Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Wtorek 19 Listopada 2019     Imieniny: Seweryna, Elżbiety, Maksyma

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Multimedia

 • Powiatowe obchody działacza kultury Białe bociany
 • Powiatowe obchody działacza kultury Białe bociany
 • Powiatowe obchody działacza kultury Białe bociany
 • Powiatowe obchody działacza kultury Białe bociany
 • Powiatowe obchody działacza kultury Białe bociany
 • Powiatowe obchody działacza kultury Białe bociany
 • Powiatowe obchody działacza kultury Białe bociany
 • Powiatowe obchody działacza kultury Białe bociany
 • Powiatowe obchody działacza kultury Białe bociany
 • Powiatowe obchody działacza kultury Białe bociany
 • Powiatowe obchody działacza kultury Białe bociany
 • Powiatowe obchody działacza kultury Białe bociany
 • Powiatowe obchody działacza kultury Białe bociany

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Różowa Plaża - promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka raka piersi"

Fundacja Omealife Rak Piersi Nie Ogranicza z Gdańska złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Różowa Plaża – promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka raka piersi” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego, na tablicach informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl

Uwagi do oferty może składać każdy do dnia 10 sierpnia 2018 r. na załączonym formularzu osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku lub drogą elektroniczną na adres: akardas@powiat.slupsk.pl  (skan z podpisem).

 • autor: A.T.-K.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Poznajmy swoje korzenie”

Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Poznajmy swoje korzenie” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.)

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego, na tablicach informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl

Uwagi do oferty może składać każdy do dnia 30 lipca 2018 r. na załączonym formularzu osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku lub drogą elektroniczną na adres: akardas@powiat.slupsk.pl  ( skan z podpisem)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "W sieci Wolontariatu - aktywny powiat"

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „ W Sieci Wolontariatu – aktywny powiat” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póżń. zm).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego, na tablicach informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl.

Uwagi do oferty może zgłaszać każdy do dnia 24 lipca 2018 roku na załączonym formularzu osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku lub drogą elektroniczną na adres: akardas@powiat.slupsk.pl (skan z podpisem).

Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 12 lipca br. po zapoznaniu się z ofertą Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku uznał za celową realizację zadania „W Sieci Wolontariatu – aktywny powiat” tylko w części dotyczącej organizacji Gali Wolontariatu i proponuje oferentowi dotację na ten cel w wysokości 2100 zł – na wydatki ujęte w poz. 3 i 4 kosztorysu.

 • autor: A.T.-K.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 8008005 wejść.