioralną w gminach powiatu słupskiego

Niemal 3.000.000 zł na politykę senioralną w gminach powiatu słupskiego

 

12 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. „Srebrna sieć” – partnerskiego przedsięwzięcia 11 podmiotów z powiatu słupskiego, które umożliwi 250 seniorom oraz ich opiekunom dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. W ramach projektu powstaną również Gminne Rady Seniorów.

 

W podpisywaniu umowy na dofinansowanie uczestniczył Mieczysław Struk  - Marszałek Województwa Pomorskiego, Leszek Kuliński - Wójt Gminy Kobylnica (lider projektu) oraz partnerzy: Anna Sobczuk-Jodłowska – Wójt Gminy Ustka, Teresa Florkowska – Wójt Gminy Główczyce i Dawid Litwin – Wójt Gminy Potęgowo.

Dzięki dofinansowaniu 250 osób w wieku 60+ (niesamodzielne, przewlekle chore, niepełnosprawne, samotne itp.) skorzysta z bezpłatnej teleopieki, telemedycyny, rehabilitacji domowej i sąsiedzkich usług opiekuńczych. W siedmiu gminach powstanie zintegrowany lokalny system usług opiekuńczych wykorzystujący nowoczesne, zdalne technologie oraz instrumenty animacji środowiskowej i promocji wolontariatu senioralnego. Funkcjonować będą Samopomocowe Grupy Sąsiedzkie, Kluby Animacji, Punkty Usług Wzajemnych.

 

 „Srebrna Sieć” to kolejny element naszej polityki senioralnej. Realizacja projektu umożliwi 25 seniorom z gminy Potęgowo skorzystanie m.in. z bezpłatnych usług opiekuńczych, w tym teleopieki – mówi Dawid Litwin, Wójt Gminy Potęgowo. – W ubiegłym roku uchwałą Rady Gminy wprowadziliśmy Gminną Kartę Seniora, dzięki której starsze osoby mogą korzystać z tańszych zakupów i usług. Jesteśmy świadomi zmian jakie zachodzą w społeczeństwie, dlatego już teraz dbamy o rozwiązania, które ułatwią funkcjonowanie seniorom – dodaje.

 

Projekt umożliwi seniorom i ich opiekunom dostęp do wiedzy, szkoleń i świadczeń opiekuńczych. W Słupsku utworzona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych, która zaopatrywać będzie mieszkańców w wieku senioralnym w niezbędny sprzęt. Aktywność środowiska 60+ wzmocniona zostanie poprzez powstanie ośmiu Gminnych Rad Seniorów, które zapewnią wieloletnie, zaplanowane działania na rzecz swojego środowiska

W ramach projektu przewidziano także prowadzenie usługi informacyjno-poradniczych pn. „Srebrny Telefon”. Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Słupsk zostanie powołany animator działań senioralnych, którego zadaniem będzie m.in. organizacja prac Gminnych Rad Seniorów.

 

Projekt „Srebrna Sieć” będzie realizowany do końca 2020 roku. Liderem projektu jest Gmina Kobylnica. Partnerzy: Gminy: Damnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, Tuchomie, Powiat Słupski oraz Fundacja Niesiemy Pomoc i Spectrum Research Agnieszka Małecka - Jagła. Wartość projektu ogółem to 2 909 872 zł, w tym wartość dofinansowania 2 764 378 zł.

 • autor: autor/fot. Gmina Potęgowo, data: 2018-04-13
 • Niemal 3 000 000 zł na politykę senioralną

Majówka w Potęgowie

 • Majówka w Potęgowie
  • autor: GOK Potęgowo, data: 2018-04-13

Warsztaty rzeźbiarskie

Ruszyły stacjonarne warsztaty rzeźbiarskie, prowadzone przez mistrza rzeźbiarstwa Zenona Frąckiewicza, tegorocznego stypendystę Starosty Słupskiego. Zajęcia odbywają się w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego, która działa przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

 • autor: fot. CER, data: 2018-04-12
 • Warsztaty rzeźbiarskie
 • Warsztaty rzeźbiarskie
 • Warsztaty rzeźbiarskie
 • Warsztaty rzeźbiarskie
 • Warsztaty rzeźbiarskie

Powiat Słupski ponownie w ścisłej czołówce Rankingu Związku Powiatów Polskich

W Warszawie odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich (10 - 11 kwietnia br.), podczas którego starosta słupski Zdzisław Kołodziejski wraz z wicestarostą Rafałem Kononem odebrali z rąk prezesa Związku Powiatów Polskich Ludwika Węgrzyna statuetkę i dyplom za zajęcie drugiego miejsca w Polsce w kategorii powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich, oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.

 

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking trwa przez cały rok.

 

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

 

Również inne samorządy z naszego regionu znalazły się wysoko w swoich kategoriach. Słupsk zajął bowiem 9 miejsce wśród miast na prawach powiatu, a gmina Kobylnica miejsce 2 w kategorii gmin wiejskich.

 

 

 • autor: PL, Foto: ww.zpp.pl, data: 2018-04-11
 • Powiat Slupski w czołówce rankingu ZPP
 • Powiat Slupski w czołówce rankingu ZPP
 • Powiat Slupski w czołówce rankingu ZPP

Powiatowy Przegląd Kabaretów „Obciach”

Kobylnica znów stała się regionalną stolicą śmiechu. A to za sprawą 11. edycji Powiatowego Przeglądu Kabaretów „Obciach”, który 9 kwietnia zorganizowano w Gminnym Centrum Kultury i Promocji.

Ostatnia edycja imprezy przyciągnęła rekordową liczbę satyryków i kabareciarzy. Publiczność mogła obejrzeć osiemnaście występów. Oprócz dzieci i młodzieży, w Przeglądzie wystartowały również grupy złożone z osób dorosłych. Bez względu na wiek wszyscy starali się w jak najbardziej wyszukany i nietypowy sposób rozbawić widownię i zyskać aprobatę jurorów.

Tematami podejmowanymi w trakcie swoich występów wielokrotnie zaskakiwali, czasem zmuszali do refleksji, pokazując, że o poważnych sprawach i problemach, często można mówić w żartobliwy sposób. To właśnie pomysłowość, umiejętności artystyczne i dobór repertuaru miały wpływ na końcową ocenę jurorów.

Kategoria dziecięca:

1. „Przez dziurkę od klucza” – Wytowno

2. „Szpilka” – Miastko

3. „Horrorek” – Kobylnica

Wyróżnienie: „Siódemka” – Skórowo, „Na wspak-Terabak”

 

Kategoria młodzieżowa:

1. „Bez nazwy” – Słupsk

2. „Daleko od celu” – Słupsk

3. „Czwórka” – Słupsk

Wyróżnienie: „Kurtynka” – Słonowice

Wyróżnienie za kreację aktorską: Kinga Rutkowska, Jan Michałowicz, Oskar Degórski

 

Kategoria dorosłych:

1. „Uśmiechnięty Belfer” – Kobylnica

2. „Kabaret Bez Nazwy” – Kobylnica

Wyróżnienie: „Epitetem po metaforze” – Lubuczewo

Wyróżnienie za kreację aktorską: Dorota Kosidło

 

Powiatowy Przegląd Kabaretów „Obciach” organizowany jest dzięki współpracy Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, Powiatu Słupskiego oraz Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego.

 • autor: źródło: kobylnica.pl, fot. CER, data: 2018-04-11
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018
 • Obciach 2018

Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

W dniu 25 maja 2018 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku odbędzie się druga edycja Olimpiady Pierwszej Pomocy Przedmedycznej realizowana w ramach programu edukacyjnego z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla szkół powiatu słupskiego pt. „ABC pierwszej pomocy”. W finale Olimpiady uczestniczyć będą 23 drużyny reprezentujące szkoły z powiatu słupskiego.

W ramach przygotowania do Olimpiady ratownicy medyczni Pogotowia Ratunkowego w Słupsku przeprowadzą dla wszystkich szkół, które zakwalifikowały się do finału bezpłatne pokazy ratownictwa medycznego dla uczniów tych szkół oraz ćwiczenia dla drużyn, które będą reprezentować te szkoły w finale. Inauguracyjny pokaz i szkolenie odbyło się w Zespole Szkół w Damnicy 9 kwietnia 2018 r.

Szkoły zgłoszone na „Olimpiadę Pierwszej Pomocy Przedmedycznej”

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny

- Siemianice

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi

- Kobylnica

3. Szkoła Podstawowa

- Kołczygłowy

4. Społeczne Gimnazjum

- Szczypkowice

5. Szkoła Podstawowa

- Jezierzyce

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny

- Smołdzino

7. Społeczne Szkoły

- Niepoględzie

8. Szkoła Podstawowa

- Potęgowo

9. Zespół Szkolno-Przedszkolny

- Redzikowo

10. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego (UTO)

- Ustka

11. Społeczne Gimnazjum (UTO)

- Ustka

12. Technikum w ZSOiT

- Ustka

13. Liceum w ZSOiT

- Ustka

14. Technikum w ZSA

- Słupsk

15. Zasadnicza Szkoła w ZSA

- Słupsk

16. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie  - Barcino

17. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza

- Łupawa

18. Szkoła Podstawowa

- Stowięcin

19. Zespół Szkół

- Damnica

20. Zespół Szkolno-Przedszkolny

- Główczyce

21. Gimnazjum

- Kępice

22. Szkoła Podstawowa

- Warcino

23. Szkoła Podstawowa

- Objazda

 • autor: ZKO
 • Olimpiada Pierwszej pomocy Przedmedycznej
 • Olimpiada Pierwszej pomocy Przedmedycznej
 • Olimpiada Pierwszej pomocy Przedmedycznej
 • Olimpiada Pierwszej pomocy Przedmedycznej
 • Olimpiada Pierwszej pomocy Przedmedycznej
 • Olimpiada Pierwszej pomocy Przedmedycznej
 • Olimpiada Pierwszej pomocy Przedmedycznej
 • Olimpiada Pierwszej pomocy Przedmedycznej
 • Olimpiada Pierwszej pomocy Przedmedycznej

Mobilne Punkty Informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

 

Bezpłatne konsultacje odbędą się:

 • 17 kwietnia 2018 r. Urzędzie Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, w godzinach: 9:00-11:30.
 • 18 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, w godzinach: 9:30-12:00

 

Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

 

W ramach MPI pracownik LPI FE w Słupsku udzieli bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.W trakcie dyżuru będzie można się dowiedzieć m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia w ramach założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.

 

Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

ul. Portowa 13 B;

76-200 Słupsk

tel. 59 714 18 44; 59 714 18 45

email: Slupsk.PIFE@pomorskie.eu

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy.

 

 • autor: PIFE Słupsk, data: 2018-04-09

51. Targi Ogrodnicze

PAMIĘTAJMY O OGRODACH

Wiosenne Targi Ogrodnicze - 2018

 

     W dniach 7-8 kwietnia w Słupsku odbyły się 51. Wiosenne Targi Ogrodnicze. Były to pierwsze targi w br. organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

    Tegorocznej imprezie towarzyszyła słoneczna i przyjemna pogoda, która sprawiła, że na nasze targi przybyły tłumy zwiedzających.

Głównym celem organizowanych targów jest promocja producentów branży ogrodniczej oraz firm zajmujących się sprzedażą roślin ogrodniczych, materiału nasiennego, nawozów i środków ochrony roślin oraz narzędzi i sprzętu ogrodniczego. Szczególną uwagę organizatorzy poświęcili wystawcom oferujących nowe odmiany i technologie uprawy roślin wyróżniając ich dyplomami i nagrodami.

     Swój udział zgłosiło ponad 140 wystawców. Najliczniejszą grupę stanowili producenci drzew i krzewów ozdobnych i owocowych.

Na targach promowali też swoje wyroby producenci nowoczesnych kotłów ekologicznych, solarów i pomp ciepła. Były prezentowane kotły grzewcze o wysokiej sprawności i jednocześnie niskiej emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Nie brakowało również stoisk z wyrobami góralskimi, z drewna i rękodzieła ludowego. Można było też nabyć różnego rodzaju miody i inne produkty pszczele.

      Tradycyjnie w punkcie doradczym z dziedziny ogrodnictwa i rolnictwa udzielali się specjaliści naszego Oddziału.

W niedzielę uroczystego podsumowania Targów dokonał Dyrektor PODR, Oddział w Słupsku Pan Wiesław Ziegert. Podczas uroczystości ogłoszono również wyniki konkursów na „Najciekawszy produkt targowy” oraz konkursu Kulinarnego „Pora na pomidora”.

 

Sponsorami konkursu, którym dziękujemy za wsparcie byli:

 

 • Starosta Słupski -  Pan Zdzisław Kołodziejski
 • Pomorskie Centrum Hurtowe „Renk”
 • Firma Tuperwerre
 • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

 

     Za Hit Targowy komisja konkursowa uznała stoisko Pana Krzysztofa Hermanowskiego z Wojciechowic oferującego przepiękne malwy.

 

Z kolei w konkursie kulinarnym:

 

I miejsce zajęła Iwona Sikora prowadzącą gospodarstwo agroturystyczne w Lubuczewie.

 

Wyróżnienia otrzymali:

 

 • Stowarzyszenie Agroturystyczne „Pomorzanie i kaszubi”
 •  KGW Kępice
 • Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenie Solidarni „Plus”
 • KGW Bruskowo Wielkie
 • KGW Kukowo
 • oraz Pani Maria Górowska

 

     Wszyscy uczestnicy konkursu kulinarnego otrzymali dyplomy i nagrody, które wręczyli: Starosta Powiatu Słupskiego - Zdzisław Kołodziejski,  Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Oddział w Słupsku - Wiesław Ziegert  oraz Zastępca Dyrektora Oddziału w Słupsku Pani Małgorzata Stanisławczuk.

     Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Słupsku wspierał podczas Targów  inicjatywę pomocy dla Centrum Administracyjnego  dla Dzieci w Ustce i Słupsku, przekazując na ręce  Pana Witolda Błażejczyka i  mieszkańca domu rodzinnego w Słupsku przy ulicy Jaracza drzewka i krzewy ozdobne.

     O muzyczną stronę naszej imprezy dbał zespół „Absolwent” ze Słupska. Kolejną naszą imprezą, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy, będą Targi Rolno-Kwiatowe dnia 19-20 maj 2018 r.

 • autor: Alicja Staciwa PODR w Lubaniu, Oddział w Słupsku, fot. SAS, data: 2018-04-09
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze

III Targi „Edukacja i Praca - Spotkanie Aktywnych”

27 kwietnia br. w hali „Gryfia” w Słupsku odbędą się III Targi „Edukacja i Praca - Spotkanie Aktywnych”. Targi organizuje Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Urzędem Miejskim w Słupsku, Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku, Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Akademią Pomorską i Urzędem Gminy w Słupsku.

 

Organizatorzy zapraszają na targi osoby poszukujące zatrudnienia oraz pracujących, którzy chcą zmienić pracę. Liczą również na obecność tych, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Chodzi o to, by targi stały się spotkaniem ludzi aktywnie poszukujących pracy i aktywnych firm, które dobrym pracownikom są w stanie zaoferować atrakcyjne warunki zatrudnienia.

W  targach weźmie udział 40 firm oferujących wiele miejsc pracy. Będą oferty dla osób wyspecjalizowanych w różnych zawodach, a także dla bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami. Swoje propozycje przedstawią również agencje pośredniczące w załatwianiu pracy w kraju i zagranicą. W szerokiej palecie możliwości zatrudnienia znajdą się też liczne propozycje pracy dla obcokrajowców, którzy mają zezwolenie na pobyt i pracę w naszym regionie. Takich osób jest coraz więcej i dla wielu firm przybysze zza wschodniej granicy stanowią rozwiązanie problemów kadrowych. Na targach będą również propozycje pracy dla seniorów, którzy chcą wydłużyć swoją aktywność zawodową.

Na targach wystawią się również szkoły branżowe. Organizatorzy spodziewają się, że imprezę licznie odwiedzą ludzie młodzi pragnący śledzić rynek pracy pod kątem swoich wyobrażeń i pracy w przyszłości. Towarzyszyć temu będą praktyczne pokazy zawodów i inne atrakcje.

Targi będą także okazją do promocji. Odwiedzający imprezę będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o działalności wielu firm, specyfice produkcji i wytwarzanych produktach. Więcej informacji o targach można uzyskać w Biurze Izby, tel. 59 842 50 98. Wstęp na targi bezpłatny.

 

 

 • autor: SIPH Słupsk, data: 2018-04-05

Targi Pracy

Obciach 2018

Wielkimi krokami zbliża się jedenasta edycja Powiatowego Przeglądu Kabaretów „Obciach” w Kobylnicy. To kolejna szansa dla ludzi o artystycznych zamiłowaniach do zaprezentowania się szerszej publiczności. Popisy młodych satyryków i kabareciarzy będziemy mogli oglądać już 9 kwietnia.

 

Artyści i zespoły zaprezentują swoje umiejętności na scenie Sali Teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Początek o godz. 10:00. Zapraszamy!

Przegląd jest imprezą wielopokoleniową, ponieważ udział w niej mogą wziąć osoby w różnym wieku, które później będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych:

- grupa dziecięca (7-12 lat)

- grupa młodzieżowa (13-18 lat)

- grupa dorosłych (19-101 lat)

 

Organizatorem imprezy jest Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

 

W tym roku będziemy świadkami jedenastej edycji Powiatowego Przeglądu Kabaretów "Obciach". Od samego początku zamysłem organizatorów jest inspirowanie młodych talentów do poszukiwań artystycznych, promowanie amatorskich zespołów kabaretowych oraz inicjowanie twórczej ekspresji wśród młodych ludzi.

 • autor: CER, data: 2018-04-04
 • Obciach 2018

BIałe Bociany 2018

Można składać wnioski o Nagrody Starosty Słupskiego

 dla twórców i działaczy kultury

 

Do końca kwietnia br. można składać wnioski o przyznanie dorocznych Nagród Starosty Słupskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Można ubiegać się o nagrody pieniężne i Nagrody „Białego Bociana 2018”, przyznawane wraz z gratyfikacją finansową.  

