Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Piątek 15 Listopada 2019     Imieniny: Alberta, Artura, Leopolda

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Multimedia

 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

Lista stypendystów Starosty Słupskiego za wyniki w nauce, osiągnięcia w nauce, osiągnięcia edukacyjne i artystyczne uczniów szkół specjalnych oraz za bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informacja o przyznanych przez Zarząd Powiatu Słupskiego stypendiach w kategoriach "Adept" oraz "Talent"

Informacja o przyznanych przez Zarząd Powiatu Słupskiego Nagrodach Starosty Słupskiego dla zawodników i ich trenerów za osiągnięcia sportowe z roku 2017

Lista stypendystów Starosty Słupskiego za wyniki w nauce, osiągnięcia w nauce oraz za bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 • autor: D.S., data: 2017-08-30
 • Informacja o szkołach, które otrzymały dotację na zakup...

Informacja o szkołach, które otrzymały dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Lp.

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Wysokość udzielonego wsparcia

 

1.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

z Oddziałami Integracyjnymi
w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku

 

 

ul. Szczecińska 36,

76 – 200 Słupsk

 

1.000,00 zł

 

2.

Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku

 

ul. Szczecińska 36,

76 – 200 Słupsk

 

 

11.000,00 zł

 

3.

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Ustce

 

 

ul. Bursztynowa 12,

76 – 270 Ustka

 

4.500,00 zł

4.

Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Ustce

 

ul. Bursztynowa 12,

76 – 270 Ustka

 

 

7.500,00 zł

 • autor: D.S.

Lista stypendystów Starosty Słupskiego za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz za bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Lista uprawnionych do otrzymania Nagrody Starosty Słupskiego

Nagrody zostały przyznane zgodnie z uchwałą nr XXXIII/370/2014 Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 29 września 2014 r. decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2016 roku.

 

Lp.

Imię i nazwisko

 

Klub sportowy

Przyznana nagroda (kwota brutto w zł)

1.

Marcelina Witek

SKLA Sopot

750,00

2.

Karol Sztylka

LKS „FENIX” Słupsk

250,00

3.

Maria Szramiak

LKS „FENIX” Słupsk

650,00

4.

Agnieszka Kulak

LKS „Jantar” Ustka

500,00

5.

Klaudia Maruszewska

LKS „Jantar” Ustka

450,00

6.

Joanna Terefenko

LKS „Jantar” Ustka

350,00

7.

Patryk Błaszczyk

LKS „Jantar” Ustka

550,00

8.

Kamil Aniszewski

LKS „Jantar” Ustka

750,00

 

Trenerzy:

Lp.

Imię i nazwisko

Klub sportowy

Przyznana nagroda (kota brutto w zł)

1.

Mirosław Witek

LKS „FENIX” Słupsk

1.000,00

2.

Lucyna Kuklińska-Nurkowska

LKS „Jantar” Ustka

650,00

3.

Henryk Michalski

LKS „Jantar” Ustka

900,00

 

 Nagrody zostaną wręczone 10 marca 2016 r. o godzinie 11.30 w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku, sala 127 (I piętro).

Lista uprawnionych do otrzymania stypendiów sportowych w 2016 roku

 

Zarząd Powiatu Słupskiego na podstawie § 4 pkt. 10 załącznika do uchwały
nr VI/49/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu powiatu słupskiego, osiągającej wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zmienionej uchwałą nr XIV/128/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku, po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. przyznawania stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z powiatu słupskiego przyznaje w okresie od marca do grudnia 2016 r. miesięczne stypendia następującym uczniom:

 

w kategorii „WYNIK”:

1.Kamilowi Aniszewskiemu - II klasa ZSOiT w Ustce, biegi - 300 zł,

2.Klaudii Maruszewskiej - III klasa ZSOiT w Ustce, rzut oszczepem – 250 zł,

3.Agnieszce Kulak – I klasa ZSOiT w Ustce, rzut dyskiem, pchnięcie kulą  – 300 zł.

 

w kategorii „TALENT”:

1.Kindze Wysmyk - II klasa ZSOiT w Ustce, biegi – 200 zł,

2.Dawidowi Grzeszkowiakowi– III klasa Gimnazjum nr 3 w Słupsku, rzut oszczepem – 200 zł.

LISTA STYPENDYSTÓW STAROSTY SŁUPSKIEGO ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 18 września 2015 r. przyznał, zgodnie z zapisami załącznika do uchwały Nr XIV/107/2007 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Słupskiego, Stypendia Starosty Słupskiego w kategorii za wyniki w nauce oraz w kategorii za osiągnięcia w nauce. Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy, tj. od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 roku. 

