Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Środa 23 Października 2019     Imieniny: Marleny, Seweryna, Jana

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówObsługa MieszkańcaRaport o stanie powiatu

Przejdź do treści strony

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511 (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do 31 maja przedstawia radzie powiatu Raport o stanie powiatu. Niniejszy Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w roku 2018, w szczególności realizację zadań, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu Słupskiego. Został on przygotowany w układzie tabelarycznym, w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.
Zgłoszenie to należy złożyć najpóźniej 24 czerwca br., tj. w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7880603 wejść.