 

Wnioski wraz z opisem zgodnym z paragrafem 4 regulaminu przyznawania nagród, tj. zawierającym dane osobowe kandydata/kandydatów (imię nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę podmiotu  i jego adres, informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana, uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięcia, oraz jego znaczenia dla kultury należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zych@powiat.slupsk.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk. W przypadku nadesłania zgłoszeń pocztą tradycyjną, o zachowaniu terminu decydować będzie data stempla pocztowego.

O przyznanie nagrody mogą ubiegać się osoby fizyczne we własnym imieniu oraz instytucje kultury, stowarzyszenia i inne jednostki organizacyjne na rzecz wskazanych kandydatów, w szczególności laureatów konkursów. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz. Za to samo osiągniecie można otrzymać tylko jedną nagrodę. 

Nagrody zostaną uroczyście wręczone laureatom podczas Powiatowych Obchodów Dnia Działacza Kultury pod koniec maja br.  

 • autor: ZBZ, data: 2018-04-03

„SKRZAT CUP 2018”

 

 

II OGÓLNOPOLSKI Turniej Piłki Nożnej Dzieci

    „SKRZAT CUP 2018”

 

 

W hali sportowo – widowiskowej w Jezierzycach rozgrywany był Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci „SKRZAT CUP 2018”, zawody rozgrywane były w czterech kategoriach wiekowych.

Głównym organizatorem imprezy był UKS „Gminna Akademia Piłkarska” w Bruskowie Wielkim.

 

Patroni Turnieju to : Wójt Gminy Słupsk oraz Starosta Słupski.

 

Celem turnieju była promocja Gminy Słupsk , Powiatu Słupsk jak i zdrowa rywalizacja młodych sportowców którzy spędzili wiele godzin podczas zawodów oraz zachęcanie dzieci do czynnego uprawiania sportu .

 

Uroczystego otwarcia turniejów dokonywał Prezes UKS „GAP” Pan Andrzej Staszewski.

Turniej rozgrywany był w następujących terminach i rocznikach :

 

17.03.2018 rok  -  rocznik  2008

18.03.2018 rok  -  rocznik  2006

24.03.2018 rok  -  rocznik  2007

25.03.2018 rok  -  rocznik  2009 

 

W całym turnieju udział wzięło 20 klubów  w barwach których wystąpiło 368 zawodników i zawodniczek nad którymi czuwało 40 trenerów i 22 kierowników drużyn. Nad prawidłowym przebiegiem turniejów na parkiecie czuwali sędziowie Podokręgu Słupsk.

 

17.03.2018 rok  -  rocznik  2008

 

W rozgrywkach rocznika 2008 triumfował zespół U2 Bytów który w meczu finałowym pokonał niepokonany UKS GAP I Bruskowo Wielkie 1 : 0. Ciekawostką jest fakt że drużyna pokonana w finale straciła tylko jedną bramkę w całym turnieju. Na miejscu III znalazła się drużyna „MYŚLIWIEC” Tuchomie która pokonała 2 : 1 drużynę GRYF II Słupsk  Miejsce V PAP GRASZ – LIDER I Rychnowy 5 : 1, miejsce VII KTS-K Lew Lębork pokonał 3 : 0 UKS GAP II Bruskowo Wielkie. Miejsce IX UKS SP ŻELKOWO – LIDER II Rychnowy 0 : 0 rzuty karne 1 : 3, w meczu o pozycję nr XI w turnieju zmierzyły się : KS DAMNICA – GRYF I Słupsk  1 : 0.

 

Zanim doszło do meczu finałowego zespół z Bruskowa Wielkiego pokonał 1 : 0 kolegów z Tuchomia , natomiast GRYF II Słupsk  uległ 0 : 2 ekipie z U2 Bytów.

Najlepszym strzelcem turnieju został Antoni Motowidło z PAP GRASZ, najlepszy bramkarz to Wojtanek Aleksander z KS DAMNICA, najlepsza zawodniczka turnieju to Kinga Adamska z UKS „GAP” Bruskowo Wielkie, MVP Turnieju to Kacper Gwiazda z UKS LIDER Rychnowy.

 

PUCHAR FAIR – PLAY ufundowany przez Prezesa Pomorskiego LZS w osobie Pana Piotra Klecha otrzymał zespół MYŚLIWIEC Tuchomie.

 

Każdy z trenerów miał obowiązek wybrać spośród swoich podopiecznych tego lub tą najlepszą i tak Mateusz Gałek / UKS GAP I /, Aleksander Piepiórka / UKS LIDER I /, Brajan Kowalik /UKS LIDER II / , Filip Paradowski / UKS GAP II /, Marcel Jarząb / UKS SP ŻELKOWO /,  Jan Misiura / U2 Bytów/ , Adrian Durbas / MYŚLIWIEC/, Andrzej Domagała / PAP GRASZ/ , Szymon Bubnowski / GRYF I /, Hubert Kudlik / GRYF II/, Olgierd Gański / KS Damnica /.

W turnieju tym wystąpiło 12 drużyn podzielonych na dwie grupy.

 

18.03.2018 rok  -  rocznik  2006

 

W rozgrywkach rocznika 2006 udział wzięło 8 drużyn podzielonych na dwie grupy A i B.

Dwa pierwsze zespoły z każdej grupy tworzyły w następnej edycji turnieju grupę złotą ,natomiast zespoły z miejsc 3 i 4 znalazły się w grupie srebrnej.

Drużyny z grupy złotej grały o miejsca 1 – 4 w turnieju, natomiast ekipy z grupy srebrnej rywalizowały pomiędzy sobą o miejsca 5 – 8 w turnieju.

W grupie A dwa pierwsze miejsca zajęły SALOS Słupsk i KTS-K Lew Lębork ,  natomiast w grupie B dwie czołowe ekipy to : MŁODE ORŁY Łeba i KS POTĘGOWO.

Grupę srebrną utworzyły : UKS Gminna Akademia Piłkarska Bruskowo Wielkie oraz WYBRZEŻE Objazda, stawkę uzupełniły UKS SP ŻELKOWO i AP GRYF Słupsk S.A.

 

Po rozegraniu meczy w grupach złotej i srebrnej kolejność w turnieju wyglądała następująco :

 

1. SALOS Słupsk , 2 MŁODE ORŁY Łeba , 3 KS POTĘGOWO, 4 KTS-K Lew Lębork ,5. UKS SP ŻELKOWO, 6 UKS GAP Bruskowo Wielkie, 7 AP GRYF Słupsk S.A., 8 WYBRZEŻE Objazda.

 

Najlepszym strzelcem turnieju został Jerzy Ruszewski z Młode Orły Łeba , najlepszy bramkarz to PARADOWSKI Filip z UKS GAP Bruskowo Wielkie , najlepsza zawodniczka turnieju to Nikola Szerszeń z UKS SP ŻELKOWO, MVP Turnieju to Dawid Leśko z SALOS Słupsk.

 

PUCHAR FAIR – PLAY ufundowany przez Prezesa Pomorskiego LZS w osobie Pana Piotra Klecha otrzymał zespół UKS SP ŻELKOWO.

 

Każdy z trenerów miał obowiązek wybrać spośród swoich podopiecznych tego lub tą najlepszą i tak Dariusz Tałan / UKS GAP  /, Jakub Nowicki / KTS-K Lew Lębork/, Kacper Krefta / SALOS / Marcin Leman /WYBRZEŻE/, Michał Jaskólski / AP GRYF SA/, Kacper Krzyżanowski / ŁEBA/, Maciej Leśniewski / KS Potęgowo/, Adrian Jarząb / UKS SP Żelkowo/.

 

24.03.2018 rok  -  rocznik  2007

 

W rozgrywkach rocznika 2007 udział wzięło 8 drużyn podzielonych na dwie grupy A i B.

Dwa pierwsze zespoły z każdej grupy tworzyły w następnej edycji turnieju grupę złotą , natomiast zespoły z miejsc 3 i 4 znalazły się w grupie srebrnej.

Drużyny z grupy złotej grały o miejsca 1 – 4 w turnieju, natomiast ekipy z grupy srebrnej rywalizowały pomiędzy sobą o miejsca 5 – 8 w turnieju.

 

W grupie A dwa pierwsze miejsca zajęły UKS 8 Lębork i GOSRiT Luzino, natomiast w grupie B dwie czołowe ekipy to: UKS SPARTA Sycewice i UKS SP ŻELKOWO.

Grupę srebrną utworzyły: UKS Gminna Akademia Piłkarska Bruskowo Wielkie oraz KS GRYF Słupsk. Stawkę uzupełniły MŁODE ORŁY Łeba i PAP GRASZ.

 

Po rozegraniu meczy w grupach złotej i srebrnej kolejność w turnieju wyglądała następująco :

 

1. UKS SPARTA Sycewice , 2 UKS 8 Lębork , 3 GOSRiT Luzino , 4 UKS SP ŻELKOWO , 5. UKS GAP Bruskowo Wielkie, 6. MŁODE ORŁY Łeba,  7 KS GRYF Słupsk , 8 PAP GRASZ.

 

Najlepszym strzelcem turnieju został Filip Skorb z UKS 8 Lębork , najlepszy bramkarz to Jakub Tyrek z UKS SP ŻELKOWO, najlepsza zawodniczka turnieju to Kinga Adamska z UKS GAP  Bruskowo Wielkie , MVP Turnieju to Szymon Ignatowicz z UKS SPARTA Sycewice.

 

PUCHAR FAIR – PLAY ufundowany przez Prezesa Pomorskiego LZS w osobie Pana Piotra Klecha otrzymał zespół UKS SPARTA Sycewice. 

 

Każdy z trenerów wybrał spośród swoich podopiecznych najlepszego lub najlepszą z drużyny :

 

Kacper Łukaszuk / UKS GAP  /, Mateusz Czaja / UKS 8 Lębork/ , Kacper Sak / UKS SPARTA/, Oliwier Sychowski / GOSRiT Luzino/, Kordian Zawadzki / KS GRYF/, Jakub Słowiński /GRASZ/ Kacper Niedzwiedzki / MŁODE ORŁY Łeba/ , Marcel Jarząb / UKS SP Żelkowo/.

 

25.03.2018 rok  -  rocznik  2009

 

W rozgrywkach grupy najmłodszej rywalizowało 12 zespołów podzielonych na dwie grupy.

 

W grupie A zagrały:

UKS Gminna Akademia Piłkarska w Bruskowie Wielkim , GRYF Słupsk , UKS SP ŻELKOWO , KTS-K Lew Lębork, MŁODE ORŁY ŁEBA oraz ESCOLA FUTBOLU I GDAŃSK.

 

W grupie B zagrały :  ESCOLA FUTBOLU II GDAŃSK, UKS SPARTA Sycewice, U2 BYTÓW, UKS LIDER Rychnowy, VICTORIA Słupsk, PAP GRASZ.

 

Po rozegraniu meczy grupowych nastąpiła faza finałowa turnieju a w niej grano :

 

I półfinał  :  ESCOLA I  - SPARTA  0 : 1 ,  II półfinał :  Młode Orły Łeba – PAP GRASZ 0 : 1 .

 

Mecze o poszczególne miejsca :

 

XI – XII      :  UKS GAP Bruskowo Wielkie  -  VICTORIA Słupsk  3  :  0

IX – X        :   KTS-K Lew Lębork  -  U2 BYTÓW  1  :  1 rzuty karne 3  :  1

VII – VIII   :   GRYF Słupsk -  ESCOLA II Gdańsk 0  :  1

V – VI        :    UKS SP ŻELKOWO – UKS LIDER Rychnowy  0  :  3

 

mecz o III MIEJSCE w turnieju :  ESCOLA FUTBOLU I Gdańsk – Młode Orły Łeba 0:0 karne 2:0

 

FINAŁ TURNIEJU :  UKS SPARTA Sycewice – PAP GRASZ  0  :  1

 

Najlepszym strzelcem turnieju został Jakub Dębicki z ESCOLA FUTBOLU Gdańsk  , najlepszy bramkarz to Dominik Remiszewski z Młode Orły Łeba , najlepsza zawodniczka turnieju to Patrycja Pelowska z UKS LIDER Rychnowy,  MVP Turnieju to Samuel Zaremba z PAP GRASZ. Osobiste pojawienie się Prezesa Pomorskiego LZS w osobie Pana Piotra Klecha spowodowało że zostały przyznane w tej kategorii wiekowej dwa Puchary Fair Play które wręczał Prezes Klecha oraz Prezes UKS GAP Pan Andrzej Staszewski. Nagrody otrzymali : UKS „Gminna Akademia Piłkarska” w Bruskowie Wielkim oraz Młode Orły Łeba.

 

Każdy z trenerów wybrał spośród swoich podopiecznych najlepszego lub najlepszą z drużyny :

 

Mateusz Łęgowski / UKS GAP  /, Kacper Gwiazda / LIDER/, Kajtek Regliński / ESCOLA I/, Konrad Repiński / ESCOLA II/, Antoni Stolarski / UKS SP ŻELKOWO/, Maciej Zander / U2/, Tobiasz Karpiński / SPARTA/, Jerzyk Gwóżdż – Sproketowski /PAP GRASZ/, Szymon Bryndal / GRYF Slupsk/, Bartłomiej Materek /VICTORIA/, Antoni Antonowicz /LEW/, Adrian Boborycki / Młode Orły Łeba /.

 

Wszystkie dzieci biorące udział w turniejach otrzymały pamiątkowe medale i Zajączka Wielkanocnego, drużyny z miejsc 1-4 okazałe puchary, drużyny z pozostałych miejsc pamiątkowe puchary. Najlepsi sportowcy w turnieju  otrzymali grad nagród rzeczowych .

Każdy uczestnik turniejów zjadł pyszny obiad przygotowany przez Bar „FILIPCIO” ze Słupska który mieści się przy ulicy Kaszubskiej / stacja paliw/. Firma ENERGA ufundowała grad nagród rzeczowych dla uczestników turniejów.

 

Duże podziękowania należą się również Firmie H&M Lipińscy , Piekarni Daniel Adamski , Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej w Gdańsku , Prezesowi Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk za wkład w organizację turnieju . Dziękujemy również obsłudze hali w Jezierzycach za miłą obsługę i okazaną pomoc.

 

We wszystkich turniejach rozegrano 124 mecze i strzelono 297 bramek.

 • autor: autor/fot. A. Staszewski, data: 2018-04-03
 • Skrzat Cup
 • Skrzat Cup
 • Skrzat Cup
 • Skrzat Cup

Bursztynowe Nuty Poezji 2018

22 marca 2018 roku w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce już po raz trzeci odbył się Ustecki Konkurs Poezji Śpiewanej „Bursztynowe Nuty Poezji”. Został zorganizowany przez nauczycielki ZSOiT – p. Edytę Łepkowską i p. Magdalenę Wróblewską – Majchrowską.

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją śpiewaną, piosenką literacką i aktorską oraz rozwijanie zdolności i talentów wokalnych. Podobnie jak w latach ubiegłych impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli starszych klas szkół podstawowych (IV – VI ), gimnazjów i klasy VII szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych z Ustki i jej okolic oraz ze Słupska.

Organizatorów konkursu niezwykle cieszy fakt, że niektórzy spośród uczestników ponownie przyjęli zaproszenie i postanowili zaprzyjaźnić się z konkursem na dłużej, a z poezją śpiewaną być może już na zawsze. Impreza zyskała także nowych sympatyków w postaci uczestników startujących po raz pierwszy i ich opiekunów. Szczególny wzrost zainteresowania konkursem, a tym samym i poezją śpiewaną zanotowano wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wielu uczestników wykazało się nie tylko talentem wokalnym , ale także umiejętnością gry na instrumentach oraz talentem aktorskim. W tym roku oprócz utworów z repertuaru czołowych twórców poezji śpiewanej, jak Magda Umer, Marek Grechuta czy Ewa Demarczyk, pojawiła się także klasyka literatury polskiej – teksty Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego w nowych, wręcz zaskakujących aranżacjach, co świadczy o własnych pomysłach na odkrywanie i popularyzowanie poezji.

Niezwykłym i nowatorskim, bo rockowym wykonaniem „Inwokacji” z „Pana Tadeusza” zaskoczył zespół NPP z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, na co również zwrócili uwagę członkowie Jury, podobnie jak na fakt, że młodzi artyści wykonali naprawdę bardzo ambitne, trudne i wymagające utwory i zaprezentowali bardzo wysoki poziom. W związku z tym Jury miało bardzo trudne zadanie, aby wyłonić najlepszych.

Po raz trzeci zaproszenie do pracy w Jury przyjęła p. Aldona Staszewska – Klimek – Dyrektor Domu Kultury w Ustce i p. Patrycja Baczyńska – absolwentka LO w Ustce, wokalistka i uczestniczka programu” Must be The music”. Po raz pierwszy zaś w Jury pracowała p. Magdalena Czerwonka – nauczycielka muzyki i puzonistka w bytowskiej orkiestrze dętej oraz p. Karolina Surowiec – przedstawicielka Urzędu Miasta Ustka.

Wśród najmłodszych uczestników nagrodzono: Natalię Łepkowską z SP nr 1 w Ustce (I miejsce), Roksanę Garbolińską ze Szkoły Podstawowej w Zaleskich (II miejsce) oraz Marikę Majchrzak z SP nr 1 w Ustce (III miejsce).

W kategorii gimnazjum i klasa VII szkoły podstawowej I miejsce zdobyła Karolina Guzowska z Gimnazjum w Ustce , II miejsce – Joanna Płatwa z Gimnazjum w Objeździe, a III miejsce zdobyła Klaudia Kozakiewicz ze Społecznego Gimnazjum UTO w Ustce.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Julia Nawacka z V LO w Słupsku, II miejsce – duet: Paulina Łaga i Ringo Todovović z V LO w Słupsku , a miejsce III – Piotr Kamiński z I LO w Słupsku.

