Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Sobota 21 Września 2019     Imieniny: Mateusza, Jonasza, Hipolita

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

FAQ

Multimedia

 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015

Kalendarium

2019-09-01 80. rocznica Wybuchu II Wojny ŚwiatowejIX01 80. rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
2019-09-07 Gminne Święto Plonów w SwołowieIX07Gminne Święto Plonów w Swołowie
2019-09-21 Powiatowe Święto Plonów IX21Powiatowe Święto Plonów
2019-09-28 54. Targi Ogrodniczo - PszczelarskieIX2854. Targi Ogrodniczo - Pszczelarskie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

PYTANIE/PROBLEM

Jakie warunki należy spełnić, aby przekształcić prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i jakie osoby są do tego uprawnione?

[2011.01.16 17:25]

ODPOWIEDŹ

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r., nr 175, poz. 1459 ze zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności mogą wystąpić osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych. Z żądaniem tym mogą wystąpić również osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały: 1) w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.; 2) na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279). Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości, mogą się domagać także: 1) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego; 2) spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić następcy prawni ww. osób. Ubiegać się o powyższe mogą również osoby, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu wejścia w życie ustawy, a stały się użytkownikami wieczystymi na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy oraz osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. Wnioski o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości należy składać do dnia 31 grudnia 2012 r.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7785307 wejść.