Lista uprawnionych do otrzymania stypendiów sportowych w 2015 roku

Zarząd Powiatu Słupskiego na podstawie § 4 pkt. 10 załącznika do uchwały nr VI/49/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu powiatu słupskiego, osiągającej wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zmienionej uchwałą nr XIV/128/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku, po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. przyznawania stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z powiatu słupskiego przyznaje w okresie od marca do grudnia 2015 r. miesięczne stypendia następującym uczniom:

 

w kategorii „WYNIK”:

1.Aleksandrze Karpuk - III klasa ZSOiT w Ustce, karate - 200 zł.

2.Klaudii Maruszewskiej - II klasa ZSOiT w Ustce, lekkoatletyka – 200 zł

3.Agnieszce Kulak – III klasa Gimnazjum w Ustce, lekkoatletyka – 200 zł,

4.Patrykowi Nurkowskiemu – III klasy ZSOiT w Ustce, lekkoatletyka – 200 zł,

5.Patrykowi Błaszczykowi – III klasa ZSOiT w Ustce, lekkoatletyka – 250 zł,

6.Marcinowi Mencfelowi – III klasa ZSOiT w Ustce, lekkoatletyka – 200 zł,

 

w kategorii „TALENT”:

1.Karolowi Sztylce – III klasa Gimnazjum w Potęgowie, lekkoatletyka – 100 zł

2.Mateuszowi Winiarczykowi – II klasa Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych
w Słupsku, judo – 150 zł,

3.Kamilowi Aniszewskiemu – I klasa ZSOiT w Ustce, lekkoatletyka – 100 zł.

 

Zatwierdzam

Starosta Słupski 

Zdzisław Kołodziejski

 • autor: D.S. , data: 2015-02-20

Nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych

Przypominamy, że do 15 stycznia 2015 roku można składać w Biurze Obsługi Interesanta. Starostwa Powiatowego w Słupsku (ul. Szarych Szeregów 14) lub przesłać pocztą na adres starostwa wnioski o wyróżnienia i nagrody Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe uzyskane w 2014 roku. W przypadku przesłania wniosku pocztą liczyć się będzie data stempla pocztowego. O wyróżnienia i nagrody mogą ubiegać się zawodnicy sportowi z powiatu słupskiego którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerzy i działacze sportowi, którzy pomogli uzdolnionym zawodnikom w osiągnięciu tych wyników.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr L/368/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Zarząd Powiatu Słupskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr L/368/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiegoza wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.Uwagi i propozycję zmian do zapisów projektu ww. uchwały prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: dabrowska@powiat.slupsk.pl lub adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, z dopiskiem "Wydział Polityki Społecznej – konsultacje" w terminie do dnia 18 września 2014 r. na formularzu ankiety lub w innej formie pisemnej. W przypadku przesłania uwag lub wniosków pocztą decyduje data jego wpływu do Urzędu.

„Sprzęt za sprzęt”

Razem z Fundacją „Zaraz wracam” zachęcamy stowarzyszenia oraz kluby sportowe, zarejestrowane w ewidencji Starosty Słupskiego do współpracy w ramach akcji  „Sprzęt za sprzęt”.

Akcja polega na zbieraniu w klubach sportowych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Zebrane odpady mogą być przekazane recyklerom wskazanym przez fundację, a następnie przeliczone na punkty, za które będzie można uzyskać sprzęt sportowy (piłki, stroje, bramki, itp.). 

Celem akcji jest edukacja ekologiczna, a konkretnie propagowanie właściwych nawyków postępowania ze zużytym sprzętem i uświadomienie zagrożeń dla środowiska naturalnego. Chodzi też o wspieranie sportu i kultury fizycznej.

Udział w akcji jest dobrowolny i nieodpłatny. Organizator zapewnia, że nie jest ona związana z osiągnięciem zysku finansowego.

Więcej o tej inicjatywie można przeczytać na stronie fundacji: www.zarazwracam.pl. Na stronie tej znajduje się też regulamin i opis poszczególnych etapów akcji. 

 • autor: (G.D.)

Lista uprawnionych do otrzymania stypendiów sportowych w 2014 r.

V Jubileuszowa edycja Konkursu Odkrywamy talenty na Pomorzu

Edukacyjne Centrum Konsultacji

 • Edukacyjne Centrum Konsultacji
 • Edukacyjne Centrum Konsultacji

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7986672 wejść.