Przyznano także dwa wyróżnienia: w kategorii gimnazjum i klasa VII – Julii Meldner ze SP nr 2 w Ustce, w kategorii szkoły ponadgimnazjalne – Dominice Prandze z ZSMiL w Słupsu.

Zgodnie z tradycją konkursu przyznano także specjalną nagrodę publiczności – „Bursztynową Nutkę”. Zdobył ją Michał Idźkowski z ZSOiT w Ustce.

Nagrody laureatom wręczyli przybyli goście - Starosta Powiatu Słupskiego p. Zdzisław Kołodziejski i Burmistrz Miasta Ustka p. Jacek Graczyk. . Zwycięzcy konkursu otrzymali puchary oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku ( za I miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych) , Urząd Miasta Ustka (za miejsca II i III we wszystkich kategoriach), „Cafe Mistral” z Ustki, p. Sławomira Kropiewskiego i firmę Gravipol ze Słupska.

Dyrektor ZSOiT w Ustce p. Józef Masłowski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji przedsięwzięcia, tzn. pomysłodawczyniom i organizatorkom konkursu, nauczycielom i opiekunom młodzieży, Jury, sponsorom nagród oraz uczniom i pracownikom ZSOiT, którzy przygotowali imprezę od strony technicznej.

Koncert poprowadzili uczniowie klasy I LO: Julia Jaskulska, Zuzanna Jaszke, Bartosz Słomka i Jakub Komendo, a w roli operatorów dźwięku doskonale sprawdzili się Patryk Hojnowski z kl. II Technikum i Szymon Masłowski z kl. II LO wspierani przez p. Janusza Werrę, któremu organizatorzy pragną serdecznie podziękować za pomoc.

Ustecki Konkurs Poezji Śpiewanej „Bursztynowe Nuty Poezji” stał się już wizytówką ZSOiT w Ustce i ambasadorem działań kulturalnych władz Powiatu Słupskiego i miasta Ustka. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby znalazł się w przyszłorocznym kalendarzu najważniejszych imprez artystycznych w regionie. Liczą na wierne grono swoich sympatyków i przyjaciół i już dziś zapraszają na kolejną, czwartą już edycję konkursu.

 • autor: fot. ZSOiT Ustka, data: 2018-03-29
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018
 • Bursztynowe Nuty Poezji 2018

„WIELKANOC NA POMORZU” – POKONKURSOWA WYSTAWA W STAROSTWIE

 • autor: Fot. SAS, data: 2018-03-29
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu

51. Targi Ogrodniczne - Wiosna 2018

 • Trgi Ogrodnicze wiosna 2018
  • autor: PODR Oddział Słupsk, data: 2018-03-29

Rolniczak LAN Party

Rolniczak LAN Party – największe wydarzenie gamingowe w regionie

Czwarta edycja Rolniczak LAN Party za nami. Jak co roku, w Zespole Szkół Agrotechnicznych zorganizowaliśmy największą imprezę e-sportową w regionie, podczas której rozgrywane są turnieje w najpopularniejsze gry e-sportowe: Counter Strike: Global Offensive, League of Legends, FIFA18, Hearthstone oraz Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana.

W dniach 22-25 marca 2018, rywalizowało ponad 350 zawodników z regionu słupskiego o nagrody o łącznej wartości ponad 7 tys. złotych. Zwycięskie drużyny będą reprezentować naszą szkołę podczas Wielkiego Finału Mistrzostw Szkół w E-Sporcie, który obędzie się w Opolu, w czerwcu tego roku.  Mamy nadzieję powtórzyć sukces z poprzedniego roku, kiedy to zdobyliśmy I miejsce w Mistrzostwach Szkół w E-Sporcie w Gdyni oraz III miejsce w Wielkim Finale Mistrzostw Szkół w E-Sporcie w Krakowie.

Tegoroczna edycja Rolniczak LAN Party była największa do tej pory. W jej zorganizowanie i przeprowadzenie zaangażowało się wiele osób i instytucji. Pan Zdzisław Kołodziejski – Starota Słupski, wspiera nasze działania, stworzył nam idealne warunki do rozwoju e-sportu w środowisku lokalnym. Systematycznie patronuje temu wydarzeniu. W planowanie imprezy zaangażowana była również ogólnopolska organizacja e-sportowa SUPER Game E-Sport (organizatorzy Mistrzostw Polski w E-Sporcie) oraz Akademia Pomorska. Turniej FIFA18 odbył się dzięki słupskiemu salonowi gier wideo Game Center. Ogromne wsparcie otrzymaliśmy od marki gamingowej Genesis, która dostarczyła sprzęt oraz nagrody.  Wszystkie mecze były transmitowane i komentowane na żywo w internecie. Nasz turniej oglądały organizacje e-sportowe (łowcy talentów, którzy proponują najlepszym graczom staże). Jedna z takich organizacji zaprosiła nas do Warszawy na rozmowy, które odbędą się 20 kwietnia br. podczas Good Game Expo (targi gier i e-sportu).

Impreza wzbudziła również zainteresowanie mediów: gościliśmy Kanał 6, Radio Gdańsk, Głos Pomorza oraz Kurier Słupski.

Pod przykrywką e-sportu, tak naprawdę LAN Party to doskonała nauka zawodu. Nasi uczniowie sami przygotowują stanowiska turniejowe, składają komputery, konfigurują sieć, wykonują okablowanie, administrują serwerami. To również trening przed egzaminami zawodowymi, które czekają przyszłych techników informatyków.

Zainteresowanie, jakim cieszy się ta impreza to doskonała inwestycja w promocję szkoły, nie tylko w środowisku lokalnym.

 • autor: Iwona Wojtkiewicz, fot. ZSA w Słupsku, data: 2018-03-29
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party
 • Rolniczak LAN Party

Podpisano umowy na modernizację dróg

Dziś, tj. 28 marca br. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, starosta słupski Zdzisław Kołodziejski oraz wicestarosta Rafał Konon, podpisali umowę na dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino - Kusowo".

 

 

Prawie 44 miliony w tej edycji programu, dodatkowe 27 milionów, które otrzymaliśmy na wsparcie drogowej infrastruktury lokalnej – to odpowiedź rządu na bolączki samorządów, czyli usprawnienia dróg lokalnych – podkreślił Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podczas dzisiejszej uroczystości podpisywania z przedstawicielami samorządów - umów w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018).

Umowy dotyczą 24 inwestycji o łącznej wartości 98 044 900 zł. Dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wynosi 43 743 828 zł . Pieniądze pozwolą na zmodernizowanie ok. 74,35 km dróg w Pomorskiem.

I tak :

- drogi gminne – 14 wniosków o łącznej wartości 47 830 521 zł (dofinansowanie 21 871 914 zł) – modernizacja 19,05 km dróg,

- drogi powiatowe – 10 wniosków o łącznej wartości 50 214 379 zł (dofinansowanie 21 871 914 zł) – modernizacja 55,3 km dróg.

Pełne lista wniosków objętych dofinansowaniem oraz lista rankingowa - https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/…/98814_program-rozwoju-g…

Przypomnijmy, że to 10 rok realizacji programu (aktualnie realizowany jest 3 rok III edycji). Do tej pory udało się zrealizować 275 inwestycji (ok. 972 km dróg ) a suma dofinansowania zamknęła się kwotą 391 085 789 zł.

Jak informuje Wydział Infrastruktury PUW - projekty znajdujące się na ostatnich pozycjach poszczególnych list, z uwagi na wyczerpanie środków, otrzymują niepełne dofinansowanie. Dotacje na te inwestycje zostaną zwiększone do wnioskowanego poziomu w przypadku uzyskania oszczędności poprzetargowych przez innych beneficjentów. Pozostałe wnioski znajdywać się będą na listach rezerwowych i zostaną objęte ewentualnym dofinansowaniem tylko w przypadku powstania oszczędności z inwestycji realizowanych w ramach list podstawowych. Ostateczna liczba dofinansowanych inwestycji może więc ulec zwiększeniu. Termin rozliczenia i zakończenia wszystkich projektów to 31 grudnia 2018 roku.

 • autor: tekst/fot. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, data: 2018-03-28
 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy

Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego "Wielkanoc na Pomorzu"

Uroczyste rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Wielkanoc na Pomorzu" zorganizowano 27 marca br, w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego. Powiat słupski na wydarzeniu reprezentował starosta Zdzisław Kołodziejski.

 

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach: najładniejsza pisanka, palma, kartka wielkanocna, stroik świąteczny. Cele konkursu to: poznanie tradycji różnych kultur zamieszkujących Pomorze; kultywowanie zwyczajów wielkanocnych; rozbudzanie wyobraźni i fantazji twórczej; rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi. W przedsięwzięciu uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Napłynęło 1600 prac ze 130 szkół (83 miejscowości) z województwa pomorskiego.

Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego.

 

 

 • autor: CER, data: 2018-03-28
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu
 • Wielkanoc na Pomorzu

Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu

 

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, który został ustanowiony sześć lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dzień ten rozpoczyna również w Polsce obchody Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu. Akcja ta ma na celu zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem.

Nawiązują do Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu, w dniu 15 kwietnia br. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy zorganizuje "Bieg Pałacowy". Dodatkową atrakcją zawodów będzie wypuszczenie niebieskich balonów na znak solidarności z osobami zmagającymi się z autyzmem. Zapisy i szczegółowe informacje pod adresem: www.biegislupsk.pl

 

 • autor: AK, SOSW, data: 2018-04-05
 • Bieg Palacowy
  • autor: SOSW Damnica, data: 2018-03-28
 • Sesja Rady Powiatu
 • Sesja Rady Powiatu
 • Sesja Rady Powiatu
 • Sesja Rady Powiatu
 • Sesja Rady Powiatu
 • Sesja Rady Powiatu
 • Sesja Rady Powiatu
 • Sesja Rady Powiatu
 • Sesja Rady Powiatu
 • Sesja Rady Powiatu
 • Sesja Rady Powiatu
 • Sesja Rady Powiatu
 • Sesja Rady Powiatu
 • Sesja Rady Powiatu
 • Sesja Rady Powiatu
 • Sesja Rady Powiatu
 • Sesja Rady Powiatu
 • Sesja Rady Powiatu

III edycja targów "Edukacja i Praca - Spotkanie Aktywnych" 
Informujemy, że Słupska Izba Przemysłowo - Handlowa na Region Słupski rozpoczęła przygotowania III edycji targów "Edukacja i Praca - Spotkanie Aktywnych". 
Targi odbędą się 27.04.2018r. w godzinach 11.00 - 16.00 w Hali Gryfia w Słupsku. 
Więcej informacji poniżej oraz pod numerem telefonu tel. 59 842 50 98

 

 • autor: Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa Na Region Słupski, data: 2018-03-27
 • III edycji targów "Edukacja i Praca - Spotkanie...
 • III edycji targów "Edukacja i Praca - Spotkanie Aktywnych"
 • III edycji targów "Edukacja i Praca - Spotkanie Aktywnych"
 • III edycji targów "Edukacja i Praca - Spotkanie Aktywnych"
 • III edycji targów "Edukacja i Praca - Spotkanie Aktywnych"

Pokaz ozdób wielkanocnych

Dziś, tj. 27 marca br,. w  Starostwie Powiatowym w Słupsku odbył się pokaz ozdób wielkanocnych wykonanych przez mieszkańców domów pomocy społecznej oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • Pokaz ozdób wielkanocnych
 • autor: fot. SAS, data: 2018-03-27

Życzenia wielkanocne

 • Życzenia

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Słupskiego

23 marca br. w gminie Smołdzino odbył się kolejny Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Słupskiego.

 

W spotkaniu udział wzięli również Mariusz Ożarek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, który omówił planowane prace na drogach wojewódzkich przebiegających przez powiat słupski. Natomiast Paweł Kądziela, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, poinformował o możliwościach pozyskania środków finansowych dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych w 2018 roku.

 

 • autor: Tekst: Paweł Lisowski, fot. : UG Smołdzino, data: 2018-03-26
 • Konwent Wójtów i Burmistrzów w gminie Smołdzino
 • Konwent Wójtów i Burmistrzów w gminie Smołdzino
 • Konwent Wójtów i Burmistrzów w gminie Smołdzino
 • Konwent Wójtów i Burmistrzów w gminie Smołdzino
 • Konwent Wójtów i Burmistrzów w gminie Smołdzino
 • Konwent Wójtów i Burmistrzów w gminie Smołdzino
 • Konwent Wójtów i Burmistrzów w gminie Smołdzino
 • Konwent Wójtów i Burmistrzów w gminie Smołdzino

Wystawa "Nice to meet you"

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Ustce zaprasza na wystawę zrealizowaną w ramach rezydencji artystycznej Antona Karyuka /"Nice to meet you". 

Wystawa będzie  dostępna dla zwiedzających w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce w godz. 10.00-18.00 codziennie do 30 marca 2018 r. 

Wstęp wolny - zapraszamy. 

 • autor: Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, fot. Olena Siyatovska, data: 2018-03-26
 • "Nice to meet you"
 • "Nice to meet you"
 • "Nice to meet you"

Niedziela Palmowa w Słupsku

 • autor: fot. SAS, data: 2018-03-26
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa
 • Niedziela Palmowa

Pokaz Ozdób Wielkanocnych

Serdecznie zapraszamy już 27 marca br. (wtorek) w godzinach 12.00 - 15.00 na pokaz ozdób wielkanocnych, który odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Słupsku (hol główny - I piętro).

 • autor: JB, CER , data: 2018-03-23
 • Pokaz Ozdób Wielkanocnych

Zaproszenie na XLI sesję Rady Powiatu Słupskiego

Uprzejmie zapraszam na XLI sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą  zwołuję  zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) na dzień 27 marca 2018 roku, godz. 14.30 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,  
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XL sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
7. Sprawozdania:

 1. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2017 rok,
 2. z realizacji w 2017 roku Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2016 – 2018,
 3. z realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017 roku,
 4. ocena zasobów pomocy społecznej w roku 2017 dla powiatu słupskiego.

8. Sprawozdania:

 1. z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za 2017 rok.
 2. z realizacji zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2017 rok.

9. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z funkcjonowania procedury konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Słupskiego w 2017 roku.
10.Podjęcie uchwał: 

 1. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 2. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020,
 3. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Gąbino (Gmina Ustka”),
 4. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężołki - Starkowo (Gmina Ustka”),
 5. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła – Modlinek (Gmina Ustka”),
 6. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w  ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce”),
 7. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok,
 8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego,
 9. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego,
 10. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Słupskiego,
 11. w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Słupskiego,
 12. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego,
 13. w sprawie wyboru na członka Zarządu Powiatu Słupskiego,
 14. w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zakończenie sesji.    

Wręczono stypendia artystyczne

Dziś (22.03 br.) o godzinie 11.00 w gabinecie Starosty Słupskiego zostały wręczone stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, które zostały przyznane przez Zarząd Powiatu Słupskiego.

 

Stypendia otrzymali: Katarzyna Bartosiewicz na opracowanie katalogu pt. „Nowożytne zabytki sztuki protestanckiej z terenu powiatu słupskiego”, Zenon Frąckiewicz na stacjonarne warsztaty rzeźbiarskie, Bogumiła Skomoroko na wydanie autorskiego tomiku poezji „Dotyk”; Grzegorz Gurłacz na wydanie płyty „Tu i teraz” Kapeli z gminy Damnica oraz Marta Fitowska na wydanie i promowanie debiutanckiej płyty MOA.

 • Stypendia artystyczne
 • Stypendia artystyczne
 • Stypendia artystyczne
 • Stypendia artystyczne
 • Stypendia artystyczne
 • Stypendia artystyczne
 • Stypendia artystyczne
 • Stypendia artystyczne
 • Stypendia artystyczne
 • Stypendia artystyczne
 • Stypendia artystyczne
 • Stypendia artystyczne
 • autor: fot. SAS, data: 2018-03-22

Konferencja z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży"

21 marca br. w Akademii Pomorskiej przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku odbyła się XIII konferencja z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży” pt. "Słowa ranią. Powiedz NIE mowie nienawiści"

W konferencji wzięli udział  przedstawiciele samorządów w tym starosta słupski Zdzisław Kołodziejski, placówek oświatowych, ochrony zdrowia pracujących z dziećmi i młodzieżą. Miała ona charakter otwarty i mogli wziąć w niej udział  wszyscy zainteresowani omawianą tematyką.

 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • autor: fot. SAS

Odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

16 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Przedmiotem posiedzenia było podsumowanie pracy komisji i służb w 2017 roku. W związku ze zmianą na stanowisku Prokuratora Rejonowego  w Słupsku Starosta Słupski wręczył powołanie dla Prokuratora Rejonowego w Słupsku Pana Piotra Nierebińskiego. Przedstawicie służb, straży i inspekcji przedstawili sprawozdania ze swojej pracy na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa w 2017 roku.

p.o Komendanta Miejskiego w Słupsku Pan Tomasz Majkowski przedłożył sprawozdanie roczne z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku oraz informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu słupskiego. Komendant Miejski Policji w Słupsku stwierdził, że miniony rok był bezpieczny. Choć nieznacznie wzrosła przestępczość ogólna, to jednocześnie w znacznym stopniu zmalała przestępczość w siedmiu najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa kategoriach oraz w niewielkim stopniu kryminalna. Wzrosła również wykrywalność przestępstw. Policja oprócz standardowych działań prewencyjnych podejmowała wiele inicjatyw w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Aby dotrzeć do jak największego grona odbiorców prowadzono spotkania z lokalną społecznością, pogadanki, prelekcje, realizowano programy i projekty prewencyjne oraz organizowano akcje tematyczne.

Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku Pan Grzegorz Falkowski przedłożył sprawozdanie roczne o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu, w tym sposób wykorzystania sił i środków OSP i OSP z KSRG w akcjach ratowniczych. Strażacy na terenie powiatu słupskiego interweniowały przy 1848 zdarzeniach (w tym 527 pożarów, 1178 miejscowych zagrożeń oraz 143 alarmów fałszywych). Oprócz standardowych działań jednostek, straż angażowała się także w różne akcje edukacyjne, ćwiczenia i zawody.

Pan Włodzimierz Sławny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu. W 2017 roku nie odnotowano epidemicznego występowania chorób zakaźnych, zatem sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie słupskim należy uznać za stabilną. Wzrost liczby zachorowań na niektóre choroby zakaźne, podobnie jak w latach ubiegłych miał charakter sezonowy lub był kontynuacją obserwowanych wcześniej wieloletnich trendów. Obserwuje się tendencję wzrostową liczby rejestrowanych zachorowań na boreliozę. W 2017 roku na terenie powiatu słupskiego zarejestrowano 125 przypadków boreliozy t.j. o ponad 32% więcej niż w roku 2016.

Pan Marian Dalecki Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii omówił zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych  w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, które weszło w życie 28 lutego 2018 r. Wyjaśnił zasady oraz przedstawił działania PLW po podjęciu informacji  o stwierdzeniu lub podejrzeniu ASF.

Sprawozdania roczne Powiatowych Służb Inspekcji Straży znajdują się w zakładce „Dla mieszkańców” – „Zarządzanie kryzysowe”.

 • autor: tekst JB, fot. MK, data: 2018-03-19
 • posiedzenie
 • posiedzenie

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

16 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku odbył się etap powiatowy XIII Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Wzięli w nim udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupskiego.

Do konkursu przystąpili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz Technikum nr 6 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Obejmował on m.in. wiedzę o organizacji i kompetencjach samorządów terytorialnych oraz ogólną o administracji publicznej.

Uczestnicy rozwiązali indywidualnie test składający się z 30 pytań. Najlepszymi okazali się: Adam Wawrzyniak – uczeń II klasy (I miejsce) oraz Mariusz Roguski – uczeń I klasy (II miejsce) Technikum w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, a także Wiktoria Malesa – uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce (III miejsce).

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, dodatkowo będą reprezentować powiat słupski podczas etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 12 kwietnia br. w Gdańsku.

 • autor: E.L., fot. SAS, data: 2018-03-19
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs

Wystawa prac Czesława Kowalczyka

W piątek (16 marca) o godz. 14.00 w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy prac Czesława Kowalczyka. Przybyli goście mogli podziwiać m.in. drewniane rzeźby, płaskorzeźby, obrazy czy aniołki z masy solnej oraz rysunki o rozmaitej tematyce wykonane ołówkiem. Wysłuchali też wierszy Pana Kowalczyka, które stanowiły interesującą oprawę całej uroczystości. Na otwarcie przybył mistrz rzeźby Zenon Frąckiewicz (opiekun  Galerii), zaś sam artysta był pozytywnie zaskoczony dużym zainteresowaniem i liczbą odwiedzających.

Jest to pierwsza indywidualna wystawa Czesława Kowalczyka (wcześniej uczestniczył on w kilku wystawach poplenerowych); serdecznie zachęcamy do jej obejrzenia.

 • autor: CER Słupsk, fot. SAS, data: 2018-03-19
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac
 • wystawa prac

Spotkanie dotyczące uzyskania wsparcia z UE w latach 2014-2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

Bezpłatne konsultacje odbędą się:

•  20 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, w godzinach 09:30-12:00.

Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

W ramach MPI pracownik LPI FE w Słupsku udzieli bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W trakcie dyżuru będzie można się dowiedzieć m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia w ramach założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.

 

Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk

tel. 59 846 81 14; 59 846 81 15

email: Slupsk.PIFE@pomorskie.eu

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 • autor: PIFE Słupsk, data: 2018-03-16
 • PIFE

Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich

Uwaga!!!

Zapraszamy do zgłaszania filmów na XV UFF(o)A w Ustce.

Termin zgłoszenia filmów mija 11 maja 2018
(liczy się data stempla pocztowego).

Filmy można przesłać z wykorzystaniem systemu WeTransfer lub podobnego.

Szczegóły www.uffoa.glt.pl oraz www.facebook.com/uffoa 

 

Bardzo zachęcamy do udziału w konkursie.

Czekają na Was atrakcyjne nagrody!!!

– (m.in. tygodniowy pobyt z wyżywieniem dla dwóch osób w Ustce)

Autorom nagrodzonych filmów zapewniamy noclegi na cały weekend !!!

 

 • autor: ZSOiT Ustka, data: 2018-03-16
 • festiwal-ustka

XXIV Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Komisja XXIV Samorządowego Konkursu Nastolatków "8 Wspaniałych" powiatu słupskiego nie miała w tym roku łatwego zadania. Jak może być łatwo wyłonić zwycięzców, gdy sami uczestnicy konkursu nie chcą hałasu dookoła siebie, uważając, że "nie robią niczego specjalnego" i nie zasługują na laury? :) Młodzi ludzie po raz kolejny zachwycili empatią, ofiarnością, bezinteresownym zainteresowaniem, poświęceniem, wytrwałym niesieniem pomocy potrzebującym. Wszyscy zgłoszeni są WSPANIALI, niemniej Konkurs rządzi się swoimi prawami i grono ścisłej czołówki musiało zostać zawężone do primorum inter pares.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia komisji XXIV edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

w dniu 12.03.2018 r. w Emceku pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Słupskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego
Komisja w składzie:
1. Anna Maćkowiak
2. Agata Olszewska
3. Rafał Nosewicz
4. Jolanta Szlagor
5. Anna Sadlak
6. Dagna Sikorska
7. Katarzyna Sygitowicz-Sieroslawska
8. Tomasz Czubak
na posiedzeniu w dniu 12.03.2018 r., po wnikliwej analizie zgłoszeń i wysłuchaniu kandydatów wyłoniła spośród 19 zgłoszonych kandydatów (8 ze Słupska, 11 z powiatu słupskiego)

8 Wspaniałych:

 • Nikolas Żurawski ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
 • Klaudia Żmuda-Trzebiatowska ze Szkoły Podstawowej w Sycewicach
 • Martyna Dołżycka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie
 • Marcela Wawrzyniak ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
 • Zuzanna Winsztal ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
 • Wiktoria Gutowska z Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku
 • Maciej Wołk z I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku
 • Wiktoria Cybula-Kadylak z Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

W eliminacjach ogólnopolskich powiat słupski reprezentować będzie Martyna Dołżycka

Wyróżnienie otrzymali:

 • Paulina Mosakowska z Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku
 • Aleksandra Kania ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
 • Weronika Kania ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
 • Karolina Siwiec ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
 • Julia Poziarska z Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Słupsku
 • Marcin Kalinowski z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku
 • Aleksandra Kalista z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku

Wyróżnienia w kategorii "Ósemeczka":

 • Michalina Kuśmierczyk ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
 • Bartosz Baranek ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
 • Paulina Wojtaszek ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
 • Mateusz Kwiatkowski ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku

 

 • autor: SOK, data: 2018-03-13
 • 8 wspaniałych

Zdrowe odżywianie - zdrowy styl życia

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku odbył się V Międzyszkolny Konkurs dla Szkół Gimnazjalnych pod nazwą ,,Zdrowe odżywianie oznacza zdrowy styl życia”. Zwyciężył Zespól Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie w składzie: Zuzanna Makowska, Miłosz Makowski i Jagoda Golańska.

Konkurs składał się z trzech etapów: prezentacji przygotowanego przez młodzież szkolną krótkiego filmu na temat zdrowego żywienia, nakrycia stołu, przygotowania i zaprezentowania na nim zdrowego deseru oraz quizu na temat zdrowego odżywiania. Komisja w składzie: Małgorzata Parol z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Słupsku, Bożena Hołowienko – właścicielka restauracji „Słupskie Smaki” i Grzegorz Dacków z Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku stwierdziła, że  uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami, kreatywnością oraz pomysłowością, przygotowali zdrowe desery i zgodnie ze sztuką kulinarną zaprezentowali je na nakrytych stołach. Wykazali się również dużą wiedzą w quizie.

Laureatami konkursu zostali uczniowie: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie – Zuzanna Makowska, Miłosz Makowski i Jagoda Golańska (I miejsce), Szkoły Podstawowej im. ppor. E. Gierczak w Postominie – Wiktora Jasińska, Kornelia Chocianowska i Julia Ordon (II miejsce), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie – Julia Mikołajczuk, Martyna Koperkiewicz i Klaudia Otowicz (III miejsce). Pozostałe miejsca zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach - Kinga Goyke, Katarzyna Labuda, Agata Pianka (IV), Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku – Julia Sochacka, Anastazja Stec i Sonia Piotrowska (V) oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemianicach – Rozalia Tłuścik, Michalina Małkus i Alicja Kałuża.

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane m.in. przez słupskie starostwo, a także przez:  „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., „Morpol’ S.A., Restaurant & Cafe „Atmosphere”,  Restaurację „Słupskie Smaki”, Iglotex Dystrybucja Sp. z o.o., Curver Poland Sp. z o.o., Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim.

 • autor: (ZBZ, fot. MS), data: 2018-03-12
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser
 • zdrowy deser

Na zaproszenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii odpowiedziała Fundacja Dobrowskaz, organizator cyklu  koncertów hip-hopowych w Słupsku, Ustce i okolicach. Kolah zagrał między innymi w Szkole Podstawowej w Kończewie, w Zespole Szkół w Ustce, w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku na oddziale uzależnień i oczywiście w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce.

Wizją i misją Fundacji Dobrowskaz jest wskazać na „dobro”, które jest najbardziej pożądanym ludzkim celem. Poprzez różnorodne działania docierają do dzieci i ich rodziców, do których zdążyły dotrzeć już alkohol, papierosy, dealerzy, wczesna inicjacja seksualna oraz inne zagrożenia czyhające na młodzież.

Koncert odbył się 23 lutego 2018r i miał charakter profilaktyczny.

Treści wykonywanych utworów wskazywały na problem chwilowej przyjemności i długofalowych negatywnych konsekwencji zażywania środków odurzających. Kolah poruszył również temat  płytkich relacji, w które bardzo często angażują się coraz młodsze dzieci. W przystępny sposób poruszył temat chorób nie tylko ciała ale i zranień duszy, kiedy dzieci doświadczają odrzucenia czy porzucenia. W takich trudnych dla nich chwilach wali się przecież niepoukładany jeszcze w ich głowach  świat. Kluczowe znaczenie miał fakt, że autor tekstów nie przedstawiał książkowych, wyuczonych teorii, ale w swoich utworach i opowieściach dał świadectwo osobistej przemiany.

Kolah – Mirek Kolczyk opowiadał o swoim życiu: od dzieciństwa w domu z ojcem alkoholikiem poprzez uzależnienie i pobyt w więzieniu aż do dziś w roli szczęśliwego męża i ojca dwójki dzieci.

Pasją życia Mirka i potrzebą serca są działania związane z profilaktyką uzależnień. Zaczynał współpracując z fundacją Głos Ewangelii w projekcie "żyj Poza klatką". Jest autorem projektu "Profilaktyka z Rapem - Misja Prawdziwej Wolności". Jest także dyrektorem Rzeszowskiego oddziału fundacji "Bread of Life".   Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przyjęli gościa sceptycznie, bez entuzjazmu,  ale z każdą kolejną minutą występu na ich twarzach zaczęły  pojawiać się emocje. Te trudne, bo przecież sami doświadczają tego o czym słyszeli - po twarzach popłynęły łzy.  Były również okrzyki radości i co najważniejsze chwile refleksji i nadzieja na lepsze jutro. Młodzi ludzie mieli okazję zadać pytania komuś kto dał radę, komuś kto był w miejscu, w którym często są dzisiaj oni sami. Dostali dawkę pozytywnej energii do podejmowania własnych, oby słusznych wyborów. Wychowankowie żegnali Gościa uściskami oraz wyrazili chęć ponownego spotkania z Mirkiem Kolah Kolczykiem.

Powtarzając motto Fundacji Dobrowskaz – DOBRO JEST DOBRE, a więc czyńmy dobro. Im bardziej je dzielimy, tym bardziej się mnoży.

 • autor: MOS Ustka, data: 2018-03-12
 • Koncert Hip-Hop-Kolah
 • Koncert Hip-Hop-Kolah
 • Koncert Hip-Hop-Kolah
 • Koncert Hip-Hop-Kolah
 • Koncert Hip-Hop-Kolah
 • Koncert Hip-Hop-Kolah
 • Koncert Hip-Hop-Kolah
 • Koncert Hip-Hop-Kolah

Nagrody i stypendia starosty słupskiego

Nagrody dla sportowców i trenerów, stypendia dla sportowców

i najlepszych uczniów

 

8 marca br. w sali obrad Rady Powiatu Słupskiego starosta słupski Zdzisław Kołodziejski i wicestarosta Rafał Konon wręczyli uczniom ponadgimnazjalnych szkół powiatowych i szkół specjalnych stypendia za bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, za osiągnięcia edukacyjne i artystyczne oraz sportowe. Wręczyli również nagrody Starosty Słupskiego sportowcom i trenerom za wysokie wyniki osiągnięte w 2017 roku w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

W uroczystości wzięli również udział dyrektorzy szkół oraz rodzice uczniów i sportowców.

Stypendia Starosty Słupskiego za wyniki w nauce i osiągnięcia w nauce przyznawane są na podstawie uchwały Nr XXXVII/357/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim. Po pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 o stypendium w kategorii ADEPT (za bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) ubiegało się 40 uczniów – stypendia otrzymało 34, natomiast w kategorii TALENT (za osiągnięcia edukacyjne i artystyczne uczniów szkół specjalnych) ubiegało się 3 uczniów – stypendium otrzymała jedna uczennica.

Wysokość stypendium w kategorii ADEPT wynosi od 100 do 150 zł miesięcznie,  natomiast w kategorii TALENT nie może być ono niższe niż 50 zł i nie wyższe niż 100 zł - za osiągnięcia na szczeblu krajowym i nie niższe niż 100 zł i nie wyższe niż 150 zł - za osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym. Stypendia, przyznane na okres od lutego do czerwca br., w kategorii Adept otrzymali:Katarzyna Bartos, Dagmara Bednarek, Igor Bronka, Kinga Gieresz, Iga Główczewska, Tomasz Jonatowski, Dominika Małecka, Mateusz Pacek, Bartosz Rzepiński Kacper Sztandera, Dagmara Winiarska i Klaudia Pek z Technikum nr 6 w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku oraz Maria Kuczyńska z Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce - wszyscy w wysokości - 100 zł miesięcznie; Krzysztof Belt, Norbert Brzozowski, Karol Dudek, Paulina Granda, Klaudia Gzowska, Karolina Ksel, Magdalena Moskwa i Maciej Pawlak z  Technikum nr 6 w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku oraz Dagmara Ropalska, Oskar Kopicki, Dominika Chilońska z Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce – wszyscy w wysokości – 110 zł miesięcznie; Wiktoria Januszkiewicz i Andżelika Stawicka z Technikum nr 6 w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku – po 120 zł miesięcznie; Mateusz Capar, Katarzyna Dygulska, Kamil Kin, Daria Kupisińska, Nina Macejko, Magdalena Maciejczyk i Aleksandra Mleczko z Technikum nr 6 w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku - po 130 zł miesięcznie. Najwyższe stypendium 150 zł miesięcznie otrzymał Jakub Radziwiłowicz z Technikum nr 6 w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku.

Stypendium w kategorii Talent w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymała Klaudia Owsiana, uczennica klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Damnicy.

Nagrody Starosty Słupskiego sportowcom przyznawane są corocznie na podstawie uchwały Nr XXXIII/370/2014 Rady Powiatu Słupskiego z 29 września 2014 r. W tym roku (za osiągnięcia w roku 2017) ubiegało się o nie dwunastu zawodników i czterech trenerów. Nagrody otrzymali zawodnicy: Aleksandra Karpuk - 1.100 zł (m.in. za zdobycie II miejsca na Mistrzostwach Świata Kyokushin KWU w Jekaterinburgu, I miejsca w kumite i kata na Mistrzostwach Europy w Świnoujściu, I miejsca w kumite i III miejsca w kata podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Krakowie, II miejsca w kumite na Mistrzostwach Polski Wagowych w Świnoujściu); Marcelina Witek – 1.100 zł (m.in. za zajęcie III miejsca w rzucie oszczepem na 7. drużynowych Mistrzostwach Europy w Metropolia Lille we Francji i na 11. Mistrzostwach Europy U23 w Bydgoszczy, I miejsca w rzucie oszczepem na 34. PZLA Mistrzostwach Polski U23 w Suwałkach, 93. PZLA Mistrzostwach Polski w Białymstoku i na 29. FISU Letniej Uniwersjadzie w Tajpej); Piotr Borowiec – 900 zł (m.in. za zdobycie tytułu Mistrza Świata w kategorii 50+ w crossmintonie podczas zawodów w Warszawie, I miejsca w kategorii 50+ w crossmintonie podczas Międzynarodowych Mistrzostw Holandii w Baarn i Międzynarodowych Mistrzostw Niemiec w Furstenfeldbruck); Patryk Błaszczyk – 800 zł (m.in. za zajęcie I miejsca na dystansie 8000 m podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych w Kwidzynie i II miejsca na dystansie 3000 m przez przeszkody na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Suwałkach); Seweryn Wysokiński 700,00 zł (m.in. za zdobycie II miejsca na Mistrzostwach Polski w Pucku, I miejsca na Pucharze PZŻ w Krynicy i IX miejsca – najlepszego w historii polskiego żeglarstwa na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Sanya w Chinach); Małgorzata Pazda-Pozorska – 700 zł (m.in. za zdobycie I miejsca podczas PZLA Mistrzostw Polski w biegu na 100 kilometrów w Kaliszu); Maria Szramiak – 700 zł (m.in. za zdobycie I miejsca w rzucie oszczepem podczas 23. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Mistrzostw Polski U18 w Warszawie, VII miejsca na 10. IAAF Mistrzostwach Świata U18 w Nairobi); Klaudia Maruszewska – 600 zł (m.in. za zajęcie II miejsca w rzucie oszczepem podczas 93. PZLA Mistrzostw Polski Seniorów w Białymstoku i na 34. PZLA Mistrzostw Polski U23 w Suwałkach); Kamil Aniszewski – 600 zł (m.in. za zdobycie srebrnego medalu w biegu na 400 m przez płotki na Mistrzostwach Polski Juniorów w Toruniu); Agnieszka Kulak – 500 zł  (m.in. za zajęcie III miejsca w rzucie dyskiem na 71. PZLA Mistrzostwach Polski Juniorów U20 w Toruniu); Sebastian Wojdziak – 500 zł (m.in. za zdobycie III miejsca w strzelaniu z karabinu pneumatycznego i sportowego podczas Mistrzostw Polski Młodzików); Marcin Mencfel – 500 zł (m.in. za zdobycie III miejsca w biegu na 110 metrów przez płotki podczas 34. PZLA Mistrzostwach Polski U23 w Suwałkach i Mistrzostwach Polski AZS 2017 w Łodzi). Nagrodzeni trenerzy to: Mirosław Witek – 1.000 (trenuje m.in. Marcelinę Witek) Henryk Michalski – 800 zł (trenuje m.in. Klaudię Maruszewską),  Lucyna Kuklińska-Nurkowska – 800 zł (trenuje m.in. Kamila Aniszewskiego) oraz Anna Hadziewicz500 zł (trenuje m.in. Sebastiana Wojdziaka).

Okresowe stypendia sportowe przyznano na podstawie uchwały Nr XXV/228/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 20 grudnia 2016 r. - w trzech kategoriach: CZEMPION, WYNIK i TALENT. W kategorii Czempion stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymała Aleksandra Karpuk. W kategorii Wynik stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie otrzymali: Klaudia Maruszewska, Patryk Błaszczyk i Adrian Kordoński (m.in. za zdobycie I miejsca w skoku wzwyż na National Meeting 2 d Halluin /Francja/, brązowego medalu podczas PZLA Halowych Mistrzostw Polski w Toruniu oraz brązowego medalu na 71. PZLA Mistrzostwach Polski U20, przynależność do kadry narodowej PZLA) i Seweryn Wysokiński. Stypendia w kategorii Talent w wysokości 200 zł miesięcznie otrzymali: Kamil Aniszewski, Agnieszka Kulak, Marcin Mencfel oraz Karol Sztylka (m.in. za II miejsce w rzucie oszczepem podczas Mistrzostw Okręgu Juniorów i Juniorów Młodszych, V miejsce na 71. PZLA Mistrzostw Polski U20, przynależność do zaplecza kadry narodowej).

 • autor: DS, film/fot. SAS, data: 2018-03-09
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia
 • Stypendia

II Piknik Żeglarsko-Morski w SOSW w Damnicy zakończony

28 lutego 2018r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy odbył się II Piknik Żeglarsko- Morski pod hasłem "Dzieci uczą Dzieci".

W pikniku wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i przedszkola z powiatu słupskiego i miasta Słupsk .

Pod nadzorem instruktorów ze Szkoły Żeglarsko-Motorowodnej „Magola” ze Słupska oraz Firmy "Baltic Marine" z Darłowa dzieci z Centrum Edukacji Morsko-Żeglarskiego i Sieci Szkół Edukacji Morskiej uczyły koleżanki i kolegów ze SOSW w Damnicy.

W programie Pikniku znalazły się m.in. zajęcia z podstaw żeglarstwa, ratownictwa wodnego zaprezentowane przez Słupski WOPR oraz zajęcia z prac bosmańskich. Szczególną atrakcją imprezy było uczestnictwo Gości Specjalnych- Żołnierzy Rezerwistów z Koła nr 21 ZŻWP z Gdyni Babie Doły.

 

Przed piknikiem zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz podniesienia jakości kształcenia pomiędzy Ośrodkiem, a Szkołą Żeglarstwa "Magola" i firmą "Baltic Marine" Krystian Paruzel z Darłowa. Główne cele porozumienia to: wspólne działania na rzecz rozwoju żeglarstwa i sektora gospodarki morskiej, w szczególności edukacji i wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, kultywowanie tradycji marynarskich i żeglarskich, integracji środowiska związanego z rozwojem i funkcjonowaniem portów i przystani morskich oraz działalności ludzkiej na akwenach morskich i śródlądowych.

 

Była to kolejna cenna inicjatywa dla upowszechniania edukacji morskiej i patriotycznej w subregionie słupskim.

 

 • autor: Tekst/Foto: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w Damnicy, data: 2018-03-08
 • II Piknik Żeglarski
 • II Piknik Żeglarski
 • II Piknik Żeglarski
 • II Piknik Żeglarski
 • II Piknik Żeglarski
 • II Piknik Żeglarski

V Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich

 • UFFA
 • UFFA

Łódź Caravela 950 promuje "Ustkę na fali"

W dniach 9-11 marca br. ustecka firma Caravela Boatbuilders będzie prezentowała wyprodukowaną w Ustce łódź Caravela 950 na targach Wiatr i Woda w Warszawie. Projekt budowy jachtu dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem: „Wsparcie eksportu poprzez promocję jachtu CARAVELA 950”. Na burcie pojawi się znak "Ustka na fali" a na stoisku Caraveli będzie można otrzymać materiały promocyjne dotyczące Ustki.

 • autor: Fot. AK, fot. SAS, data: 2018-03-08
 • Łódź Caravela 950 promuje "Ustkę na fali"
 • Łódź Caravela 950 promuje "Ustkę na fali"
 • Łódź Caravela 950 promuje "Ustkę na fali"
 • Łódź Caravela 950 promuje "Ustkę na fali"
 • Łódź Caravela 950 promuje "Ustkę na fali"
 • Łódź Caravela 950 promuje "Ustkę na fali"
 • Łódź Caravela 950 promuje "Ustkę na fali"
 • Łódź Caravela 950 promuje "Ustkę na fali"

73. rocznica mordu w Lasku Południowym

7 marca br. starosta słupski Zdzisław Kołodziejski oraz wicestarosta Rafał Konon złożyli kwiaty pod pomnikiem w Lasku Południowym, upamiętniając tym samym 73. rocznicę zamordowania przez hitlerowców 22 polskich robotników przymusowych. To tragiczne wydarzenie miało miejsce w Słupsku, właśnie w Lasku Południowym, w dniu 7 marca 1945 roku.

 • autor: AK, fot. SAS, data: 2018-03-07
 • 73. rocznica zamordowania robotników przymusowych
 • 73. rocznica zamordowania robotników przymusowych
 • 73. rocznica zamordowania robotników przymusowych
 • 73. rocznica zamordowania robotników przymusowych
 • 73. rocznica zamordowania robotników przymusowych

Powiat Słupski członkiem LOT "Ustka i Ziemia Słupska"

Na Sesji Rady Powiatu Słupskiego w dniu 27 lutego 2018 roku została przegłosowana uchwała, na mocy której Powiat Słupski jako jednostka samorządu terytorialnego został członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ustka i Ziemia Słupska”.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska” prężnie działa na rzecz promocji Miasta Ustka oraz Ziemi Słupskiej jako regionu atrakcyjnego turystycznie. W tym roku w opracowywanym przez LOT Informatorze Turystycznym, znajdą się również informacje dotyczące możliwości uprawiania turystyki kwalifikowanej w powiecie słupskim.

 • autor: Tekst: AK, fot. SAS, data: 2018-03-07
 • ustka panoramicznie

Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

 • autor: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, data: 2018-03-07
 • Idzie Wiosna

Otwarcie wystawy prac Czesława Kowalczyka

Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego serdecznie zaprasza na oficjalne otwarcie wystawy prac Czesława Kowalczyka, które zaplanowano na 16 marca br. (piątek) na godz. 14:00 w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Ekspozycja składa się  z dwóch części. W Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego podziwiać można m.in. rzeźby o różnorodnej tematyce, natomiast na pierwszym piętrze Starostwa znajdują się rysunki wykonane ołówkiem.

Serdecznie zapraszamy!       

 • autor: CER Słupsk , data: 2018-03-05
 • Wystawa

Promocja najnowszego tomiku wierszy Emilii Jastrząbek-Zimnickiej

Do świetlicy wiejskiej w Izbicy trzeba było donieść ławki, by wszyscy mieli na czym usiąść, tak duże było zainteresowanie najnowszym tomikiem wierszy Emilii Jastrząbek-Zimnickiej, mieszkającej od lat w tej wsi i wielce zasłużonej dla Pomorza poetki.

            Pani Emilia doczekała się już szóstego tomiku wierszy. Sama zebrała do niego wiersze i zatytułowała „Na ostatniej drodze”, by po poetycku – jaka sama w nim wyznała - pożegnać się już ze swoimi czytelnikami. W słowie Od Autorki napisała:  „Tomik „Na ostatniej drodze” jest ostatnią moją w życiu książką. Stanowi syntezę i podziękowanie za przeżycie koszmaru drugiej wojny światowej, którą Najwyższy Pan i Bóg tego świata pozwolił mi przeżyć. Myślę, że w czasie długiego życia miałam szczęście do dobrych ludzi, wspaniałych rodziców, nauczycieli, profesorów. To, że tak bardzo ukochałam piękno mej ojczystej ziemi, w tym szczególnie ziemi pomorskiej jest efektem spotkań z wszystkimi bliskimi mi i serdecznymi ludźmi. Wiem, że śmierć upomni się o swoje i będę musiała zostawić moją coraz piękniejszą ojczyznę. Będzie mi żal odejść i pożegnać to żywe, pulsujące piękno. To jezioro w koronie trzcin, zieleń lasów, łąk i wiosenne delikatne listki brzozy. Ale taka jest smutna kolej rzeczy.”

            Na spotkaniu promocyjnym 2 marca br. w Izbicy dowiedziała się, że to pożegnanie jest przedwczesne, bo wszyscy życzyli jej jeszcze kolejnych tomików. To piękne, że doczekała 80. urodzin, (świętowała je także podczas spotkania), ale wciąż jest jeszcze aktywna i wena poetycka jej nie opuszcza. Nikt nie uwierzył, że jest to jej ostatni tomik, a na promocję do świetlicy wiejskiej przyszło i przyjechało z różnych miejscowości naprawdę dużo  sympatyków jej poezji. Dzieci ze szkół w Pobłociu i Główczycach przypominały jej wiersze z wcześniejszych tomików i z najnowszego. Pięknie swojej poetce też zaśpiewały.   Teresa Florkowska - wójt gminy Główczyce uhonorowała poetkę listem gratulacyjnym. Był urodzinowy tort, przypomnienie drogi życiowej poetki i dużo kwiatów. Pogratulować autorce tomiku przyjechali poeci z Grupy Wtorkowe Spotkania Literackie” ze Słupska. Dziękowała za piękne wiersze przedstawicielka Banku Spółdzielczego w Ustce, dyrektorka Szkoły Podstawowej Pobłociu, Paweł Żmuda - dyrektor GOK w Główczycach – organizator spotkania, sołtys Izbicy, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej i inni.  

            W najnowszym tomiku znalazło się ponad 50 pięknych wierszy, osadzonych głęboko w tradycji ludowej, wiejskiej. Autorka wstępu Czesława Długoszek z Objazdy napisała: „Emilia Jąstrzabek-Zimnicka, rocznik 1938, ma w literackim dorobku kilka tomików wierszy, wciąż pisze i z radością z pamięci recytuje swoje wiersze. Tomik „Na ostatniej drodze” w zamierzeniu autorki jest pożegnaniem z Czytelnikami. Motyw odejścia pojawia się w wielu zamieszczonych w książce lirykach. Pięćdziesiąt dziewięć wierszy ujętych w pięć tematycznych rozdziałów przywołuje od dawna obecne w twórczości poetki tematy i obrazy. Zimnicka to poetka o chłopskim rodowodzie, która nigdy nie zagubiła ludowej wrażliwości na piękno natury, szacunku dla wszelkich przejawów życia, szczerej religijności. Dlatego zło dostrzega w samym człowieku, w nieprzestrzeganiu przez niego właściwej hierarchii wartości. Spisała poetycki testament, świadoma własnego kresu, wierząc w moc poetyckiego słowa. Osobną cechą jej poezji nie do przecenienia, jest wierność ludowej frazie poetyckiej i tym elementom języka, które jej twórczość stawiają w nurcie poezji ludowej. Tomik ten odczytuję zatem jako projekcję świata w drodze ku nowoczesności, ostatniej drodze ocalającej dawne wartości, bez których nasze człowieczeństwo może okazać się ułomne.”

 • autor: ZBZ, fot. Jan Maziejuk, data: 2018-03-05
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej
 • Promocja tomiku Emilii Jastrząbek-Zimnickiej

Kraina lodu w powiecie słupskim

 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS
 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS
 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS
 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS
 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS
 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS
 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS
 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS
 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS
 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS
 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS
 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS
 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS
 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS
 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS
 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS
 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS
 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS
 • Kraina lodu w powiecie słupskim
  • autor: Fot. SAS

"Nazywano ich Słowińcami, czyli przywracanie pamięci"

Wystawę plenerową „Nazywano ich Słowińcami, czyli przywracanie pamięci”, przygotowaną przez Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, a w ubiegłym roku prezentowaną w Gdańsku, potem w Gdyni i Łebie, zobaczyć teraz można w Warszawie przy gmachu Biblioteki Głównej SGH.

Jest to wystawa poświęcona Słowińcom, ludności stanowiącej w XIX wieku "ostatki Słowian na południowym brzegu Bałtyckiego Morza" a powstałej, jako pewna szczególna kategoria Kaszubów, w procesie interakcji społecznych zachodzących na terenie szeroko pojętego Pomorza. Wystawa ma być przyczynkiem do publicznej refleksji nad regionalną pamięcią i tożsamością, do wspólnego namysłu nad trudną historią "małych ojczyzn". Składa się z 22 plansz z fotografiami będącymi dokumentacją codziennego życia Słowińców, pracy, uroczystości wiejskich, wydarzeń rodzinnych, edukacji i zabawy dzieci, a także budownictwa słowińskiego, czyli chałup, budynków gospodarczych, pieców i piwnic, które teraz, w części zachowane w miejscu pierwotnej lokalizacji, w części przenoszone na stare siedliszcza, tworzą Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Wystawa w końcowej części uwzględnia również kadry z ekspozycji muzealnych ożywianych w okresie letnim prezentacją zajęć jakie niegdyś wykonywali Słowińcy. Wystawa zostanie na terenie SGH w Warszawie na pewno do końca marca.

W Warszawie wystawa jest już od grudnia 2017 roku. Wtedy to dzięki staraniom Oddziału Warszawskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego, trafiła w mury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie przyczynić się mogła do potrzebnej wciąż refleksji nad regionalną pamięcią i tożsamością, zarówno wśród młodych ludzi, będących studentami Uczelni, jak i wśród pracowników czy odwiedzających Uczelnię gości;

Mamy nadzieję, że pozostając w progach tak zacnej Uczelni jaką jest SGH, będzie zachęcać zatrzymujących się przy niej studentów, pracowników Uczelni czy mieszkańców Warszawy do wspólnego namysłu nad trudną historią regionów i społeczeństw.

 • autor: Gabryela Włodarska-Koszutowska, data: 2018-03-02
 • Nazywano ich Słowińcami, czyli przywracanie pamięci
 • Nazywano ich Słowińcami, czyli przywracanie pamięci

II Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych

Zbliża się czas festiwali

Uprzejmie informujemy, że Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego, wraz z Towarzystwem Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku, przystąpiło do organizacji II Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Wojskowych, który odbyć się ma 9 czerwca br. w „Leśnym Kocie” w Lasku Północnym w Słupsku. Poniżej przekazujemy regulamin wspomnianej imprezy.

Jednocześnie informujemy, że II Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” 2018 zaplanowany został na 24 czerwca br. w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Ponieważ wzorem ubiegłego roku Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego stara się o dofinansowanie zewnętrzne tej imprezy, którego przyznanie będzie miało duży wpływ na jej ostateczny kształt, regulamin tego wydarzenia zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

 • autor: MS, CER Słupsk, data: 2018-03-02

Kolejna konferencja z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży"

21 marca br. o godz. 9.00 w sali 414 w Akademii Pomorskiej przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku rozpocznie się XIII konferencja z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży” pt. "Słowa ranią. Powiedz NIE mowie nienawiści"

W konferencji wezmą udział  przedstawiciele samorządów, placówek oświatowych, ochrony zdrowia pracujących z dziećmi i młodzieżą. Konferencja jest otwarta i mogą wziąć w niej udział  wszyscy zainteresowani omawianą tematyką.

 • autor: DR, data: 2018-03-01
 • Zdrowie Dzieci i Młodzieży
 • Program

„Zdrowe odżywianie oznacza zdrowy styl życia"

„Zdrowe odżywianie oznacza zdrowy styl życia" - konkurs dla gimnazjalistów


8 marca br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku odbędzie się V Międzyszkolny Konkurs dla Gimnazjalistów pod hasłem „Zdrowe odżywianie oznacza zdrowy styl życia”. Patronat nad konkursem objął Zdzisław Kołodziejski - starosta słupski.
Celem konkursu jest propagowanie zdrowego żywienia wśród nastolatków.

Tematyką wiodącą w tym roku jest „Zdrowy deser".

Konkurs składał się będzie z trzech etapów. W pierwszym uczestnicy zaprezentują przygotowany wcześniej krótki max. 3-minutowy film/scenkę/prezentację lub inną formę na temat zdrowego żywienia. W drugim - przygotują deser, a następnie zaprezentują go na wcześniej udekorowanym stole. Trzeci etap polegał będzie na udziale uczestników w quizie dotyczącym zdrowego odżywiania.
W konkursie wezmą udział 3-osobowe zespoły uczniów II i III klas gimnazjów ze Słupska, powiatu słupskiego i powiatów ościennych.

 • autor: DR, data: 2018-03-01

Konkurs plastyczny "Ptaki Pomorza"

Wzorem lat ubiegłych Nadleśnictwo Warcino ogłasza konkurs plastyczny pt. „Ptaki Pomorza”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku  przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych.

Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie mają okazję do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także rozwijania swoich przyrodniczych pasji.

Bardzo liczymy na liczny udział i życzymy powodzenia.

 

Poniżej regulamin Konkursu.

 • autor: K. Szydłowski, Nadleśnictwo Warcino, data: 2018-02-28

XL sesja Rady Powiatu Słupskiego w obiektywie

 • autor: Fot. SAS, data: 2018-02-27

Spotkanie dotyczące aktualnych konkursów w ramach RPO WP 2014-2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 8 marca 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

 • ​​Harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)
 • Planowane zmiany w ramach Programów Operacyjnych 
 • Możliwości wsparcia - założenia aktualnych i nadchodzących konkursów w ramach
  RPO WP 2014-2020:
  - Edukacja przedszkolna 
  - Opieka nad dziećmi do lat 3
  - Zdrowie
  - Energia i ochrona środowiska
 • Nowe wsparcie zwrotne w ramach RPO WP 2014-2020
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Miejsce i termin spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w czwartek 8 marca 2018 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, ul. Portowa 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna -piętro I) w godz. 10:00 – 12:15.

​ 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 7 marca 2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. 

Program oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępne na stronie:
https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-w-slupsku-dotyczace-aktualnych-konkursow-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-pomorskiego-na-lata-2014-2020-  

 

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub
(59) 714 18 45

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

  • autor: PIFE Słupsk, data: 2018-02-27

II Piknik Żeglarsko- Morski

  • autor: SOSW Damnica, data: 2018-02-27

VII Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 20 kwietnia br. (piątek) w sali widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.

W załączeniu znajdą Państwo stosowne dokumenty, na zgłoszenia czekamy do 6 kwietnia br. wraz z kartą zgłoszenia prosimy o przesłanie podpisanej zgody na wykorzystanie wizerunku.

Dokumenty można nadsyłać zarówno pocztą tradycyjną:

                         Centrum Edukacji Regionalnej

                         ul. Szarych Szeregów 14 B

                         76-200 Słupsk

jak również drogą elektroniczną na adres: biuro@cer.slupsk.pl

 

 • Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej
  • autor: CER Słupsk, data: 2018-02-26

UCZNIOWIE ZSA Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT

Opanowanie zawiłych zasad ortografii polskiej to nie lada wyzwanie. Uczniowie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku od wielu lat udowadniają, że warto kształtować umiejętność poprawnej pisowni. Z sukcesami biorą udział w wielu znaczących  przedsięwzięciach wymagających dociekliwości ortograficznej. 

Od początku istnienia Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii Powiatu Słupskiego”, czyli od dziewiętnastu już lat,  zajmują w nim czołowe miejsca.  Przed laty młodzi pasjonaci ortografii ze „słupskiego rolniczaka” przygotowywali się do niego pod czujnym okiem pani Genowefy Jank (nauczycielki języka polskiego). Niemal co roku uczniowie ZSA zostawali laureatami tego konkursu. Dziś nadal, niezmiennie,  mogą poszczycić się osiągnięciami w tej dziedzinie. Prężnie działa Koło Ortograficzne prowadzone przez panią Agnieszkę Kwaśniewską – Sudę (nauczycielkę języka polskiego).  Na przestrzeni siedmiu lat, aż pięć razy reprezentanci ZSA zdobywali zaszczytne tytuły Mistrzówi Wicemistrzów Ortografii Powiatu Słupskiego. W bieżącym roku rywalizowali z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku, Zespołu Szkół Logistycznych i Mechanicznych w Słupsku, Liceum Katolickiego w Słupsku oraz Technikum TEB Edukacja w Słupsku. Mariusz Roguski, uczeń klasy pierwszej o profilu technik analityk zajął 2. miejsce. Otrzymał tytuł Wicemistrza Ortografii Powiatu Słupskiego i nagrodę ufundowaną przez starostę słupskiego.

Działalność Koła Ortograficznego zaowocowała w bieżącym roku szkolnym jeszcze innym, znaczącym sukcesem. Uczniowie Zespołu Szkół Agrotechnicznych wzięli udział w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „O!Błędne Dyktando”  organizowanego przez Pilot Pen Polska pod patronatem  Ministra Edukacji Narodowej. W pierwszym etapie (on-line) wzięło udział 6424 uczestników z 2611 szkół z całej Polski. W ogólnym rankingu ZSA uplasował się na 4. miejscu.

300 Najlepszych O! Błędnych Graczy zakwalifikowało się do Wielkiego Finału, który odbył się 28 października w Hotelu Novotel w Warszawie. ZSA reprezentowali Adrian Germann i Paweł Najmrocki - uczniowie klasy pierwszej o profilu informatycznym. Na konkurs polecieli samolotem. Napisali dyktando o bardzo wysokim stopniu trudności. Dyktando prowadził Andrzej Sołtysik – znany dziennikarz radiowy i telewizyjny. Paweł znalazł się wśród 10 nagrodzonych. Otrzymał dyplom i liczne nagrody. W przedsięwzięciu wzięło udział  100 osób. Zajęcie 10. miejsca jest więc wielkim wyróżnieniem.  

 

 • autor: Tekst/Fot. ZSA Słupsk, data: 2018-02-26
 • UCZNIOWIE ZSA Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT

XIII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

24 lutego br. w sali widowisko-sportowej w Jezierzycach, już po raz trzynasty odbył się Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, w którym o zwycięstwo walczyły koła z Kukowa, Jezierzyc, Rowów, Kępic i Biesowic.

Swój występ zaprezentowały również Panie z KGW Łebień (gmina Damnica), które w zeszłym roku otrzymały Grand Prix i tym razem nie konkurowały z innymi. Tradycyjnie już poziom był bardzo wysoki i wyrównany, a konkurencje różnorodne i zabawne. 

Uczestniczki zaskoczyły gości nie tylko dobrą kuchnią, ale także ciekawymi pomysłami i poczuciem humoru w poszczególnych konkurencjach prezentowanych na scenie.

Uroczystego otwarcia dokonali organizatorzy imprezy: Wójt Gminy Słupsk – Barbara Dykier, Starosta Powiatu Słupskiego - Zdzisław Kołodziejski,  Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego/Oddział w Słupsku – Wiesław Ziegert.

W tym roku w ławie jurorskiej zasiedli: Zbigniew Babiarz Zych - przewodniczący- Starostwo Powiatowe, Zenona Mazurczyk- Pomorska Izba Rolnicza, Gabriela Włodarska-Koszutowska – Kustosz w Muzeum w Klukach, Jan Rozenek- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu/Oddział w Słupsku.

Koła gospodyń rywalizowały ze sobą w sześciu konkurencjach:

 • kulinarna:  wielkanocny mazurek oraz pisanka (zwycięzca w tej konkurencji KGW Kukowo),
 • edukacyjna: „Nasi bracia mniejsi”-tablica edukacyjna (laureaci w tej  konkurencji KGW Kępice),
 • moda:  „Deszczowa kreacja” (w tej konkurencji tryumfowało KGW Rowy),
 • piosenka kabaretowa połączona z inscenizacją pt. „Warto było i/lub Mega babki to my” (zwycięzca w tej konkurencji KGW Jezierzyce),
 • taneczna: dowolny (zwyciężyło KGW Rowy).

Po zakończeniu wszystkich konkurencji jury po długich i burzliwych naradach wyłoniło laureata GRAND PRIX.  XIII Powiatowy  Turniej  KGW oraz nagrodę główną ( 3.000 zł) ufundowaną przez Starostę Słupskiego, wygrało koło z Rowów.

Panie z KGW Rowów będą reprezentowały Powiat Słupski 7 kwietnia br. podczas Wojewódzkiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się w Żukowie (powiat kartuski).

 

 • autor: Tekst: AK, fot. SAS, data: 2018-02-26
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW
 • XIII Turniej KGW

Otwarcie Gaming Room-u w Rolniczaku

23 lutego b.r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych Starosta Słupski, Pan Zdzisław Kołodziejski, dokonał uroczystego otwarcia nowej pracowni. Wśród gości byli również Pan Jan Olech – przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego, Pani Jadwiga Janicka – skarbnik powiatu, Pani Marta Bursztynowicz – sekretarz powiatu. Powstała ona dzięki wsparciu marki gamingowej Genesis. Gaming Room to miejsce, w którym uczniowie podczas zajęć dodatkowych, pod nadzorem nauczycieli, będą trenować i przygotowywać się do udziału w turniejach e-sportowych.

W pracę nad powstaniem pracowni były zaangażowane klasy TECHNIK INFORMATYK. Uczniowie, pod opieką nauczycieli przedmiotów informatycznych -  Szymona Buraka i Jacka Wolikowskiego, samodzielnie złożyli nowoczesne komputery, zbudowali strukturę sieci, a nawet składali fotele gammingowe, malowali  ściany i montowali dekoracje.

E-sport, czyli sport elektroniczny, to nic innego, jak rywalizowanie w grach komputerowych. Szacuje się, że w przyszłym roku e-sportem będzie się interesować 345 milionów osób. Obecnie jest to najszybciej rozwijająca się  i jedna z najbardziej dochodowych dyscyplina życia publicznego. Na świecie organizowanych jest tysiące turniejów, lig i wydarzeń. Podczas The International 2017, turnieju Dota2, pula nagród wynosiła 25 milionów dolarów. Na światowe finały Intel Extreme Masters, które od 5 lat odbywają się w katowickim spodku, przybywa setki tysięcy osób.

W Rolniczaku e-sport cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Od kilku lat uczniowie uczestniczą w polskich imprezach esportowych, a nawet sami
je organizują.  Od 2012 roku, corocznie uczestniczą w Poznań Game Arena - targach związanych ze sportem elektronicznym i sprzętem komputerowym. W 2015 roku pomagali w organizacji Gdynia Game Festival - ogromnej, 3-dniowej imprezie, podczas której odbywały się m.in. konferencje edukacyjne i technologiczne, warsztaty innowacji, walki robotów, prezentacje dronów i drukarek 3D oraz turnieje
e-sportowe. Nasi uczniowie byli odpowiedzialni przede wszystkim za podłączanie
i konfigurację sprzętu komputerowego oraz za wykonanie i nadzorowanie struktury sieci komputerowej.

Przyszli technicy informatycy, co roku organizują Rolniczak LAN Party - największą imprezę gamingową w regionie, podczas której rozgrywane są turnieje
w najpopularniejsze gry e-sportowe. W dniach 22-25 marca odbędzie się już czwarta edycja tego wydarzenia, w której rywalizować będzie ok. 300 zawodników z regionu słupskiego. Pod przykrywką e-sportu, tak naprawdę LAN Party to doskonała nauka zawodu. Uczniowie sami przygotowują stanowiska esportowe, składają komputery, konfigurują sieć, wykonują okablowanie, administrują serwerami.

Rolniczak odnosi sukcesy na polskich arenach e-sportowych. Szkoła zdobyła
I miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół w E-sporcie, które odbywały się w Gdyni
w maju 2017. Zespół Szkół Agrotechnicznych jest również drugim wicemistrzem Wielkiego Finału Mistrzostw Polski Szkół w E-sporcie, który odbył się w Krakowie,
w czerwcu zeszłego roku. Podczas lokalnych turniejów uczniowie Rolniczaka zawsze stoją na podium.

Działalność Gaming Room'u wiąże się z poszerzeniem oferty edukacyjnej ZSA - utworzeniem nowego profilu e-sportowego dla kierunku TECHNIK INFORMATYK. Zainteresowani uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach
e-sportowych, szkoła zapewni im odpowiedni sprzęt, opiekę psychologa, uczestnictwo w turniejach i największych wydarzeniach e-sporotowych.

 

 

 

                                                                                                    

 • autor: Tekst/Fot. ZSA Słupsk, data: 2018-02-23
 • Gaming Room w Rolniczaku
 • Gaming Room w Rolniczaku
 • Gaming Room w Rolniczaku
 • Gaming Room w Rolniczaku
 • Gaming Room w Rolniczaku
 • Gaming Room w Rolniczaku
 • Gaming Room w Rolniczaku
 • Gaming Room w Rolniczaku
 • Gaming Room w Rolniczaku
 • Gaming Room w Rolniczaku
 • Gaming Room w Rolniczaku
 • Gaming Room w Rolniczaku

Zaproszenie na na XL sesję Rady Powiatu Słupskiego

Uprzejmie zapraszam na XL sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą  zwołuję  zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) na dzień 27 lutego 2018 roku, godz. 1300 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów XXXVII,XXXVIII,XXXIX sesji.

5  Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.

7. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku oraz Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na  terenie powiatu  słupskiego za 2017 rok.

8. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku  o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu słupskiego za 2017 rok.

9. Informacja z realizacji zadań wynikających z powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w 2017 roku.

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.

11. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 2. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Powiecie Słupskim na lata 2018-2020,
 3. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego,
 4. w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do Lokalnej Organizacji Turystycznej  „Ustka i Ziemia Słupska”,
 5. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej, dotyczącej realizacji projektu pod tytułem „Zabawa w miasto-dzieci budują swój własny świat” w dniach 31 lipca – 7 sierpnia 2018 roku,
 6. w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.

 

12. Sprawozdanie z prac komisji Rady Powiatu Słupskiego za 2017 rok.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

      - Informacja Starosty Słupskiego nt. stanu prawnego w sprawie wydanego pozwolenia na budowę zakładu produkującego mączkę rybną i olej rybny.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zakończenie sesji.                                                                                                                                                                                                                    

Przewodniczący Rady

Jan Olech

Podpisanie umowy dot. projektu "Rodzina w Centrum"

21 lutego br. starosta Zdzisław Kołodziejski i członek zarządu Paweł Lisowski podpisali umowę z marszałkiem Mieczysławem Strukiem i wicemarszałkiem Wiesławem Byczkowski. Na mocy umowy Powiat Słupski otrzyma dofinansowanie na rozwój usług społecznych.

 

W rozstrzygniętym przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursie na realizację lokalnych usług społecznych dofinansowanych zostanie 29 projektów.  Wartość wszystkich projektów to 52 069 389,60 PLN a kwota dofinansowania 49 465 920,11 PLN.

 

W skali województwa 3836 potrzebujących osób skorzysta z unijnej pomocy. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na kluby aktywności dla seniorów, zajęcia dla dzieci, pomoc rodzinom wielodzietnym oraz wsparcie asystenta dla osób z niepełnosprawnościami.

Powiat Słupski otrzymał 95% dofinansowania na projekt Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim. Wartość projektu: 701 498,66 zł.

Projekt skierowany jest do 32 rodziców zastępczych, 32 dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz 28 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Zaplanowane działania mają na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych oraz przeciwdziałanie ich wypaleniu zawodowemu, wsparcie psychoedukacyjne dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych usamodzielnianych wychowanków.

Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum pomocy Rodziny w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju ,,Inspiracje” oraz Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku.

 • autor: PL, data: 2018-02-21
 • podpisanie umowy

Bezpłatne badania mammograficzne

Niespełna  połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość.  Jego waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

Badanie jest bezpłatne i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Na badanie można zgłosić się w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania.

Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi i jednocześnie:

 • w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu
 • lub otrzymały wynik ze wskazaniem do wykonania badania po 12 miesiącach (dotyczy kobiet, u których w rodzinie wykryto raka piersi u matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2)

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Badania mammograficzne w mammobusie  odbędą się w następującej lokalizacji:

Główczyce – 16 marca 2018 przy Hali Sportowej, ul. Skórzyńska       

 

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, dlatego prosimy o przyniesienie na badanie zdjęć/płyt z poprzednich mammografii.

 • autor: LUX MED Diagnostyka, data: 2018-02-21

Mobilny Punkt Informacyjny

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). 

Bezpłatne konsultacje odbędą się:

 • 23 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Sycewicach,
  ul. Szkolna 1, w godzinach 9:15-11:45. 

Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

 

W ramach MPI pracownik LPI FE w Słupsku udzieli bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 
W trakcie dyżuru będzie można się dowiedzieć m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia w ramach założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.

 

Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk

tel. 59 714 18 44; 59 714 18 45​

email: Slupsk.PIFE@pomorskie.eu

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​

 • autor: PIFE Słupsk, data: 2018-02-19
 • Mobilny Punkt Informacyjny

Punkt Rejestracji Pojazdów w Ustce otwarty

W dniu dzisiejszym, tj. 15 lutego br., został otwarty nowy Punkt Rejestracji Pojazdów w Ustce, który obsługują pracownicy Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku.

W otwarciu punktu udział wzięli ze strony Powiatu Słupskiego Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski, Wicestarosta Rafał Konon, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Olech oraz Sekretarz Powiatu Marta Bursztynowicz, ze strony Miasta Ustki Zastępca Burmistrza Bartosz Gwóźdź-Sproketowski.

Punkt mieści się w Urzędzie Miasta w Ustce i jest otwarty we wtorki i czwartki w godzinach od 8.30 do 14.00.

 • autor: Fot. SAS, data: 2018-02-15
 • Punkt Rejestracji Pojazdów w Ustce
 • Punkt Rejestracji Pojazdów w Ustce
 • Punkt Rejestracji Pojazdów w Ustce
 • Punkt Rejestracji Pojazdów w Ustce
 • Punkt Rejestracji Pojazdów w Ustce
 • Punkt Rejestracji Pojazdów w Ustce
 • Punkt Rejestracji Pojazdów w Ustce

XIII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

XIII Powiatowy Turniej KGW

 • XIII Powiatowy Turniej KGW
  • autor: PODR Słupsk, data: 2018-02-14

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym skierowanym do osób powyżej 50 r.ż. zamieszkałych, uczących się lub pracujących na obszarze woj. pomorskiego zgłaszających się z własnej inicjatywy do udziału w szkoleniach w zakresie nabywania, podnoszenia lub uzupełniania kompetencji informatycznych (komputerowych).


Tematyka szkoleń (do wyboru):

Moduł 1.

 • Podstawy pracy z komputerem (B1): Przeglądanie Internetu, Informacje uzyskane z Internetu, Pojęcia związane z komunikacją – przygotowujący do egzaminu ECDL B1.

Moduł 2.

 • Podstawy pracy w sieci (B2): Efekty pracy, Zarzadzanie plikami, Sieci, Pulpit, Ikony, ustawienia – przygotowujący do egzaminu ECDL B2.

Moduł 3.

 • Przetwarzanie tekstów (B3): Praca z aplikacją, Tworzenie dokumentu, Formatowanie, Obiekty, Przygotowanie wydruków – przygotowujący do egzaminu ECDL B3.

Moduł 4.

 • IT Security (S3): Kwestie bezpieczeństwa, Bezpieczne zarządzanie danymi – przygotowujący do egzaminu ECDL S3.

Moduł 5.

 • Arkusze kalkulacyjne (B4): Użycie aplikacji, Tworzenie dokumentu, Zarządzanie arkuszami, Reguły i funkcje, Formatowanie arkusza – przygotowujący do egzaminu ECDL B4.

Moduł 6.

 • Rozwiązywanie problemów Computional Thinking (S9) – przygotowujący do egzaminu ECDL S9.

Grupy szkoleniowe będą otwierane w momencie zebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń w danej lokalizacji, która pozwoli na utworzenie 14 osobowej grupy szkoleniowej na tym samym poziomie potrzeb edukacyjnych określonych w ramach spotkania z doradcą zawodowym. Podczas spotkania doradca zawodowy przeprowadzi test umiejętności w zakresie ICT, przeprowadzi wywiad w celu określenia potrzeb edukacyjnych/szkoleniowych uczestnika projektu oraz zbada motywację do uzupełnienia kompetencji komputerowych niezbędnych na rynku pracy.

Projekt trwa do 30 czerwca 2018. Liczba miejsc ograniczona.

 

Zgłoszenia i szczegółowe informacje:
Mariusz Gadomski
tel:
511-485-506 lub (0-22) 266 08 52, e-mail: projekt.wp@projektgamma.pl

 • Szkolenie
  • autor: GAMMA D.Didiuk i M.Wasilewski Spółka jawna, data: 2018-02-13

Szkolenia dla przedsiębiorców

Szkolenia dla przedsiębiorców

 

Jak co roku Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa rozpoczyna w lutym  bezpłatne szkolenia dla wszystkich przedsiębiorców, które mają na celu poinformowanie o zmianach wprowadzonych w 2018 roku w przepisach dot. prawa pracy, podatków, ubezpieczeń, pozyskiwania dotacji oraz innych formach pomocy w prowadzeniu działalności. Na każdym ze szkoleń będzie możliwość przedyskutowania indywidualnych problematycznych kwestii.

 

W najbliższym czasie zapraszamy Państwa na szkolenia :

 

I. Okręgowego Inspektoratu Pracy (Oddział Słupsk)

    w dniu 15.02.2018r. godzina 10.00 w Auli SIPH przy al. Sienkiewicza 19 w Słupsku.

II. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

     w dniu 22.02.2018r. godzina 10.00 w Auli SIPH przy al. Sienkiewicza 19 w Słupsku.

III. Powiatowego Urzędu Pracy

      w dniu 27.02.2018r. godzina 10.00 w Auli SIPH przy al. Sienkiewicza 19 w Słupsku.

IV. Urzędu Skarbowego

      w dniu 01.03.2018r. godzina 10.00 w Auli SIPH przy al. Sienkiewicza 19 w Słupsku.

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie do 13.02.2018r. drogą elektroniczną biuro@siph.slupsk.pl lub telefonicznie 59 842 50 98 udziału w pierwszym szkoleniu Państwowej Inspekcji Pracy Oddział Słupsk.

 

Program szkoleń dostępny na stronie: www.siph.slupsk.pl
 

Serdecznie zapraszamy!

 • autor: PIFE Słupsk, data: 2018-02-13

XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku

XIV Bal Charytatywny, który odbył się w Dolinie Charlotty 10 lutego br. przyniósł jego Beneficjentom – mieszańcom Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, po odliczeniu wszelkich kosztów – rekordową sumę – 26 tyś. 228 zł.33gr.

 

W imieniu Organizatorów: Stowarzyszenie „Przyjaciel’ działającego przy DPS oraz Domu Pomocy Społecznej w Machowinku – dyrektor Marek Król dziękował za wieloletni Honorowy Patronaty Staroście Słupskiemu – p. Zdzisławowi Kołodziejskiemu, który dokonał uroczystego otwarcia imprezy. Organizatorzy dziękowali także Gospodarzowi Doliny – p. Mirosławowi Wawrowskiemu, który wspierał i gościł Bal już 13 raz. Podziękowania za liczne przedstawicielstwo na Balu i wieloletnią współpracę, która w tym roku zaowocowała kompletnym wyposażeniu pracowni ceramicznej otrzymała firma Scania. Informacje na temat miejsc odwiedzanych dzięki sukcesji poprzedniego Balu, przedstawiła obrazując slajdami prezes Stowarzyszenia – p. Anna Skowrońska.

 

Dużo braw zebrał – zabawny występ artystyczny przygotowany przez mieszkańców Domu i rapującym Sebastianem i solistką Julitą na czele.

 

Wszyscy bez wyjątków oklaskiwali sposób prowadzenia aukcji i oprawę muzyczną przygotowaną przez p. Arkadiusza Mięczewskiego. Za prezenty przekazane przez Starostę Słupskiego – 2 obrazy + rzeźba oraz materiały promocyjne otrzymano łącznie sumę 1.600 zł.

 

Voucher w Dolinie Charlotty ufundowany przez gospodarza przyniósł 1.200 zł. Natomiast za koszulkę z podpisami reprezentacji Polski w piłce nożnej ufundowana przez p. Tomasza Szymańskiego zapłacono 1.100 zł. Za 700 zł V-ce Starosta Słupski p. Rafał Konon stał się posiadaczem stroju Czarnych Słupsk, który ufundował p. Tomasz Banaszewski.

 

Podziękowano firmom, które swoimi produktami wsparło menu Balu: Milarex, Morpol, Tchibo, Serkol, Meat-Pol, Mira, Iglotex, Piekarnia Domin oraz tym, którzy przekazali prezenty na licytację: Starosta Słupski, Państwo Grażyna i Ryszard Trynieccy, Mirosław Wawrowski, Anna i Andrzej Mazur, Ceramika Magdalena Kamińska, p. Tomasz Banaszewski, Państwo Krystyna i Bogdan Madeccy z Jaworzynki (Beskidy), p. Anna Czerny-Marecka, „Interbiuro”, wójt Gminy Ustka, wójt Gminy Kobylnica, „Gastima”, Restauracja „Syrenka”, Pizzeria „Gringos Amigos”, Firma „Submet”, „Piwniczka Piękna’, Firma „Annas”,  kwiaciarnia „Cattleya”, Apteka „Dbam o Zdrowie”, Sklep Medyczny „Słowik”, PKS Słupsk. Gotówką wsparły Nas firmy: Paul Harrtmann, Nadleśnictwo Ustka oraz Wodociągi Słupsk.

 

Wszystkim Gościom a także pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, którzy uczestniczyli w przygotowaniach i przeprowadzeniu XIV Balu dziękował w imieniu Mieszkańców – dyrektor, zapraszając za rok na XV Jubileuszowy Bal.

 

 

 • autor: Tekst: DPS Machowinko, Fot. SAS, data: 2018-02-12
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku
 • XIV Bal Charytatywny na rzecz mieszkańców DPS w Machowinku

Inauguracja 14. Akademii Dermatologii i Alergologii

8 lutego br. w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku odbyła się inauguracja Akademii Dermatologii i Alergologii, która od 14 lat organizowana jest w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego. Co roku wydarzenie gromadzi wielu ekspertów w dziedzinie dermatologii i alergologii z Polski oraz zagranicy, którzy prezentują najnowsze doniesienia naukowe lekarzom praktykom.

Wydarzenie organizowane jest przez Sekcję Dermatologiczną Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Klinikę Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUM oraz Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Przewodniczącym komitetu naukowego wydarzenia jest  prof. dr hab. Roman Nowicki.

Patronat nad ww. Konferencją objął starosta słupski, Zdzisław Kołodziejski.

 • autor: AK, fot. SAS, data: 2018-02-09
 • 14. ADA
 • 14. ADA
 • 14. ADA
 • 14. ADA
 • 14. ADA
 • 14. ADA
 • 14. ADA
 • 14. ADA
 • 14. ADA

Statek badawczy "Nawigator XXI" w Ustce

 • autor: fot. SAS, data: 2018-02-07
 • Nawigator XXI
 • Nawigator XXI
 • Nawigator XXI
 • Nawigator XXI
 • Nawigator XXI
 • Nawigator XXI
 • Nawigator XXI
 • Nawigator XXI
 • Nawigator XXI
 • Nawigator XXI
 • Nawigator XXI
 • Nawigator XXI
 • Nawigator XXI
 • Nawigator XXI
 • Nawigator XXI
 • Nawigator XXI
 • Nawigator XXI
 • Nawigator XXI
 • Nawigator XXI

Spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 16 lutego 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:​

 • ​​Aktywizacja zawodowa i podnoszenie kwalifikacji w ramach Funduszy Europejskich – wprowadzenie.
 • Możliwości uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej, aktywizację zawodową oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych.
 • Bezpłatne szkolenia i kursy językowe, komputerowe i zawodowe dla osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji.
 • Wsparcie zwrotne na założenie działalności i kształcenie.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się w piątek 16 lutego 2018 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3), w godz. 10:00 – 12:15.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 15 lutego 2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020​

 • autor: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, data: 2018-02-07

Termin składania wniosków o bonifikaty od opłat z tyt. użytkowania wieczystego

Przypominamy, że 1 marca upływa termin składania wniosków o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej na nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

Szczegółowe informacje znajdują się we wniosku SYMBOL GN 19
 

 • autor: D.W., data: 2018-02-07

Podsumowanie Plebiscytu Sportowego GP za rok 2017

27 stycznia br. w Dolinie Charlotty odbyło się uroczyste podsumowanie 58. Plebiscytu Sportowego Głosu Pomorza za rok 2017.

W tegorocznej edycji nagrodzeni zostali:

Najpopularniejszy Trener Roku 2017 regionu słupskiego 1. Krzysztof Lehmann - Klub Karate Niepoględzie, 2. Julian Lis - Gryf Słupski – strzelectwo, 3. Bernadetta Kopeć - AML Słupsk lekkoatletyka.

Najpopularniejsza Impreza Sportowa Roku 2017 regionu słupskiego XXIV Bieg im. Elżbiety Garduły
Najpopularniejsza Drużyna Roku 2017 w regionie słupskim Olimpijczyk Kwakowo

Najpopularniejszy Sportowiec Roku 2017 w sporcie młodzieżowym Martyna Szaniawska

Najpopularniejszy Sportowiec Roku 2017 w regionie słupskim 1. Tomasz Skrzypek - MMAtaleo Słupsk, 2. Łukasz Stasiak - Gryfa Słupsk, 3. Leon Paweł Choiński - Gryf Słupsk , 4. Krystian Klawikowski - Adkonis Team Słupsk, 5. Krystian Bondarenko - Fenix Słupsk

Werdykt kapituły: Sportowiec roku: Małgorzata Pazda-Pozorska,  Trener roku: Roberts Stelmahers, Drużyna roku: Drutex-Bytovia Bytów.

Obecny na podsumowaniu Plebiscytu starosta słupski Zdzisław Kołodziejski wręczył Prezesowi UKS Olimpijczyk Kwakowo Andrzejowi Wojtaszkowi nagrodę dla Najpopularniejszej Drużyny Roku 2017.
 

 • autor: Tekst/Foto: GP24.pl, data: 2018-01-29

Mistrzostwa Polski w Futsalu w Ustce

W niedzielny wieczór (tj. 28.1 br.),w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Ustce, zakończył się dwudniowy turniej finałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-14 w Futsalu.

Zwycięzcą i zarazem Mistrzem Polski w tej kategorii została drużyna Rekordu Bielsko-Biała która w finale pokonała Sobek Kraków 2-1. W meczu o trzecie miejsce Beniaminek Starogard Gdański pokonał TAF Toruń 3-0. Wybrano także najlepszych zawodników:

Najlepszy strzelec: Maciej Wróbel (Odra Opole)

Najlepszy bramkarz: Błażej Delewski (Beniaminek Starogard Gdański)

Najlepszy zawodnik: Krystian Szypczyński (TAF Toruń)

Kolejność końcowa:

1. BTS Rekord Bielsko-Biała.

2. Sobek Kraków.

3. Beniaminek Starogard Gdański.

4. TAF Toruń.

5. Odra Opole.

6. Jantar Ustka.

7. SPN Szamotuły.

8. Futsal Oborniki.

9. Junior Hurtap Łęczyca.

10. MKF Solne Miasto Wieliczka.

11. Constract Lubawa.

12. Promień Żary.

Mistrzostwa odbywały się m.in, pod patronatem Starosty Słupskiego, a w uroczystości wręczenia pucharów i nagród zwycięskim zespołom uczestniczył wicestarosta słupski Rafał Konon.

 • autor: Tekst: www.futsalmmp.pl / AK, fot/film: SAS, data: 2018-01-29
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka
 • Futsal Ustka

Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Powiatu Słupskiego

Uprzejmie zapraszam na XXXIX sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuję zgodnie z art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) na dzień 30 stycznia 2018 roku (wtorek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe  Direct – Słupsk w latach 2018 – 2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
2) w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kępice) – etap I",
3) w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu w m. Damno w ciągu drogi powiatowej nr 1139G (Gmina Damnica)",
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok,
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.
5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Jan Olech

VI Finał Powiatowego Turnieju w Halowej Piłce Nożnej OSP

W minioną sobotę, tj. 27 stycznia br.,  odbył się VI Finał Powiatowego Turnieju w Halowej Piłce Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych. Miejscem zmagań była hala sportowa przy szkole podstawowej w Kobylnicy. 
Puchary za udział wręczył starosta Zdzisław Kołodziejski.

 

Wyniki poszczególnych rozgrywek:

 

GRUPA  „A”

1. OSP Potęgowo - OSP Główczyce 3:0

2. OSP Lulemino - OSP  Biesowice 3:0

3. OSP  Lulemino -OSP Główczyce 3:0

4. OSP Potęgowo - OSP Biesowice 0:0

5. OSP Biesowice - OSP Główczyce 3:0

6. OSP Lulemino - OSP Potęgowo 1:1

 

GRUPA  „B”

1. OSP Podwilczyn - OSP Sycewice 4:1

2. OSP Słupsk            - OSP Pęplino 0:1

3. OSP Sycewice -  OSP Słupsk 3:0

4. OSP Pęplino - OSP Podwilczyn 0:0

5. OSP Sycewice - OSP Pęplino 1:6

6. OSP Słupsk  - OSP Podwilczyn 3:0

 

GRY  PÓŁFINAŁOWE

OSP Pęplino - OSP Potęgowo 4:0

OSP Podwilczyn -  OSP  Lulemino 2:1

 

GRY FINAŁOWE

Mecz o miejsce III 

OSP Potęgowo -  OSP Lulemino 0:1

 

Mecz o miejsce I 

OSP Pęplino - OSP  Podwilczyn 1:1

rzuty karne 2:1 dla OSP PĘPLINO

 

Klasyfikacja końcowa sportowych zmagań:

 

1-OSP Karol Pęplino

2- OSP Podwilczyn

3-OSP Lulemino

4-OSP Potęgowo

5-OSP Biesowice

6-OSP Sycewice

7-OSP Bruskowo Małe

 

Najlepszy strzelec

                                   ADAM GOŁĄB

Najlepszy bramkarz

                                    BARTEK WOJTANOWSKI  OSP PĘPLINO

 

 

 

 • autor: Foto: SAS, data: 2018-01-29

Turniej OSP w Kobylnicy

Otwarcie nowych oddziałów w słupskim szpitalu

26 stycznia br. odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz Neonatologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku. W uroczystości udział wzięli starosta słupski Zdzisław Kołodziejski oraz wicestarosta Rafał Konon.

 • autor: fot. SAS, data: 2018-01-26

Powiatowy Turniej Kół Gospodyn Wiejskich

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Słupsku, gmina Słupsk oraz powiat słupski zapraszają na XIII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się 24 lutego br. o godzinie 13.00 w sali widowiskowo- sportowej w Jezierzycach w gminie Słupsk.

Cele imprezy to: integracja środowiska wiejskiego w powiecie słupskim i województwie pomorskim, popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu, pobudzanie aktywności wśród mieszkańców, kultywowanie tradycji.

Uczestnikami Powiatowego Turnieju KGW będą Koła Gospodyń Wiejskich wyłonione podczas eliminacji gminnych. Na najlepsze KGW czeka nagroda główna, ufundowana przez Starostę Słupskiego, w kwocie 3.000 zł. Zwycięskie Koło Gospodyń Wiejskich będzie reprezentować powiat słupski podczas Wojewódzkiego Turnieju KGW.

W programie turnieju znajdzie się wile zabawnych i atrakcyjnych konkurencji. Wstęp wolny.

Współorganizatorem imprezy jest Powiatowe Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

Poniżej zamieszczamy regulamin turnieju.

  • autor: PCER, fot. Jan Maziejuk, data: 2018-01-26

Bezpłatne szkolenia komputerowe i językowe

  • autor: E. Jurewicz, Centrum Innowacyjnego Biznesu, data: 2018-01-26

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

25 stycznia br. starosta słupski Zdzisław Kołodziejski oraz wicestarosta Rafał Konon spotkali się z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z okazji przypadającego 27 stycznia Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Historia publicznych służb zatrudnienia sięga w Polsce początków minionego wieku, ale jeszcze do niedawna ich pracownicy, w przeciwieństwie do samorządowców, pracowników służby cywilnej czy służb socjalnych, nie mieli swojego święta. Sytuację tę zmieniła dopiero nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z grudnia 2010 roku, w wyniku której dzień 27 stycznia został ustanowiony Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Dzień ten ma upamiętniać powstanie pierwszych instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy w odrodzonej Polsce, które powołał właśnie 27 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski, ówczesny Naczelnik Państwa, podpisując dekret o organizacji urzędów pośrednictwa pracy.

Wprawdzie obecna praca służb zatrudnienia wykracza daleko poza tradycyjne rozumienie roli jaką wypełniały one przez wiele lat, to zadań dzisiaj nie brakuje. Współczesne urzędy pracy swoją działalnością służą już nie tylko osobom bezrobotnym i poszukującym zatrudnienia, ale również przedsiębiorcom i ludziom młodym, dbającym o swój rozwój edukacyjny i zawodowy. Starają się skutecznie odpowiadać na potrzeby i oczekiwania klientów, z zaangażowaniem wdrażają nowe rozwiązania promujące zawodową aktywność. 

W tym kontekście bardzo cieszy duża skuteczność Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, którą potwierdzają - bardzo niski już wskaźnik bezrobocia w Słupsku i powiecie słupskim i przyznawane urzędowi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki na nagrody dla pracowników za wysoką skuteczność i efektywność podejmowanych działań.

Starosta przekazał zaproszonym do starostwa pracownikom PUP życzenia z okazji ich dorocznego święta oraz wręczy listy gratulacyjne.

 • autor: Z. Babiarz-Zych, fot. film SAS, data: 2018-01-25
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

XVIII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Jezierzycach

Rekordowy XVIII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Jezierzycach

 

W minioną sobotę 20 stycznia już po raz XVIII w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Jezierzycach odbył się Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk przy wsparciu finansowym Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Imprezę zainaugurował występ Orkiestry Dętej Gminy Słupsk pod kierownictwem jej kapelmistrza Mirosława Pawlaka.

W przesłuchaniach konkursowych wzięła udział rekordowa liczba ponad pięćdziesięciu wykonawców (solistów i zespołów). Jak oceniła przewodnicząca Jury prof. Monika Zytke z Instytutu Muzyki Akademii Pomorskiej poziom wykonawców był bardzo wysoki, a prezentowany repertuar, choć niezwykle różnorodny, pokazał bogactwo polskiej tradycji kolędowej.

 

Jury w składzie prof. Monika Zytke, mgr Andrzej Machutta oraz mgr Violetta Wójcik postanowiło przynać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

GRAND PRIX

Zespół „Świerszcze” z CKiBP Gminy Słupsk, instr. Beata Frąckowska

 

Klasy I-III – soliści

 • Miejsce I oraz nagroda specjalna księdza Feliksa Samulaka–  Madzia Wójcik – SP w Wytownie,  instr. Zorza Sędzicka
 • Miejsce II – Anna Kulas – CKiBP Gminy Słupsk, instr.  Anna Rapa
 • Miejsce III – Mateusz Kędra – GOK w Potęgowie, instr. Barbara Krasnoborska

Klasy I-III zespoły

 • Miejsce I –  nie przyznano
 • Miejsce II – zespół „Mleczaki” – GOK Potęgowo, instr. Barbara Krasnoborska
 • Miejsce III – zespół „Dzwoneczki” – GOK w Potęgowie, instr. Barbara Krasnoborska

Klasy IV-VII - soliści

 • Miejsce I –  Oliwia Lewińska – GCKiP w Kobylnicy, instr. Anna  Poźlewicz
 • Miejsce II – Julia Wałcerz – GOK Główczyce, instr. Rafał Przybyło
 • Miejsce III – nie przyznano

Klasy IV-VII zespoły

 • Miejsce I –  zespół „Anielskie Nutki” - Parafia Świętej Faustyny w Słupsku, instr. Gabriela Pater
 • Miejsce II – zespół „Pomorzacy” – Centrum Kultury Gminy Ustka, instr. Małgorzata Karamańska
 • Miejsce III – zespół z SP Bierkowo, instr. Irena Sikorska

Soliści – szkoły ponadpodstawowe

 • Miejsce I –  Roksana Białek – CK Gminy Ustka, instr. Zorza Sędzicka
 • Miejsce II – Ringo Todorovic – CKiBP Gminy Słupsk, instr. Beata Frąckowska
 • Miejsce III –Joanna Płatwa – CK Gminy Ustka, instr. Zorza Sędzicka oraz Nikola Kędra – GOK w Potęgowie, instr. Daniel Spoczyński

Zespoły szkoły ponadpodstawowe - Jury podjęło decyzję o połączeniu z kategorią dorosłych Soliści – dorośli

 • Miejsce I –  Agnieszka Perkowska – CKiBP Gminy Słupsk, instr Beata Frackowska
 • Miejsce II – Danuta Pokorna – Uniwersytet III Wieku w Ustce, instr. Adam Wroński
 • Miejsce III –Justyna Perlańska, CKiBP Gminy Słupsk

Dorośli - zespoły

 • Miejsce I –  „Świerszcze” – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, instr. Beata Frąckowska oraz „Żyj Kolorowo” – Uniwersytet III Wieku z Ustki, instr. Adam Wroński
 • Miejsce II – zespół „Babiniec” Centrum Kultury Gminy Ustka, instr. Zorza Sędzicka
 • Miejsce III – Chór „Półnuta” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice

 

Wyróżnienia:

Dawid Krupiński, Maksymilian Samotyja, Weronika Kujaschewska, Zosia Stola, Klaudia Żorniak, Julia Groblewska, Zuzanna Gadomska, Katarzyna Palka, zespoły ”Klecinianki” , „Świtezianki”, „KGW Stowięcino”, „Damniczanki”.

 

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za pomoc w organizacji imprezy Dyrektorowi  Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Jezierzycach Panu Łukaszowi Kossowi i pracownikom oraz Proboszczowi jezierzyckiej parafii ks. Feliksowi Samulakowi.

 • autor: Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk, fot. SAS, data: 2018-01-22
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek

Damnickie Betlejki 2018

18 stycznia 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy odbył się VI Ogólnopolski Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych - Damnickie Betlejki.

Patronat nad przeglądem objął Pan Zdzisław Kołodziejski- Starosta Powiatu Słupskiego, który jest fundatorem  Nagrody Specjalnej - Osobowość Przeglądu, przyznawanej indywidualnie wyjątkowym talentom wyłonionym z każdej występującej grupy.

Pierwsze Damnickie Betlejki zorganizowano 17 lat temu. Impreza miała początkowo zasięg wojewódzki, który z czasem rozszerzono do rangi ogólnopolskiej. Przegląd odbywa się cyklicznie, co dwa lata, a jego tradycją jest przewodnia piosenka.

W tym roku hasło – piosenka Kolędnicy, wędrownicy z gwiazdą na patyku... dedykowane jest Wandzie Chotomskiej, wieloletniej Przyjaciółce naszych uczniów i wychowanków. Przesłaniem Damnickich Betlejek jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej i odkrywanie uroku polskiej tradycji ludowej w ogóle. Bardzo zależy nam na integracji młodzieży z różnych środowisk, a prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych jest ku temu wspaniałą okazją.

W tegorocznym przeglądzie gościliśmy 10 zespołów, w sumie, przeszło stu uczestników ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Domu Pomocy Społecznej. Artyści zaprezentowali swoje programy w  różnych kategoriach artystycznych: śpiew, taniec, gra na instrumentach, recytacja, ruch sceniczny i gra aktorska. Krótkie programy artystyczne o tematyce bożonarodzeniowej przedstawiane były w bardzo ciekawych  i urozmaiconych aranżacjach.

Tradycyjnie Damnickie Betlejki przebiegały w przyjaznej,  świątecznej  atmosferze.

 • autor: M. Hajko, SOSW, data: 2018-01-19
 • Damnickie Betlejki
 • Damnickie Betlejki
 • Damnickie Betlejki
 • Damnickie Betlejki
 • Damnickie Betlejki
 • Damnickie Betlejki
 • Damnickie Betlejki
 • Damnickie Betlejki
 • Damnickie Betlejki
 • Damnickie Betlejki
 • Damnickie Betlejki
 • Damnickie Betlejki
 • Damnickie Betlejki
 • Damnickie Betlejki
 • Damnickie Betlejki

Powiat Słupski ponownie w ścisłej czołówce Rankingu Związku Powiatów Polskich!

Miło nam poinformować, że Powiat Słupski zajął II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za 2017 rok w kategorii powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich, oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking trwa przez cały rok. Nagrody za udział w rankingu, okolicznościowe puchary i dyplomy dla zwycięzców, wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Zdaniem starosty słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego tak dobry wynik to efekt pracy pracowników starostwa oraz naszych jednostek. Choć nie przywiązuje dużej wagi do rankingów to jednak ocena której się poddajemy daje pewien obraz pracy którą wykonujemy. Wystarczy wspomnieć, że oceniani jesteśmy według 84 kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych. Na tle innych powiatów wyróżniały nas m.in. skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych i krajowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, informatyzacja urzędu, programy profilaktyczne z zakresu zdrowia skierowane do mieszkańców, wspieranie zdolnej i utalentowanej młodzieży, organizacja powiatowych konkursów adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także inicjatywy i imprezy pomagające zachować specyfikę naszego regionu.                                                                                                                                                                                                                                                       

Są również obszary, za które komisja nie przyznała nam wielu punktów. Choćby zwrócono uwagę, że powinniśmy zaktualizować i opracować tematyczne (sektorowe) strategie rozwoju – dodał starosta Kołodziejski.

 

Ranking Powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców

1

Powiat Jędrzejowski

58103

2

Powiat Słupski

53445

3

Powiat Tomaszowski (lubelskie)

52990

4

Powiat Piotrkowski

46010

5

Powiat Ostródzki

45590

6

Powiat Kwidzyński

44600

7

Powiat Toruński

44060

8

Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski

43940

9

Powiat Malborski

43805

10

Powiat Lubartowski

43320

 

W ubiegłorocznym rankingu (za 2016 rok) Powiat Słupski zajął miejsce 3.

 

Również inne samorządy z naszego regionu znalazły się wysoko w swoich kategoriach. Słupsk zajął bowiem 9 miejsce wśród miast na prawach powiatu, a gmina Kobylnica miejsce 2 w kategorii gmin wiejskich.

Uroczyste z wręczanie dyplomów i nagród dla najlepszych samorządów odbędzie się na specjalnej konferencji zorganizowanej przez Związek Powiatów Polskich w terminie późniejszym.

 • autor: Tekst: Paweł Lisowski, data: 2018-01-16

Rekordowe granie WOŚP w Morskim Powiecie Słupskim

Już po raz 26. odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem celem akcji Jurka Owsiaka, której kulminacja przypadła na 14 stycznia br.,  było pozyskanie środków dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.

Jak co roku w zbiórkę pieniędzy włączyły się gminy Morskiego Powiatu Słupskiego, bijąc swoje dotychczasowe rekordy. W gminie Słupsk zabrano – 41.246,92 zł, w gminie Potęgowo - 31.000,00, a w gminie Smołdzino 8.422,04 zł. Swój dotychczasowy rekord pobiła także Ustka, która przekazała na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 70.296,63 zł.  Orkiestra Jurka Owsiaka grała także na terenie innych gmin naszego powiatu. Obecnie czekamy na informacje o zebranych kwotach z pozostałych sztabów WOŚP.

Oprócz złotówek w puszkach wolontariuszy pojawiały się także datki w walucie obcej. Wszystkie pieniądze zostały przekazane do mBanku, który został nowym partnerem bankowym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy, a osobom i instytucjom zaangażowanym w zbiórkę gratulujemy.

 • autor: Tekst: CER, Fot. gmina Słupsk, gmina Potęgowo, gmina Smołdzino, data: 2018-01-16

Damnickie Betlejki 2018

Dyrektor, nauczyciele, rodzice i uczniowie

  SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy

Serdecznie zapraszają 18 stycznia 2018r.

 na:

VI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD

WIDOWISK BOŻONARODZENIOWYCH

Damnickie Betlejki 2018

pod patronatem

Starosty Słupskiego – Zdzisława Kołodziejskiego

 

 

W programie:

 • Do godz. 9.30 – przyjazd zespołów
 • 9.45-10.00 – spotkanie opiekunów z koordynatorami
 • 10.00 -  Oficjalne rozpoczęcie Przeglądu
 • 10.30 -  Prezentacje artystyczne zespołów- cz. I
 • 12.30 – 14.00-  Obiad
 • 14.00 -  Prezentacje artystyczne zespołów -cz. II
 • 15.30 -  Podsumowanie i zakończenie Przeglądu
 • 16.00 -  Dyskoteka dla uczestników i kolacja
 • autor: SOSW Damnica, data: 2018-01-16

Niekontrolowany Obszar Wrażliwości

Do końca stycznia 2018 roku można zgłaszać chęć udziału w największym w naszym regionie konkursie dla plastyków-amatorów. W X edycji konkursu "Niekontrolowany Obszar Wrażliwości" przyznanych zostanie 10 nagród, ufundowanych przez władze samorządowe, stowarzyszenia twórcze, szkoły i darczyńców prywatnych; m.in. Prezydenta Miasta Słupska, Starostwo Powiatowe, Akademię Pomorską oraz Liceum Plastyczne. Wydarzenie swoim patronatem objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Słupska - Robert Biedroń oraz Starosta Powiatu Słupskiego - Zdzisław Kołodziejski.

 

„Niekontrolowany Obszar Wrażliwości” adresowany jest do artystów ze Słupska i całego województwa pomorskiego. Jego celem jest ukazanie niezwykłego potencjału oraz niespożytego talentu tkwiącego w twórcach z naszej ziemi. Dodatkowo wystawa pokonkursowa daje szanse na ocenę stanu, dorobku i tendencji w rozwoju amatorskiego ruchu plastycznego. Jury wybierze najlepsze prace spośród ponad setki dzieł rzeźbiarskich i malarskich, które rokrocznie nadsyłane są do Słupskiego Ośrodka Kultury; w latach 2015-2017 na konkurs napłynęło ponad 200 prac od przeszło stu artystów!

 

W konkursie mogą brać udział wyłącznie twórcy nieprofesjonalni, w tym młodzież od 16 roku życia. Warunkiem jest dostarczenie 1 - 2 prac w zakresie malarstwa lub rzeźby o dowolnej tematyce w terminie do końca stycznia 2018 roku na adres: Słupski Ośrodek Kultury, 76-200 Słupsk, ul. Braci Gierymskich 1.

  • autor: Słupski Ośrodek Kultury, data: 2018-01-12

Mobilny Punkt Informacyjny w Główczycach

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). 

Bezpłatne konsultacje odbędą się:

 • 15 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 15, 
  w godzinach 09:00-11:30.

Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

 

W ramach MPI pracownik LPI FE w Słupsku udzieli bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W trakcie dyżuru będzie można się dowiedzieć m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia w ramach założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.

 

Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk

tel. 59 714 18 44; 59 714 18 45

email: Slupsk.PIFE@pomorskie.eu

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

  • autor: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, data: 2018-01-11

WRĘCZONO NAGRODY LAUREATOM KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „DBAM O ZDROWIE - NIE PALĘ PAPIEROSÓW”

10 stycznia br. w siedzibie starostwa podsumowano szóstą edycję konkursu fotograficznego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z powiatu słupskiego pn. „Dbam o zdrowie - Nie palę papierosów”.

 

Konkurs organizuje co dwa lata Starostwo Powiatowe z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku. Wpłynęły łącznie 24 prace nadesłane przez 13 autorów. Jednej pracy komisja konkursowa nie zakwalifikowała do oceny, gdyż nie spełniła ona warunków regulaminowych konkursu. Pierwsze miejsce komisja przyznała Mateuszowi Giszce z kl. IIIa Gimnazjum Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach za pracę pt. „Nie pal po to, aby umrzeć”, drugie - Nikoli Chudziak z kl. III Gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Janiny i Cyryla Zalewskich w Biesowicach za pracę pt. „Wyjdź z popiołu i żyj zdrowo”, trzecie - Klaudii Kamińskiej z kl. IIa Gimnazjum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie za pracę pt. „Nieodwracalne skutki”.

 

Dodatkowo komisja wyróżniła dwie prace: „Gra o życie” Marceliny Mól z kl. II Gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy i „Szczęśliwa, bo wolna od nałogów” - Laury Sutowskiej z kl. I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Pracę Laury Sutowskiej komisja zakwalifikowała też do druku kalendarza na 2018 rok.

 

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i karty podarunkowe o wartości od 100 do 400 zł w zależności od zajętego miejsca w konkursie. Wręczył je im starosta słupski Zdzisław Kołodziejski, który zachęcał już do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez powiat słupski. Obecni na uroczystości otrzymali również wydrukowane przez starostwo kalendarze na 2018 rok ze zdjęciem Laury Sutowskiej z Ustki.

 

Nadesłane na konkurs prace oceniali m.in.: Jan Maziejuk – znany słupski fotoreporter i  Artur Wróblewski - grafik komputerowy pracujący w słupskim starostwie. Przy ich ocenie brano pod uwagę twórcze podejście do tematu, emocjonalne zaangażowanie autora, pomysłowość oraz oryginalność wykonanej fotografii.

 

 

 

 

 

 

 

 • autor: Tekst: D.R., fot. SAS, data: 2018-01-10

XIV Bal Charytatywny

 • autor: DPS Machowinko, data: 2018-01-08
 • Bal Charytatywny

XVIII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

 • autor: Centrum Kultury Gmina Słupsk, data: 2018-01-02

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 6432383 wejść.